Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2015. február

Legyünk bátrak és tisztán látók, mint Jézus!

Legyünk bátrak és tisztán látók, mint Jézus!

„Bár soha nem láttátok, szeretitek őt. Bár jelenleg nem néztek őreá, mégis hitet gyakoroltok benne” (1PÉT 1:8)

1–2. a) Hogyan nyerhetjük el az örök életet? b) Hogyan maradhatunk a megmentéshez vezető úton?

AMIKOR Krisztus tanítványai lettünk, jelképes értelemben útra keltünk. Az úti célunk az örök élet, némelyek számára az égben, másoknak pedig a földön. Jézus ezt mondta: „aki mindvégig kitart [az élete végéig vagy ennek a gonosz rendszernek a végéig], az részesül megmentésben” (Máté 24:13). Ha hűségesen kitartunk az utunkon, megmentésben részesülhetünk. Persze vigyáznunk kell, nehogy eltévedjünk a világ figyelemelterelő dolgai miatt (1Ján 2:15–17). Hogyan maradhatunk hát a keresztény életúton?

2 Jézus a példájával utat mutatott nekünk. Ha tanulmányozzuk a Bibliában feljegyzett életútját, akkor megismerjük és megszeretjük őt, és megerősödik a belé vetett hitünk is. (Olvassátok fel: 1Péter 1:8, 9.) Péter apostol azt írta, hogy Jézus mintát hagyott nekünk, hogy szorosan kövessük a nyomdokait (1Pét 2:21). Ha így teszünk, akkor elérjük a hitünk  „végcélját”, vagyis megmentésben részesülünk. * Az előző cikkben arról volt szó, hogy hogyan követhetjük Jézusnak az alázatban és a gyengédségben mutatott példáját. Most nézzük meg, hogyan lehetünk olyan bátrak és tisztán látók, mint ő!

JÉZUS BÁTOR

3. Mit jelent bátornak lenni, és hogyan válhatunk azzá?

3 A bátorság egyfajta magabiztosság, mely erőt ad, és segít kitartani a próbában. Egyesek szerint bátornak lenni azt jelenti, hogy valaki állhatatos marad a megpróbáltatások ellenére; kiáll amellett, ami helyes; vagy méltósággal és hittel elviseli a szenvedést. A bátorság szoros kapcsolatban van az istenfélelemmel, a reménnyel és a szeretettel. Ha félünk attól, hogy megbántjuk Istent, akkor nem fogjuk hagyni, hogy az emberektől való rettegés hatással legyen ránk (1Sám 11:7; Péld 29:25). A remény segít, hogy túllássunk a próbákon, és bizalommal tekintsünk a jövőbe (Zsolt 27:14). Az önfeláldozó szeretet pedig bátorságot önt belénk, és arra ösztönöz, hogy segítsünk másoknak, még akkor is, ha mi magunk veszélybe kerülünk emiatt (Ján 15:13). Ha bízunk Istenben, és követjük Jézus életútját, valóban bátrak leszünk (Zsolt 28:7).

4. Hogyan mutatott bátorságot Jézus a templomban, „a tanítók körében”? (Lásd a képet a cikk elején.)

4 Jézus már 12 éves korában is bátran kiállt az igazság mellett. Mi történt, amikor a templomban „ott ült a tanítók körében”? (Olvassátok fel: Lukács 2:41–47.) Ezek a tanítók nemcsak a mózesi törvényt ismerték jól, hanem a Törvény tekintélyét aláásó zsidó hagyományokat is. Ám Jézust ez nem ijesztette meg, nem maradt csöndben, hanem „kérdezgette őket”. Nyilvánvalóan nem kíváncsi kisfiúkra jellemző kérdéseket tett fel, hanem komoly kérdéseket, melyekre felfigyeltek a művelt tanítók, és elgondolkoztak rajtuk. Ha próbáltak is hibát keresni Jézus szavaiban, hogy vitába szálljanak vele, a próbálkozásuk kudarcba fulladt. Mindenki, aki figyelt Jézusra – a tanítókat is beleértve –, „ámuldozott az értelmén és a válaszain”. Ezekkel a válaszokkal Jézus kiállt Isten Szavának az igazsága mellett.

5. Milyen helyzetekben bizonyította a bátorságát Jézus a szolgálata során?

5 A szolgálata során Jézus többféle helyzetben is bizonyította a bátorságát. Félelem nélkül leleplezte a vallási vezetőket, akik a hamis tanításaikkal félrevezették az embereket (Máté 23:13–36). Ellenállt a világ ártó befolyásának (Ján 16:33). Az ellenségeskedés dacára is folytatta a prédikálást (Ján 5:15–18; 7:14). Kétszer is bátran kiűzte a templomból azokat, akik beszennyezték az igaz imádatot (Máté 21:12, 13; Ján 2:14–17).

6. Hogyan bizonyította Jézus a bátorságát a földi életének utolsó napján?

6 Vizsgáljuk meg, hogy hogyan bizonyította a bátorságát Jézus a földi életének utolsó napján. Tudta, mi fog történni azután, hogy Júdás elárulja őt. A pászkavacsorán mégis ezt mondta neki: „Amit teszel, tedd meg minél gyorsabban” (Ján 13:21–27). Amikor a Gecsemáné-kertbe katonák jöttek, hogy letartóztassák őt, Jézus félelem nélkül elmondta nekik, hogy ő az, akit keresnek. Az élete forgott kockán, mégis megvédte  a tanítványait (Ján 18:1–8). Amikor a szanhedrin kihallgatta, bátran vállalta, hogy ő a Krisztus és az Isten Fia, bár jól tudta, hogy a főpap ürügyet keres, hogy kivégeztethesse (Márk 14:60–65). Jézus egészen a kínoszlopon való haláláig megőrizte a feddhetetlenségét. Mielőtt meghalt, kijelentette: „Elvégeztetett!” (Ján 19:28–30).

LEGYÜNK BÁTRAK, MINT JÉZUS!

7. Fiatalok, milyen érzéssel tölt el titeket, hogy Jehova nevét viselhetitek? Hogyan bizonyulhattok bátornak?

7 Hogyan lehetünk olyan bátrak, mint Jézus? Az iskolában. Fiatalok, amikor az osztálytársaitok vagy mások előtt felvállaljátok, hogy Jehova Tanúi vagytok, noha emiatt gúnyolódnak veletek, akkor a bátorságotokat bizonyítjátok. Ebből látszódni fog, hogy büszkén viselitek Jehova nevét. (Olvassátok fel: Zsoltárok 86:12.) Lehet, hogy nyomás alatt vagytok, hogy fogadjátok el tényként az evolúciót. De biztosak lehettek abban, hogy amit a Biblia a teremtésről mond, az igaz. Az élet eredete – Öt kérdés, melynek érdemes utánajárni című füzetet felhasználva érvelhettek azoknak, akiket érdekel, hogy miben hisztek (1Pét 3:15). Megelégedést fogtok érezni, hogy kiálltatok Isten Szavának igazsága mellett.

8. Milyen okaink vannak arra, hogy félelem nélkül prédikáljunk?

8 A szolgálatunkban. Igaz keresztényekként bátran kell beszélnünk, mivel Jehova adott nekünk erre felhatalmazást (Csel 14:3). Milyen okaink vannak arra, hogy félelem nélkül prédikáljunk? Az egyik az, hogy amiről beszélünk, az az igazság, hiszen a Biblián alapul (Ján 17:17). Ezenkívül „Isten munkatársai vagyunk”, és a szent szellem támogatását élvezzük (1Kor 3:9; Csel 4:31). Továbbá szeretjük Jehovát és az embereket, ami arra indít minket, hogy buzgón prédikáljunk (Máté 22:37–39). Ha bátrak vagyunk, soha nem fogunk felhagyni a prédikálással. Sőt, mindent meg fogunk tenni, hogy leleplezzük a vallásos hazugságokat, melyek megvakítják az embereket (2Kor 4:4). Továbbra is hirdetni fogjuk a jó hírt, a közöny, a gúnyolódás és az üldözés ellenére (1Tessz 2:1, 2).

9. Hogyan lehetünk bátrak a nehézségek ellenére?

9 A nehézségek ellenére. Ha bízunk Istenben, akkor erősödik a hitünk, és bátran fogunk szembenézni a nehézségekkel. Ha meghal valaki, akit szeretünk, elszomorodunk, de nem veszítjük el a reményünket. Bizalommal tekintünk a minden vigasztalás Istenére, hogy újból erőt nyerjünk (2Kor 1:3, 4; 1Tessz 4:13). Ha egy komoly betegség sújt minket, vagy baleset ér bennünket, talán szenvedünk, de nem alkuszunk meg. Elutasítunk minden olyan orvosi kezelést, amely ellentétben áll a bibliai alapelvekkel (Csel 15:28, 29). Ha lehangolttá válunk, talán „elítél minket a szívünk”, de bízunk Istenben, aki „közel van a megtört szívűekhez”, és nem adjuk fel a küzdelmet (1Ján 3:19, 20; Zsolt 34:18). *

JÉZUS TISZTÁN LÁTÓ

10. Mit jelent a tisztánlátás, és hogyan mutatkozik meg a szavainkban és a tetteinkben?

10 A tisztánlátás jó ítélőképességet jelent. Az a képesség, hogy valaki különbséget tud tenni a helyes és a helytelen között, és bölcsen a jó megoldást választja  (Héb 5:14). Egy tisztán látó keresztény olyan döntéseket hoz, amelyek által megerősödik az Istennel ápolt kapcsolata. Beszédével és cselekedeteivel örömet szerez Istennek. A szavaival épít, nem pedig rombol (Péld 11:12, 13). „Lassú a haragra” (Péld 14:29). „Egyenesen halad előre”, nem tér le a jó útról (Péld 15:21). Hogyan tehetünk szert tisztánlátásra? Tanulmányoznunk kell Isten Szavát, és alkalmaznunk kell a tanultakat (Péld 2:1–5, 10, 11). Az is segítségünkre lehet, ha megvizsgáljuk Jézus életét, mivel ő tökéletes példát mutatott a tisztánlátásban.

11. Hogyan tükröződött tisztánlátás Jézus beszédében?

11 Jézus szavaiban és tetteiben tisztánlátás tükröződött. A beszédében. A jó ítélőképessége megmutatkozott a jó hír prédikálása közben, hiszen akik hallgatták, ámultak megnyerő szavain (Luk 4:22; Máté 7:28). Gyakran használta Isten Szavát. Olvasott és idézett belőle, és a tanítását mindig a megfelelő írásszöveggel támasztotta alá (Máté 4:4, 7, 10; 12:1–5; Luk 4:16–21). Amikor megmagyarázta az Írásokat, a hallgatói szívére hatott. Például a feltámadása után az Emmausba vezető úton két tanítványának „értelmezte. . . azokat a dolgokat, amelyek őrá vonatkoznak az összes Írásban”. A két tanítvány később ezt mondta: „Hát nem égett a szívünk. . ., amikor teljesen feltárta nekünk az Írásokat?” (Luk 24:27, 32).

12–13. Milyen példákból láthatjuk, hogy Jézus lassú a haragra és ésszerű?

12 Az érzéseiben és a gondolkodásmódjában. Jézust a tisztánlátása képessé tette arra, hogy uralkodjon az érzésein, és hogy lassú legyen a haragra (Péld 16:32). Jézus „szelíd” volt (Máté 11:29). Bár a tanítványainak voltak gyengeségeik, ő mindig türelmes volt velük (Márk 14:34–38; Luk 22:24–27). Még akkor is nyugodt maradt, amikor igazságtalanul bántak vele (1Pét 2:23).

13 A tisztánlátása ésszerűvé tette Jézust. Túllátott a Törvény betűjén, és összhangban cselekedett annak szellemével. Vegyük például a vérfolyásos asszonyról szóló történetet. (Olvassátok fel: Márk 5:25–34.) Az asszony a tömegen keresztül odament Jézushoz, megérintette a felsőruháját, és meggyógyult. A Törvény szerint senkit nem lett volna szabad megérintenie, mivel tisztátalan volt (3Móz 15:25–27). Ám Jézus nem szidta le, amiért megérintette őt, hiszen pontosan tudta, hogy az irgalmasság és a hűség hozzátartozik „a Törvény súlyosabb” dolgaihoz (Máté 23:23). Ehelyett kedvesen ezt mondta neki: „Leányom, a hited gyógyulást szerzett neked. Menj békével, és kínzó betegségedtől megszabadulva légy jó egészségben!” Milyen megható, hogy a tisztánlátása ilyen kedvességre indította!

14. Milyen életutat választott Jézus, és mi segített neki a munkájára összpontosítani?

14 Az életmódjában. Jézus tisztánlátása abban is megnyilvánult, hogy milyen életutat választott. A jó hír hirdetésének szentelte az életét, és mindvégig kitartott ezen az úton (Luk 4:43). Ezenkívül olyan döntéseket hozott, melyek segítettek neki a munkájára összpontosítani és teljesíteni a megbízatását. Bölcsen az egyszerű élet mellett döntött, hogy az idejét és az energiáját a szolgálatra fordíthassa (Luk 9:58). Felismerte, hogy képeznie kell másokat is, hogy a jó hír hirdetése a halála után is folytatódjon (Luk 10:1–12; Ján 14:12). Megígérte, hogy támogatni fogja a követőit  a prédikálómunkában „a világrendszer befejezéséig” (Máté 28:19, 20).

LEGYÜNK TISZTÁN LÁTÓK, MINT JÉZUS!

Próbáld meg tisztán látni, hogy mi érdekli az embereket, és igazítsd ehhez a szavaidat (Lásd a 15. bekezdést.)

15. Hogyan mutatkozhat meg a tisztánlátás a beszédünkben?

15 Milyen más módon követhetjük még Jézus példáját? A beszédünkben. Tisztánlátást tükröz, ha a hittársainkkal folytatott beszélgetéseink építőek, nem pedig rombolóak (Ef 4:29). Amikor Isten Királyságáról beszélünk másoknak, törekszünk rá, hogy a beszédünk „sóval ízesített” legyen (Kol 4:6). A házigazdák érdeklődési körét és szükségleteit szem előtt tartva választjuk meg a szavainkat, mert tudjuk, hogy a kedves szavak ajtókat és szíveket nyitnak meg. Amikor elmagyarázzuk a hitnézeteinket, hagyjuk, hogy a Biblia beszéljen helyettünk. Amikor csak lehetséges felolvasunk belőle, és tekintélyként hivatkozunk rá. Jól tudjuk, hogy a Biblia üzenete sokkal nagyobb hatást tud elérni, mint az, amit magunktól mondanánk (Héb 4:12).

16–17. a) Hogyan lehetünk lassúak a haragra, illetve ésszerűek? b) Hogyan tudjuk a szolgálatunk köré építeni az életünket?

16 Az érzéseinkben és a gondolkodásmódunkban. A tisztánlátás segít, hogy uralni tudjuk az érzéseinket, és hogy lassúak legyünk a haragra (Jak 1:19). Ezenkívül ha úgy érezzük, hogy valaki megsértett minket, ez a tulajdonság képessé tesz minket arra, hogy a szavai és a tettei mögé lássunk. Ha ilyenfajta éleslátásunk van, elszáll a haragunk, és „szemet [hunyunk] a törvényszegés felett” (Péld 19:11). A tisztánlátás abban is segítségünkre van, hogy ésszerűek legyünk. Ne várjunk el tökéletességet a hittársainktól, gondoljunk arra, hogy lehetnek olyan nehézségeik, melyekről mi nem is tudunk. Készségesen hallgassuk meg a véleményüket, és amikor csak lehetséges, engedjünk nekik, és ne ragaszkodjunk a saját elképzeléseinkhez (Fil 4:5).

17 Az életmódunkban. Jézus követőiként az a legnagyobb kiváltságunk, hogy részt vehetünk a jó hír prédikálásában. Ezért olyan döntéseket hozunk, melyek által az életünket a szolgálatunk köré tudjuk építeni. Jehova imádata a legfontosabb a számunkra, ezért egyszerű életet élünk, hogy az időnket és az energiánkat a prédikálómunkára fordíthassuk, amíg a vég el nem jön (Máté 6:33; 24:14).

18. Hogyan tudunk a megmentéshez vezető úton maradni, és mit határozzunk el?

18 Igazán nagyszerű volt megvizsgálni Jézus megnyerő tulajdonságait. Milyen hasznos lenne más jellemvonásait is nagyító alá venni, hogy még inkább olyanok lehessünk, mint ő! Határozzuk hát el, hogy szorosan fogjuk követni a nyomdokait! Ezáltal a megmentéshez vezető úton maradunk, és közelebb kerülünk Jehovához.

^ 2. bek. Az 1Péter 1:8, 9 az égi reménységű keresztényeknek íródott, de azokra is vonatkozik, akik földi reménységűek.

^ 9. bek. Példákat olvashatsz arra, hogy mások hogyan bizonyultak bátornak a próbák idején Az Őrtorony, 2000. december 1-jei számának a 24–28. oldalán; az Ébredjetek! 2003. április 22-ei számának a 18–21. oldalán és az 1995. január 22-ei számának a 11–15. oldalán.