Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Szilárdítsátok meg a házasságotokat Jehova segítségével!

Szilárdítsátok meg a házasságotokat Jehova segítségével!

„Ha Jehova nem őrzi a várost, hiába virraszt az őr” (ZSOLT 127:1b)

1–2. a) Miért nem lehetett része Isten csodálatos áldásaiban 24 000 izraelitának? b) Miért tanulságos számunkra ez az ókori példa?

NEM SOKKAL azelőtt, hogy az izraeliták bementek az Ígéret földjére, több tízezer izraelita férfi „erkölcstelenkedni kezdett Moáb lányaival”. Jehova ezért csapással sújtotta őket, és 24 000-en meghaltak. Gondoljunk csak bele! Már nagyon közel voltak ahhoz, hogy megkapják a rég áhított örökségüket, de mivel engedtek a kísértésnek, nem lehetett részük Isten csodálatos áldásaiban (4Móz 25:1–5, 9).

2 Intő példájuk „a mi figyelmeztetésünkre [íratott] meg, akikhez a világrendszerek vége elérkezett” (1Kor 10:6–11). Az utolsó napok befejező szakaszában élünk, és nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy belépjünk Isten igazságos új világába (2Tim 3:1; 2Pét 3:13). De sajnálatos módon Jehova imádói közül néhányan hagyták, hogy lanyhuljon az éberségük, és beleestek az erkölcstelenség csapdájába. Amellett, hogy learatják a tetteik keserű következményeit, még az örök élet lehetőségét is elveszíthetik.

3. Miért van szükségük a házaspároknak Jehova útmutatására és védelmére? (Lásd a képet a cikk elején.)

3 Mivel napjainkban burjánzik a szexuális erkölcstelenség,  a férjeknek és a feleségeknek szükségük van Jehova útmutatására és védelmére ahhoz, hogy meg tudják óvni a házasságukat. (Olvassátok fel: Zsoltárok 127:1.) Ezért vizsgáljuk meg, hogyan szilárdíthatják meg a házasságukat azzal, ha óvják a jelképes szívüket, szorosabbra fűzik az Istennel ápolt kapcsolatukat, felöltik az új egyéniséget, tartalmas beszélgetéseket folytatnak egymással, és megadják a párjuknak, ami megilleti őt.

ÓVJÁTOK A JELKÉPES SZÍVETEKET!

4. Mi vezetett oda, hogy némely keresztény erkölcstelenséget követett el?

4 Hogyan fordulhat elő, hogy egy keresztény erkölcstelenséget követ el? A nemi erkölcstelenség végzetes ösvényére gyakran úgy lép rá valaki, hogy helytelen dolgokat néz. Jézus ezt mondta: „mindaz, aki kitartóan néz asszonyra, hogy szenvedélyre gyúljon iránta, már házasságtörést követett el vele szívében” (Máté 5:27, 28; 2Pét 2:14). Sok kereszténynek, aki erkölcstelenséget követett el, azért gyengült meg az erkölcsi érzéke, mert pornográf anyagokat nézegetett, erotikus kiadványokat olvasott, vagy szenvedélyes anyagokat böngészett az interneten. Mások kikapcsolódás gyanánt szexualitást nyíltan bemutató filmeket, színházi előadásokat vagy tévéműsorokat néztek. Némelyek pedig éjszakai szórakozóhelyre, sztriptízbárba mentek, vagy érzéki masszázsra fizettek be.

5. Miért kell óvnunk a jelképes szívünket?

5 Mások azért esnek kísértésbe, mert olyan valakinek a figyelmére vágynak, aki nem a házastársuk. Az embereknek a mai világban szinte semmi önfegyelmük nincs, és örömüket lelik az erkölcstelenségben. Mivel ilyen világ vesz körül bennünket, sajnos nagyon is könnyen előfordulhat, hogy a szívünk, mely csalárd és veszedelmes, romantikus érzéseket kezd táplálni valaki iránt, aki nem a házastársunk. (Olvassátok fel: Jeremiás 17:9, 10.) Jézus ezt mondta: „A szívből jönnek elő például a gonosz okoskodások, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok” (Máté 15:19).

6–7. a) Milyen útra viheti az embert a csalárd szíve? b) Hogyan lehet elkerülni az erkölcsi összeomlást?

6 Mit indíthat el az, ha a helytelen vágyak gyökeret eresztenek két ember szívében, akik vonzódnak egymáshoz? Eleinte talán olyan dolgokról beszélgetnek egymással, amiről csak a házastársukkal kellene. Aztán egyre több alkalmat keresnek arra, hogy együtt lehessenek, és ezek a látszólag ártatlan és „véletlen” találkozások egyre gyakoribbá válnak. Ahogy az érzelmeik erősödnek, úgy gyengül az erkölcsi érzékük. Minél tovább mennek ezen a bűnös úton, annál nehezebb lesz véget vetniük a kapcsolatuknak, még akkor is, ha tudják, hogy helytelen, amit tesznek (Péld 7:21, 22).

7 Az erkölcsi tartásuk fokról fokra gyengébb lesz, és végül teljesen elvesztik az erkölcsi érzéküket. A helytelen vágyak és beszélgetések idővel odavezetnek, hogy ki is fejezik a vonzalmukat. Megfogják egymás kezét, megcsókolják egymást, ölelkeznek, szenvedélyesen és a nemi vágyat felkorbácsolóan simogatják egymást. Pedig mindez kizárólag a házastársukat illetné meg. A párt „a saját kívánsága vonzza és csábítja [szó szerint: „csalétekkel megfog”]. Mikor aztán a kívánság megfogant, bűnt szül”, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy szexuális erkölcstelenséget követnek el (Jak 1:14, 15). Milyen tragikus! Megelőzhették volna az erkölcsi összeomlást, ha Jehova segítségével elmélyítik a házasság szentsége iránti tiszteletüket. De hogyan lehet ezt megtenni?

 FŰZZÉTEK SZOROSABBRA AZ ISTENNEL ÁPOLT KAPCSOLATOTOKAT!

8. Hogyan nyújt védelmet az erkölcstelenség ellen a Jehovával ápolt barátság?

8 (Olvassátok fel: Zsoltárok 97:10.) A Jehovával való barátság védelmet nyújt az erkölcstelenség ellen. Minél többet megtudunk Jehova nagyszerű tulajdonságairól, annál inkább törekedni fogunk rá, hogy megfogadjuk a következő szavakat: „Legyetek tehát az Isten utánzóivá mint szeretett gyermekek, és továbbra is szeretetben járjatok”. Ennek eredményeként lesz erőnk nemet mondani a paráznaságnak és bármiféle tisztátalanságnak (Ef 5:1–4). „Isten meg fogja ítélni a paráznákat és a házasságtörőket”, ezért a házaspárok mindent megtesznek, hogy a házasságuk tiszteletre méltó és beszennyezetlen legyen (Héb 13:4).

9. a) Mi segített Józsefnek, hogy visszautasítson egy erkölcstelen ajánlatot? b) Mit tanulhatunk József példájából?

9 Isten néhány szolgájának azért gyengült meg az erkölcsi tartása, mert munka után is a nem Tanú munkatársaival töltötte az idejét. De még munkaidőben is érhet kísértés valakit. Ez történt egy fiatal, jóképű férfival, Józseffel is. A munkahelyén szemet vetett rá a főnökének a felesége, és nap mint nap próbálta elcsábítani. Aztán egy nap „megragadta a ruhájánál fogva, és ezt mondta [neki]: »Hálj velem!«” De József elmenekült. Hogyan tudta megőrizni a tisztaságát és a feddhetetlenségét egy ilyen kísértést jelentő helyzetben? Úgy, hogy szilárdan elhatározta, hogy megőrzi a jó kapcsolatát Istennel. Igaz, hogy az eltökéltsége miatt elveszítette az állását, és igazságtalanul börtönbe zárták, de Jehova megáldotta őt (1Móz 39:1–12; 41:38–43). A keresztényeknek, akár a munkahelyükön vannak, akár máshol, kerülniük kell az olyan helyzeteket, melyek kísértést jelenthetnek.

ÖLTSÉTEK FEL AZ ÚJ EGYÉNISÉGET!

10. Miért nyújt erkölcsi védelmet az új egyéniség?

10 Mivel az új egyéniség „Isten akarata szerint teremtetett igazi igazságosságban és lojalitásban”, a férj és a feleség számára védelmet jelent, ha felöltik azt (Ef 4:24). Akik felöltik az új egyéniséget, megfogadják a következő felszólítást: „Öljétek meg azért földi testtagjaitokat a paráznaság, a tisztátalanság, a nemi vágyakozás, a káros kívánság és a mohóság dolgában”. (Olvassátok fel: Kolosszé 3:5, 6.) Az „öljétek meg” kifejezés arra utal, hogy elszántan kell harcolnunk az erkölcstelen testi vágyak ellen. El kell kerülnünk mindent, ami szexuális vágyat ébreszthet bennünk valaki iránt, aki nem a házastársunk (Jób 31:1). Ha Isten akaratával összhangban élünk, akkor irtózni fogunk a gonosztól, és ragaszkodni fogunk a jóhoz (Róma 12:2, 9).

11. Hogyan óvja meg a házasságot az, ha a férj és a feleség felölti az új egyéniséget?

11 Az új egyéniség Jehova személyiségét tükrözi vissza, vagyis azét, „aki teremtette” (Kol 3:10). Ha a férj és a feleség felölti „a könyörület gyöngéd vonzalmát, a kedvességet, az alázatosságot, a szelídséget és a hosszútűrést”, a kapcsolatuk szilárd lesz, és Jehova megáldja őket (Kol 3:12). Ha engedik, hogy „Krisztus békéje uralkodjon” a szívükben, az harmonikussá teszi a házasságukat (Kol 3:15). Javára válik a kapcsolatuknak, ha „gyöngéd vonzalommal” bánnak egymással. Örömüket lelik az egymás iránti tisztelet kimutatásában (Róma 12:10).

12. Szerinted milyen tulajdonságok kellenek egy boldog házassághoz?

12 Amikor Sidet megkérdezték, hogy milyen tulajdonságoknak köszönheti, hogy boldog a házassága, a következőket mondta: „A szeretet a legfontosabb  tulajdonság, és mindig is törekedtünk arra, hogy kimutassuk. De a szelídség is nagyon fontos.” A felesége, Sonja egyetért vele, és hozzáteszi: „A kedvességre is nagy szükség van, és próbálunk mindig alázatosak is lenni, persze ez nem mindig sikerül.”

BESZÉLGESSETEK EGYMÁSSAL!

13. Mi az, ami elengedhetetlen a jó házassághoz, és miért?

13 A jó házassághoz elengedhetetlen, hogy a férj és a feleség kedvesen beszéljenek egymással. Milyen szomorú, amikor a házastársak több tisztelettel beszélnek a vadidegenekkel vagy a háziállatukkal, mint egymással! A „rosszindulatú keserűség, harag, indulat, ordítozás és becsmérlő beszéd” fokozatosan tönkreteszi a házasságot (Ef 4:31). A folytonos kritizálás és a csípős gúnyolódás helyett kedves, gyöngéd, könyörületes szavakra van szükség ahhoz, hogy megerősítsék a házasságukat (Ef 4:32).

14. Milyen viselkedést kerüljünk?

14 „Ideje [van] a hallgatásnak” – írja a Biblia (Préd 3:7). Természetesen ez nem jogosít fel arra, hogy magunkba zárkózzunk, és ne szóljunk a házastársunkhoz, ha valamiben nem értünk egyet vele, mivel a kommunikáció nélkülözhetetlen a jó házassághoz. Egy feleség, aki Németországban él, ezt mondja: „Ha nem szólsz egy szót sem, azzal fájdalmat okozol a társadnak.” Ám ezt is hozzáfűzi: „Bármilyen nehéz is higgadtnak maradni egy feszült helyzetben, az sem jó, ha kiadod magadból a dühödet. Ha nem uralkodsz magadon, előfordulhat, hogy meggondolatlanul olyasmit mondasz vagy teszel, amivel megbántod a házastársadat, és csak rontasz a helyzeten.” Sem kiabálással, sem fagyos hallgatással nem lehet megoldani a problémákat. Ellenben, ha a házastársak készek arra, hogy gyorsan rendezzék a nézeteltéréseiket, és nem hagyják, hogy azok vitába torkolljanak, szilárdabb lesz a kapcsolatuk.

15. Hogyan fűzi szorosabbra a házastársak közti köteléket a jó kommunikáció?

15 Ha a házastársak időt szakítanak arra, hogy megosszák egymással az érzéseiket  és a gondolataikat, szorosabb lesz a kapcsolatuk. De nemcsak az számít, hogy mit mondunk, hanem az is, hogy hogyan mondjuk. Ezért még a feszült helyzetekben is törekednünk kell arra, hogy a hangunk is, és a szavaink is kedvességet tükrözzenek. A házastársunknak így könnyebb lesz meghallgatnia minket. (Olvassátok fel: Kolosszé 4:6.) Ha a férjek és a feleségek kedvesen és építően beszélnek egymással, jó lesz köztük a kommunikáció, ez pedig megerősíti a házasságukat (Ef 4:29).

A jó kommunikáció megerősíti a házasságot (Lásd a 15. bekezdést.)

ADD MEG A HÁZASTÁRSADNAK, „AMI MEGILLETI ŐT”!

16–17. Miért fontos, hogy a házastársak figyelembe vegyék egymás érzelmi és szexuális szükségleteit?

16 Az is megerősíti egy házaspár kapcsolatát, ha a másik érdekeit fontosabbnak tartják a sajátjuknál (Fil 2:3, 4). A férjeknek is, és a feleségeknek is figyelembe kell venniük a házastársuk érzelmi és szexuális szükségleteit. (Olvassátok fel: 1Korintusz 7:3, 4.)

17 Sajnos néhány házasságban élő személy vonakodik a vonzalom kimutatásától és az intim együttléttől, és vannak olyanok is, akik férfiatlannak gondolják a gyengédséget. A Biblia azonban ezt írja: „férjek. . . megértően bánjatok a feleségetekkel!” (1Pét 3:7, Biblia – Egyszerű fordítás). Egy férjnek meg kell értenie, hogy „ami megilleti” a feleségét, az nem csak a testi együttlétet foglalja magában. Egy feleségnek valószínűleg nagyobb örömet szerez a szexuális együttlét, ha a férje mindig szeretettel és gyöngéden bánik vele, és nem csak az intim együttlétek során. Ha a férj és a feleség szeretettel odafigyelnek egymásra, akkor könnyebb lesz megadniuk a másiknak azt, amire érzelmileg és fizikailag szüksége van.

18. Hogyan erősíthetik meg a házastársak az egymáshoz fűződő kapcsolatukat?

18 Noha a házastársi hűtlenségre nincs mentség, ha valaki nem kapja meg a házastársától a kellő gyengédséget, az odavezethet, hogy valaki másnál keres meghittséget (Péld 5:18; Préd 9:9). Ezért a Biblia erre ösztönzi a házaspárokat: „Ne fosszátok meg egymást attól [„ami megilleti” a házastársatokat], csak kölcsönös megegyezésből egy meghatározott időre”. Miért? „Hogy ne kísértsen benneteket folyton Sátán az önfegyelmetek hiánya miatt” (1Kor 7:5). Milyen szomorú lenne, ha egy házaspár hagyná, hogy Sátán kihasználja az önfegyelmük hiányát, és belevigye valamelyiküket a kísértésbe és a házasságtörésbe! Ellenben, ha a férj és a feleség nem „a maga hasznát [keresi], hanem a másikét”, és nem pusztán kötelességből, hanem szeretetből adja meg a társának, „ami megilleti őt”, a kettejük közti bensőséges intim kapcsolat meg fogja erősíteni a házasságukat (1Kor 10:24).

ÓVJÁTOK A HÁZASSÁGOTOKAT!

19. Mit határozzunk el, és miért?

19 Az új világ már nagyon közel van. Milyen végzetes hiba lenne hát, ha ahhoz a 24 000 izraelitához hasonlóan, akik Moáb síkságán bűnt követtek el, mi is engednénk a testi kívánságoknak! Miután Isten Szava leírja ezt a szégyenteljes és tragikus történetet, erre figyelmeztet: „aki úgy gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen” (1Kor 10:12). Ezért létfontosságú, hogy hűségesek maradjunk égi Atyánkhoz és a házastársunkhoz, és így megszilárdítsuk a házasságunkat (Máté 19:5, 6). Most fontosabb, mint valaha, hogy megtegyünk minden tőlünk telhetőt, hogy Istenünk „végül szennyfolt nélkülinek, szeplőtlennek és békében találjon” bennünket (2Pét 3:13, 14).