„Ha Jehova nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők” (ZSOLT 127:1a)

1–3. Milyen nehézségekkel néznek szembe a házaspárok? (Lásd a képet a cikk elején.)

„HA KOMOLYAN igyekszel azon, hogy sikeres legyen a házasságod, akkor Jehova meg fog áldani” – mondja egy férj, aki már 38 éve él boldog házasságban. Igen, lehetséges, hogy egy pár boldog házasságban éljen, és egymás támogatásával átvészeljék a nehéz időket (Péld 18:22).

2 Persze gyakran előfordul, hogy a házasságban élőknek „nyomorúságuk [van] a testükben” (1Kor 7:28). Mi lehet ennek az oka? A mindennapok gondjai kihathatnak a házasságra. Mivel senki sem tökéletes, még a legjobb házasságban is előfordul, hogy a házastársak megbántják egymást a szavaikkal, vagy félreértések adódnak köztük (Jak 3:2, 5, 8). Sok házaspárnak a gyermeknevelés terhei mellett a munkahelyi elvárásoknak is meg kell felelnie. A stressz és a kimerültség miatt pedig nem tudnak elég időt fordítani arra, hogy megerősítsék a kapcsolatukat. A pénzügyi, egészségi vagy más gondok miatt meggyengülhet az egymás iránti szeretetük és tiszteletük. Ezenkívül „a test cselekedetei” – mint például a paráznaság, gátlástalan viselkedés, ellenségeskedések, viszálykodás, féltékenység,  haragkitörések, perlekedések – még az erősnek tűnő házasságokat is romba dönthetik (Gal 5:19–21).

3 Ráadásul az utolsó napokra jellemző önző, istentelen viselkedés mérgező hatással lehet a házasságokra (2Tim 3:1–4). Végül pedig a házasságban élőknek egy gyűlöletes ellenség céltudatos támadásait is ki kell állniuk. Péter apostol erre figyelmeztet minket: „Ellenségetek, az Ördög, fel-alá jár, mint egy ordító oroszlán, és azon igyekszik, hogy felfaljon valakit” (1Pét 5:8; Jel 12:12).

4. Hogyan lehet megerősíteni és boldoggá tenni a házasságot?

4 Egy japán férj elismeri: „Stresszes voltam a pénzügyi gondok miatt, és mivel nem igazán beszélgettem a feleségemmel, ő is egyre feszültebb lett. Ráadásul nemrég súlyos egészségi problémák jelentkeztek nála. A ránk nehezedő nyomás miatt időnként összekaptunk.” A házasságban a nehézségek elkerülhetetlenek, de nem legyőzhetetlenek. Jehova segítségével erős és boldog lehet egy házasság. (Olvassátok fel: Zsoltárok 127:1.) Vizsgáljunk meg öt területet, öt jelképes téglát, melyek segítségével szilárd és jól működő házasságot lehet építeni. Majd nézzük meg, hogy hogyan tapasztja össze ezeket a téglákat a szeretet.

LEGYEN JEHOVA IS RÉSZE A HÁZASSÁGOTOKNAK!

5–6. Hogyan lehet Jehova is része egy házasságnak?

5 Ha a férj és a feleség ragaszkodik Jehovához, a házasság létrehozójához, és alárendeli magát neki, akkor a kapcsolatuk szilárd alapon fog állni. (Olvassátok fel: Prédikátor 4:12.) Úgy tudják bevonni Jehovát a házasságukba, ha követik a Bibliában található szeretetteljes útmutatásait. A Szentírás ezt mondja Isten ókori népéről: „Füleid meghallják a szót, amely mögötted szól: »Ez az út. Ezen járjatok!«, ha jobbra térnétek, vagy ha balra térnétek” (Ézs 30:20, 21). Napjainkban a házaspárok úgy hallhatják meg Jehova szavát, ha együtt olvassák a Bibliát (Zsolt 1:1–3). Az élvezetes és szellemileg felfrissítő családi imádat szintén erősíti a kapcsolatukat. A naponta mondott közös imák nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a házasságuk kiállja Sátán világának támadásait.

A közös szellemi tevékenységek által a házastársak közelebb kerülnek Istenhez is, és egymáshoz is (Lásd az 5. és 6. bekezdést.)

6 „Ha a félreértések vagy más nehézségek kezdik beárnyékolni a boldogságunkat, az Isten Szavában található tanácsok segítenek, hogy türelmet és megbocsátást gyakoroljunk – mondja Gerhard, aki Németországban él. – Ezek a tulajdonságok létfontosságúak egy jól működő házassághoz.” A közös szellemi tevékenységek által a házastársak közelebb kerülnek Istenhez is, és egymáshoz is.

FÉRJEK, LEGYETEK SZERETŐ CSALÁDFŐK!

7. Hogyan kell gyakorolnia a férjnek a családfői hatalmát?

7 Ha egy férj megfelelően gyakorolja a családfői hatalmát, azzal sokat tehet azért, hogy erős és boldog legyen a házassága. A Biblia ezt írja: „minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje pedig a férfi” (1Kor 11:3). Ennek a versnek a szövegkörnyezetéből kiderül, hogy a férjnek úgy kell gyakorolnia a hatalmát a családban, ahogy Krisztus gyakorolja a hatalmát a férfi fölött. Jézus soha nem volt zsarnokoskodó vagy nyers, hanem mindig szeretetteljes, kedves, ésszerű, szelíd és alázatos szívű volt (Máté 11:28–30).

8. Hogyan nyerheti el egy férj a felesége szeretetét és tiszteletét?

 8 A keresztény férjek nem követelik ki a feleségüktől a nekik járó tiszteletet. Ehelyett „az ismeretnek megfelelően”, azaz figyelmesen és megértően bánnak velük, „tiszteletet adva nekik mint gyengébb edénynek [a női nemnek]” (1Pét 3:7). Egy férj úgy mutatja ki, hogy szereti a feleségét, ha tisztelettel beszél hozzá, és együtt érezően bánik vele, akár társaságban vannak, akár kettesben (Péld 31:28). Ha így gyakorolja a családfői hatalmát, elnyeri a felesége szeretetét és tiszteletét, és Isten meg fogja áldani a házasságukat.

FELESÉGEK, ALÁZATOSAN FOGADJÁTOK EL A CSALÁDFŐ VEZETÉSÉT!

9. Hogyan mutathatja ki a feleség, hogy alázatosan elfogadja a családfő vezetését?

9 A Jehova iránti önzetlen, alapelveken nyugvó szeretet mindannyiunkat arra indít, hogy alázzuk meg magunkat „Isten hatalmas keze alatt” (1Pét 5:6). Egy alázatos feleség egyebek között úgy mutat tiszteletet Jehova hatalma iránt, hogy együttműködik a férjével, és támogatja őt. A Biblia ezt mondja: „Ti feleségek, rendeljétek alá magatokat férjeteknek, amint illik az Úrban” (Kol 3:18). Tény és való, hogy a férjek néha hoznak olyan döntést, ami nem tetszik a feleségüknek. De ha ezek a döntések nem sértik Isten törvényét, egy alázatos feleség készségesen aláveti magát a férje vezetésének (1Pét 3:1).

10. Miért fontos, hogy a feleség alárendelje magát a férjének?

10 A feleség méltóságteljes szerepet tölt be a férje társaként (Mal 2:14). Az érzéseit és az értékes meglátásait alázatosan és tiszteletteljesen juttatja kifejezésre a családot érintő döntések meghozatalakor. Egy bölcs férj pedig figyelmesen végighallgatja a feleségét (Péld 31:10–31). Az a feleség, aki szeretettel támogatja a férjét, mint családfőt, hozzájárul a békés, boldog és harmonikus családi légkörhöz. Őt is, és a férjét is jó  érzéssel tölti el az a tudat, hogy Istennek tetszően élnek (Ef 5:22).

„BOCSÁSSATOK MEG EGYMÁSNAK KÉSZSÉGGEL”!

11. Miért kell megbocsátónak lenni?

11 A megbocsátás az egyik legfontosabb építőeleme a tartós házasságnak. A következő tanács megerősíti a házastársi köteléket: „Továbbra is viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak készséggel” (Kol 3:13). Ezzel szemben a régi sérelmek számon tartása és felhánytorgatása romboló hatással van a házasságra. Ahogy a falon lévő repedések gyengítik az épületet, úgy a sértődöttség és a neheztelés is gyengíti a házasságot, mivel útját állja a megbocsátásnak. De ha a férj és a feleség megbocsátanak egymásnak, ahogy Jehova is megbocsát nekik, akkor a házasságuk erősebb lesz (Mik 7:18, 19).

12. Hogyan fedezi el „bűnök tömegét” a szeretet?

12 A szeretet „nem tartja számon a sérelmet”, és „bűnök tömegét fedezi el” (1Kor 13:4, 5; olvassátok fel: 1Péter 4:8). Más szavakkal, a szeretet végtelenül sok hibát megbocsát. Amikor Péter apostol megkérdezte Jézustól, hogy hányszor kell megbocsátania az embertársának, ő így felelt: „még hetvenhétszer is” (Máté 18:21, 22). Ezzel tulajdonképpen azt tanította, hogy nincsen felső határa annak, hogy egy keresztény hányszor bocsásson meg (Péld 10:12). *

13. Mit tehetünk, ha nehezünkre esik megbocsátani?

13 „Ha egy házaspár nem kész megbocsátani egymásnak, a neheztelés és a bizalmatlanság érzése fokozatosan el fog hatalmasodni rajtuk, és megmérgezi a kapcsolatukat – mondja Annette. – A megbocsátás megerősíti a férj és a feleség kapcsolatát, és közelebb viszi őket egymáshoz.” Mit tehetsz, ha hajlamos vagy haragot tartani? Legyél hálás, értékeld a társad jó tulajdonságait, és rendszeresen dicsérd meg őt (Kol 3:15). A megbocsátás belső békét, egységet és Isten áldását eredményezi (Róma 14:19).

ALKALMAZZÁTOK AZ ARANYSZABÁLYT!

14–15. Mi az aranyszabály, és mi a gyakorlati értéke a házasságban?

14 Minden bizonnyal szeretnéd, ha méltósággal és tisztelettel bánnának veled. Biztosan jólesik, ha meghallgatják a véleményedet, és figyelembe veszik az érzéseidet. De előfordul, hogy amikor valakit megbántanak, úgy gondolja, „kölcsönkenyér visszajár”, és ez bizonyos helyzetekben érthető is. Ám a Biblia ezt írja: „Ne mondd: »Ahogy ő bánt velem, én is úgy bánok vele. . .«” (Péld 24:29). Jézus jobb megoldást javasolt az ilyen helyzetekre: „ahogy akarjátok, hogy az emberek veletek tegyenek, ugyanúgy tegyetek ti is velük” (Luk 6:31). Ezt a jól ismert, viselkedésre vonatkozó szabályt aranyszabálynak nevezik. Jézus arra gondolt, hogy úgy kell bánnunk másokkal, ahogy szeretnénk, hogy velünk bánjanak, és nem szabad rosszal viszonoznunk a rosszat. Tehát bánj úgy a házastársaddal, ahogy szeretnéd, hogy ő bánjon veled.

15 A házasság egyre erősebb lesz, ha a férj és a feleség figyelembe veszik egymás érzéseit. „Igyekszünk alkalmazni  az aranyszabályt – mondja egy férj, aki a Dél-afrikai Köztársaságban él. – Igaz, hogy néha megharagszunk egymásra, de ilyenkor is próbálunk úgy bánni a másikkal, ahogy szeretnénk, hogy ő bánjon velünk: tisztelettel és méltósággal.”

16. Milyen viselkedést kerüljenek a házastársak?

16 Még viccből se verd nagydobra a házastársad hibáit. Ne felejtsd el, hogy a házasság nem a versengésről szól, arról, hogy ki az erősebb, kinek nagyobb a hangja, vagy hogy ki tudja a legcsípősebb megjegyzést tenni. Igaz, mindannyian követünk el hibákat, és néha megbántunk másokat. De semmilyen körülmény sem indokolja, hogy a házastársak gúnyosan vagy megalázóan beszéljenek egymással, az pedig még rosszabb lenne, ha bántanák vagy megütnék egymást. (Olvassátok fel: Példabeszédek 17:27; 31:26.)

17. Hogyan alkalmazhatják a férjek az aranyszabályt?

17 Néhány kultúrában férfiasnak tekintik azt, aki durván bánik a feleségével, vagy megveri őt. Ám a Biblia a következőt írja: „Jobb a haragra lassú ember annál, aki erős, és aki uralkodik szellemén annál, aki várost foglal el” (Péld 16:32). Belső erőre van szükség ahhoz, hogy uralkodni tudjunk magunkon, ahogy a valaha élt legnagyobb ember, Jézus Krisztus is tette. Az, aki szóban vagy tettlegesen bántalmazza a feleségét, egyáltalán nem nevezhető férfiasnak. Sőt, a Jehovával való kapcsolatát is tönkreteszi, ha így viselkedik. A zsoltáríró, Dávid, aki maga is erős és bátor férfi volt, ezt mondta: „Ha felindultok is, ne vétkezzetek. Beszéljetek csak szívetekben az ágyatokon, és hallgassatok” (Zsolt 4:4).

„ÖLTSÉTEK MAGATOKRA A SZERETETET”!

18. Miért fontos életben tartani a szeretetet a házasságban?

18 (Olvassátok fel: 1Korintusz 13:4–7.) Egy házasságban a szeretet a legfontosabb tulajdonság. „Öltsétek magatokra a könyörület gyöngéd vonzalmát, a kedvességet, az alázatosságot, a szelídséget és a hosszútűrést.” „Mindezek mellett pedig öltsétek magatokra a szeretetet, mert az az egység tökéletes köteléke” (Kol 3:12, 14). Ha egy házasságot az önzetlen krisztusi szeretet tart össze, mint ahogyan a kötőanyag összetapasztja a téglákat, akkor nem fog összeomlani az idegesítő személyiségbeli hiányosságok, a lesújtó egészségi gondok, az aggasztó anyagi problémák vagy a rokonokkal való nézeteltérések miatt.

19–20. a) Hogyan lehet erős és boldog a házasság? b) Miről lesz szó a következő cikkben?

19 Való igaz, hogy a házasság sikeréhez szerető odaadásra, hűséges elkötelezettségre és őszinte erőfeszítésre van szükség. Ahelyett, hogy a házasfelek kilépnének a házasságból, amikor nehézségek adódnak, inkább határozzák el, hogy megmentik, sőt, boldoggá teszik a kapcsolatukat. A Jehova és az egymás iránti szeretet arra ösztönzi a házaspárokat, hogy oldják meg a nehézségeiket, mert „a szeretet soha nem vall kudarcot” (1Kor 13:8; Máté 19:5, 6; Héb 13:4).

20 Ezekben a válságos időkben különösen nehéz erős és boldog házasságot építeni (2Tim 3:1). De Jehova segítségével lehetséges! Mindeközben a házaspároknak egy olyan világban kell élniük, mely egyre mélyebbre süllyed erkölcsileg. A következő cikkben arról lesz szó, hogy mit tehetnek a férjek és a feleségek a házasságuk megóvása érdekében.

^ 12. bek. Bár a házaspároknak törekedniük kell rá, hogy megbocsássanak egymásnak, és megoldást keressenek a problémáikra, a Biblia szerint házasságtörés esetén a vétlen félnek jogában áll eldönteni, hogy megbocsát-e a házastársának, vagy elválik tőle (Máté 19:9). Lásd „A Biblia nézőpontja: Házasságtörés – Meg kell bocsátani vagy nem kell megbocsátani?” című cikket az Ébredjetek! 1995. augusztus 8-ai számában.