„[A szeretet] lángjai tűznek lángjai, Jah lángja” (ÉNEK 8:6)

1–2. Ki meríthet hasznot az Énekek énekéből, és miért? (Lásd a képet a cikk elején.)

„MILYEN kedvesen néz egymás szemébe a menyasszony és a vőlegény, és milyen gyöngéden ölelik át egymást! Látszik, hogy mennyire szerelmesek!” – tűnődik magában a testvér, aki épp most tartotta meg az esküvői előadást. Ahogy a táncoló ifjú párt nézi, önkéntelenül is felvetődik benne, hogy vajon kiállja-e a szerelmük az idő próbáját, vagy az évek múlásával lassanként kihűl. Csodálatos, ha egy férfit és egy nőt rendíthetetlen szeretet köt össze. De mivel oly sok házasság bomlik fel, joggal merül fel bennünk a kérdés, hogy tényleg létezik-e el nem múló szerelem.

2 Az igaz szerelem már Salamonnak, Izrael királyának a napjaiban is ritka volt. Salamon ezt írta arról, milyenek voltak akkoriban az emberek: „Ezer közül egy emberre [igazságos férfira, Biblia – Egyszerű fordítás] leltem, de asszonyt mindezek között egyet sem találtam. Lásd, csak azt találtam, hogy az igaz Isten becsületesnek alkotta az embereket, de azok sokféle tervet kieszeltek” (Préd 7:26–29). Az Izraelben élő, idegen származású, Baál-imádó nők befolyása miatt az erkölcs olyan mélyre süllyedt, hogy Salamon alig ismert  erkölcsös férfiakat és nőket. * Ám az Énekek énekéből, melyet mintegy 20 évvel korábban írt, mint a Prédikátor könyvét, kiderül, hogy létezhet megingathatatlan szeretet férfi és nő között. Ebben a költeményben Salamon gyönyörűen fogalmazza meg, hogy mi jellemzi az ilyen szeretetet, és hogy hogyan nyilvánul meg. Jehova szolgái, akár házasságban élnek, akár egyedülállók, sokat tanulhatnak ebből a bibliai könyvből.

LÉTEZIK EL NEM MÚLÓ SZERELEM!

3. Miért lehetséges, hogy egy férfit és egy nőt igaz szerelem kössön össze?

3 (Olvassátok fel: Énekek éneke 8:6.) Nagyon találó, hogy az Énekek éneke Jah lángjának nevezi a szeretetet. A szeretet ugyanis Jehova legfőbb tulajdonsága, és ő úgy alkotott meg bennünket, hogy képesek vagyunk szeretni (1Móz 1:26, 27). Miután Jehova megteremtette az első férfit, Ádámot, alkotott neki egy gyönyörű feleséget. Amikor Ádám megpillantotta Évát, örömében költői szavak törtek elő belőle. Kétségkívül Évát is különleges vonzalom kötötte Ádámhoz, hiszen belőle „lett kivéve” (1Móz 2:21–23). Mivel Jehova képessé tette az embert arra, hogy szeressen, létezhet rendíthetetlen szeretet férfi és nő között.

4–5. Röviden mondd el az Énekek énekének történetét!

4 Az Énekek éneke költőien fogalmazza meg, milyen az, amikor egy férfit és egy nőt rendíthetetlen, hű szeretet tart össze. A történet, mely hasonlóan van megírva, mint egy librettó, vagyis egy opera szövegkönyve, egy Sunemből, vagy Sulémből származó fiatal lány és egy pásztorfiú szerelméről szól. Miközben a lány a szőlőt őrzi Salamon táborának a közelében, a király felfigyel a lány szépségére, és a táborába viteti őt. Ám már kezdettől fogva nyilvánvaló, hogy a lány egyedül a pásztorfiút szereti. Salamon mindent megtesz, hogy meghódítsa a lány szívét, de a lány megvallja, hogy továbbra is a pásztorfiú után vágyakozik (Ének 1:4–14). A fiú elmegy, és megkeresi a lányt a táborban, és amikor találkoznak, gyönyörű szavakkal fejezik ki az egymás iránti vonzalmukat (Ének 1:15–17).

5 Salamon magával viszi a lányt Jeruzsálembe, a pásztorfiú pedig utánuk megy (Ének 4:1–5, 8, 9). Miután Salamon minden próbálkozása kudarcot vall, hazaengedi a lányt (Ének 6:4–7; 7:1–10). Az ének azzal zárul, hogy a lány sürgetően hívja kedvesét, hogy szaladjon hozzá, „mint a gazella” (Ének 8:14).

6. Miért nem könnyű azonosítani a szereplőket az Énekek énekében?

6 Annak ellenére, hogy „az énekek éneke” sokatmondó és szép költemény, nem könnyű megállapítani, hogy mikor melyik szereplő szólal meg, vagy kinek az érzései fogalmazódnak meg (Ének 1:1). Egy bibliamagyarázó szótár megjegyzi: „A cselekménynek, a történet kibontakozásának, az események láncolatának és a szereplők azonosításának nincs igazán jelentősége” (The New Interpreter’s Dictionary of the Bible). Valószínűleg azért nem lett belefoglalva a műbe, hogy mikor melyik szereplő beszél, hogy a költemény érzelmessége, líraisága kapjon hangsúlyt. A szöveg tartalma alapján azonban azonosítani lehet a szereplőket.

 „KEDVESKEDÉSEID JOBBAK A BORNÁL”

7–8. Hogyan fejezi ki a lány és a pásztorfiú az egymás iránti vonzalmát? Mondj példákat!

7 Az Énekek énekében a lány és a fiú nagyon szépen fejezik ki az egymás iránti vonzalmukat. Kedveskedéseik a 3000 évvel ezelőtti keleti kultúrát tükrözik vissza, és talán furcsának tűnnek egy mai olvasónak. Ám az érzéseik és gondolataik nem idegenek a számunkra. Például a pásztorfiú így dicséri a lány kedves, szelíd tekintetét: „Szemeid galambszemek” (Ének 1:15). A lány pedig a fiú szép szemét magához a galambhoz hasonlítja, mert a fiú sötét írisze, melyet szeme fehérje övez, a tejben fürdő galambokra emlékezteti őt. (Olvassátok fel: Énekek éneke 5:12.)

8 Szerelmes szavaikkal nem csak egymás külsejét dicsérik. A pásztorfiúnak például nagyon tetszik, hogy a lány kedvesen beszél másokkal. (Olvassátok fel: Énekek éneke 4:7, 11.) „Lépes méztől csepegnek ajkaid” – mondja neki. Miért fogalmaz így? A lépes méz jobb ízű és édesebb, mint a levegővel érintkező méz. Tehát amikor azt mondja, hogy „méz és tej van nyelved alatt”, arra utal, hogy a lány beszéde jó és kellemes, akárcsak a méz és a tej. Világos tehát, hogy a pásztorfiú nem csak a lány fizikai szépségére gondol, amikor azt mondja neki: „Mindenestül szép vagy. . . semmi hibád sincsen!”

9. a) Milyen szeretet fűzi össze a férjet és a feleséget? b) Miért fontos, hogy a házastársak kifejezzék az egymás iránti vonzalmukat?

9 A házasság nem pusztán egy szerződés, egy vonzalomtól és érzésektől mentes megállapodás. A keresztény házasságok legfőbb jellemzője a szeretet. De milyen szeretet fűzi össze a férjet és a feleséget? Önzetlen, alapelveken nyugvó szeretet? (1Ján 4:8). Olyan szeretet, melyet a családtagok éreznek egymás iránt? Az a fajta szeretet, mely a barátokat köti össze? (Ján 11:3). Vagy a romantikus érzelmek fűtötte szeretet? (Péld 5:15–20). A házastársak közti igaz, megingathatatlan szeretet mindegyiket magában foglalja. De a szeretetet kifejezésre is kell juttatni! Ezért nagyon fontos, hogy a házaspárok a rohanó hétköznapokban is kimutassák az egymás iránti szeretetüket. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a házasságuk boldog legyen, és biztos alapokon álljon. Azokban a kultúrákban, melyekben megszokott az elrendezett házasság, és a menyasszony és a vőlegény szinte alig ismerik egymást az esküvő előtt, a házaspároknak fontos észben tartaniuk, hogy a szavaikkal is ki kell fejezniük a vonzalmukat, ha szeretnék, hogy elmélyüljön a szeretetük, és megerősödjön a házasságuk.

10. Miért jó még, ha a házastársak biztosítják egymást a szeretetükről?

10 Más jó hatása is van annak, ha a házastársak biztosítják egymást a szeretetükről. Salamon király így próbálta megnyerni Sulamitot: „Aranykarikákat készítünk neked ezüstszegekkel.” Ezenkívül bókokkal halmozta el, például azt mondta neki, hogy „szép, mint a telihold, tiszta, mint a ragyogó nap” (Ének 1:9–11; 6:10). Mi adott erőt a lánynak, hogy hű maradjon szerelméhez, a pásztorfiúhoz? És miből merített vigaszt, amíg távol volt tőle? Megtudhatjuk a szavaiból. (Olvassátok fel: Énekek éneke 1:2, 3.) Az segített Sulamitnak, hogy visszagondolt a pásztorfiú szerelmes szavaira. Számára a fiú kedveskedései „jobbak [voltak] a bornál”, mely  megvidámítja a szívet, és amikor a nevére gondolt megnyugodott, ezért mondta azt, hogy a neve olyan, mint a fejre öntött illatos olaj (Zsolt 23:5; 104:15). Igen, ha felidézzük magunkban a házastársunk kedveskedéseit, az segíteni fog, hogy az iránta érzett szeretetünk ne inogjon meg. Ezért nagyon fontos, hogy a házaspárok gyakran biztosítsák egymást a szeretetükről.

„NE PRÓBÁLJÁTOK FÖLÉBRESZTENI. . . A SZERELMET, MÍG AZ NEM AKARJA!”

11. Mit tanulhatnak az egyedülálló keresztények abból, amit Sulamit Jeruzsálem lányaitól kért?

11 Az Énekek énekéből az egyedülálló keresztények is sokat tanulhatnak, különösképpen azok, akik társat keresnek. Sulamit nem volt szerelmes Salamonba. Esküvel kötelezte Jeruzsálem lányait: „ne próbáljátok fölébreszteni és fölkelteni bennem a szerelmet, míg az nem akarja!” (Ének 2:7; 3:5). Miért mondta ezt? Egyszerűen azért, mert nem helyénvaló csak úgy bárki iránt gyöngéd érzéseket táplálni. Egy egyedülálló keresztény, aki szeretne házasságot kötni, bölcsen teszi, ha türelmesen vár, míg meg nem találja azt a személyt, akit szívből tud majd szeretni.

12. Mit szeretett Sulamit a pásztorfiúban?

12 Mit szeretett Sulamit a pásztorfiúban? Igaz, a fiú jóképű és erős volt, mert Sulamit azt mondta róla, hogy olyan, „mint a gazella”, „kezei aranyhengerek”, „lábai márványoszlopok”. De a pásztorfiú nem pusztán erős és helyes volt. Minden bizonnyal szerette Jehovát, hiszen Sulamit, aki hűséges volt Istenhez, ezt mondta róla: „Mint almafa az erdő fái között, olyan az én kedvesem az ifjak között” (Ének 2:3, 9; 5:14, 15).

13. Mit szeretett a pásztorfiú Sulamitban?

13 És mit mondhatunk Sulamitról? Biztos, hogy nagyon szép volt, hiszen még a király figyelmét is felkeltette, akit akkor hatvan királyné, nyolcvan ágyas és számtalan leány vett körül. Sulamit mégis nagyon szerény és alázatos volt. Azt mondta magáról, hogy olyan, mint „a parti síkság egyszerű sáfránya”, vagyis egy kis mezei virághoz hasonlította magát. Nem csoda, hogy ez a Jehovához hűséges lány különleges volt a pásztorfiúnak, olyan, mint egy „liliom a töviskórók közt” (Ének 2:1, 2; 6:8).

14. Mit tanulhatnak Sulamittól és a pásztorfiútól azok az egyedülálló keresztények, akik házastársat keresnek?

 14 A Szentírás nyomatékosan arra inti a keresztényeket, hogy „csak az Úrban” kössenek házasságot (1Kor 7:39). Ezért egy egyedülálló keresztény nem alakít ki romantikus kapcsolatot egy nem Tanúval, és csak Jehova hű imádói közül választ magának házastársat. Ezenfelül egy leendő házastársban olyan értékes tulajdonságokat kell keresni, mint az Istenhez való ragaszkodás és a szilárd hit, melyek Sulamitra és a pásztorfiúra is jellemzőek voltak. Ezek a tulajdonságok létfontosságúak ahhoz, hogy egy házasság a mindennapok gondjai ellenére is békés és harmonikus legyen.

A keresztények nem alakítanak ki romantikus kapcsolatot egy nem Tanúval (Lásd a 14. bekezdést.)

„ELZÁRT KERT AZ ÉN. . . MENYASSZONYOM”

15. Miben mutat szép példát Sulamit a házasság előtt álló keresztényeknek?

15 (Olvassátok fel: Énekek éneke 4:12.) Miért mondja azt a pásztorfiú a lányról, hogy olyan, mint egy „elzárt kert”? Mert egy fallal vagy kerítéssel körülzárt kertbe nem mehet be akárki. Csak az juthat be oda, akit beengednek a kapun. Sulamit egy ilyen kerthez hasonló, és a szíve kapuját egyedül a pásztorfiúnak, a vőlegényének tárta ki. Nem enged a király csábításának, ezért olyan, mint egy „fal”, nem pedig, mint egy „ajtó”, mely tárva-nyitva áll (Ének 8:8–10). Hozzá hasonlóan a házasság előtt álló keresztény férfiak és nők kizárólag a jövendőbelijük iránt táplálnak gyöngéd érzéseket.

16. Mit tanulhatunk az Énekek énekéből az udvarlással kapcsolatban?

16 Egy tavaszi napon a pásztor sétálni hívta Sulamitot, de a lányt nem engedték el a testvérei, hanem kiküldték, hogy őrizze a szőlőt. Miért? Talán nem bíztak benne? Esetleg attól tartottak, hogy erkölcstelenséget fog elkövetni? Tulajdonképpen elővigyázatosságból nem engedték el a húgukat, nem akarták, hogy kísértést jelentő helyzetbe kerüljön (Ének 1:6; 2:10–15). Ebből fontos tanulságot szűrhetnek le az egyedülálló keresztények. Az udvarlás alatt legyenek elővigyázatosak, hogy megőrizzék az erkölcsi tisztaságukat. Ne menjenek kettesben félreeső helyre. Bár a vonzalom megfelelő kimutatásában nincs kivetnivaló, kerülni kell az olyan helyzeteket, melyek helytelenséghez vezethetnek.

17–18. Mit tanultál az Énekek énekéből?

17 Teljesen természetes, hogy amikor egy férfi és egy nő összeházasodik, nagyon szerelmesek egymásba. De mivel Jehova azt szeretné, hogy a házasság örökké tartó kötelék legyen, a párnak mindent meg kell tennie, hogy a szerelmük lángja ne aludjon ki, hanem tovább lobogjon (Márk 10:6–9).

18 Ha szeretnél házasságot kötni, olyan valakit válassz társadul, akit igazán tudsz majd szeretni. És ha rátalálsz, óvd az iránta érzett szeretetedet, hogy olyan erős és kiolthatatlan legyen, mint amilyenről az Énekek éneke ír. Akár házasság előtt állsz, akár házasságban élsz, ne feledd, létezik el nem múló szerelem, hiszen a szeretet „Jah lángja”! (Ének 8:6).

^ 2. bek. Lásd Az Őrtorony 2007. január 15-ei számának 31. oldalát.