Figyelmesen olvastad Az Őrtorony legutóbbi számait? Lássuk, tudsz-e válaszolni a kérdésekre.

Elfogadható a hamvasztás a keresztényeknek?

Személyes döntés, hogy elhamvasztanak-e valakit, vagy sem. Bár a Biblia közvetlenül nem tesz említést erről a szokásról, érdemes megjegyezni, hogy Saul királynak és a fiának, Jonatánnak elégették a holttestét, és azután temették el a csontjaikat (1Sám 31:2, 8–13). (6/15, 7. oldal.)

Miért lehetünk biztosak abban, hogy Isten nem okoz rossz dolgokat?

Jehova minden útjában igazságos. A hűség Istene és „egyenes ő”. Nagyon gyöngéd vonzalmú és irgalmas (5Móz 32:4; Zsolt 145:17; Jak 5:11). (7/1, 4. oldal.)

Milyen nehézségekkel kell megbirkózniuk azoknak, akik külföldre költöznek, hogy ott szolgáljanak, ahol nagyobb a szükség?

Először is, alkalmazkodniuk kell az új életkörülményekhez, másodszor, le kell küzdeniük a honvágyukat, harmadszor, be kell illeszkedniük a helyi testvérek közé. Sokan, akiknek sikerült megbirkózniuk ezekkel a nehézségekkel, tapasztalták, hogy Jehova gazdagon megáldja őket. (7/15, 4–5. oldal.)

Miért fordultak József ellen a testvérei?

Az egyik ok az volt, hogy Jákob kivételezett vele, és egy különleges köntöst adott neki. Ezért Józsefre irigykedni kezdtek a testvérei, és eladták rabszolgának. (8/1, 11–13. oldal.)

Miért hatásosak az új tájékoztatólapok, és miért könnyű őket használni?

Minden tájékoztatólapnak egyforma a felépítése. A segítségükkel könnyen fel tudunk olvasni egy írásszöveget, és feltehetünk egy kérdést a házigazdának. Függetlenül attól, hogy mit válaszol, megmutathatjuk neki a tájékoztatólapból a Biblia válaszát. Ezenkívül megmutathatunk egy újabb kérdést az újralátogatáshoz. (8/15, 13–14. oldal.)

Mi a szír Pesitta?

A szír nyelv az arámi egyik nyelvjárása, a második és harmadik században terjedt el széles körben. Úgy tűnik, hogy a szír volt az első nyelv, amelyre a Keresztény Görög Iratok bizonyos részeit lefordították. A Biblia szír nyelvű fordítása Pesitta néven ismert. (9/1, 13–14. oldal.)

Hogyan tudnak a keresztény szülők jó pásztornak bizonyulni?

Ahhoz, hogy megismerjék a gyermekeiket, fontos, hogy meghallgassák őket. Táplálniuk kell őket, vagyis törődni az Istennel ápolt kapcsolatukkal. Ezenkívül szeretettel terelgetniük kell a gyermekeiket, például amikor kételkednek a bibliai tanításokban. (9/15, 18–21. oldal.)

Mit fog megszüntetni örökre Isten Királysága?

Nem lesz többé betegség, halál, munkanélküliség, háború, éhezés és szegénység. (10/1, 6–7. oldal.)

Milyen szövetség teszi lehetővé, hogy mások is uralkodhassanak Krisztussal?

Miután Jézus elfogyasztotta az utolsó pászkavacsorát a hűséges tanítványaival, szövetséget kötött velük, melyre gyakran Királyság-szövetségként utalunk (Luk 22:28–30). Ez a szövetség biztosította azt, hogy Jézussal uralkodhatnak majd az égben. (10/15, 16–17. oldal.)

Melyik két bibliai példa bizonyítja, hogy Sátán valóban létezik?

A Bibliában olvashatunk arról, hogy Sátán beszélgetett Jézussal, és megkísértette őt. Jób napjaiban Sátán beszélgetett Istennel is. Ezek a beszámolók bizonyítják, hogy Sátán valóságos személy. (11/1, 4–5. oldal.)

Milyen népre utalt Jakab a Cselekedetek 15:14-ben?

Zsidó és nem zsidó származású hívőkre, akikkel az volt Isten célja, hogy egy választott nemzetséghez tartozzanak, és „mindenfelé [hirdessék] annak kitűnő tulajdonságait”, aki elhívta őket (1Pét 2:9, 10). (11/15, 24–25. oldal.)

Hol van Timgad, és hogyan gondolkodtak a lakói?

Timgad egy népes római város volt Észak-Afrikában (ma Algéria). Találtak ott egy feliratot, mely az ottani emberek gondolkodását tükrözi: „Vadászat, fürdőzés, játék, nevetés – ez az élet!” Hasonló életfelfogásról ír az 1Korintusz 15:32 is. (12/1, 8–10. oldal.)