Akadálymentesítési beállítások

Válassz nyelvet

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ugrás a tartalomra

Jehova Tanúi

magyar

ŐRTORONY (TANULMÁNYOZÁSRA SZÁNT KIADÁS) 2014. NOVEMBER 

Miért legyünk szentek?

Miért legyünk szentek?

„Legyetek. . . szentek” (3MÓZ 11:45)

1. Miben segíthet nekünk a Mózes harmadik könyve?

JEHOVA minden egyes szolgájától elvárja, hogy szent legyen. A Mózes harmadik könyvében többször esik szó a szentségről, mint a Biblia bármely más könyvében. Ha megértjük ezt a bibliai könyvet, és meglátjuk a benne rejlő értékeket, az segíteni fog, hogy az életünk minden területén szentek, vagyis tiszták legyünk, akár az imádatról, az erkölcsről vagy a fizikai tisztaságról van is szó.

2. Milyen jellegzetességei vannak a Mózes harmadik könyvének?

2 Mivel a Mózes harmadik könyve is része a teljes Írásnak, ezért hasznos a tanításra (2Tim 3:16). Jehova neve átlagosan tízszer fordul elő minden egyes fejezetében. Ha jobban megértjük ezt a könyvet, megerősödik az az elhatározásunk, hogy semmi olyat nem fogunk tenni, amivel szégyent hoznánk Isten nevére (3Móz 22:32). Ezenkívül az „én vagyok Jehova” kifejezéssel is gyakran találkozhatunk ebben a könyvben, ami arra emlékeztet minket, hogy engedelmeskednünk kell Istennek. Ebben és a következő cikkben szemügyre veszünk néhány szellemi gyöngyszemet a Mózes harmadik könyvéből, melyet azért íratott le Isten, hogy a neki bemutatott imádatunk szent legyen.

 JEHOVA ELVÁRJA, HOGY SZENTEK LEGYÜNK

3–4. Mit jelképez Áronnak és a fiainak a megtisztítása? (Lásd a képet a cikk elején.)

3 (Olvassátok fel: 3Mózes 8:5, 6.) Jehova Áront választotta ki Izrael főpapjának, Áron fiait pedig arra jelölte ki, hogy papokként szolgáljanak. Áron Jézus Krisztust szemlélteti, a fiai pedig Jézus felkent követőit. Vajon Áron vízzel való megmosása arra mutatott előre, hogy Jézusnak is meg kell majd tisztulnia? Nem, mert Jézus bűntelen és „beszennyezetlen” volt (Héb 7:26; 9:14). Ugyanakkor a már megtisztult Áron jól szemlélteti Jézust, aki tiszta és igazságos. De vajon mit jelképez Áron fiainak a megtisztítása?

4 A felkenteknek, vagyis az égi papság leendő tagjainak a megtisztítását. Ám nem a keresztelkedésüket jelképezi, hiszen a keresztelkedés nem a bűnöktől való megtisztulást szimbolizálja, hanem azt, hogy valaki feltétel nélkül átadja magát Jehova Istennek. A felkentek „a szó által” tisztulnak meg. Ehhez elengedhetetlen, hogy teljes mértékben Krisztus tanításai szerint éljenek (Ef 5:25–27). Így lesznek tiszták és szentek. De mit mondhatunk a más juhokról? (Ján 10:16).

5. Miért mondhatjuk, hogy Isten Szava a más juhokat is megtisztítja?

5 Áron fiai nem Jézus más juhainak a nagy sokaságát jelképezik (Jel 7:9). Isten Szava azonban Jehova földi reménységű szolgáit is megszenteli és megtisztítja. Miért mondhatjuk ezt? Mert hisznek abban, amit a Biblia Jézus kiontott vérének a jelentőségéről ír, a hitük pedig arra indítja őket, hogy „éjjel-nappal szent szolgálatot [végezzenek]” Istennek (Jel 7:13–15). A felkentek és a más juhok megtisztítása folyamatos, ami egyértelműen látszik abból, hogy megőrzik jónak a viselkedésüket (1Pét 2:12). Milyen boldog lehet Jehova, hogy a felkentek és a más juhok tiszta és egységes népet alkotnak, és engedelmesen, hűségesen követik a Pásztorukat, Jézust!

6. Miért fontos rendszeresen önvizsgálatot tartanunk?

6 Mi a tanulság számunkra abból, hogy Izraelben a papságnak fizikailag tisztának kellett lennie? A bibliatanulmányozók gyakran felfigyelnek az imádati helyeink tisztaságára, és arra, hogy mi magunk is tiszták és jól öltözöttek vagyunk. De csak az mehet fel Jehova imádatának hegyére, akinek „tiszta a szíve” is (olvassátok fel: Zsoltárok 24:3, 4; Ézs 2:2, 3). Tehát ahhoz, hogy az Istennek bemutatott imádatunk szent legyen, nemcsak a testünknek, hanem a gondolatainknak és a szívünknek is tisztának kell lennie. Fontos tehát, hogy rendszeresen önvizsgálatot tartsunk. Ez segíthet felismernünk azt, ha valamin változtatnunk kell ahhoz, hogy Jehova szentnek tartson minket (2Kor 13:5). Például, ha egy megkeresztelt személy szándékosan pornográf anyagokat néz, gondolkodjon el azon, hogy ez vajon összeegyeztethető-e a szentséggel. Ezután kérjen segítséget, hogy fel tudjon hagyni ezzel a visszataszító szokással (Jak 5:14).

A SZENTSÉG SZOROSAN ÖSSZEFÜGG AZ ENGEDELMESSÉGGEL

7. Milyen példát mutatott Jézus a 3Mózes 8:22–24-gyel összhangban?

7 A papság beiktatásakor Mózes egy kos vérével bekente Áronnak, a főpapnak, valamint a fiainak a jobb fülcimpáját, hüvelykujját és nagylábujját. (Olvassátok fel: 3Mózes 8:22–24.) Ez azt jelképezte, hogy a papok engedelmesen, a képességeik legjavát adva fogják végezni a szolgálatukat. Hasonlóképpen Jézus mint főpap tökéletes példát mutatott a felkenteknek és a más juhoknak: Hallgatott Isten irányítására, kezével Jehova  akaratának cselekvésén fáradozott, és lábával sohasem tért le a szentség útjáról (Ján 4:31–34).

8. Mit kell tennie Jehova minden szolgájának?

8 A felkenteknek és a más juhoknak is követniük kell a Főpap, vagyis Jézus feddhetetlenségben mutatott példáját. Jehova minden szolgájának engedelmeskednie kell az Isten Szavában található útmutatásoknak, hogy ne okozzanak bánatot a szent szellemnek (Ef 4:30). Meg kell fogadniuk ezt a felszólítást: „készítsetek egyenes ösvényeket lábatoknak” (Héb 12:13).

9. Mit mondott három testvér, akik szorosan együttműködnek a vezetőtestület tagjaival? Hogyan segíthetnek a szavaik abban, hogy szentek maradjunk?

9 Figyeljük meg, mit mondott három földi reménységű testvér, akik évtizedek óta szorosan együttműködnek a vezetőtestület tagjaival. Az egyikük ezt mondta: „Óriási megtiszteltetés velük szolgálni. De mivel ilyen közvetlen munkakapcsolatban vagyunk, időről időre megmutatkozik, hogy noha ezek a testvérek szellemmel felkent keresztények, mégsem tökéletesek. Ennek ellenére az évek során mindvégig arra törekedtem, hogy engedelmeskedjek azoknak, akik vezetést nyújtanak.” A másik testvér megjegyezte: „Az olyan bibliaversek, mint például a 2Korintusz 10:5, mely a Krisztusnak való engedelmességről szól, segítenek nekem, hogy engedelmes legyek, és együttműködjek azokkal, akik vállalják a vezetést. Mindig szívből engedelmeskedem nekik.” A harmadik testvér pedig ezt mondta: „Ha szeretjük, amit Jehova szeret, és gyűlöljük, amit gyűlöl, ha mindig keressük az ő vezetését, és azt tesszük, ami neki tetszik, azzal kimutatjuk, hogy engedelmeskedünk a szervezetének és azoknak, akiket felhasznál, hogy előmozdítsák a földre vonatkozó szándékát.” Erre a testvérre nagy hatással volt Nathan Knorr testvér engedelmességben mutatott példája. Míg néhányan megkritizálták „A nemzet születése” című cikket, mely az 1925-ös Őrtoronyban jelent meg, addig Knorr testvér, aki később a vezetőtestület tagja lett, készséggel elfogadta, amit a cikk írt. Ha elgondolkodunk ennek a három testvérnek a szavain, az nekünk is segíthet abban, hogy engedelmesek legyünk, és ezáltal szentek maradjunk.

ENGEDELMESKEDJÜNK ISTEN VÉRRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYÉNEK!

10. Miért fontos engedelmeskednünk Isten vérre vonatkozó törvényének?

10 (Olvassátok fel: 3Mózes 17:10.) Jehova megtiltotta az izraelitáknak, hogy „bármilyen vért” is megegyenek. A keresztényeknek is tartózkodniuk kell az állati és az emberi vértől egyaránt (Csel 15:28, 29). Belegondolni is rossz, milyen lenne, ha Isten ellenünk fordítaná arcát, vagyis elvetne minket, és eltávolítana a gyülekezetből. Szeretjük Jehovát, és szeretnénk engedelmeskedni neki. Ezért még akkor sem fogadunk el vért, ha az életünk forog kockán. Nem hagyjuk, hogy olyan emberek, akik nem ismerik Jehovát, és nem tartják fontosnak a neki való engedelmességet, megingassanak minket ebben a meggyőződésünkben. Igen, számítunk arra, hogy gúnyolni fognak minket a vérrel kapcsolatos álláspontunkért, de mi mindenképpen engedelmeskedni fogunk Istennek (Júd 17, 18). Mi segíthet, hogy szilárd maradjon az az elhatározásunk, hogy nem fogyasztunk vért, és nem fogadunk el vérátömlesztést? (5Móz 12:23).

11. Miért mondhatjuk, hogy ami az engesztelés napján történt, nem csupán üres szertartás volt?

11 Izrael főpapja utasításokat kapott Jehovától arra vonatkozóan, hogy hogyan  használja fel az áldozati állatok vérét az évenként megtartott engesztelés napján. Abból, amit tett, megérthetjük Isten nézőpontját a vérről. A vért csak különleges célra lehetett felhasználni, arra hogy engesztelést szerezzen a bűnökért, és ezáltal az izraeliták elnyerhessék Jehova bocsánatát. A főpapnak a bika és a kecske vérét a szövetségláda elé kellett hintenie (3Móz 16:14, 15, 19). Ez tette lehetővé, hogy Jehova megbocsássa az izraeliták bűneit. Emellett Jehova megparancsolta az izraelitáknak, hogy ha leölnek egy állatot, hogy megegyék a húsát, a vérét ki kell folyatniuk, és be kell fedniük porral, mert „mindenféle test lelke az ő vére” (3Móz 17:11–14). Vajon mindez csupán üres szertartás volt? Nem. Amit a főpapnak az engesztelés napján kellett tennie a vérrel, és az a parancs, hogy a leölt állat vérét a földre kell önteni, összhangban volt azzal, amit Jehova évszázadokkal korábban Noénak és a leszármazottainak parancsolt (1Móz 9:3–6). Megtiltotta, hogy az élet fenntartása céljából vért fogyasszanak. De mit jelent ez a keresztények számára?

12. Hogyan kapcsolja össze Pál a hébereknek írt levelében a vért a megbocsátással?

12 Pál apostol a héber keresztényeknek írt levelében kifejtette, hogy a vér meg tud tisztítani a bűntől. Ezt írta: „csaknem mindent vérrel tisztítanak meg a Törvény szerint, és vér kiontása nélkül nincsen megbocsátás” (Héb 9:22). Pál arra is rámutatott, hogy az állatáldozatok – bár volt némi értékük – tulajdonképpen azt tudatosították az izraelitákban, hogy bűnösök, és hogy egy nagyobb áldozatra van szükségük ahhoz, hogy a bűneik teljesen eltöröltessenek. Igen, a Törvény „az eljövendő jó dolgok árnyéka, nem pedig maga a dolgok lényege” volt (Héb 10:1–4). Hogyan vált hát lehetővé a bűnök megbocsátása?

13. Mit jelent számodra az, hogy Jézus bemutatta a vére értékét Jehovának?

13 (Olvassátok fel: Efézus 1:7.) Jézus Krisztus kész volt önmagát adni értünk. Áldozati halála nagyon sokat jelent azoknak, akik szeretik őt és az Atyját (Gal 2:20). De igazából azzal tette lehetővé a bűneink megbocsátását, és szabadított  meg bennünket a bűntől, amit a halála és a feltámadása után tett. A mózesi törvénynek megfelelően a főpap az engesztelés napján belépett az áldozati állatok vérével a szentek szentjébe, mely Isten jelenlétét jelképezte a hajlékban, majd később Salamon templomában. Aztán a főpap a szentek szentjében felajánlotta a vért Istennek (3Móz 16:11–15). Mindez előképe volt annak, amit Jézus tett. Ő magába az égbe lépett be, és bemutatta az emberi vérének értékét Jehovának (Héb 9:6, 7, 11–14, 24–28). Mivel hiszünk Jézus áldozati vérének értékében, Jehova megbocsátja a bűneinket, és tiszta lelkiismeretünk lehet. Végtelenül hálásak vagyunk ezért!

14–15. Miért fontos megértenünk és betartanunk Jehova vérre vonatkozó törvényét?

14 Most már tisztábban látod, miért tiltotta meg Jehova, hogy semmiféle vért ne együnk meg? (3Móz 17:10). Érted, miért tartja Isten szentnek a vért? A vér tulajdonképpen egyenlő az élettel (1Móz 9:4). Egyetértesz azzal, hogy el kell fogadnunk Isten nézőpontját a vérről, és engedelmeskednünk kell annak a parancsnak, hogy tartózkodjunk tőle? Csak úgy lehetünk békés kapcsolatban Istennel, ha hiszünk Jézus váltságáldozatában, és megértjük, hogy a Teremtő nagyon értékesnek tartja a vért (Kol 1:19, 20).

15 Bármikor megtörténhet, hogy valamelyikünk orvosi ellátásra szorul. Egy ilyen váratlan helyzetben szóba kerülhet a vérátömlesztés, és talán dönteni kell arról, hogy elfogadunk-e vérfrakciókat vagy bizonyos orvosi kezeléseket. Ezért nagyon fontos felkészülni egy lehetséges vészhelyzetre. Ha imával kísérve kutatást végzünk, az segíthet szilárd álláspontra jutnunk, és kitartanunk az elhatározásunk mellett egy váratlan helyzetben. Semmiképp sem szeretnénk szomorúságot okozni Jehovának azzal, hogy olyasmit fogadunk el, amit a Szava megtilt! Sok orvos, és mások is, akik támogatják a vérátömlesztést, arra biztatják az embereket, hogy adjanak vért, mert így életeket menthetnek meg. Jehova szent népe azonban tiszteletben tartja, hogy a Teremtőnek joga van meghatározni, mire lehet felhasználni a vért. Ő mindenfajta vért szentnek tart. Szilárdan el kell határoznunk, hogy engedelmeskedni fogunk a vérre vonatkozó törvényének. A tiszta viselkedésünkkel azt fejezzük ki, hogy szívből értékeljük Jézus áldozatát. Egyedül az ő vére teszi lehetővé a bűnök bocsánatát és az örök életet (Ján 3:16).

Szilárdan elhatároztad, hogy engedelmeskedsz Jehova vérre vonatkozó törvényének? (Lásd a 14. és 15. bekezdést.)

MIÉRT VÁRJA EL JEHOVA, HOGY SZENTEK LEGYÜNK?

16. Miért kell Jehova népének szentnek lennie?

16 Miután Isten kiszabadította az izraelitákat az egyiptomi fogságból, ezt mondta nekik: „én vagyok Jehova, aki kivezettelek benneteket Egyiptom földjéről, hogy a ti Istenetek legyek; legyetek hát szentek, mert én szent vagyok” (3Móz 11:45). Mivel Jehova szent, elvárta Izrael népétől, hogy ők is szentek legyenek. Jehova Tanúiként nekünk is szentnek kell lennünk. A Mózes harmadik könyve semmi kétséget sem hagy efelől.

17. Mit gondolsz most a Mózes harmadik könyvéről?

17 Biztosan te is egyetértesz azzal, hogy hasznos volt megvizsgálnunk ezeket a gondolatokat a Mózes harmadik könyvéből. Valószínűleg most még jobban értékeled ezt a bibliai könyvet, és jobban érted, miért kell szentnek lennünk. De milyen további szellemi gyöngyszemeket találunk még ebben az Istentől ihletett könyvben? Hogyan segíthet még abban, hogy szent szolgálatot végezzünk Jehovának? Ezekről a kérdésekről a következő cikkben lesz szó.