„Naponta gondosan vizsgálva az Írásokat, hogy úgy vannak-e ezek a dolgok” (CSEL 17:11)

1. Mit tett a keresztény papság a háborúk idején?

AZ ELMÚLT 100 évben gyakran olyan emberek harcoltak a háborúkban, és öltek meg más nemzetbeli embereket, akik magukat kereszténynek vallották. A katolikus tábori lelkészek megáldották a hadsereget és a fegyvereket. A protestáns tábori lelkészek ugyanezt tették. A II. világháború szembeötlő példája annak, hogy katolikusok katolikusokat és protestánsok protestánsokat mészárolnak le. Vajon ezt várja el Isten az igaz keresztényektől?

2–3. Mi volt Jehova Tanúi álláspontja a II. világháború idején és azt követően, és miért?

2 Mit tettek Jehova Tanúi a II. világháború idején? A történelmi feljegyzések szerint semlegesek maradtak. Miért? Elsősorban azért, mert követték Jézus példáját és tanítását, aki ezt mondta: „Arról fogja tudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretet van köztetek” (Ján 13:35). Ismerték azokat a szavakat is, amelyeket Pál apostol a korintuszi keresztényeknek írt, és alkalmazták a mögöttük meghúzódó alapelvet. (Olvassátok fel: 2Korintusz 10:3, 4.)

3 Tehát az igaz keresztények nem fognak fegyvert, mert a bibliai ismeretük alapján a lelkiismeretük ezt nem  engedi meg. Emiatt több ezer Tanút üldöztek már, fiatalokat és időseket, férfiakat és nőket egyaránt. Sokakat közülük munkatáborba hurcoltak és bebörtönöztek, a náci Németországban pedig néhányukat meg is ölték. Annak ellenére, hogy kegyetlenül üldözték a Tanúkat Európában, sosem felejtkeztek el arról a feladatukról, hogy hirdessék Jehova Királyságának jó hírét. Ezt tették akkor is, amikor börtönben vagy koncentrációs táborban voltak, vagy amikor száműzetésbe vitték őket. * Az 1994-es ruandai etnikai tisztogatás idején is semlegesek maradtak. Amikor pedig felbomlott Jugoszlávia, nem vettek részt a balkáni vérontásban.

4. Milyen hatással van másokra Jehova Tanúi semlegessége?

4 Jehova Tanúi semleges álláspontja világszerte több ezer embert meggyőzött arról, hogy a Tanúk igazán szeretik Istent és a felebarátaikat. Emiatt mondható el róluk, hogy igaz keresztények. Ám a semlegességük mellett még van más is, ami miatt sokan ezt gondolják.

A TÖRTÉNELEM LEGNAGYOBB OKTATÓMUNKÁJA

5. Milyen változást éltek meg Krisztus első századi követői?

5 Jézus már a szolgálata kezdetén hangsúlyozta, hogy mennyire fontos hirdetni Isten Királyságának jó hírét. Kiválasztott 12 tanítványt, és elkezdte velük a prédikálómunkát. Majd kiképzett még 70 tanítványt ugyanerre a feladatra. Ma már ez a munka az egész földön folyik (Luk 6:13; 10:1). A tanítványok tehát fel voltak készülve, hogy elmondják a jó hírt másoknak. Először a zsidóknak vitték el, de aztán olyasmi történt, amire nem számítottak. Azt a feladatot kapták, hogy a körülmetéletlen nem zsidóknak is prédikáljanak. Micsoda változás volt ez a buzgó zsidó tanítványok életében! (Csel 1:8).

6. Mi segített Péternek felismerni, hogy Jehova pártatlan?

6 Isten elküldte Péter apostolt Kornéliuszhoz, egy körülmetéletlen nem zsidóhoz. Péter ekkor felismerte, hogy Isten nem részrehajló. Kornéliusz és az egész háznépe megkeresztelkedett. A kereszténység most már az egész világon elterjedhetett. Minden nemzetből való emberek megismerhették Isten szavát (Csel 10:9–48).

7–8. Milyen munkában járnak élen Jehova Tanúi? (Lásd a képet a cikk elején.)

7 Akik megszervezik Jehova Tanúi munkáját, az elmúlt évszázadban sokat lendítettek a világméretű prédikáló- és tanítványképző munkán. Ma majdnem 8 millió buzgó Tanú tesz meg minden tőle telhetőt, hogy hirdesse Krisztus üzenetét. Jóval több mint 600 nyelven prédikálnak, és ez a szám egyre csak nő! Jehova Tanúit könnyen fel lehet ismerni arról, hogy házról házra tanúskodnak, és hogy az utcán beszélnek a hitükről. Időnként bemutatóasztalok és -állványok mellett állnak.

8 Kétezerkilencszáznál is több fordítót képeztek ki arra, hogy Bibliát és bibliai kiadványokat fordítson. De a munkájuk nem csak a legelterjedtebb nyelvekre korlátozódik. Több száz olyan nyelvre is fordítanak, melyek nem túl ismertek, pedig milliók beszélik. Például Spanyolországban több millió ember anyanyelve a katalán. Az utóbbi időkről különösen elmondható, hogy a katalán nyelv és a nyelvjárásai újra feléledtek a spanyolországi Andorrában, Alicantéban,  Valenciában és a Baleár-szigeteken. Jehova Tanúi most már katalán nyelven is készítenek bibliai kiadványokat, és rendeznek keresztény összejöveteleket, elvégre ez az a nyelv, amely a katalánok szívéhez szól.

9–10. Mi bizonyítja, hogy Jehova Tanúi komolyan veszik a megbízatásukat?

9 Jehova Tanúi a világ más részein is igyekeznek lefordítani a kiadványokat a kevésbé ismert nyelvekre. Mexikóban a hivatalos nyelv a spanyol, de sok indián él az országban, akiknek megvan a maguk nyelve. Ilyen például a maja nyelv. A maja fordítói csapat a mexikói fiókhivatal kérésére olyan helyen dolgozik, ahol az emberek a maja nyelvet beszélik. Egy másik példa Nepál. Itt 29 millió ember él, akik mintegy 120 nyelven beszélnek. Jóval több mint 10 millió ember anyanyelve a nepáli, ám mivel ez a hivatalos nyelv az országban, ezen a 10 millió emberen kívül még sokan mások is beszélik. Ma már erre a nyelvre is fordítunk bibliai kiadványokat.

10 Jehova szervezete komolyan veszi azt a megbízatást, hogy a Királyság jó hírét az egész világra eljuttassa. Ez abból is látszik, hogy világszerte minden támogatást megad a fordítói csapatoknak. Milliószámra terjeszt tájékoztatólapokat, füzeteket és folyóiratokat, méghozzá díjmentesen. A költségeket önkéntes adományokból fedezi, hűen követve Jézus utasítását: „Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!” (Máté 10:8).

Alnémet nyelvre fordító csapat munka közben (Lásd a 10. bekezdést.)

Az alnémet nyelvű kiadványoknak nagy hasznát veszik Paraguayban (Lásd a cikk elején lévő képet is.)

11–12. Milyen hatással van sok emberre Jehova Tanúinak az egész földre kiterjedő munkája?

11 Jehova Tanúi odaadóan végzik a prédikáló- és tanítványképző munkát. Olyannyira meg vannak győződve arról, hogy megtalálták az igazságot, hogy áldozatokat is készek hozni azért, hogy a jó hír mindenféle nemzethez és etnikai csoporthoz eljusson. Például sokan közülük egyszerűsítettek az életükön, megtanultak egy másik nyelvet, és alkalmazkodtak egy másik kultúrához. Nem csoda, hogy a prédikálómunka sok embert meggyőzött arról, hogy Jehova Tanúi Krisztus Jézus igaz követői.

12 A Tanúk azért teszik mindezt, mert tudják, hogy megtalálták az igazságot. De vannak más bizonyítékok is, melyek miatt sok millió ember hiszi,  hogy Jehova Tanúinál van az igazság. Lássunk néhányat. (Olvassátok fel: Róma 14:17, 18.)

MI GYŐZTE MEG ŐKET?

13. Hogyan tud Jehova Tanúi szervezete tiszta maradni?

13 Figyeljük meg, mit mond néhány odaadó keresztény, miért van meggyőződve arról, hogy megtalálta az igazságot. Egy testvér, aki már régóta szolgálja Jehovát, így fejezte ki az érzéseit: „Jehova szervezete mindent megtesz azért, hogy a gyülekezetek erkölcsileg tiszták maradjanak, egyáltalán nem számít, kit kell megfeddni.” Hogyan tudnak Jehova Tanúi ilyen kiváló erkölcsi értékek szerint élni? Úgy, hogy követik az Isten Szavában lefektetett irányadó mértékeket, és azt a példát, amelyet Jézus és a tanítványai mutattak. Ennek köszönhetően Jehova Tanúi közül ma viszonylag kevés személyt kell kiközösíteni azért, mert nem hajlandó Isten alapelveit követni. A többségük igyekszik tiszta és példás életet élni, még azok is, akik korábban Istennek nem tetszően viselkedtek. (Olvassátok fel: 1Korintusz 6:9–11.)

14. Mit tettek sokan a kiközösítésük után, és mi lett ennek az eredménye?

14 Mi a helyzet azokkal, akiket a Szentírás útmutatásaival összhangban ki kellett közösíteni a gyülekezetből? Ezrek bánták meg helytelen tettüket, és tértek vissza a gyülekezetbe. (Olvassátok fel: 2Korintusz 2:6–8.) Jehova Tanúi szorosan ragaszkodnak ahhoz, amit a Biblia az erkölcsről tanít, ennek eredményeként a gyülekezetük tiszta marad. Ezért biztosak benne, hogy a szervezetük Isten tetszését élvezi. Míg sok egyház engedékeny, addig a Tanúk követik Isten alapelveit, és ez sokaknak már önmagában is elegendő, hogy elhiggyék, a Tanúk valóban Isten népe.

15. Mi győzött meg egy testvért arról, hogy megtalálta az igazságot?

15 Mi győzött meg más tapasztalt Tanúkat arról, hogy megtalálták az igazságot? Egy 50-es éveiben járó testvér ezt mondja: „Már tizenéves koromtól kezdve úgy gondoltam, hogy a hitem három alappilléren nyugszik: 1. Isten létezik, 2. ő ihlette a Bibliát, és 3. Isten napjainkban Jehova Tanúi keresztény gyülekezetét áldja meg. Éveken át folyamatosan vizsgáltam, hogy ez a három alappillér szilárdan áll-e, és egyre biztosabb lettem benne. Ez megerősítette a hitemet, és elmélyítette azt a meggyőződésemet, hogy nálunk van az igazság.”

16. Mi volt nagy hatással egy testvérnőre?

16 Egy testvérnő, aki a férjével a New York-i főhivatalban szolgál, elmondta, hogy mi győzte meg arról,  hogy megtalálta az igazságot. Szavai szerint egyedül Jehova szervezete hirdeti rendületlenül Jehova nevét, amely úgy 7000-szer szerepel a Bibliában. Nagyon buzdítónak találta a 2Krónikák 16:9 szavait, ahol ez áll: „Jehova szemei bejárják az egész földet, hogy megmutassa erejét azokért, akiknek teljes a szívük iránta.” Kijelentette: „Az igazság segített nekem abban, hogy teljes szívvel szolgáljam Jehovát, aki így meg tudja mutatni az erejét értem. Számomra semmi sem fontosabb, mint hogy jó kapcsolatban legyek Jehovával. Nagyon hálás vagyok, hogy Jézus segítségével még jobban megismerhetem Istent. Ez az, ami éltet.”

17. Miről van meggyőződve egy testvér, aki korábban ateista volt, és miért?

17 Egy testvér, aki korábban ateista volt, ezt mondja: „Minden, ami a természetben van, arról győzött meg, hogy Isten azt szeretné, ha az emberek élveznék az életet, éppen ezért nem fogja megengedni a végtelenségig, hogy szenvedjenek. És az is figyelemre méltó, hogy amint a világ egyre mélyebbre süllyed a gonoszságban, Jehova szolgái egyre buzgóbbak, egyre inkább látszódik rajtuk a szeretet, és a hitük is egyre erősebb. Egyedül Jehova szelleme képes ilyen »csodára«!” (Olvassátok fel: 1Péter 4:1–4.)

18. Mit gondolsz arról, amit két testvér mondott?

18 Egy másik hűséges testvér a következők miatt biztos abban, hogy az igazságról prédikálunk: „Az évek alatt meggyőződtem arról, hogy a Tanúk mindent megtesznek azért, hogy az első századi keresztények példáját kövessék. Sokfelé jártam a világban, és láttam, mennyire egységesek. A Bibliában található igazság megelégedetté és boldoggá tesz.” Amikor egy 60-as éveiben járó testvértől megkérdezték, miért nincs kétsége afelől, hogy megtalálta az igazságot, válaszában kiemelte Jézus Krisztus szerepét: „Gondosan tanulmányozzuk Jézus életét és szolgálatát, és nagyra becsüljük a példáját. Hogy Krisztus Jézus által közelebb kerülhessünk Istenhez, változtatunk az életmódunkon. Felismerjük, hogy Krisztus váltságáldozata kulcs a megmentésünkhöz. Tudjuk, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból. Ezt megbízható szemtanúk bizonyítják.” (Olvassátok fel: 1Korintusz 15:3–8.)

MI A FELELŐSSÉGÜNK?

19–20. a) Milyen felelősségről beszélt Pál a Rómában élő keresztényeknek? b) Milyen feladattal tisztel meg minket Jehova?

19 Nem tarthatjuk meg magunknak a kincset érő igazságot, hiszen keresztények lévén szeretjük a felebarátainkat. Pál ezt mondta a Rómában élő keresztényeknek: „ha nyilvánosan hirdeted azt a »saját szádban levő szót«, hogy Jézus Úr, és szívedben hitet gyakorolsz abban, hogy az Isten feltámasztotta őt a halottak közül, megmentésben részesülsz. Az ember ugyanis a szívével gyakorol hitet az igazságosságra, de a szájával tesz nyilvános kijelentést a megmentésre” (Róma 10:9, 10).

20 Meg vagyunk győződve arról, hogy megtaláltuk az igazságot, hiszen átadtuk az életünket Jehovának, és a Tanúi vagyunk. Azt is megtiszteltetésnek érezzük, hogy megoszthatjuk másokkal az Isten Királyságáról szóló jó hírt. Bárcsak látnák az emberek rajtunk, amikor prédikálunk, hogy a szavaink a Bibliára épülnek, és hogy szilárd a meggyőződésünk!

^ 3. bek. Lásd a Jehova Tanúi – Isten Királyságának hirdetői című könyv 191–198. és 448–454. oldalát.