Vajon a Zsoltárok 37:25 és a Máté 6:33 azt mutatja, hogy Jehova sosem engedi éhezni a keresztényeket?

Dávid ezt írta: „nem láttam az igazságost teljesen elhagyatva, sem utódját kenyeret kéregetni.” Ez egy általános kijelentés, amelyet a saját megfigyeléseire alapozott. Jól tudta, hogy Isten mindig gondoskodik az övéiről (Zsolt 37:25). De Dávid szavai nem arra utalnak, hogy Isten imádói eddig sosem szűkölködtek, és hogy soha nem is fognak.

Volt idő, amikor Dávid is ínséges időket élt át, például amikor Saul üldözte. Dávidnak nem volt sok élelme, és előfordult, hogy kenyeret kellett kérnie magának és az embereinek (1Sám 21:1–6). Tehát bizonyos értelemben kenyeret „kéregetett”, ám tudta, hogy Jehova ebben a nehéz helyzetben sem hagyta el őt. Igazából sehol sem olvasunk olyasmit a Bibliában, hogy Dávid koldus lett volna.

A Máté 6:33-ban Jézus arról biztosítja a követőit, hogy Isten megadja a szolgáinak, amire szükségük van, ha első helyre teszik a Királyságot az életükben. Itt ezt olvashatjuk: „továbbra is keressétek először a királyságot és az Ő igazságosságát, és ezek az egyéb dolgok [például étel, ital, ruha] mind megadatnak nektek ráadásként.” Jézus azonban arról is beszélt, hogy az üldözés miatt a testvérei talán éhezni fognak (Máté 25:35, 37, 40). Ezt Pál apostol is átélte. Volt, hogy éhezett, és volt, hogy szomjazott (2Kor 11:27).

Jehova felkészít minket arra, hogy üldözhetnek minket. Miközben igyekszünk cáfolni az Ördög vádjait, Isten talán megengedi, hogy nélkülözzünk (Jób 2:3–5). Néhány testvérünknek például az üldözés miatt még az élete is veszélyben forgott a náci koncentrációs táborokban. Kiéheztetéssel próbálták meg őket rávenni, hogy tagadják meg a hitüket. Ez Sátán módszereire vall. Ám Jehova hű Tanúi engedelmesek maradtak. Jehova engedte, hogy próbát éljenek át, de nem hagyta el őket. Most is engedi, hogy a keresztények különféle próbákkal nézzenek szembe, de kétség sem férhet hozzá, hogy támogatja azokat, akik a nevéért élnek át szenvedést (1Kor 10:13). Ne feledjük, mit mond a Filippi 1:29: „nektek megadatott az a kiváltság Krisztusért, hogy ne csak higgyetek benne, hanem szenvedjetek is érte.”

Jehova azt ígéri, hogy a szolgái mellett fog állni. Az Ézsaiás 54:17 például ezt írja: „Egyetlen ellened készült fegyver sem lesz sikeres”. Ezek a szavak és Isten más ígéretei is garantálják, hogy ő megvédi a népét. Egyénenként azonban érhetnek minket olyan próbák, amelyek akár az életünket is követelhetik.