Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2014. augusztus

Hogyan közeledik hozzánk Jehova?

Hogyan közeledik hozzánk Jehova?

„Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” (JAK 4:8)

1. Mi fontos az embereknek, és kikben lelhetnek barátra?

AZ EMBEREKNEK nagyon fontos, hogy legyenek meghitt barátaik. Egy könyv szerint „akkor mondjuk, hogy két ember közeli kapcsolatban van, ha nagyon szeretik és nagyon jól ismerik egymást”. A természetünkből fakadóan boldogok vagyunk, ha a családunk és a barátaink körében vagyunk, akik értékelnek és megértenek minket. De arra van a legnagyobb szükségünk, hogy a legszorosabb barátságot a Teremtőnkkel alakítsuk ki (Préd 12:1).

2. Mit ígér Jehova, de miért nehéz ezt sok embernek elhinnie?

2 Jehova arra buzdít minket a Szavában, hogy közeledjünk hozzá. Azt ígéri, hogy ha így teszünk, ő is közeledni fog hozzánk (Jak 4:8). Ez csodálatos érzés! Ám sokan el sem tudják képzelni, hogy közeli kapcsolatban lehetnek Istennel. Úgy érzik, nem méltók erre, vagy hogy túl távol van tőlük Isten, és megközelíthetetlen. Nos, lehetséges egyáltalán közel kerülni Jehovához?

3. Mi az, amit fontos tudni Jehováról?

3 Az az igazság, hogy Jehova „nincs messze egyikünktől sem”. Ha szeretnénk közel kerülni hozzá, meg tudjuk őt ismerni. (Olvassátok fel: Cselekedetek 17:26, 27; Zsoltárok  145:18.) Igen, Isten még a tökéletlen emberekhez is szeretne közel kerülni, és örömmel fogadja őket barátaivá (Ézs 41:8; 55:6). A zsoltáríró maga is átélte, amiről írt: „Ó, Ima Meghallgatója, teeléd járul minden test.” „Boldog az, akit kiválasztasz, és közeledni engedsz” (Zsolt 65:2, 4). A Biblia leírja, hogy Júda királya, Asa miként közeledett Istenhez, és azt is megtudhatjuk, hogy ezt Jehova hogyan fogadta. *

EGY ÓKORI PÉLDA

4. Miben mutatott példát Asa Júda népének?

4 Asa király buzgón kiállt az igaz imádat mellett. Megszüntette az országában meggyökeresedett templomi prostitúciót és bálványimádatot (1Kir 15:9–13). Nyíltan megmondta az alattvalóinak, hogy „keressék Jehovát, ősatyáik Istenét, és tartsák meg a törvényt és a parancsolatot”. Asa uralkodásának első tíz éve Jehovának köszönhetően békés volt. Vajon kinek tulajdonította ezt Asa? A szavaiból kiderül: „Az ország még itt fekszik előttünk, mert kerestük Jehovát, a mi Istenünket. Kerestük, és ő mindenfelől nyugalmat ad nekünk” (2Krón 14:1–7). Mi történt ezután?

5. Milyen helyzet tette próbára Asa Istenbe vetett bizalmát, de mi történt?

5 Most képzeld magad Asa helyébe! Az etióp Zerah 1 000 000 katonával és 300 harci szekérrel vonul fel Júda ellen (2Krón 14:8–10). Mit éreznél egy ilyen hatalmas sereg láttán? Neked csupán 580 000 katonád van. Az etiópok viszont majdnem kétszer annyian vannak! Vajon Isten megengedi, hogy legyőzzenek titeket? Ebben a vészjósló helyzetben a saját fejed után mennél? Asa nem így tett. Ezzel bizonyította, mennyire közel van Jehovához, és hogy mennyire bízik benne. Kérve kérte őt: „Segíts meg minket, ó, Jehova Istenünk, mert rád támaszkodunk, és a te nevedben jöttünk e sokaság ellen. Ó, Jehova, te vagy a mi Istenünk! Ne engedd, hogy a halandó ember erős legyen veled szemben!” Vajon Isten meghallgatta Asa szívből jövő könyörgését? Mindenképpen, hiszen Jehova „megverte az etiópokat”. Asa egyetlen ellensége sem élte túl a csatát! (2Krón 14:11–13).

6. Miért követésre méltó Asa példája?

6 Miért tudott Asa bízni abban, hogy Isten segíti és védelmezi? A Bibliából kiderül, hogy „Asa azt tette, ami helyes Jehova szemében”, és hogy a „szíve teljes volt Jehova iránt” (1Kir 15:11, 14). Ha szeretnénk akár most, akár a jövőben szoros barátságot ápolni Jehovával, szolgáljuk őt mi is tiszta szívből. Jehova tette meg az első lépést, hogy közel kerülhessünk hozzá, és segít nekünk abban is, hogy szoros maradjon vele a barátságunk. Mennyire hálásak lehetünk neki ezért! De hogyan vonz minket magához Isten? Vizsgáljuk meg most ennek két módját!

A VÁLTSÁG

7. a) Miből látszik, hogy Jehova szeret minket? b) Miből tűnik ki a leginkább, hogy Jehova vonz minket?

7 Miből látható, hogy Jehova szeret minket? Például csodálatos otthont teremtett nekünk. Mind a mai napig érezhetjük a szeretetét abból, hogy mindenünk megvan, ami az életünkhöz szükséges (Csel 17:28; Jel 4:11). Ráadásul mindent megad ahhoz, hogy erős maradjon a hitünk (Luk 12:42). Arról is biztosít minket, hogy ő maga hallgatja meg az imáinkat (1Ján 5:14). De miből látszik a leginkább, hogy vonz és szeret  bennünket? A váltságáldozatból. (Olvassátok fel: 1János 4:9, 10, 19.) Jehova elküldte a földre az ő „egyszülött Fiát”, hogy megszabadulhassunk a bűn és a halál béklyójától (Ján 3:16).

8–9. Milyen szerepe van Jézusnak Jehova szándékában?

8 Jehova még azoknak is lehetővé tette, hogy a javukra fordítsák a váltságáldozatot, akik Krisztus előtt éltek. Egy próféciában megígérte, hogy lesz majd valaki, aki megszabadítja az emberiséget. Attól a pillanattól fogva, hogy elhangzott ez az ígéret, olyan volt, mintha már ki is lett volna fizetve a váltságdíj, mivel Isten tudta, hogy a szándéka mindenképp meg fog valósulni (1Móz 3:15). Évszázadokkal később Pál apostol szavakba öntötte, mennyire hálás Istennek azért, hogy „a Krisztus Jézus kifizette váltság” által szabaddá válhat. Még azt is hozzáfűzte, hogy Isten „megbocsátotta azokat a bűnöket, amelyek a múltban történtek, amikor kimutatta béketűrését” (Róma 3:21–26). Jézusnak rendkívül fontos szerepe van abban, hogy Isten közeli barátaivá válhassunk.

9 Az alázatos emberek csakis Jézus által ismerhetik meg Jehovát és kerülhetnek meghitt barátságba vele. Hogyan mutat rá erre a Szentírás? Pál kijelentette: „Isten. . . abban ajánlja nekünk szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk” (Róma 5:6–8). Jézus nem azért halt meg értünk, mert kiérdemeljük, hanem azért, mert ennyire szeret minket Isten! Jézus megmondta: „Senki sem jöhet hozzám, csak ha az Atya, aki küldött engem, vonzza őt”. Egy másik alkalommal kijelentette: „Senki sem jut az Atyához, csakis énáltalam” (Ján 6:44; 14:6). Tehát Jehova vonz minket a szent szellemével, de Jézus nélkül nem közeledhetünk hozzá. Csakis általa maradhatunk meg Isten szeretetében, méghozzá az örök élet reményében. (Olvassátok fel: Júdás 20, 21.) Most pedig lássuk, hogyan vonz még minket Isten!

A SZENTÍRÁS

10. Mit tudunk meg a Bibliából, ami miatt közelebb érezzük magunkat Istenhez?

10 A cikkben ez idáig 14 bibliai könyvre hivatkoztunk. A Biblia nélkül honnan tudnánk arról, hogy közeledhetünk a Teremtőnkhöz? Honnan tudnánk a váltságról és arról, hogy Jézus által közeledhetünk hozzá? A Bibliát Jehova ihletésére írták meg. Ez a könyv tárja fel, milyen csodálatos Istenünk van, és hogy mit szándékozik tenni. A 2Mózes 34:6, 7 leírja, mit mondott Isten önmagáról Mózesnek: „Jehova irgalmas, könyörületes Isten, lassú a haragra, és bővelkedik szerető-kedvességben és igazságban, megőrzi szerető-kedvességét ezeríziglen, megbocsát vétket, törvényszegést és bűnt”. Ki ne szeretné, ha ilyen barátja lenne? Jehova tudja, hogy minél többet tudunk meg róla a Bibliából, ő annál valóságosabb lesz nekünk, és annál közelebb fogjuk magunkat érezni hozzá.

11. Miért jó minél többet megtudni Isten tulajdonságairól és tetteiről? (Lásd a képet a cikk elején.)

11 Közeledj Jehovához! című könyv bevezetője a következőket írja arról, hogyan lehetünk Isten barátai: „Mindenfajta barátság azon alapul, hogy megismerjük a másikat, és értékeljük, tiszteljük egyedülálló vonásait. Ezért létfontosságú tanulmányozni Istennek a Bibliában feltárt tulajdonságait és cselekvésmódját.” Igazán hálásak lehetünk, hogy Jehova úgy íratta le a Szavát, hogy azt mi, emberek megérthessük!

12. Miért emberekkel íratta meg Jehova a Bibliát?

 12 Jehova az angyalokkal is leírathatta volna a Szentírást. Végtére is őket nagyon érdekli, hogy mi történik velünk (1Pét 1:12). Nem kérdéses, hogy az angyalok le tudták volna írni, hogy mit szeretne mondani Isten az embereknek. De vajon a mi szemszögünkből fogalmazták volna meg? Átérezték volna, mire van szükségünk, milyen hiányosságokkal küzdünk, és hogy mikre vágyunk? Nem. Jehova tudta, hogy erre nem képesek. Emberekkel íratta le a Bibliát, mert így még inkább a szívünkhöz tud szólni. Nagyon is tudjuk, mire gondoltak vagy mit éreztek a Biblia írói és szereplői. Átérezzük, milyen lehetett, amikor csalódtak, kétségek között gyötrődtek, féltek vagy a hiányosságaikkal szembesültek. Örülni tudunk az örömeiknek és a sikereiknek is. Illés prófétához hasonlóan a Biblia összes írójának „a mieinkhez hasonló érzései voltak” (Jak 5:17).

Miért kerülünk közelebb Jehovához, ha megvizsgáljuk, hogyan bánt Jónással és Péterrel? (Lásd a 13. és 15. bekezdést.)

13. Milyen érzéseket vált ki belőled Jónás imája?

13 Vajon az angyalok tökéletesen vissza tudták volna adni, mit érzett Jónás, amikor az Istentől kapott megbízatása elől menekült? Jobb, hogy Jehova Jónást kérte meg arra, hogy írjon az érzéseiről és arról, hogy miként imádkozott tiszta szívből a tenger mélyén. Jónás ezt írta: „Amikor lelkem elalélt bennem, Jehova volt az, akiről megemlékeztem” (Jón 1:3, 10; 2:1–9).

14. Miért érzed úgy, mintha a szívedből szólt volna Ézsaiás?

14 Vizsgáljuk most meg, hogy Jehova ihletésére mit írt Ézsaiás önmagáról. Miután látomásban látta Isten dicsőségét, felismerte bűnösségét, és ezek a szavak törtek fel belőle: „Jaj  nekem! Mert olyan vagyok, mint akit elhallgattattak, hiszen tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom; mert magát a Királyt, a seregek Jehováját látták szemeim!” (Ézs 6:5). Egy angyal sem tudott volna ilyen érzésekről írni. De Ézsaiás igen, és mi emberek jól tudjuk, mire gondolt.

15–16. a) Miért tudunk együtt érezni az emberekkel? Mondj példákat! b) Mi segít abban, hogy egyre közelebb kerüljünk Istenhez?

15 Vajon az igazságos angyalok érezhettek volna úgy, mint Jákob, hogy nem méltók valamire? Vagy ugyanúgy elmondhatták volna magukról, hogy bűnösök, mint Péter? (1Móz 32:10; Luk 5:8). Féltek volna, mint Jézus tanítványai? Kellett nekik valaha is bátorságot gyűjteniük, mint Pálnak vagy másoknak, hogy szembe tudjanak nézni azzal, ha valaki ellenségesen fogadja a jó hírt? (Ján 6:19; 1Tessz 2:2). Nem. Az angyalok mindenben tökéletesek, és emberfeletti képességeik vannak. Ha viszont tökéletlen emberek írnak az érzéseikről, azt azonnal megértjük, elvégre mi is emberek vagyunk. Bizony, Isten Szavának olvasása közben örvendezünk az örvendezőkkel, és sírunk a sírókkal (Róma 12:15).

16 Ha olvassuk a Bibliát, és elmélkedünk azon, hogy miként bánt Jehova a múltban a hűséges szolgáival, sokat megtudhatunk csodálatos Istenünkről. Láthatjuk, hogy türelemmel és szeretettel közeledett ezekhez a tökéletlen emberekhez. Az elmélkedés hozzásegít minket, hogy egyre jobban megismerjük és megszeressük Jehovát. Így egyre közelebb kerülhetünk hozzá. (Olvassátok fel: Zsoltárok 25:14.)

FŰZZENEK SZOROS SZÁLAK ISTENHEZ!

17. a) Mit tanácsolt Azária Asának? b) Mit tett később Asa, és mi lett ennek a következménye?

17 Miután Asa elsöprő győzelmet aratott az etióp sereg felett, Isten prófétája, Azária így figyelmeztette őt és a népet: „Jehova veletek van, amíg vele vagytok; ha keresitek őt, engedni fogja, hogy megtaláljátok, de ha elhagyjátok, elhagy titeket” (2Krón 15:1, 2). Sajnos Asa később figyelmen kívül hagyta ezt a tanácsot. Amikor az északi királyság, Izrael meg akarta támadni, Asa a szírekkel kötött szövetséget. Nem Jehovához fordult segítségért, hanem pogányokhoz. Nemhiába mondta Hanáni, a látó Asának: „Ostobán cselekedtél ebben; mostantól fogva bizony háborúk lesznek ellened.” És bizony Asa uralmának hátralevő részében egyfolytában háborúk dúltak (2Krón 16:1–9). Mit tanulhatunk ebből?

18–19. a) Mit tegyünk, ha hagytuk, hogy meggyengüljön Istennel a kapcsolatunk? b) Hogyan kerülhetünk egyre közelebb Jehovához?

18 Sose távolodjunk el Jehovától! Ha hagytuk, hogy meggyengüljön vele a kapcsolatunk, fogadjuk meg a Hóseás 12:6-ban megfogalmazott tanácsot: „térj vissza Istenedhez, tartsd meg a szerető-kedvességet és az igazságosságot, és szüntelen reménykedj Istenedben!” Fűzzenek hát minket egyre szorosabb szálak Istenhez úgy, hogy értékeléssel gondolunk a váltságáldozatra, és szorgalmasan tanulmányozzuk a Bibliát! (Olvassátok fel: 5Mózes 13:4.)

19 „Oly jó közelednem Istenhez” – mondta a zsoltáríró (Zsolt 73:28). Igyekezzünk tehát minél többet megtudni Jehováról, és fedezzük fel, mennyi mindenért lehet őt szeretni! Bárcsak egyre közelebb kerülhetnénk hozzá most, és egy örökkévalóságon át!

^ 3. bek. Lásd a „Tetteitek jutalommal járnak!” című cikket Az Őrtorony 2012. augusztus 15-ei számában.