Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2014. augusztus

Mindig halld meg Jehova szavát!

Mindig halld meg Jehova szavát!

„Füleid meghallják a szót, amely mögötted szól: »Ez az út. . .«” (ÉZS 30:21)

1–2. Hogyan közli Jehova a szolgáival, hogy mit tegyenek?

A BIBLIÁBÓL kiderül, hogy a történelem során Jehova többféleképpen közölte a szolgáival, hogy mit tegyenek. Volt, hogy angyalok, látomás vagy álmok által közölte, hogy mi fog történni a jövőben, vagy hogy milyen feladattal bízza meg a szolgáit (4Móz 7:89; Ez 1:1; Dán 2:19). Időnként pedig emberek képviselték őt a földön, és az ő közvetítésükkel mondta el, hogy mit vár el a szolgáitól. Függetlenül attól, hogyan jutott el a szava a szolgáihoz, ha hallgattak rá, Jehova megáldotta őket.

2 Ma Jehova a Biblia, a szent szellem és a gyülekezet által látja el a szolgáit útmutatással (Csel 9:31; 15:28; 2Tim 3:16, 17). Szava annyira világos és egyértelmű, mintha csak ezt mondaná valaki: „Ez az út. Ezen járjatok!” (Ézs 30:21). Jehova szava Jézus közvetítésével is eljut hozzánk, hiszen „a hű és értelmes rabszolga” által ő irányítja a gyülekezetet (Máté 24:45). Fogadjuk meg mindazt, amit Jehova közöl velünk, mivel az örök életünk múlik ezen! (Héb 5:9).

3. Mi minden van hatással arra, hogy mennyire tudunk odafigyelni Jehovára? (Lásd a képet a cikk elején.)

3 Sátán jól tudja, hogy az életünk függ attól, hogy figyelünk-e Jehovára. Ezért minden áron el akarja terelni a figyelmünket. De a csalárd szívünk is megnehezíti, hogy odafigyeljünk Istenre (Jer 17:9). Éppen ezért most arról fogunk beszélni, hogy hogyan győzhetjük le azokat az akadályokat,  amelyek miatt nehéz hallgatnunk Jehovára. Arról is szó lesz, hogy bármi történjen is, erős maradhat a Jehovával ápolt barátságunk, ha figyelünk rá, és imádkozunk hozzá.

LÁSSUNK ÁT SÁTÁN MESTERKEDÉSEIN!

4. Hogyan próbálja Sátán manipulálni az emberek gondolkodását?

4 Sátán úgy próbálja manipulálni az emberek gondolkodását, hogy téves információkkal és megtévesztő propagandával árasztja el őket. (Olvassátok fel: 1János 5:19.) A nyomtatott anyagok mellett a rádió, a tv és az internet behálózza az egész földet, még az elszigetelt helyek sem kivételek. Persze ezek hasznos információkkal is szolgálnak, de gyakran olyan viselkedést és elveket népszerűsítenek, melyek nem egyeztethetők össze Jehova elveivel (Jer 2:13). A média és a szórakoztatóipar például elfogadhatónak mutatja be az azonos neműek házasságkötését. Sokan emiatt úgy érzik, hogy a Biblia nézőpontja a homoszexualitásról túl szigorú (1Kor 6:9, 10).

5. Hogyan kerülhetjük el, hogy magával sodorjon minket Sátán propagandája?

5 Hogyan kerülheti el valaki, aki szereti Isten igazságos alapelveit, hogy magával sodorja Sátán propagandája? Hogyan tudja megállapítani, mi a jó, és mi a rossz? „Úgy, hogy folyton résen van [Isten szava] szerint” (Zsolt 119:9). Isten írott Szava létfontosságú segítség ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni a hiteles információt attól, ami megtévesztő (Péld 23:23). Jézus az Írásokból idézett, amikor ezt mondta: „Ne csak kenyérrel éljen az ember, hanem minden kijelentéssel, amely Jehova szájából származik” (Máté 4:4). Éppen ezért tanuljuk meg átültetni a gyakorlatba a bibliai alapelveket. Jó példa erre József. Már jóval azelőtt tisztában volt azzal, hogy a házasságtörés bűn Isten szemében, hogy Mózes leírta Jehova törvényét. Potifár felesége jó ideig próbálta rávenni Józsefet az erkölcstelenségre, de neki meg sem fordult a fejében, hogy ne engedelmeskedjen Jehovának. (Olvassátok fel: 1Mózes 39:7–9.) Nem engedte, hogy az asszony elnyomja Jehova hangját. Ha nekünk is Jehova szavai csengenek a fülünkbe, akkor nem fogjuk hallani Sátán propagandájának szűnni nem akaró zaját. Így különbséget tudunk tenni a helyes és a helytelen között.

6–7. Mi szükséges ahhoz, hogy ne befolyásoljon minket Sátán?

6 A világban lépten-nyomon egymásnak ellentmondó vallási tantételekkel találkozik az ember. Ezért sokak szerint semmi értelme kutatni az igaz vallás után. Ám ha készek vagyunk odafigyelni Jehovára, ő segít, hogy könnyen megtaláljuk az igazságot. Viszont el kell döntenünk, kire fogunk hallgatni. Gyakorlatilag lehetetlen egyszerre két hangra is odafigyelni. Ismernünk kell Jézus  hangját, és rá kell figyelnünk, hiszen Jehova őt jelölte ki a nyája fölé. (Olvassátok fel: János 10:3–5.)

7 Jézus ezt mondta: „Figyeljetek oda arra, amit hallotok” (Márk 4:24). Jehova tanácsai világosak és egyértelműek. Nekünk az a feladatunk, hogy legyünk nyitottak, és fogadjuk meg ezeket a tanácsokat. Ha nem vigyázunk, lehet, hogy Sátán gonosz szavára hallgatunk Jehova szerető tanácsai helyett. Soha ne hagyjuk, hogy a világ zenéje, filmjei, tv-műsorai és könyvei hatással legyenek az életünkre, vagy hogy olyan ismerősökre, tanárokra és „szakemberekre” hallgassunk, akik nem ismerik Jehovát (Kol 2:8).

8. a) Hogyan válhat valaki Sátán könnyű prédájává? b) Mihez vezethet, ha nem figyelünk az intő jelekre?

8 Sátán tudja, hogy bűnösök vagyunk, és azt szeretné elérni, hogy eluralkodjanak rajtunk a bűnös hajlamaink. Ha a célpontjaivá válunk, nagyon nehéz megőrizni a feddhetetlenségünket (Ján 8:44–47). Hogyan lehetünk mégis sikeresek? Tegyük fel, hogy valaki olyannyira a mának él, hogy aztán olyasmit tesz, amiről azt gondolta, soha nem tenné meg (Róma 7:15). Mi vezethet idáig? Valószínűleg egyre kevésbé hallotta tisztán Jehova szavát. Vagy nem vette észre az intő jeleket, vagy egyszerűen nem foglalkozott velük. Lehet, hogy már nem imádkozott, kevesebbet ment a szolgálatba, vagy nem volt ott minden összejövetelen. Lassacskán engedett a vágyának, és végül bűnt követett el. Ha figyelünk a jelekre, és azonnal megtesszük a szükséges változtatásokat, akkor mi nem esünk bele ilyen hibába. Továbbá ha figyelünk Jehova szavára, egyáltalán nem fogunk odafigyelni a hitehagyottakra (Péld 11:9).

9. Miért fontos idejében felismernünk a bűnös hajlamainkat?

9 Ha egy betegséget idejében felismernek, az megmentheti a beteg életét. Ha mi is idejében felismerjük magunkban azokat a hajlamokat, melyek kísértésbe vihetnek bennünket, akkor elkerülhetjük a tragikus következményeket. Mihelyst rájövünk, hogy ilyen hajlamaink vannak, azon nyomban tennünk kell valamit, még mielőtt Sátán „élve [elfogna minket] az akaratának a cselekvésére” (2Tim 2:26). Ha a gondolataink és a vágyaink miatt eltávolodtunk Jehovától, késedelem nélkül térjünk vissza hozzá, és szívvel-lélekkel figyeljünk oda a tanácsára! (Ézs 44:22). Azzal is tisztában  kell lennünk, hogy a rossz döntéseknek komoly következményei lehetnek, még akkor is, ha visszatértünk Jehovához. Mennyivel jobb lenne tehát, ha már akkor cselekednénk, amikor látjuk az első intő jeleket!

Hogyan véd meg bennünket Sátán mesterkedéseitől az, ha nem hanyagoljuk el Jehova imádatát? (Lásd a 4–9. bekezdést.)

GYŐZZÜK LE A BÜSZKESÉGET ÉS A MOHÓSÁGOT!

10–11. a) Miben mutatkozhat meg a büszkeség? b) Milyen tanulságot vonhatunk le abból, ami Kórahhal, Dátánnal és Abirámmal történt?

10 Tartsuk észben: a szívünk tévútra vihet minket. És micsoda ereje van! Nézzük például a büszkeséget és a mohóságot, melyek elterelhetik a figyelmünket arról, amit Jehova mond, és bűnbe keveredhetünk miattuk. Hogyan? Egy büszke személy túl sokat gondol magáról. Úgy érezheti, hogy joga van bármit megtenni, amit csak akar. Magában talán azt gondolja, hogy neki senki se mondja meg, mit tegyen – se a keresztény társai, se a vének, de még Isten szervezete se. Az ilyen személy alig érzékeli, mit mond neki Jehova.

11 Amikor Izrael a pusztában vándorolt, Kórah, Dátán és Abirám fellázadt a nép vezetői, azaz Mózes és Áron ellen. Büszkék voltak, és a maguk módján kezdték imádni Jehovát. Mit tett ekkor Jehova? Kivégezte a lázadókat (4Móz 26:8–10). Mi ebből a tanulság? A Jehova elleni lázadás katasztrófához vezet. És ne feledjük: „Az összeomlás előtt büszkeség jár” (Péld 16:18; Ézs 13:11).

12–13. a) Hogyan sodorhat minket bajba a mohóság? b) Hogyan kerekedhet felül rajtunk a mohóság, ha nem tartjuk féken?

12 Aki mohó, az gyakran veszi magának a bátorságot ahhoz, hogy túlmenjen az illendőség határán. Miután Elizeus próféta kigyógyította Naámánt a leprájából, a szír hadvezér hálából meg akarta ajándékozni. A próféta viszont semmit sem fogadott el tőle. Elizeus szolgája, Géházi azonban mohón vágyott ezekre az ajándékokra. Elizeus tudta nélkül Naámán után ment, hazudott neki, és kért tőle „egy talentum ezüstöt és két váltás ruhát”. Mi lett Géházi mohóságának a következménye? Jehova leprával sújtotta őt (2Kir 5:20–27).

13 A mohóság először kis dolgokban jelentkezik, de ha nem tartjuk féken, könnyen felülkerekedhet rajtunk. Ákán példája jól mutatja ezt. Figyeljük meg, hogyan lett egyre mohóbb: „Amikor megláttam a zsákmány közt egy sineári díszruhát, amely igen szép volt, valamint kétszáz sekel ezüstöt és egy aranyrudat, amely ötven sekel volt, megkívántam és eltettem azokat.” Nem hessegette el magától a rossz gondolatait, hanem mohón ellopta a tárgyakat, és elrejtette azokat a sátrában. Amikor kiderült, mit tett, Józsué azt mondta neki, hogy Jehova ezért meg fogja büntetni. Ákánt és a családját még aznap megkövezték (Józs 7:11, 21, 24, 25). A mohóság mindannyiunkban megvan, és bármikor felszínre törhet. Ezért őrizkedjünk „mindenfajta mohóságtól” (Luk 12:15). Lehet, hogy időnként helytelen gondolataink vannak, vagy erkölcstelenségről fantáziálgatunk, de fontos, hogy ellenőrzés alatt tartsuk a gondolatainkat, és ne jussunk el arra a pontra, hogy bűnt követünk el. (Olvassátok fel: Jakab 1:14, 15.)

14. Mit tegyünk, ha észrevesszük, hogy valamit büszkeségből vagy mohóságból szeretnénk megtenni?

14 Mind a büszkeségnek, mind a mohóságnak rossz vége lehet. Ha erre gondolunk, akkor nem fogjuk hagyni, hogy ezek elnyomják Jehova hangját (5Móz 32:29). A Bibliában Jehova nemcsak azt mondja el, hogy melyik a helyes út, hanem  azt is elmagyarázza, hogy miért jó, ha azt választjuk, illetve mivel jár, ha nem. Ha észrevesszük, hogy valamit büszkeségből vagy mohóságból szeretnénk megtenni, akkor gondoljunk a következményekre. Képzeljük magunk elé, hogy a tetteink hogyan hatnak majd ránk, a szeretteinkre és legfőképpen a Jehovával ápolt kapcsolatunkra.

IMÁDKOZZUNK JEHOVÁHOZ, ÉS FIGYELJÜNK RÁ!

15. Mit tanulhatunk Jézus példájából?

15 Jehova a legjobbat szeretné nekünk (Zsolt 1:1–3). Útmutatóval lát el minket, méghozzá akkor, amikor a legnagyobb szükségünk van rá. (Olvassátok fel: Héberek 4:16.) Így volt ez Jézus esetében is. Tökéletes volt, mégis szüksége volt arra, hogy mindig mindent megbeszéljen Jehovával imában. Jehova pedig természetfeletti módon támogatta a fiát. Angyalokat küldött, hogy szolgáljanak neki, és a segítségére küldte a szent szellemét. A 12 apostol kiválasztásában is segítette. Más esetben ő maga szólt hozzá az égből, és elmondta, hogy támogatja és mellette áll (Máté 3:17; 17:5; Márk 1:12, 13; Luk 6:12, 13; Ján 12:28). Nekünk is szükségünk van arra, hogy kiöntsük a szívünket Istennek (Zsolt 62:7, 8; Héb 5:7). Ha imádkozunk Jehovához, akkor közel fogunk maradni hozzá, és sikerül majd olyan életet élnünk, amely dicsőséget szerez neki.

16. Hogyan segít Jehova, hogy meghalljuk a szavát?

16 Jehova nem erőlteti ránk, hogy kövessük a tanácsait. De ha szeretnénk engedelmeskedni neki, nem nehéz megtudnunk, hogy mit vár el tőlünk. Kérjük a szent szellemét, és ő bőkezűen fog adni belőle. (Olvassátok fel: Lukács 11:10–13.) A Biblia ezt mondja: „Ügyeljetek. . . arra, hogy miként figyeltek” (Luk 8:18). Képmutatás lenne például, ha azt kérnénk Jehovától, hogy segítsen elkerülnünk az erkölcstelenséget, de közben továbbra is pornográfiát vagy erkölcstelen filmeket néznénk. Ehelyett tegyünk olyasmit, amit Jehova megáld, és menjünk olyan helyre, ahol a szelleme van. Tudjuk, hogy az összejöveteleken ott van a szelleme. Jehova sok szolgája azért kerülte el a bajt, mert odafigyelt az összejöveteleken Jehova szavára. Rájöttek, hogy helytelen kívánságok vertek gyökeret a szívükben, és kiigazították a gondolkodásukat (Zsolt 73:12–17; 143:10).

MINDIG HALLGASSUNK JEHOVA SZAVÁRA!

17. Miért veszélyes, ha magunkban bízunk?

17 Dávid király esete is tanulságos. Fiatalkorában legyőzte a filiszteus óriást, Góliátot. Aztán katona lett, majd király, aki megvédte és irányította Izrael népét. Amikor azonban magában bízott, és nem Jehovában, a szíve becsapta. Súlyos bűnt követett el Betsabéval, sőt megölette az asszony férjét, Uriást. Jehova ezért rendreutasította, Dávid pedig alázatosan elismerte a hibáját, és így újra jó kapcsolatban lehetett Jehovával (Zsolt 51:4, 6, 10, 11).

18. Mi segít, hogy mindig oda tudjunk figyelni Jehova szavára?

18 Fogadjuk meg az 1Korintusz 10:12 szavait, és ne legyünk túlzottan magabiztosak. Nem tudjuk irányítani a lépteinket, ezért vagy Jehova szava fog irányítani minket, vagy az ellenségének, Sátánnak a szava (Jer 10:23). Nagyon fontos tehát, hogy állandóan imádkozzunk, kövessük a szent szellem vezetését, és mindig figyeljünk oda Jehova szavára.