Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2014. június

„Szeresd Jehovát, a te Istenedet”

„Szeresd Jehovát, a te Istenedet”

„Szeresd Jehovát, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és egész elméddel” (MÁTÉ 22:37)

1. Miért került közel egymáshoz Isten és a fia?

JEHOVA fia, Jézus Krisztus ezt mondta: „szeretem az Atyát” (Ján 14:31). Egy másik alkalommal így szólt: „az Atya vonzalmat érez a Fiú iránt” (Ján 5:20). Nem meglepő, hogy így éreznek egymás iránt, hiszen Jézus, mielőtt a földre jött, korszakokon át Isten mellett volt mint „mestermunkás” (Péld 8:30). Mialatt együtt dolgoztak, a Fiú jól megismerte az Atyját, és nagyon megszerette. A közös munkának köszönhetően közel kerültek egymáshoz.

2. a) Hogyan érezzünk Isten iránt? b) Milyen kérdéseket fogunk megvizsgálni?

2 A zsoltáríró Dávid így énekelt: „Szeretlek téged, ó, Jehova, én erősségem!” (Zsolt 18:1). Nekünk is úgy kell éreznünk Isten iránt, mint a zsoltáríró. Istenünk pedig megígéri, hogy ha engedelmeskedünk neki, akkor szeretni fog minket. (Olvassátok fel: 5Mózes 7:12, 13.) De hogyan szerethetünk valakit, akit nem látunk? Mit jelent szeretni Jehovát? Miért érdemli meg, hogy szeressük, és hogyan mutathatjuk ki, hogy szeretjük őt?

MIÉRT VAGYUNK KÉPESEK SZERETNI ISTENT?

3–4. Miért tudjuk szeretni Jehovát?

3 Mivel „Isten Szellem”, nem láthatjuk őt (Ján 4:24). Ennek ellenére lehetséges szeretni Jehovát, mi több, a Szentírás fel is  szólít minket erre. Mózes ezt mondta az izraelitáknak: „Szeresd Jehovát, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes életerődből” (5Móz 6:5).

4 Miért tudjuk ennyire szeretni Istent? Azért, mert úgy alkotott meg minket, hogy szükségünk van rá, és felruházott bennünket azzal a képességgel, hogy tudunk szeretni. Ha megismerjük Jehovát, akkor elmélyül az iránta érzett szeretetünk, és boldogok leszünk. „Boldogok, akik tudatában vannak szellemi szükségletüknek, mivel övék az egek királysága” – mondta Jézus (Máté 5:3). Sokan felismerik, hogy az ember ösztönösen vágyik arra, hogy imádjon valakit. A. C. Morrison például ezt írta: „Lenyűgöző és ámulatba ejtő, hogy az emberek a földön mindenütt vágynak arra, hogy megismerjenek és imádjanak egy felsőbb lényt” (Man Does Not Stand Alone).

5. Honnan tudjuk, hogy nem hiábavaló keresni Istent?

5 Vajon hiábavaló keresni Istent? Nem, mivel ő maga is azt akarja, hogy megtaláljuk. Pál apostol nyilvánvalóvá tette ezt, amikor egy tömegnek tanúskodott az Areopáguszon, ahonnan látni lehetett a Parthenónt, az ókori Athén védőistennőjének, Athénének a templomát. Képzeld el, hogy ott vagy, és hallgatod, amint Pál arról az Istenről beszél, „aki alkotta a világot, és mindent, ami abban van”, majd elmondja, hogy Isten „kézzel készített templomokban nem lakik”. Ezután hozzáfűzi, hogy Isten „e g y emberből alkotta az emberek minden nemzetét, hogy lakjanak a föld egész színén, és kiszabta a meghatározott időket és az emberek lakásának megállapított határait, hogy keressék az Istent, sőt, tapogatózva keressék őt, és meg is találják, bár a valóságban nincs messze egyikünktől sem” (Csel 17:24–27). Igen, megtalálhatjuk Istent. Több mint 7,5 millió Jehova Tanúja megtalálta és őszintén szereti őt.

MIT JELENT SZERETNI ISTENT?

6. Jézus szavai szerint mi „a legnagyobb és első parancsolat”?

6 A Jehova iránti szeretetünknek szívből kell fakadnia. Amikor egy farizeus arról kérdezte Jézust, hogy „melyik a legnagyobb parancsolat a Törvényben”, ő egyértelmű választ adott: „»Szeresd Jehovát, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és egész elméddel.« Ez a legnagyobb és első parancsolat” (Máté 22:34–38).

7. Mit jelent szeretni Istent a) egész szívünkkel? b) egész lelkünkkel? c) egész elménkkel?

7 Mit értett Jézus azon, hogy egész szívünkkel kell szeretnünk Istent? A jelképes szívünkre gondolt, amely magában foglalja a vágyainkat és az érzéseinket. Jehovát egész lelkünkkel is szeretnünk kell, vagyis az egész életünkkel és lényünkkel. Ezenkívül szeretnünk kell őt egész elménkkel is, amely az értelmünkre utal. Mindent egybevetve tehát Jehovát feltétel nélkül kell szeretnünk.

8. Mire késztet minket az, ha őszintén szeretjük Istent?

8 Ha teljes szívvel, lélekkel és elmével szeretjük Istent, akkor szorgalmasan tanulmányozzuk a Szavát, minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy támogassuk őt a szándékában, és lelkesen hirdetjük a Királyság jó hírét (Máté 24:14; Róma 12:1, 2). Ha így teszünk, akkor egyre közelebb kerülünk hozzá (Jak 4:8). Természetesen nem tudunk minden okot felsorolni, amiért Isten megérdemli a szeretetünket, de azért nézzünk néhány példát.

MIÉRT ÉRDEMLI MEG ISTEN A SZERETETÜNKET?

9. Miért méltó Jehova a szeretetünkre?

9 Jehova megteremtett minket, és gondot visel ránk. „Általa van életünk, általa mozgunk és létezünk” – jelentette ki Pál (Csel 17:28). Isten létrehozta a csodálatos földet, hogy otthonunk legyen  (Zsolt 115:16). Ellát minket élelemmel és mindennel, ami az életünkhöz szükséges. Ezért mondhatta Pál a Lisztrában élő, bálványimádó embereknek, hogy „az élő [Isten]. . . nem hagyta magát tanúság nélkül, hiszen jót cselekedett, esőket adva nektek az égből, és termékeny időszakokat, teljesen betöltve szíveteket eledellel és derűvel” (Csel 14:15–17). Jehova szeretettel megad nekünk mindent, amire szükségünk van. Hát nem érdemli meg csodálatos Teremtőnk, hogy szeressük? (Préd 12:1).

10. Mit vált ki belőlünk, hogy megszabadulhatunk a bűntől és a haláltól?

10 Isten lehetővé tette, hogy megszabaduljunk Ádám tettének a következményeitől, a bűntől és a haláltól (Róma 5:12). A Biblia ezt írja Istenről: „abban ajánlja nekünk szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk” (Róma 5:8). Ha megbánjuk a bűneinket, és hiszünk Jézus váltságáldozatában, Isten megbocsát nekünk (Ján 3:16). Végtelenül hálásak vagyunk ezért Jehovának.

11–12. Mi mindenben reménykedhetünk Jehovának köszönhetően?

11 Jehova reményt ad nekünk, amely örömmel és békével tölt el minket (Róma 15:13). A felkentek abban reménykednek, hogy az égben fognak örökké élni, ha a halálukig hűségesek maradnak (Jel 2:10). A többi feddhetetlen ember pedig abban reménykedik, hogy a földön fog örökké élni paradicsomi körülmények között (Luk 23:43). Ez a reménység segít kitartanunk, ha próbára van téve a hitünk. Mit érzünk, ha a reménységünkre gondolunk? Öröm és béke tölt el minket, és szeretetet érzünk az iránt, akitől „minden jó adomány és minden tökéletes ajándék” származik (Jak 1:17).

12 Isten azzal a reménységgel vigasztal minket, hogy lesz feltámadás (Csel 24:15). Természetesen egy szeretett hozzátartozónk halála mélyen lesújt minket, de mivel reménykedünk abban, hogy feltámad, nem bánkódunk úgy, „ahogy a többiek is teszik, akiknek nincsen reménységük” (1Tessz 4:13). Jehova Isten a szeretetétől indíttatva vágyik arra, hogy feltámassza a halottakat, különösen az olyan hűséges személyeket, mint az igazságos Jób (Jób 14:15). Képzeld magad elé, milyen csodálatos lesz, amikor üdvözölhetjük majd a feltámadókat itt, a földön! Mennyire szeretjük égi Atyánkat ezért a csodálatos reménységért!

13. Mi bizonyítja, hogy Isten törődik velünk?

13 Jehova törődik velünk. (Olvassátok fel: Zsoltárok 34:6, 18, 19; 1Péter 5:6, 7.) Biztonságban érezzük magunkat a nyájában, mert tudjuk, hogy szerető Istenünk kész segíteni azoknak, akik hűségesek hozzá (Zsolt 79:13). Isten irántunk érzett szeretete abból a sok-sok mindenből is látszani fog, amit a messiási Királyságban tesz értünk. Miután választott királya, Jézus Krisztus megtisztítja a földet az erőszaktól, az elnyomástól és a gonoszságtól, az engedelmes emberiség örökké tartó békének és jólétnek örvend majd (Zsolt 72:7, 12–14, 16). Bizonyára mindannyian egyetértünk abban, hogy törődő Istenünk megérdemli, hogy teljes szívünkkel, lelkünkkel, erőnkkel és elménkkel szeressük őt, hisz csodálatos jövőt tár elénk (Luk 10:27).

14. Milyen megtisztelő feladattal bízott meg minket Isten?

14 Jehova azzal a megtisztelő feladattal bízott meg minket, hogy legyünk a tanúi (Ézs 43:10–12). Azért is szeretjük Istent, mert megadja nekünk a lehetőséget, hogy támogassuk az uralmát, és valódi reménységgel vigasztaljuk az embereket ebben a zűrzavaros világban. Ráadásul hittel és meggyőződéssel beszélhetünk, mivel az üzenet, amelyet hirdetünk, az igaz Isten Szaván alapul, és az ő reményteli ígéretei mindig valóra válnak. (Olvassátok fel: Józsué 21:45; 23:14.) Természetesen az áldások  sora végeláthatatlan, és számtalan okunk van arra, hogy szeressük Jehovát. De hogyan mutathatjuk ki, hogy szeretjük őt?

HOGYAN MUTATHATJUK KI, HOGY SZERETJÜK ISTENT?

15. Miben segít nekünk, ha tanulmányozzuk Isten Szavát, és alkalmazzuk a tanultakat?

15 Tanulmányozzuk szorgalmasan Isten Szavát, és alkalmazzuk azt, amit tanulunk! Ha így teszünk, azzal megmutatjuk, hogy szeretjük Jehovát, és hogy azt szeretnénk, ha a Szava lenne az ösvényünk világossága (Zsolt 119:105). Ha nehéz helyzetben vagyunk, vigasztalást nyerhetünk a következő szeretetteljes szavakból: „a megtört, összetört szívet, ó, Isten, nem veted te meg.” Bátorító ez a gondolat is: „a te szerető-kedvességed, ó, Jehova, fenntartott engem. Amikor megsokasodtak bennem nyugtalanító gondolataim, a te vigasztalásaid simogatták lelkemet” (Zsolt 51:17; 94:18, 19). Jehova könyörületes azokhoz, akik szenvednek, és Jézus is szánalmat érez az emberek iránt (Ézs 49:13; Máté 15:32). Ha tanulmányozzuk a Bibliát, akkor nyilvánvaló lesz előttünk, hogy Jehova törődik velünk, és arra érzünk majd indíttatást, hogy viszontszeressük őt.

16. Hogyan segít a rendszeres ima abban, hogy egyre jobban szeressük Istent?

16 Imádkozzunk Istenhez rendszeresen! Ő az „Ima Meghallgatója”, ezért az imáink egyre közelebb visznek hozzá (Zsolt 65:2). Amikor tapasztaljuk, hogy válaszol az imáinkra, az iránta érzett szeretetünk elmélyül. Miért mondható ez? Például bizonyára éreztük már, hogy Jehova nem hagy minket azon felül kísérteni, mint amit el tudunk viselni (1Kor 10:13). Vagy amikor aggodalom gyötör minket, és könyörgünk Jehovához, hogy segítsen, minden bizonnyal át fog járni minket „Isten békéje”, amely semmihez sem fogható (Fil 4:6, 7). Időnként talán csak magunkban mondunk egy imát, ahogy annak idején Nehémiás, és tapasztaljuk, hogy Jehova válaszol (Neh 2:1–6). Ha tehát állhatatosak vagyunk az imában, látni fogjuk, hogy Jehova meghallgatja a könyörgésünket. Így egyre jobban fogjuk szeretni, és biztosak leszünk abban, hogy  ő segít, ha próbára van téve a hitünk (Róma 12:12).

17. Hogyan tekintünk az összejövetelekre, ha szeretjük Istent?

17 Tegyük szokásunkká, hogy részt veszünk az összejöveteleken és a kongresszusokon! (Héb 10:24, 25). Az izraeliták azért gyűltek össze, hogy figyeljenek Jehovára, és tanuljanak róla. Ez segített nekik, hogy tiszteljék őt, és betartsák a Törvényét (5Móz 31:12). Isten akaratának a cselekvése nem megterhelő, ha igazán szeretjük őt. (Olvassátok fel: 1János 5:3.) Ezért soha ne vegyük félvállról az összejöveteleket! Bizonyára nem akarjuk, hogy bármi miatt is elveszítsük a Jehova iránti első szeretetünket (Jel 2:4).

18. Mire indít minket az Isten iránti szeretetünk?

18 Buzgón prédikáljunk, hogy „a jó hír igazsága” eljusson másokhoz! (Gal 2:5). Az Isten iránti szeretetünk arra indít minket, hogy beszéljünk a Királyságról, melynek királya, Jézus „az igazság. . . ügyéért” harcol Armageddonkor (Zsolt 45:4; Jel 16:14, 16). Micsoda öröm, hogy végezhetjük a tanítványképző munkát, és megismertethetjük az emberekkel szerető Istenünket és megígért új világát! (Máté 28:19, 20).

19. Miért értékeljük a véneket?

19 Legyünk hálásak azért, hogy Jehova pásztorokat jelölt ki! (Csel 20:28). A keresztény véneket Jehova nevezi ki, és ők mindig a legjobb érdekeinket tartják szem előtt. A vének olyanok, „mint rejtek szél ellen, és menedék zivatar ellen, mint patakok a víztelen vidéken, mint nagy kőszirt árnyéka a tikkadt földön” (Ézs 32:1, 2). Milyen jó érzés, amikor menedéket találunk, ha erős szél fúj, vagy zivatar tombol! Vagy mennyire hálásak vagyunk, ha elrejtőzhetünk a tűző nap elől egy kőszirt árnyékában! A bibliaversekben említett szóképek jól érzékeltetik, hogy a vének a szükség idején segítenek nekünk, és erőt öntenek belénk. Ha engedelmeskedünk azoknak, akik vállalják a vezetést közöttünk, azzal kimutatjuk, mennyire értékeljük ezeket az „emberajándékokat”, és bizonyítjuk, hogy szeretjük Istent és a gyülekezet fejét, Krisztust (Ef 4:8; 5:23; Héb 13:17).

Jehova pásztorokat jelölt ki, akik őszintén törődnek a nyájjal (Lásd a 19. bekezdést.)

MÉLYÍTSÜK EL AZ ISTEN IRÁNTI SZERETETÜNKET!

20. Mit fogunk tenni a Jakab 1:22–25 szerint, ha szeretjük Istent?

20 Ha szeretjük Jehovát, akkor „a szónak” nem csupán a hallgatói, hanem a cselekvői leszünk. (Olvassátok fel: Jakab 1:22–25.) A szó cselekvőjét a hite arra indítja, hogy buzgón prédikálja a jó hírt, és hozzászóljon az összejöveteleken. Mivel igazán szeretjük Istent, engedelmeskedünk a tökéletes törvényének, melyben benne van mindaz, amit elvár tőlünk (Zsolt 19:7–11).

21. Mihez hasonlíthatók a szívből jövő imáink?

21 Ha szeretjük Jehovát, gyakran és őszintén beszélgetünk vele. A mózesi törvény megkövetelte az izraelitáktól, hogy naponta égessenek füstölőszert. Nyilván erre gondolt Dávid, amikor az egyik zsoltárában így énekelt: „Imádságom mint füstölőszer legyen elkészítve előtted [Jehova], kezem fölemelése mint az esti gabonafelajánlás” (Zsolt 141:2; 2Móz 30:7, 8). A finom illatú füstölőszer az elfogadható imákat jelképezi a Bibliában. Bárcsak ilyen lenne minden alázatos kérésünk, őszinte könyörgésünk, szívből jövő dicséretünk és hálaadó imánk! (Jel 5:8).

22. Miről lesz szó a következő cikkben?

22 Jézus azt mondta, hogy szeretnünk kell Istent és a felebarátainkat (Máté 22:37–39). Ha szeretjük Jehovát és az alapelveit, az segít abban, hogy szeressük a felebarátainkat, és kedvesen bánjunk velük. A következő cikkben arról fogunk beszélni, hogy ezt miként tudjuk megtenni.