„Jehova szeme az igazságosakon van” (1PÉT 3:12)

1. Kik alkották Jehova szervezetét azután, hogy Izrael hitehagyottá vált? (Lásd a képet a cikk elején.)

JOGGAL mondhatjuk, hogy Jehova hozta létre az első században a keresztény gyülekezetet, és hogy az utóbbi időkben ő állította helyre az igaz imádatot. Igaz, egykor az izraeliták voltak Jehova választott népe, csakhogy ők hitehagyottá váltak. Ezért Jehova egy új szervezetet hozott létre, melynek a tagjai Krisztus első követői voltak, ahogy arról az előző cikkben szó volt. Jeruzsálem i. sz. 70-ben elpusztult, ám a Jehova tetszését élvező, új szervezet fennmaradt (Luk 21:20, 21). Hasonló a helyzet napjainkban is. Sátán világrendszere hamarosan véget ér, Isten szervezete azonban fenn fog maradni (2Tim 3:1). Miért lehetünk ebben biztosak?

2. a) Mit mondott Jézus a nagy nyomorúságról? b) Mi jelzi a nagy nyomorúság kezdetét?

2 Jézus ezt mondta az emberek számára láthatatlan jelenlétéről és a világrendszer befejezéséről: „akkor nagy nyomorúság lesz, olyan, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig; nem, és nem is lesz többé” (Máté 24:3, 21). Ez a soha nem tapasztalt nyomorúság azzal fog kezdődni, hogy Jehova a politikai hatalmakat felhasználva elpusztítja Nagy Babilont,  a hamis vallás világbirodalmát (Jel 17:3–5, 16). Mi fog következni ezután?

SÁTÁN TÁMADÁSA ARMAGEDDONBA TORKOLLIK

3. Mi történik Jehova népével, miután a hamis vallás elpusztul?

3 Miután a hamis vallás elpusztul, Sátán és a világa Jehova szolgáira támad. Magóg földjének Gógjáról ezt írja a Biblia: „Bizony fel fogsz vonulni. Behatolsz, mint a szélvész. Olyan leszel, mint a felhők, hogy beborítsd azt a földet, te és minden csapatod, és sok nép teveled.” Jehova Tanúi könnyű prédának tűnnek majd, hisz a föld legbékésebb emberei, és nem fognak fegyvert. De az ellenségeik majd rájönnek, milyen nagy hiba volt Isten népére támadni! (Ez 38:1, 2, 9–12).

4–5. Mit tesz majd Jehova, amikor a népét el akarja pusztítani Sátán?

4 Mit fog tenni Isten, amikor a népét el akarja pusztítani Sátán? Közbelép, amihez a világegyetem legfőbb Uraként joga is van. Jehova személyes sérelemnek veszi, hogy rátámadnak a népére. (Olvassátok fel: Zakariás 2:8.) Éppen ezért égi Atyánk azonnal cselekedni fog, hogy megszabadítson minket. A szabadításunk akkor válik teljessé, amikor kitör Armageddon, a mindenható Isten nagy napjának a háborúja, és Sátán világa meg fog semmisülni (Jel 16:14, 16).

5 Az egyik bibliai prófécia ezt mondja Armageddonról: „» . . .pere van Jehovának a nemzetekkel. Ő maga ítél meg minden testet. A gonoszokat kiszolgáltatja a kardnak« – ez Jehova kijelentése. Így szól a seregek Jehovája: »Íme, veszedelem indul nemzetről nemzetre, nagy fergeteg támad a föld legtávolabbi részeiről. És azon a napon a Jehova által megöltek bizony ott lesznek a föld egyik végétől a föld másik végéig. Nem siratják meg, nem hordják össze és el sem temetik őket. Olyanok lesznek, mint a trágya a föld színén«” (Jer 25:31–33). Armageddonnal véget ér ez a gonosz világrendszer. Sátán világa a múlté lesz, Jehova szervezetének a földi része azonban fennmarad.

MIÉRT VIRÁGZIK JEHOVA SZERVEZETE?

6–7. a) Kikből áll a „nagy sokaság”? b) Mekkora volt a növekedés az elmúlt években?

6 Isten szervezete a földön azért marad fenn, és azért virágzik, mert olyan emberekből áll, akik Jehova tetszését élvezik. A Biblia a következőkről biztosít minket: „Jehova szeme az igazságosakon van, és füle a könyörgésük felé fordul” (1Pét 3:12). Az igazságosak közé tartozik „egy nagy sokaság”. Róluk mondja a Szentírás, hogy „kijönnek a nagy nyomorúságból” (Jel 7:9, 14). Figyeljük meg, hogy a nagy nyomorúság túlélői nem egyszerűen csak sokaság, hanem nagy sokaság, mivel rengeteg emberből áll. Látod magad azok között, akik túlélik a nagy nyomorúságot?

7 Kikből áll a „nagy sokaság”? Olyan emberekből, akiket minden nemzetből gyűjtenek össze. Jézus is erről jövendölt, amikor jelenlétének a jeléről beszélt: „a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég” (Máté 24:14). Isten szervezetének ez a legfőbb munkája ezekben az utolsó napokban. Jehova Tanúi világszerte mindenütt prédikálnak és tanítanak, és ennek köszönhetően emberek milliói tudják már „szellemmel és igazsággal” imádni Istent (Ján 4:23, 24). Az elmúlt években (2003–2012) több mint  2 707 000 ember keresztelkedett meg annak jelképeként, hogy átadta az életét Istennek. Ma már jóval több mint 7 900 000 Tanú van, és több millió ember tart kapcsolatot velük. Ez leginkább az emlékünnep idején szembetűnő. Persze tudjuk, hogy a számok mögött nem mi állunk, „hanem a növekedést adó Isten” (1Kor 3:5–7). Egyértelműen látszik, hogy minden évben egyre csak nő a „nagy sokaság” száma.

8. Minek köszönhető, hogy egyre többen csatlakoznak Isten szervezetéhez?

8 Miért csatlakoznak ilyen sokan Jehova Tanúihoz? Azért, mert maga Jehova támogatja őket. (Olvassátok fel: Ézsaiás 43:10–12.) Erről a növekedésről szólnak a következő prófétai szavak is: „A kevés ezerré lesz, a kicsiny pedig hatalmas nemzetté. Én, Jehova, felgyorsítom ezt a maga idejében” (Ézs 60:22). Egykor a felkentek maradékának, vagyis az Isten Izraeléhez tartozóknak a száma „kicsiny” volt, de Jehova megáldotta a prédikálómunkájukat. Egyre többen lettek, ahogy más felkentek is csatlakoztak Isten szervezetéhez (Gal 6:16). Az évek során ráadásul több millió földi reménységű ember is elfogadta az igazságot.

MIT VÁR EL TŐLÜNK JEHOVA?

9. Mit kell tennünk, hogy elnyerjük a Bibliában ígért áldásokat?

9 A Biblia ígérete szerint csodálatos jövő vár ránk, akár felkent keresztények vagyunk, akár a nagy sokasághoz tartozunk. Ezt úgy nyerhetjük el, ha eleget teszünk Jehova követelményeinek (Ézs 48:17, 18). Jehova elvárta az izraelitáktól, hogy engedelmeskedjenek a mózesi törvénynek. A Törvény védelmezte őket, mivel hasznos tanácsok voltak benne például az erkölcsre, az üzleti életre, a gyermeknevelésre és az emberekkel való bánásmódra vonatkozóan (2Móz 20:14; 3Móz 19:18, 35–37; 5Móz 6:6–9). Nekünk is a javunkra válik, ha eleget teszünk Isten követelményeinek. És bizonyára egyikünk sem tartja megterhelőnek, hogy cselekedje Isten akaratát. (Olvassátok fel: 1János 5:3.) Ha Isten törvényei és alapelvei szerint élünk, az nemcsak megvéd minket, ahogyan a mózesi törvény is védelmezte az izraelitákat, hanem segít is, hogy „egészségesek [legyünk] a hitben” (Tit 1:13).

10. Miért jó, ha időt szánunk a Biblia tanulmányozására és a családi imádatra?

10 Jehova szervezetének földi része előrehalad. Egyre jobban értjük például a bibliai igazságokat. Ez így is van rendjén, hiszen „az igazságosak ösvénye. . . olyan, mint a hajnal világossága, mely egyre világosabb lesz a teljes délig” (Péld 4:18). Ezért hát kérdezzük meg magunktól: „Naprakész vagyok azzal, hogy hogyan kell érteni egyes írásszövegeket? Naponta olvasom a Bibliát? Alig várom, hogy kezembe vehessem a legújabb kiadványokat? A családom minden héten megtartja a családi imádatot?” Sokan egyetértünk abban, hogy Jehovának ezek az elvárásai nem megterhelőek. Gyakran csak jó időbeosztás kérdése, hogy eleget tudunk-e tenni ezeknek. Mennyire fontos hát, hogy pontos ismeretet szerezzünk az Írásokból, és alkalmazzuk a tanultakat, különösen most, hogy már oly közel a nagy nyomorúság!

11. Miért vált mindig is Jehova népének a javára, ha összegyűlt az imádatra?

11 Jehova szervezete a legjobbat szeretné nekünk, amikor arra kér minket, hogy fogadjuk meg Pál apostol tanácsát: „figyeljünk egymásra a szeretetre és jó cselekedetekre való ösztönzés  végett, nem hagyva fel egybegyűlésünkkel, mint szokásuk némelyeknek, hanem bátorítva egymást, éspedig annál inkább, minél inkább közeledni látjátok azt a napot” (Héb 10:24, 25). Az évenkénti ünnepeken és más összejöveteleken az izraeliták közelebb kerültek Jehovához. Ráadásul ezek az alkalmak nagyon örömteliek voltak, és erre jó példa a Nehémiás napjaiban megtartott különleges lombsátorünnep (2Móz 23:15, 16; Neh 8:9–18). Mi is sokat meríthetünk az összejövetelekből és a kongresszusokból. Igyekezzünk mindig ott lenni ezeken az összejöveteleken, hisz így közelebb kerülhetünk Jehovához, és boldogabbak lehetünk (Tit 2:2).

12. Hogyan tekintsük a prédikálómunkát?

12 Jehova szervezetében mindannyian azt az örömteli feladatot kaptuk, hogy vegyünk részt „az Isten jó hírének szent munkájában” (Róma 15:16). Így Jehova „munkatársai” lehetünk, vagyis együtt dolgozhatunk szent Istenünkkel (1Kor 3:9; 1Pét 1:15). A jó hír hirdetésével hozzájárulunk ahhoz, hogy meg legyen szentelve Jehova neve. Bizony rendkívüli megtiszteltetés, hogy a boldog Isten ránk bízta, hogy hirdessük az ő dicsőséges jó hírét (1Tim 1:11).

13. Min múlik az életünk, és az, hogy Jehova a barátainak tekint-e minket?

13 Jehova a legjobbat akarja nekünk. Ezért kéri azt, hogy ragaszkodjunk hozzá, és buzgón támogassuk a szervezetét. Mózes ezt mondta az izraelitáknak: „Bizonyságul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy az életet és a halált adtam eléd, az áldást és az átkot. Válaszd az életet, hogy életben maradj te és az utódaid is, azáltal hogy szereted Jehovát, a te Istenedet, hallgatsz a szavára és ragaszkodsz őhozzá; mert ő a te életed és napjaid hosszúsága, hogy azon a földön lakhass, mely felől Jehova megesküdött ősatyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik adja” (5Móz 30:19, 20). Az életünk múlik azon, hogy cselekedjük-e Jehova akaratát, szeretjük-e őt, hallgatunk-e rá, és ragaszkodunk-e hozzá.

14. Mit gondolt Pryce Hughes testvér Isten szervezetéről?

14 Pryce Hughes testvér szilárdan ragaszkodott Istenhez, és lépést tartott a szervezetével. Egy alkalommal ezt mondta: „Annyira jó érzés, hogy összhangban élek a Jehova szándékaira vonatkozó ismerettel már az 1914-et megelőző, kezdeti idők óta. . . Ha valaha is nagyon fontos volt számomra valami, akkor az az volt, hogy maradjak mindig közel Jehova szervezetéhez. Már a legeslegelején megtanultam, mekkora hiba emberi érvelésben bízni. Mihelyst ez tudatosult bennem, elhatároztam, hogy szilárdan ragaszkodom Jehova hű szervezetéhez. Hogyan is részesülhet másképp valaki Jehova helyeslésében és áldásában?”

TEGYÜK AZT, AMIRE JEHOVA SZERVEZETE KÉR!

15. Hogyan kell fogadnunk, ha egy bibliai tanítás világosabbá válik? Mondj rá példát a Szentírásból!

15 Ha szeretnénk elnyerni Jehova tetszését és élvezni az áldásait, akkor támogatnunk kell a szervezetét, és lépést kell tartanunk azzal, ahogy a bibliai tanítások világosabbá válnak. Gondoljunk például az első századi zsidó keresztényekre. Jézus halála után közülük több ezren még kötődtek a Törvényhez (Csel 21:17–20). De Pál nekik szóló leveléből megértették, hogy többé  nem „a Törvény szerint” felajánlott áldozatok teszik az embert szentté, hanem „Jézus Krisztus testének egyszer s mindenkorra történő felajánlása” (Héb 10:5–10). Közülük a legtöbben nyilván változtattak a gondolkodásukon, és igazodtak Jehova szervezetéhez. Nekünk is szorgalmasan kell tanulmányoznunk, és nyitottnak kell lennünk minden változásra, amely a Szentírás megértésében és a prédikálómunka végzésében történik.

16. a) Mi minden járul majd hozzá a boldogságunkhoz az új világban? b) Te mit vársz a leginkább?

16 Jehova megáldja azokat, akik hűségesek maradnak hozzá és a szervezetéhez. A hűséges felkenteknek abban a nagyszerű kiváltságban lesz részük, hogy majd Krisztus társörökösei lehetnek az égben (Róma 8:16, 17). Ha a földi örök életben reménykedünk, gondoljunk csak bele, milyen csodálatos lesz a paradicsomban élni! Mi mindannyian, akik Jehova szervezetéhez tartozunk, örömmel beszélünk másoknak Isten megígért új világáról (2Pét 3:13). A Biblia a következőket írja erről az új világról: „A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek majd a béke bőségében” (Zsolt 37:11). Az emberek „házakat építenek majd, és bennük laknak”, és élvezni fogják „kezük munkáját” (Ézs 65:21, 22). Nem lesz elnyomás, szegénység és éhezés (Zsolt 72:13–16). Nagy Babilon többé nem csap be senkit, hiszen akkorra már eltűnik a föld színéről (Jel 18:8, 21). A halottak feltámadnak azzal a lehetőséggel, hogy örökké élhetnek (Ézs 25:8; Csel 24:15). Milyen csodálatos jövő vár arra a több millió emberre, aki átadta az életét Jehovának! Ám ahhoz, hogy mindezt mi is megélhessük, szorosabbra kell fűznünk a kapcsolatunkat Jehovával, és mindig lépést kell tartanunk a szervezetével.

Látod magad a paradicsomban? (Lásd a 16. bekezdést.)

17. Hogyan tekintsünk Jehovára és a szervezetére?

17 Ennek a világrendszernek a vége nagyon közel van, így hát elengedhetetlen, hogy erős maradjon a hitünk, és mély hálát érezzünk mindazért, amit Isten szervezete értünk tesz. Hasonlóan érzünk, mint Dávid, aki ezt mondta: „Egyet kértem Jehovától. . . Azt keresem, hogy Jehova házában lakhassam életem minden napján, hogy láthassam Jehova szépségét, és értékeléssel tekinthessek templomára” (Zsolt 27:4). Bárcsak mindannyian ragaszkodnánk Jehovához, és lépést tartanánk a szervezetével!