Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2014. április

Látod a „Láthatatlant”?

Látod a „Láthatatlant”?

„Rendíthetetlen maradt, mintha látná a Láthatatlant” (HÉB 11:27)

1–2. a) Miért tűnhetett úgy, hogy Mózes veszélyben van? (Lásd a képet a cikk elején.) b) Miért nem félt Mózes a király haragjától?

AZ EGYIPTOMIAK szemében a fáraó félelmetes uralkodó volt, és istenként tisztelték. Úgy tartották, hogy a fáraó „bölcsebb és hatalmasabb minden e világi teremtménynél” – mondja egy Egyiptomról szóló könyv (When Egypt Ruled the East). Hogy a fáraó félelmet keltsen az alattvalóiban, olyan koronát viselt, amelyen egy támadásra kész kobra mása volt. Ez azt jelképezte, hogy a király gyorsan elpusztítja az ellenségeit. Képzeld el, hogyan érezhetett Mózes, amikor ezt mondta neki Jehova: „elküldelek a fáraóhoz, és hozd ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból” (2Móz 3:10).

2 Mózes elment Egyiptomba, és elmondta a fáraónak Isten üzenetét. Ezzel magára haragította őt. Miután Jehova kilenc csapással sújtotta az országot, a fáraó így fenyegette meg Mózest: „Vigyázz! Ne próbáld újra látni arcomat, mert amely napon látod arcomat, meghalsz!” (2Móz 10:28). Mielőtt Mózes távozott, megjövendölte, hogy a király elsőszülött fia meg fog halni (2Móz 11:4–8). Majd arra utasította az izraelita családokat, hogy vágjanak le egy kecskét vagy egy kost (az egyiptomiaknál a kos Ré istennek szentelt állat volt), és a vérét hintsék az ajtófélfákra (2Móz 12:5–7). Mit fog tenni a fáraó?  Mózes nem félt „a király haragjától”, mert a hite erőt adott neki, hogy engedelmeskedjen Jehovának. „Rendíthetetlen maradt, mintha látná a Láthatatlant.” (Olvassátok fel: Héberek 11:27, 28.)

3. Milyen kérdésekre fogjuk megkapni a választ ebből a cikkből?

3 Neked is olyan erős a hited, mintha látnád Istent? (Máté 5:8). Mit tehetsz, hogy te is lásd a láthatatlan Istent? Vizsgáljuk meg Mózes példáját! Hogyan segített neki a hite, hogy ne féljen az emberektől? Hogyan mutatták a tettei, hogy hitt Isten ígéreteiben? Hogyan erősítette meg a láthatatlan Istenbe vetett hite, amikor veszélybe került ő és a népe?

NEM FÉLT „A KIRÁLY HARAGJÁTÓL”

4. Emberi szemszögből nézve mennyi esélye volt Mózesnek a fáraóval szemben?

4 Emberi szemszögből nézve Mózesnek esélye sem volt a fáraóval szemben. Látszólag a fáraó kezében volt az élete. Ezt kérdezte Jehovától: „Ki vagyok én? Hogy mehetnék én a fáraóhoz, és hogy hozhatnám ki Izrael fiait Egyiptomból?” (2Móz 3:11). Úgy 40 évvel korábban Mózes kénytelen volt elhagyni Egyiptomot. Talán most ezen gondolkodott: „Csakugyan jó ötlet visszamennem, és magamra haragítani a fáraót?”

5–6. Mi segített Mózesnek, hogy ne féljen a fáraótól, hanem bízzon Jehovában?

5 Még mielőtt Mózes visszament Egyiptomba, Isten egy fontos alapelvet tanított meg neki. Ezt később Mózes le is jegyezte a Jób könyvében: „Jehova félelme, az a bölcsesség” (Jób 28:28). Jehova úgy segített Mózesnek abban, hogy félni tudja őt, és bölcsen cselekedjen, hogy rámutatott, mennyire parányi az ember a Mindenhatóhoz képest. Ezt kérdezte tőle: „Ki adott szájat az embernek; ki tesz némává vagy süketté, tisztán látóvá vagy vakká? Nemde én, Jehova?” (2Móz 4:11).

6 Mit tanult ebből Mózes? Azt, hogy nincs mitől félnie. Jehova küldi őt, aki minden szükséges segítséget megad neki, hogy el tudja mondani az üzenetet a fáraónak. És a fáraónak semmi esélye sincs Jehovával szemben. Végtére is nem ez az első alkalom, hogy Isten szolgái veszélybe kerültek Egyiptom földjén. Mózesnek valószínűleg eszébe jutott, hogy hogyan védte meg Jehova Ábrahámot és Józsefet az éppen uralmon lévő fáraótól. Sőt, talán arra is gondolt, hogy korábban őt is megóvta Jehova (1Móz 12:17–19; 41:14, 39–41; 2Móz 1:22–2:10). Mivel Mózes hitt Jehovában, a láthatatlan Istenben, bátran a fáraó elé lépett, és Jehova minden egyes szavát elmondta neki.

7. Hogyan segített egy testvérnőnek a hit, hogy erős tudjon maradni?

7 Egy testvérnőt, Ellát is a Jehovába vetett hite erősítette meg, hogy ne féljen az emberektől. 1949-ben a KGB letartóztatta Észtországban. Fiatal rendőrök arra kényszerítették, hogy vetkőzzön le, miközben bámulták. „Nagyon megalázva éreztem magam – mondja Ella. – De miután imádkoztam Jehovához, a szívemet béke és nyugalom járta át.” Aztán három napra magánzárkába tették. Így mesél a történtekről: „A rendőrtisztek ezt ordították: »Majd mi teszünk róla, hogy a Jehova név még az emlékezetből is ki legyen törölve Észtországban! Magát munkatáborba küldjük, a többieket meg Szibériába.« Majd gúnyosan hozzátették: »Hol van a Jehovájuk?«” Mit érzett Ella? Megijedt tőlük? Nem. Bízott Jehovában, és egy kihallgatáson bátran ezt mondta a gúnyolóinak: „Rengeteget gondolkodtam. . ., és inkább élek a börtönben úgy, hogy jó kapcsolatom van Istennel, mint szabadon, de úgy, hogy nem élvezem a helyeslését.” Ellának olyan valóságos volt Jehova, mint az előtte álló férfiak. Mivel erős volt a hite, feddhetetlen maradt.

8–9. a) Mikor nem fogunk félni az emberektől? b) Mit ne feledj, ha már-már erőt vesz rajtad az emberektől való félelem?

 8 A Jehovába vetett hit segíteni fog megküzdeni a félelmeiddel. Ha hatalmon lévő emberek akadályozni próbálnak Isten imádatában, úgy tűnhet, hogy az életed a kezükben van. Lehet, hogy még az is megfordul a fejedben, hogy bölcsen teszed-e, ha folytatod Jehova szolgálatát, és magadra haragítod a hatóságokat. Jusson eszedbe, hogy csakis akkor nem fogsz félni az emberektől, ha hiszel Istenben! (Olvassátok fel: Példabeszédek 29:25.) Jehova ezt a kérdést intézi hozzád: „Ki vagy te, hogy félj a halandó embertől, aki meghal, és az embernek fiától, aki a zöldellő fű sorsára jut” (Ézs 51:12, 13).

9 Ne feledd, hogy a Mindenható Isten áll melletted! Ő látja, ha igazságtalan uralkodók miatt szenvedned kell. Együtt érez veled, és a segítségedre siet (2Móz 3:7–10). És ha meg kell védeni a hitedet magas rangú emberek előtt, gondolj a következő tanácsra: „ne kezdjetek aggódni amiatt, hogy miként vagy mit beszéljetek, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit kell mondanotok” (Máté 10:18–20). A magas rangú tisztviselőknek esélyük sincs Jehovával szemben. Ha már most dolgozol azon, hogy erős legyen a hited, valóságos lesz számodra Jehova, és biztos leszel benne, hogy ő kész segíteni neked.

HITT ISTEN ÍGÉRETEIBEN

10. a) Milyen parancsot adott Jehova az izraelitáknak i. e. 1513 niszán hónapjában? b) Miért engedelmeskedett Mózes Jehova parancsának?

10 Időszámításunk előtt 1513 niszán hónapjában Jehova megbízta Mózest és Áront, hogy adjanak át egy nem mindennapi parancsot az izraelitáknak: ki kellett választaniuk egy egészséges hím bárányt vagy egy kecskét, levágniuk, és a vérét az ajtófélfákra hinteniük (2Móz 12:3–7). Mit tett Mózes? Pál apostol később a következőket írta róla: „Hit által ünnepelte a pászkát és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne érintse elsőszülötteiket” (Héb 11:28). Mózes bízott Jehova ígéreteiben, és biztos volt benne, hogy Jehova elpusztít minden elsőszülött fiút Egyiptomban.

11. Miért figyelmeztette Mózes a többi családot?

11 Mózes fiai ebben az időben minden valószínűség szerint Midián földjén voltak, vagyis rájuk nézve nem jelentett veszélyt „a pusztító” * (2Móz 18:1–6). Mózes mégis engedelmes volt, és hogy a többi család se kerüljön veszélybe, figyelmeztette őket, hogy életben maradjanak az elsőszülött fiaik. Életekről volt szó, és Mózes szerette a társait. A Bibliából megtudjuk, hogy azon nyomban cselekedett, „összehívta Izrael valamennyi vénét, és ezt mondta nekik: ». . .vágjátok le a pászkaáldozatot. . .«” (2Móz 12:21).

12. Milyen üzenet prédikálásával bízott meg minket Jehova?

12 Jehova népe ezt a fontos üzenetet hirdeti az angyalok irányításával: „Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert elérkezett ítéletének órája; imádjátok hát Azt, aki az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait alkotta!” (Jel 14:7). Most van itt az ideje annak, hogy hirdessük ezt az üzenetet! Figyelmeztetnünk kell az embereket, hogy jöjjenek ki Nagy Babilonból, mert csak így nem fognak kapni a csapásaiból (Jel 18:4). A felkent keresztények mellett a más juhok is kérlelik azokat, akik elidegenedtek Istentől, hogy békéljenek meg vele (Ján 10:16; 2Kor 5:20).

Ha hiszel Jehova ígéreteiben, égni fogsz a vágytól, hogy hirdesd a jó hírt (Lásd a 13. bekezdést.)

13. Mikor fogunk égni a vágytól, hogy hirdessük a jó hírt?

13 Biztosak vagyunk benne, hogy Isten „ítéletének órája” elérkezett. Abban is hiszünk,  hogy Jehova nem túlzott, amikor azt mondta, hogy sürgős a prédikáló- és tanítványképző munkánk. János apostol egy látomásban azt látta, hogy „négy angyal áll a föld négy sarkán, és szorosan tartja a föld négy szelét” (Jel 7:1). Látod magad előtt az angyalokat, akik készen állnak, hogy elengedjék a nagy nyomorúság pusztító négy szelét? Ha igen, akkor meggyőződéssel tudsz beszélni másoknak a jó hírről.

14. Mi sarkall minket arra, hogy eleget tegyünk a kötelességünknek?

14 Mi már most is szoros kapcsolatot ápolunk Jehovával, és az a reményünk, hogy örökké fogunk élni. Ám tudjuk, hogy eleget kell tennünk annak a kötelességünknek, amelyről a Biblia így ír: „figyelmeztesd a gonoszt az ő gonosz útja miatt”. (Olvassátok fel: Ezékiel 3:17–19.) Persze nem csak amiatt prédikálunk, hogy mentesüljünk a vérbűntől. Szeretjük Jehovát, és szeretjük az embereket. Jézus az irgalmas szamaritánusról szóló példázatában bemutatta, mit jelent valójában a szeretet és a könyörület. Feltehetnéd magadnak a kérdést: „Olyan vagyok, mint az irgalmas szamaritánus, és azért tanúskodok, mert együtt érzek az emberekkel, és sajnálom őket?” Egyikünk sem szeretne kifogásokat keresni, és a paphoz vagy a lévitához hasonlítani, akik továbbmentek „az ellenkező oldalon” (Luk 10:25–37). Az Isten ígéreteibe vetett hit és az emberek iránti szeretet fog arra sarkallni minket, hogy teljes mértékben kivegyük a részünket a prédikálómunkából, míg ki nem futunk az időből.

 „HIT ÁLTAL KELTEK ÁT A VÖRÖS-TENGEREN”

15. Miért érezték úgy az izraeliták, hogy csapdába kerültek?

15 Miután az izraeliták kijöttek Egyiptomból, veszélybe került az életük. Ezt olvashatjuk a Bibliában: „Izrael fiai felemelték szemüket, és íme, az egyiptomiak ott vonultak utánuk. Izrael fiai igen megijedtek, és kiáltani kezdtek Jehovához” (2Móz 14:10–12). Meg kellett lepődniük a történteken? Nem, hiszen Jehova előre megmondta: „hagyom, hogy a fáraó szíve konokká váljon; üldözőbe fogja venni őket, én pedig dicsőséget szerzek magamnak a fáraó és az egész hadereje által; és az egyiptomiak meg fogják tudni, hogy én vagyok Jehova” (2Móz 14:4). Mi volt a baj az izraelitákkal? Az, hogy nem volt hitük. Csak azt látták, hogy előttük a Vörös-tenger, mögöttük pedig a fáraó gyors harci szekerei. Ráadásul egy 80 éves pásztor a vezetőjük. Úgy érezték, csapdába kerültek. Nem így Mózes! Ő hitt a láthatatlan Istenben.

16. Hogyan segítette Mózest a hite a Vörös-tengernél?

16 Mózes bizalma nem ingott meg. Hitének köszönhetően túllátott a kézzel fogható dolgokon. Nemcsak a tengert vagy a hadsereget látta, hanem „Jehova szabadítását” is, és tudta, hogy Isten harcolni fog az izraelitákért. (Olvassátok fel: 2Mózes 14:13, 14.) Mózes hite ösztönzőleg hatott Isten népére. „Hit által keltek át a Vörös-tengeren, mint valami szárazföldön, de amikor az egyiptomiak merészkedtek oda, ők elnyelettek” (Héb 11:29). Ezután tehát „a nép kezdte félni Jehovát, és hitt Jehovában és Mózesben, az ő szolgájában” (2Móz 14:31).

17. Milyen esemény fogja próbára tenni a hitünket?

17 Rövidesen eljöhet az az idő, amikor látszólag a mi életünk is veszélybe kerül. Amikorra a nagy nyomorúság eléri a tetőpontját, a kormányzatok már nálunk nagyobb vallásokat is meg fognak semmisíteni (Jel 17:16). Jehova egy próféciában leíratta, hogy mennyire védtelenek leszünk. „Nyílt vidék” földjének nevez minket, akik „falak nélkül laknak mindnyájan [és] még reteszük és ajtóik sincsenek” (Ez 38:10–12, 14–16). Emberi szemmel nézve úgy tűnhet majd, hogy semmi esélyünk sincs az életben maradásra. Mit fogsz tenni akkor?

18. Miért lehetünk rendíthetetlenek a nagy nyomorúság idején?

18 Nem kell, hogy meginogjon a hited. Miért nem? Mert Jehova megjövendölte, hogy támadás fogja érni a népét, és azt is, hogy mi lesz ennek a kimenetele: „Ez lesz azon a napon, amely napon Góg bevonul Izrael földjére: felszáll dühöm az orromba – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. – Felindultságomban, és bősz haragom tüzében fogok beszélni” (Ez 38:18–23). Isten majd megsemmisíti népének az ellenségeit. Ha egy percig sem kételkedsz abban, hogy mi lesz a kimenetele Jehova nagy és félelmetes napjának, akkor képes leszel látni az ő szabadítását, és feddhetetlen tudsz maradni (Jóel 2:31, 32).

19. a) Milyen kapcsolatban volt Mózes Jehovával? b) Milyen áldást kapsz Jehovától, ha minden utadban figyelembe veszed őt?

19 Ha rendíthetetlen maradsz, és látod a láthatatlan Istent, akkor felkészült leszel ezekre az izgalmas eseményekre. Rendszeresen tanulmányozz és imádkozz Jehova Istenhez, hogy szoros szálak fűzzenek hozzá! Jehova sok hatalmas tettet vitt véghez Mózes által, és olyan szoros kapcsolat alakult ki közöttük, hogy a Biblia szerint Jehova „színről színre” ismerte Mózest (5Móz 34:10). Igaz, Mózes kiemelkedő próféta volt, de ha van hited, akkor Jehova számodra is olyan közeli lehet, mintha tényleg látnád őt. Ha megfogadod a Biblia buzdítását, és minden utadban figyelembe veszed őt, akkor egyengetni fogja ösvényeidet (Péld 3:6).

^ 11. bek. Jehova nyilvánvalóan angyalok által hajtotta végre az egyiptomiakon az ítéletét (Zsolt 78:49–51).