Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2014. március

Ne veszítsd el az önbecsülésed!

Ne veszítsd el az önbecsülésed!

„Ha egy ember sok esztendőt él is, örvendezzen mindazokban” (PRÉD 11:8)

1. Jehova mely áldásai segítenek abban, hogy boldogok legyünk?

JEHOVA azt szeretné, ha boldogok lennénk. Áldásokkal áraszt el minket, hogy boldogságra leljünk. Már az is áldás, hogy élünk, hiszen így dicsőíthetjük Istent, amiért az igaz imádathoz vonzott minket (Zsolt 144:15; Ján 6:44). Jehova biztosít bennünket a szeretete felől, és segít abban, hogy kitartóan tudjuk őt szolgálni (Jer 31:3; 2Kor 4:16). Bizonyos értelemben már most is paradicsomban vagyunk, elvégre bőséges ismeretet szerezhetünk Istenről, és szerető testvérek vesznek körül minket. Mindemellett abban is reménykedhetünk, hogy csodálatos jövő vár ránk.

2. Mivel küzd Isten néhány hű szolgája?

2 Bár sok okunk van arra, hogy boldogok legyünk, Isten hűséges szolgái közül néhányan mégis azzal küszködnek, hogy nincs önbecsülésük. Talán azt gondolják, hogy Jehova sem őket, sem a szolgálatukat nem értékeli. Azoknak, akik nem tudnak szabadulni ezektől az érzésektől, csak álom, hogy boldogan éljenek „sok esztendőt”. Úgy érezhetik, hogy az életük másból sem áll, csak borús napokból (Préd 11:8).

3. Mi miatt lehet némelyeknek kevés az önbecsülésük?

3 Ezeknek a testvéreknek talán azért nincs önbecsülésük, mert csalódottak, betegek, vagy szembesülnek azokkal a korlátokkal,  melyek az időskorral járnak (Zsolt 71:9; Péld 13:12; Préd 7:7). De a keresztényeknek észben kell tartaniuk, hogy csalárd a szív, és elítél minket, még akkor is, ha Isten a kedvét leli bennünk (Jer 17:9; 1Ján 3:20). Az Ördög hamis vádakkal illeti Isten szolgáit. Akik pedig úgy gondolkodnak, mint Sátán, azt az érzést kelthetik bennünk, mintha Isten szemében értéktelenek lennénk. Ezt tette Elifáz is, akinek nem volt hite. Csakhogy ez hazugság volt Jób napjaiban is, és hazugság ma is (Jób 4:18, 19).

4. Mit fogunk megvizsgálni ebben a cikkben?

4 Jehova világosan leíratta a Szentírásban, hogy azokkal van, akik „a sötét árnyék völgyében” járnak (Zsolt 23:4). Miért mondhatjuk, hogy velünk van? Többek között azért, mert nekünk adta a Szavát. A Bibliából erő árad, hisz Istentől származik, és alkalmas „erődítések lerontására”. Ilyen erődítések például a téves nézetek és a rossz gondolatok (2Kor 10:4, 5). Vizsgáljuk meg, hogyan segíthet a Biblia abban, hogy jó véleménnyel legyünk magunkról, és ne veszítsük el az önbecsülésünket. Ebből mi magunk is hasznot meríthetünk, és másoknak is a segítségére lehetünk.

HOGYAN SEGÍT A BIBLIA?

5. Mi segíthet abban, hogy jó véleménnyel legyünk magunkról?

5 Pál apostol leírta, mi segíthet abban, hogy jó véleménnyel legyünk magunkról. A korintuszi gyülekezet tagjait erre buzdította: „Állandóan tegyétek magatokat próbára, vajon a hitben vagytok-e” (2Kor 13:5). A hit a Bibliában található keresztény tanításokba vetett hitre utal. Ha ezekkel a tanításokkal összhangban beszélünk és cselekszünk, akkor a próbát kiálltuk, és a hitben vagyunk. Természetesen az életünknek a keresztény tanítások egészével kell összhangban lennie. Nem válogathatunk, hogy minek szeretnénk megfelelni, és minek nem (Jak 2:10, 11).

6. Miért kell próbára tennünk magunkat, hogy a hitben vagyunk-e? (Lásd a képet a cikk elején.)

6 Talán nem szívesen teszed magad próbára, főleg, ha úgy érzed, nem mennél át a próbán. Csakhogy a saját véleményünknél sokkal fontosabb, hogy Jehova mit gondol rólunk, hiszen ő bölcsebb nálunk (Ézs 55:8, 9). Nem azért vizsgálja meg az imádóit, mert el akarja őket ítélni, hanem azért, mert a jó tulajdonságokat keresi bennük, és segíteni akar nekik. Ha Isten Szavának a fényében teszed magad próbára, hogy a hitben vagy-e, akkor Isten szemével fogod látni magadat. Ez segíthet elűzni azt a gondolatot, hogy nem becsül téged sokra Jehova. Látni fogod, miről biztosít a Biblia: Drága vagy Jehova szemében! Ez olyan lehet, mintha széthúznád a függönyt, hogy napsugarak ragyogják be a sötét szobát.

7. Hogyan meríthetünk hasznot a hithű emberek példájából?

7 Ennek az önvizsgálatnak hatékony módja, ha elmélkedsz azon, hogy mit ír a Biblia a hithű emberekről. Vesd össze a körülményeiket és az érzéseiket a tieiddel, és gondold át, hogy te mit tettél volna a helyükben. Vizsgáljunk meg most három példát, ami ötletet adhat, hogy a Biblia fényében miként tudod próbára tenni magad, hogy a hitben vagy-e, és ami segíthet, hogy jobb véleménnyel legyél magadról.

A SZŰKÖLKÖDŐ ÖZVEGY

8–9. a) Milyen helyzetben volt a szűkölködő özvegyasszony? b) Milyen gondolatok járhattak az asszony fejében?

8 Jézus a jeruzsálemi templomnál megfigyelte, mit tesz egy szűkölködő özvegy. Az asszony példája segíthet abban, hogy túllássunk a korlátainkon, és ne veszítsük el az önbecsülésünket. (Olvassátok fel: Lukács 21:1–4.) Nézzük meg, milyen  helyzetben volt az özvegyasszony. Bánkódott amiatt, hogy elveszítette a férjét, ráadásul akkoriban a vallási vezetők nemhogy segítettek volna a védteleneken, hanem felemésztették az özvegyek házát (Luk 20:47). Az asszony olyannyira szegény volt, hogy csak annyi adományt tudott vinni a templomba, amennyit egy munkás néhány perc alatt megkeresett.

9 Próbáld magad a helyébe képzelni. Mit érezhetett, amikor a két kicsi pénzérméjével bement a templom udvarába? Vajon arra gondolt, milyen keveset tud adni ahhoz képest, amit esetleg akkor tudott adni, amikor a férje még élt? Talán zavarban volt, amikor látta, hogy az előtte lévők mennyit adnak, és azon gondolkodott, hogy ér-e valamit az ő adománya. Akármilyen érzések dúltak is benne, amit tudott, azt megtette az igaz imádatért.

10. Hogyan világított rá Jézus, hogy az özvegyasszony értékes volt Isten szemében?

10 Jézus rávilágított, hogy az özvegyasszony és az adománya is értékes Jehova szemében. Azt mondta, hogy az asszony „többet dobott be mindnyájuknál”, mármint a gazdagoknál. Adománya elvegyült a többiekével, ám Jézus látta, mit dobott be, és dicsérően beszélt róla. Amikor később a templom kincstárában dolgozók kezébe került a két kis érme, aligha tudták, mennyire értékesek ezek és az adományozójuk Jehovának. De Jehova véleménye számított, és nem a többi emberé, vagy az, hogy az özvegyasszony mit gondolt önmagáról. Látod, miként tudod ezt a példát felhasználni arra, hogy próbára tedd magadat, hogy a hitben vagy-e?

Mit tanulhatsz a szűkölködő özvegy esetéből? (Lásd a 8–10. bekezdést.)

11. Mit tanulhatunk az özvegyasszony esetéből?

11 A körülményeid közvetlen hatással lehetnek arra, hogy mit tudsz tenni Jehova szolgálatában. Az időskor vagy a betegség miatt néhányan talán igen keveset tudnak prédikálni. Vajon jogosan gondolják azt, hogy nem is érdemes jelenteniük, hogy mennyi időt töltöttek a szolgálatban? De még ha nem is ilyen nehéz a helyzeted, előfordulhat, hogy mégis úgy érzed, hogy vajmi keveset teszel ahhoz  képest, amit Isten népe visz véghez egy év alatt. A szegény özvegyasszony esetéből azonban kiderül, hogy Jehova észreveszi és becsben tartja minden egyes tettünket, amit érte teszünk, főleg, ha valamit a nehézségeink ellenére tudunk megvalósítani. Most gondolj arra, hogy mit tettél az elmúlt évben Jehováért. Volt olyan óra, ami rendkívüli erőfeszítésedbe tellett? Ha igen, akkor biztos lehetsz benne, hogy számára értékes, amit abban az órában tettél. Ha a szegény özvegyasszonyhoz hasonlóan minden tőled telhetőt megteszel Jehova szolgálatában, akkor nyugodt lehetsz afelől, hogy a hitben vagy.

„VEDD EL AZ ÉN LELKEMET. . .”

12–14. a) Miből látszik, hogy úrrá lett Illésen az elkeseredettség? b) Miért érzett így Illés?

12 Illés próféta hűségesen szolgálta Jehovát, és erős volt a hite. Ám egyszer olyan mélypontra jutott, hogy ezt kérte Jehovától: „Elég! Most tehát, ó, Jehova, vedd el az én lelkemet” (1Kir 19:4). Akik sosem voltak ennyire elkeseredettek, talán azt gondolják, hogy Illés imája nem volt más, csak féktelen szavak áradata (Jób 6:3). De Illés tényleg így érzett! Figyeld meg azonban, hogy Jehova nem korholta Illést, amiért meg akart halni, hanem inkább a segítségére sietett.

13 Miért jutott el Illés erre a pontra? Nem sokkal korábban Izraelben tisztázni kellett, hogy ki az igaz Isten. Jehova Illés által bizonyította, hogy ő az igaz Isten, aminek az lett a következménye, hogy Baál 450 prófétáját megölték (1Kir 18:37–40). Illés minden bizonnyal abban reménykedett, hogy Isten népe most már visszatér az igaz imádathoz. Csakhogy ez nem így történt. A gonosz királyné, Jezabel üzent Illésnek, hogy meg fogja öletni. Illés féltve az életét, elmenekült. Júdán át délre ment a pusztába, egy kietlen és kopár vidékre (1Kir 19:2–4).

14 Magányában akörül forogtak a gondolatai, hogy ugyan mi haszna a prófétai munkájának. Ezt mondta Jehovának: „nem vagyok jobb ősatyáimnál.” Arra gondolt, hogy olyannyira hasznavehetetlen, mint a már meghalt őseinek a porrá lett csontjai. Úgy könyvelte el magát, hogy kudarcot vallott, és sem Jehova, sem más nem veszi a hasznát. De Illés igazából a saját mércéje szerint ítélte meg magát.

15. Hogyan biztosította Isten Illést afelől, hogy még mindig értékesnek tartja?

15 A Mindenható azonban másképp látta Illést. A próféta értékes volt Isten szemében, és Jehova biztosította is őt efelől. Egy angyalt küldött, hogy erősítse őt. Ennivalót és vizet adott neki, amiből a próféta erőt merített ahhoz, hogy 40 napon át gyalogoljon dél felé a Hóreb-hegyhez. Ezenkívül kedvesen kiigazította Illést, és elmondta, hogy maradtak Izraelben olyanok, akik hűségesek hozzá. Fontos megemlíteni, hogy Isten újabb feladatokkal bízta meg Illést, amiket a próféta el is végzett. Illés a javára fordította Jehova segítségét, és újult erővel tért vissza a prófétai munkájához (1Kir 19:5–8, 15–19).

16. Valószínűleg hogyan segített neked Jehova már eddig is?

16 Illés esete segíthet abban, hogy próbára tedd magad, vajon a hitben vagy-e, és arra ösztönözhet, hogy jobb véleménnyel legyél magadról. Először is gondolj arra, hogy hogyan segített neked Jehova. Volt olyan, hogy az egyik szolgája, mondjuk egy vén vagy egy érett keresztény átsegített egy nehéz helyzeten? (Gal 6:2). Vagy érezted már, hogy pont neked szól, amit a Bibliában és a keresztény kiadványokban olvastál, illetve amit az összejöveteleken hallottál? Ha megint lesz ilyen alkalom, gondolj arra, hogy a segítség valójában Jehovától származik, és adj neki hálát imában (Zsolt 121:1, 2).

17. Mit értékel Jehova a szolgáiban?

 17 Azt se felejtsd el, hogy az önbecsülés hiánya csapda lehet. Isten véleménye az, ami számít. (Olvassátok fel: Róma 14:4.) Jehova azt értékeli, ha odaadóan szolgáljuk őt, és hűségesek vagyunk hozzá, és nem a teljesítményünk szerint ítél meg minket. Nagyon is meglehet, hogy akárcsak Illés, többet tettél Jehováért, mint gondolnád! Biztosan vannak olyanok a gyülekezetedben, akikre jó hatással voltál, és a területeden is minden bizonnyal van olyan ember, aki tőled hallott az igazságról.

18. Mit bizonyít a Jehovától kapott megbízatásod?

18 Végül pedig minden megbízatásra, amelyet Jehovától kaptál, tekints úgy, mint ami annak a bizonyítéka, hogy ő veled van (Jer 20:11). Talán Illéshez hasonlóan elkedvetlenedtél, mert úgy érzed, hogy hiábavaló, amit Jehováért teszel, vagy látszólag elérhetetlen számodra néhány cél az ő szolgálatában. De attól még a lehető legnagyobb kiváltság a tiéd: prédikálhatod a jó hírt, és viselheted Isten nevét! Maradj hozzá hűséges! Így bizonyos értelemben neked is szólnak azok a szavak, amelyeket Jézus az egyik példázatában mondott: „Menj be urad örömébe” (Máté 25:23).

„AZ ELNYOMOTT EMBER IMÁJA”

19. Min ment keresztül a 102. zsoltár írója?

19 A 102. zsoltár írója elcsüggedt. „Elnyomott” volt abban az értelemben, hogy rendkívüli fizikai és érzelmi nehézségeket élt át, és nem volt ereje, hogy megküzdjön a gondjaival (102. zsoltár felirata). Szavai arról árulkodnak, hogy fájdalmakkal, magánnyal és a saját érzéseivel küszködött (Zsolt 102:3, 4, 6, 11). Azt hitte, hogy Jehova el akarja őt vetni (Zsolt 102:10).

20. Hogyan segíthet az ima azoknak, akik rossz érzésekkel küszködnek?

20 Igen ám, de a zsoltáríró életben volt, és dicsérhette Jehovát. (Olvassátok fel: Zsoltárok 102:19–21.) 102. zsoltárból láthatjuk, hogy még olyanok is élhetnek át fájdalmakat, és küszködhetnek azzal, hogy túllássanak a nehézségeiken, akik hűségesek. A zsoltáríró úgy érezte, hogy olyan, akár „egy árva madár a tetőn”, mintha magára maradt volna a gondjaival (Zsolt 102:7). Ha bármikor is ilyen érzéseid támadnak, öntsd ki a szíved Jehovának, ahogy a zsoltáríró tette. Az elnyomottnak az imája, azaz ebben az esetben a te imád segíthet felülkerekedni a rossz érzéseiden. Jehova azt ígérte, hogy „odafordul a kisemmizettek imájához, nem veti meg imádságukat” (Zsolt 102:17). Bízzál ebben az ígéretben!

21. Hogyan tudja jobb irányba terelni a gondolatait az, aki rossz érzésekkel küzd?

21 A 102. zsoltár arra is rámutat, hogyan tudod jobb irányba terelni a gondolataidat. A zsoltáríró ezt úgy tette meg, hogy a Jehovával való kapcsolatára irányította a figyelmét (Zsolt 102:12, 27). Vigaszra lelt abban, hogy Jehova mindig a népe mellett áll, és átsegíti őket a próbákon. Ha tehát a rossz gondolataid vagy érzéseid egy időre nem engedik, hogy annyit tegyél Isten szolgálatában, amennyit szeretnél, mondd el Jehovának. De ne csak azt kérd tőle, hogy segítsen rajtad, hanem azt is, hogy legyen hirdetve az ő neve (Zsolt 102:20, 21).

22. Hogyan nyerhetjük el mindannyian Jehova tetszését?

22 Összegezve tehát, a Biblia segít megbizonyosodni arról, hogy a hitben vagyunk-e, és látni, hogy értékesek vagyunk Jehovának. Igaz, a mostani világrendszerben nem lehetséges, hogy soha ne legyenek rossz érzéseink, és hogy ne keseredjünk el időnként. De ettől még mindannyian elnyerhetjük Jehova tetszését, és megmentésben részesülhetünk, ha kitartóan és hűségesen szolgáljuk őt (Máté 24:13).