„Menj pompádban, és járj sikerrel” (ZSOLT 45:4)

1–2. Miért fontos megvizsgálnunk a 45. zsoltárt?

EGY dicsőséges király harcba indul, hogy síkra szálljon az igazságért és az igazságosságért, és legyőzze ellenségeit. Miután végső győzelmet arat, feleségül veszi gyönyörű menyasszonyát. A királyt örök időkön át tisztelet és megbecsülés övezi. Röviden összefoglalva erről szól a 45. zsoltár.

2 Ez a zsoltár azonban nem csupán egy izgalmas történet, mely szép befejezéssel zárul. A benne olvasható gondolatok már most hatással vannak az életünkre, és a jövőnket is érintik. Vizsgáljuk hát meg részletesebben ezt a költeményt!

„SZÍVEM JÓ ÜGYÉRT BUZOG”

3–4. a) Mi az, ami a zsoltáríróhoz hasonlóan minket is fellelkesít? b) Miért mondhatjuk, hogy a munkánk egy királyról szól, és hogy a nyelvünk olyan, mint az íróvessző?

3 (Olvassátok fel: Zsoltárok 45:1.) Mi hozza annyira lázba a zsoltárírót, hogy buzog benne a lelkesedés, és a nyelve olyan, mint a „hozzáértő másolónak íróvesszeje”? Egy hír, amely „egy királyról szól”.

 4 Hogyan érint ez bennünket? A messiási Királyságról szóló jó hír a mi szívünket is megdobogtatja. Ez az üzenet 1914 óta különösen fontossá vált, hiszen attól kezdve nem egy jövőbeli királyságról szól, hanem egy már létező, égi kormányzatról. „A királyságnak ezt a jó hírét. . . az egész lakott földön [prédikáljuk] tanúságul minden nemzetnek” (Máté 24:14). Lázba hoz minket a Királyságról szóló üzenet? Lankadatlanul hirdetjük? A zsoltáríróhoz hasonlóan mi is elmondhatjuk, hogy „[munkánk] egy királyról szól”, mert a királyunkról, Jézus Krisztusról beszélünk. Tudtára adjuk az embereknek, hogy Jézus a messiási Királyság égi királya, és arra ösztönözzük őket, még a világ vezetőit is, hogy ismerjék el Jézus királyi hatalmát (Zsolt 2:1, 2, 4–12). A nyelvünk pedig olyan, mint a „hozzáértő másolónak íróvesszeje”, hiszen a prédikálómunkánk során Isten Szavát használjuk.

Örömmel hirdetjük a királyunkról, Jézus Krisztusról szóló jó hírt

„KEDVESSÉG ÖMLIK EL AJKADON”

5. a) Milyen értelemben volt szép Jézus? b) Hogyan prédikált Jézus, és miként követhetjük a példáját?

5 (Olvassátok fel: Zsoltárok 45:2.) A Szentírásból nem sokat tudunk meg Jézus külsejéről. Ám tökéletes emberként biztosan szép volt. De elsősorban a tulajdonságai tették széppé, az, hogy hűséges volt Jehovához, és feddhetetlen maradt mindhalálig. Ezenkívül kedves, megnyerő szavakkal prédikálta a Királyságról szóló üzenetet (Luk 4:22; Ján 7:46). Mi személy szerint igyekszünk követni a példáját, és szívhez szólóan prédikálunk? (Kol 4:6).

6. Mit jelent az, hogy Isten „időtlen időkre” megáldotta Jézust?

6 Jehova megáldotta Jézus teljes szívű szolgálatát, és megjutalmazta őt, amiért feláldozta az életét. Pál apostol ezt írta Jézusról: „amikor emberi formában találtatott, megalázta magát, és engedelmes lett egészen a halálig, igen, a kínoszlopon való halálig. Az Isten éppen ezért magasabb állásba is emelte, és kedvesen megadta neki a nevet, amely minden más névnek felette áll, hogy a Jézus nevében minden térd meghajoljon: az égben levőké, a földön levőké és a föld alatt levőké, s minden nyelv nyíltan megvallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Istennek, az Atyának dicsőségére” (Fil 2:8–11). Jehova „időtlen időkre” megáldotta Jézust, vagyis halhatatlan életre támasztotta fel (Róma 6:9).

ISTEN FELKENT A „TÁRSAIDNÁL INKÁBB”

7. Miért volt különlegesebb Jézus felkenetése, mint a társaié?

7 (Olvassátok fel: Zsoltárok 45:6, 7.) Jézus mélységesen szereti az igazságosságot, és gyűlöli mindazt, ami szégyent hozhat az Atyjára. Jehova ezért választotta őt a messiási Királyság királyának, vagyis kente fel „az ujjongás olajával [társainál] inkább”. Miért volt különlegesebb Jézus felkenetése, mint a társaié, azaz Júda többi királyáé, akik szintén Dávid leszármazottai voltak? Először is azért, mert Jézust maga Jehova  kente fel. Másodszor azért, mert Jehova nemcsak a királyi, hanem a főpapi tisztségre is kijelölte (Zsolt 2:2; Héb 5:5, 6). Harmadszor azért, mert nem olajjal, hanem szent szellemmel lett felkenve. És végül azért, mert Királysága az égben és nem a földön van.

8. Miért lehetünk biztosak abban, hogy Jézus igazságosan uralkodik, és milyen értelemben mondhatjuk, hogy Isten az ő trónja?

8 Jehova 1914-ben az egekben trónra léptette a fiát mint messiási királyt. Krisztus királyi uralmának jogara az egyenesség jogara, tehát biztosak lehetünk benne, hogy mindig igazságosan gyakorolja a hatalmát. Jézus törvényesen uralkodik, hiszen azt olvassuk róla, hogy Isten az ő trónja, más szóval Jehovától kapta a kinevezését. Ezenkívül Jézus trónja fennmarad „időtlen időkig”. Büszke vagy arra, hogy ilyen hatalmas király vezetése alatt szolgálhatod Jehovát?

„KÖSD FEL CSÍPŐDRE KARDODAT”

9–10. a) Mikor kötötte fel Krisztus a kardját, és mire használta? b) Hogyan fogja a jövőben forgatni a kardját?

9 (Olvassátok fel: Zsoltárok 45:3.) Jehova arra utasítja a királyt, hogy kösse fel csípőjére a kardját. Jézus tehát hatalmat kap arra, hogy harcra keljen mindazok ellen, akik elvetik Isten uralmát, és végrehajtsa rajtuk Isten ítéletét (Zsolt 110:2). Krisztus legyőzhetetlen harcos, ezért mondja róla ezt a Biblia: „ó, te nagy erejű”. Jézus 1914-ben kötötte fel csípőjére a kardot, és győzelmet aratott Sátán és a démonai felett. Levetette őket az égből a föld közelébe (Jel 12:7–9).

10 De ezzel még nem ér véget a király győztes vágtája, még teljessé kell tennie a győzelmét (Jel 6:2). Végre kell hajtania Jehova ítéletét Sátán világán, és félre kell tennie az útból az Ördögöt és démonait. Először Nagy Babilon, a hamis vallás világbirodalma fog megsemmisülni. Jehovának az a szándéka, hogy ezt a gonosz szajhát a politikai vezetők pusztítsák el (Jel 17:16, 17). Krisztus ezt követően eltörli Sátán világának a kormányzatait. Majd teljessé teszi a győzelmét, amikor mint „a mélység angyala” Sátánt és démonait a mélységbe veti (Jel 9:1, 11; 20:1–3). Lássuk, hogyan jövendöl ezekről az izgalmas eseményekről a 45. zsoltár!

„VÁGTASS AZ IGAZSÁG. . . ÜGYÉÉRT”

11. Milyen igazságot védelmez Krisztus?

11 (Olvassátok fel: Zsoltárok 45:4.) A király nem azért harcol, hogy területeket hódítson meg, és népeket igázzon le. Igazságos háborúját nemes céllal vívja, „az igazság, az alázat és az igazságosság ügyéért” vágtat. A legfontosabb „igazság”, amelyet meg kell védelmeznie az, hogy egyedül Jehovának van joga uralkodni a világegyetem felett. Sátán a lázadásakor kétségbe vonta ezt, és azóta a démonok és sok ember is ezt teszi. Jehova felkent királyának az a feladata, hogy harcba szálljon ellenük, és bebizonyítsa, hogy egyedül Jehovának van joga uralkodni a világegyetem felett.

12. Miért mondhatjuk, hogy a király az alázat ügyéért vágtat?

12 A király „az alázat. . . ügyéért” is vágtat. Jóllehet ő Isten egyszülött Fia, mégis nagyszerű példát mutat az alázatban, hiszen mindig engedelmeskedik az Atyjának (Ézs 50:4, 5; Ján 5:19). Fontos, hogy minden hű alattvalója példát vegyen róla, alázatosan  elfogadja Jehovát az uralkodójának, és mindenben engedelmeskedjen neki. Csakis így lesz az a jutalmuk, hogy Isten megígért új világában élhetnek (Zak 14:16, 17).

13. Mit jelent az, hogy Krisztus „az igazságosság ügyéért” vágtat?

13 Emellett Krisztus „az igazságosság ügyéért” is vágtat. Az igazságosság, melyet a király védelmez, „Isten igazságossága”, vagyis az, amit Isten jónak, illetve rossznak tart (Róma 3:21; 5Móz 32:4). Ézsaiás ezt jövendölte Jézus Krisztusról: „Az igazságosságért fog uralkodni a király” (Ézs 32:1). Uralma elhozza majd a megígért „új egeket és új földet”, „és ezekben igazságosság fog lakni” (2Pét 3:13). Az új föld lakóinak Jehova irányadó mértéke szerint kell élniük (Ézs 11:1–5).

„JOBBOD MAJD FÉLELMETES DOLGOKRA TANÍT”

14. Mit jelent a zsoltárírónak ez a kijelentése: „jobbod majd félelmetes dolgokra tanít”? (Lásd a képet a cikk elején.)

14 Miután a zsoltáríró leírja, hogy a király felkötötte csípőjére a kardját, így folytatja a jövendölést: „jobbod majd félelmetes dolgokra tanít téged” (Zsolt 45:3, 4). Mit jelent ez? Amikor a vágtató Jézus Krisztus Armageddonkor végrehajtja Jehova ítéletét az ellenségein, a jobbjában tartott kard „félelmetes dolgokra [tanítja]”, azaz félelmetes tetteket visz majd véghez. Hogy miként pusztítja el Sátán világát, nem tudjuk pontosan. De annyi bizonyos, hogy amikor tettre kél, azokat, akik nem fogadták meg Isten figyelmeztetéseit, és nem voltak hajlandóak engedelmeskedni Krisztusnak, rettegés fogja eltölteni. (Olvassátok fel: Zsoltárok 2:11, 12.) Jézus erről az időszakról prófétálta a következőt: „az emberek elalélnak a félelemtől, és azoknak várásától, amik a lakott földre jönnek; mert az egek erői megrázkódnak. És akkor látni fogják az Emberfiát eljönni felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel” (Luk 21:26, 27).

15–16. Kik kelnek harcra Krisztus oldalán?

15 A király eljön „hatalommal és nagy dicsőséggel”, hogy ítéletet hajtson végre. A Jelenések könyve ezt így adja hírül: „És láttam, hogy megnyílt az ég, és íme, egy fehér ló. A rajta ülőt pedig Hűnek és Igaznak nevezik, és ő igazságosságban ítélkezik és folytat háborút.” „Az égben levő seregek is követték őt fehér lovakon, s fehér, tiszta, finom lenvászonba voltak öltözve. És szájából éles, hosszú kard jön ki, hogy azzal sújtson le a nemzetekre, és vasvesszővel fogja terelni őket. Ő tapossa a mindenható Isten dühödt haragjának borsajtóját is” (Jel 19:11, 14, 15).

16 Kik harcolnak majd Krisztus oldalán az égi seregben? Amikor Jézus felkötötte a kardját, hogy kiűzze Sátánt és démonait az égből, az „angyalai harcra keltek” vele együtt (Jel 12:7–9). Ebből logikusan következik, hogy Armageddon háborújában is vele lesznek a szent angyalok. Lesznek még mások is a seregében? Ezt megtudhatjuk abból az ígéretéből, melyet a felkent testvéreinek tett: „Aki pedig győz, és mindvégig megtartja tetteimet, annak hatalmat adok a nemzetek fölött – és vasvesszővel tereli majd az embereket, és mint az agyagedények, darabokra törnek –, ugyanúgy, ahogy én is kaptam az Atyámtól” (Jel 2:26, 27). Tehát amikor Krisztus vasvesszővel tereli  a nemzeteket, és félelmetes dolgokat visz véghez, égi seregében ott lesznek a felkent testvérei is, akik már elnyerték égi jutalmukat.

„KIVONULT. . . HOGY TELJESSÉ TEGYE GYŐZELMÉT”

17. a) Mit jelképez a fehér ló? b) Mit jelképez a kard és az íj?

17 (Olvassátok fel: Zsoltárok 45:5.) A király fehér lovon vágtat. A fehér ló azt jelképezi, hogy Jehova elfogadhatónak és igazságosnak tartja azt a harcot, amelyet Krisztus vív (Jel 6:2; 19:11). A leírás szerint a királynál nemcsak kard, hanem íj is van: „És láttam, és íme, egy fehér ló; és a rajta ülőnél íj volt, és koronát adtak neki, és kivonult győztesen, és hogy teljessé tegye győzelmét.” Krisztus jelképesen a kardjával és az íjával hajtja végre az ítéletet ellenségein.

Madarak gyűlnek egybe „az Isten nagy vacsorájára” (Lásd a 18. bekezdést.)

18. Milyen pusztítást visznek majd véghez Krisztus nyilai?

18 A zsoltáríró érzékletesen írja le a király győzelmét: éles nyilai belefúródnak ellenségei szívébe, és népek hullanak el előtte. A pusztítás világméretű lesz. Jeremiás így jövendöl erről: „azon a napon a Jehova által megöltek bizony ott lesznek a föld egyik végétől a föld másik végéig” (Jer 25:33). Egy párhuzamos prófécia pedig ezt írja: „A napban is láttam egy angyalt állni, aki harsány hangon így kiáltott az ég közepén repülő minden madárnak: »Jöjjetek, gyűljetek egybe az Isten nagy vacsorájára, hogy egyétek a királyok húsát és a katonai parancsnokok húsát, az erősek húsát meg a lovak húsát és a rajtuk ülőkét, és mindenkinek húsát, szabadokét, és rabszolgákét is, kicsikét és nagyokét«” (Jel 19:17, 18).

19. Hogyan jár sikerrel Krisztus, azaz teszi teljessé a győzelmét?

19 Miután Krisztus elpusztítja Sátán gonosz rendszerét, tovább folytatja a vágtáját. A róla szóló prófécia így folytatódik: „Menj pompádban, és járj sikerrel” (Zsolt 45:4). Krisztus győzelme úgy lesz teljes, hogy a mélységbe veti Sátánt és a démonait ezer esztendőre (Jel 20:2, 3). A mélységben az Ördög és angyalai a halálhoz hasonló tétlenségben lesznek, megszűnik ártó befolyásuk, így a föld lakosai örömmel engedelmeskedhetnek a győztes és dicső királynak. De mielőtt a föld paradicsommá válik, sor kerül még egy eseményre, amely nemcsak a királynak és társuralkodóinak, hanem a földön élőknek is örömet szerez. Hogy mi lesz ez az esemény, arról a következő cikk ír.