Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2014. január

Mikor jön el Isten Királysága?

Mikor jön el Isten Királysága?

„Amikor látjátok mindezeket, tudjátok meg, hogy ő közel van, az ajtóknál” (MÁTÉ 24:33)

1–2. a) Mi történhet, ha valami leköti vagy eltereli a figyelmünket? b) Mit tudunk Isten Királyságáról?

MIÉRT fordul elő, hogy ugyanarról az eseményről a szemtanúk különbözőképpen számolnak be? Miért nehéz olykor visszaemlékeznünk az orvos utasításaira? Miért nem találjuk a kulcsunkat vagy a szemüvegünket, jóllehet ott van a közelünkben? A kutatók szerint ez az emberi agy működésének tudható be. Megfigyelték, hogy ha valami leköti vagy eltereli a figyelmünket, akkor más dolgokat nem veszünk észre, vagy nem emlékszünk rájuk.

2 Ehhez hasonlóan sokan nem veszik észre, milyen jelentőségük van napjaink eseményeinek. Azt talán elismerik, hogy a világ sokat változott 1914 óta, de nem tudják, miért. Mi, akik tanulmányozzuk a Szentírást, tisztában vagyunk azzal, hogy Isten Királysága 1914-ben eljött abban az értelemben, hogy Jézus királyi hatalmat kapott az égben. De azt is tudjuk, hogy ezzel még nem teljesedett be minden részletében a következő ima: „Jöjjön el a királyságod. Legyen meg az akaratod, mint az égben, úgy a földön is” (Máté 6:10). Ez csakis úgy valósulhat meg, ha véget ér a jelenlegi gonosz világ.

3. Miben segít Isten Szavának a tanulmányozása?

 3 Mivel rendszeresen tanulmányozzuk Isten Szavát, látjuk, miként teljesednek a bibliai próféciák. Az emberek többsége viszont olyannyira belemerül a mindennapi tevékenységekbe, hogy nem látja a bizonyítékát annak, hogy Krisztus 1914 óta uralkodik, és hamarosan végrehajtja Isten ítéletét. Ugyanakkor fontos feltennünk magunknak a kérdést: „Ma is éppolyan biztos vagyok abban, hogy hamarosan vége lesz ennek a világnak, mint évekkel ezelőtt, amikor megismertem az igazságot?” De még ha mostanában lettünk is Tanúk, jó, ha elgondolkodunk azon, mi köti le a figyelmünket. Bármi legyen is a válaszunk, vizsgáljuk meg, miért lehetünk biztosak abban, hogy Isten akaratát az ő felkent királya nemsokára megvalósítja a földön! Három lényeges okot veszünk nagyító alá.

MEGJELENNEK A SZÍNEN A LOVASOK

4–5. a) Mit tesz Jézus 1914 óta? (Lásd a képet a cikk elején.) b) Mit jelképez a három lovas, és mi a következménye a vágtájuknak?

4 Azóta, hogy Jézus Krisztus 1914-ben királyi koronát kapott az égben, a Jelenések könyvének 6. fejezetében feljegyzett prófécia szerint fehér lovon vágtat, hogy teljessé tegye a győzelmét, vagyis hogy elpusztítsa Sátán gonosz világát. (Olvassátok fel: Jelenések 6:1, 2.) Ez az élénk prófécia arra enged következtetni, hogy Isten Királyságának a létrejötte után a világ állapota gyors hanyatlásnak indul: háborúk, élelmiszerhiányok, járványok lesznek, és sok más olyan esemény, mely emberek millióinak a halálához vezet. Mindezeket a Jézus Krisztus nyomában vágtató három lovas jelképezi (Jel 6:3–8).

5 Noha a nemzetek azt ígérték, hogy összefognak és együttműködnek, a bibliai jövendölés beteljesedett, az egyik lovasnak „megadatott, hogy elvegye a békét a földről”. Az I. világháború csupán a kezdete volt a háborúknak, ahogyan azt az elmúlt évtizedek eseményei is tükrözik. Az is megfigyelhető, hogy 1914 óta a gazdasági fellendülés és a tudományos fejlődés ellenére máig súlyos gond az élelmiszerhiány, a világon bárhol könnyen konfliktusokhoz vezethet. Emellett évről évre járványok, természeti katasztrófák és más halálos csapások milliók életét követelik. A történelem folyamán soha nem volt ennyi pusztító csapás. Te elgondolkodsz azon, miért történik mindez?

Mióta megjelentek a színen a lovasok, a világ egyre gonoszabb (Lásd a 4–5. bekezdést.)

6. Kik figyeltek fel a bibliai próféciák teljesedésére, és mire indította ez őket?

6 Annak idején az I. világháború, majd a spanyolnátha sokakat nyugtalanított, és elterelte a figyelmüket arról, amit a felkent keresztények feszülten vártak, mégpedig azt, hogy a pogányok ideje, azaz „a nemzetek meghatározott ideje” 1914-ben véget érjen (Luk 21:24). Természetesen nem tudták biztosan, mi fog történni, de arról meg voltak győződve, hogy ez az év fordulópontot jelent majd Isten szándékának a megvalósulásában. Mihelyt látták beteljesedni a bibliai próféciákat, bátran hirdetni kezdték, hogy létrejött Isten Királysága. A hirdetőmunkájuk heves ellenállást váltott ki sok nemzetben, és ezzel további jövendölések teljesedtek be. Az ezt követő évtizedekben a Királyság ellenségei „nyomorúságot [szereztek] rendeletek által”. Ezenkívül erőszakhoz, bebörtönzésekhez folyamodtak, sőt felakasztották, lefejezték vagy golyó általi halálra ítélték a testvéreinket (Zsolt 94:20; Jel 12:15).

7. Miért nem érti a legtöbb ember, hogy mi a jelentősége a világban zajló eseményeknek?

 7 Jóllehet számos bizonyítéka van annak, hogy Isten Királysága már létrejött az égben, a legtöbb ember ezt nem ismeri fel. Miért nem látják, hogy ami a világban történik, az azokat a bibliai próféciákat teljesíti be, amelyeket Isten népe már hosszú ideje hirdet? Lehetséges, hogy azért, mert csupán azt látják, ami a szemük előtt van? (2Kor 5:7) Vagy olyannyira lekötik őket a mindennapi elfoglaltságaik, hogy nem látják, mit tesz Isten? (Máté 24:37–39). Esetleg a sátáni propaganda tereli el a figyelmüket? (2Kor 4:4). Hitre és tisztánlátásra van szükség, hogy megértsük, mi történik a szellembirodalomban. Mennyire boldogok lehetünk, hogy mi érthetjük!

A VILÁG EGYRE GONOSZABBÁ VÁLIK

8–10. a) Hogyan teljesednek a 2Timóteusz 3:1–5 szavai? b) Miért állíthatjuk, hogy a világ egyre gonoszabbá válik?

8 Másrészt azért lehetünk meggyőződve arról, hogy Isten Királysága hamarosan kézbe veszi a földi ügyek irányítását, mert az emberi társadalom egyre gonoszabbá válik. A 2Timóteusz 3:1–5 szavai közel egy évszázada szemmel láthatóan teljesednek, mi több, egyre nagyobb mértékben. Te is érzékeled ezt? Vizsgáljunk meg néhány bizonyítékot a prófécia teljesedésére! (Olvassátok fel: 2Timóteusz 3:1, 13.)

9 Gondoljunk például arra, mit tartottak az emberek megbotránkoztatónak az 1940–50-es években! És gondoljunk bele abba is, hogy ma milyen állapotok uralkodnak a munkahelyen, a szórakoztatóiparban, illetve a sport és a divat világában! Megszokottá vált a brutalitás és az erkölcstelenség. Minél erőszakosabb, erkölcstelenebb vagy durvább valaki, annál népszerűbb. Az a tévéműsor, amely az 50-es években megbotránkoztató volt, ma már családi műsornak számít. A homoszexuálisok a szórakoztatóiparon és a divat világán keresztül népszerűsítik az életvitelüket. Hálásak lehetünk, hogy tisztában vagyunk  azzal, mi Isten nézőpontja mindezekről. (Olvassátok fel: Júdás 14, 15.)

10 Elgondolkodhatunk azon is, kit tartottak lázadó fiatalnak az 1950-es években, és mi mondható el napjaink fiataljairól. A szülők legfőbb félelme akkoriban az volt, és joggal, hogy a gyermekük rászokik a dohányzásra, az alkoholra, vagy a barátai érzéki táncra csábítják. Napjainkban sajnos mindennaposakká váltak a következőkhöz hasonló, megdöbbentő beszámolók: „Egy 15 éves diák tüzet nyitott az osztálytársaira, 2 személyt megölt, 13-at megsebesített.” „Egy csoport részeg tizenéves különös kegyetlenséggel meggyilkolt egy kilencéves kislányt, összeverte a gyermek apját és unokatestvérét.” A jelentések arról számolnak be, hogy az egyik ázsiai országban az elmúlt tíz évben elkövetett bűncselekményeknek a feléért a fiatalok tehetők felelőssé. Tagadhatja-e bárki is, hogy a világ állapota egyre romlik?

11. Miért nem tűnik fel az embereknek a világ romló állapota?

11 Péter apostol ezt írta: „az utolsó napokban gúnyolódók jönnek majd a gúnyolódásukkal, akik a saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják: »Hol van ez a megígért jelenléte? Hiszen attól a naptól fogva, hogy ősatyáink halálalvásba merültek, minden pontosan úgy megy, mint a teremtés kezdetétől fogva«” (2Pét 3:3, 4). Miért gondolkodnak így az emberek? Alighanem azért, mert minél megszokottabb egy helyzet, annál kevésbé feltűnő. A folyamatos erkölcsi hanyatlás általában kevésbé döbbenti meg az embereket, mint az, ha valaki a közvetlen környezetükben hirtelen megváltozik. De ez nem jelenti azt, hogy az erkölcsi hanyatlás nem veszélyes.

12–13. a) Miért ne keseredjünk el a világban tapasztalható események láttán? b) Minek a felismerése segíthet, hogy szembe tudjunk nézni „a nehezen elviselhető” időkkel?

12 Pál apostol arra figyelmeztet bennünket, hogy „az utolsó napokban nehezen elviselhető, válságos idők lesznek” (2Tim 3:1). De nem lehetetlen megbirkózni a nehézségekkel, nem kell elzárkóznunk a világtól. Sikeresen megküzdhetünk a félelmeinkkel és a minket ért csalódásokkal Jehovának, a szellemének és a keresztény gyülekezetnek a segítségével. Isten „a szokásosnál nagyobb [erőt]” adja nekünk, hogy hűségesen ki tudjunk tartani (2Kor 4:7–10).

13 Jó, ha szem előtt tartjuk, hogy Pál ezzel a kifejezéssel kezdte az utolsó napokról szóló leírását: „Azt pedig tudd meg”. Ezek a szavak azt mutatják, hogy az utána következő jövendölés biztosan beteljesedik. Nem fér hozzá kétség, hogy az Istentől elidegenedett társadalom egyre gonoszabbá válik egészen addig, amíg Jehova el nem pusztítja. Az emberi történelem folyamán már előfordult, hogy egy-egy társadalom erkölcsi hanyatlásnak indult, majd összeomlott. Ám még sohasem volt tapasztalható olyan mértékű erkölcstelenség, mint napjainkban. Sokan talán nem tulajdonítanak jelentőséget ennek, de mi tudjuk, hogy az 1914 óta megfigyelhető események azt bizonyítják, hogy Isten Királysága hamarosan megszünteti a gonoszságot.

„SEMMIKÉPPEN NEM MÚLIK EL EZ A NEMZEDÉK”

14–16. Mi a harmadik ok, amiért bízhatunk abban, hogy Isten Királysága hamarosan eljön?

14 Jézus fenti szavai rávilágítanak a harmadik okra, amiért bízhatunk abban, hogy közel a vég. Mielőtt Isten  Királysága létrejött az égben, a felkent keresztények lelkesen szolgálták Istenüket. De hogyan élték meg, amikor 1914-ben nem vált valóra minden elképzelésük? A többségük hűségesen szolgálta tovább Jehovát, és kitartott a megpróbáltatások és az üldözések közepette. Közülük valószínűleg már csak kevesen élnek itt a földön, sőt az is lehet, hogy már mindegyikük befejezte földi pályafutását.

15 Jézus a következőket mondta a jelenlegi világrendszer befejezéséről szóló, részletes próféciájában: „semmiképpen nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek meg nem történnek.” (Olvassátok fel: Máté 24:33–35.) Úgy gondoljuk, hogy Jézus az „ez a nemzedék” kifejezésen két, felkent keresztényekből álló csoportot értett. Az első csoportot olyanok alkotják, akik látták az 1914-es eseményeket, és megértették, hogy ebben az évben Krisztus uralkodni kezdett. Őket Jehova 1914-ben vagy már azt megelőzően felkente a szellemével (Róma 8:14–17).

16 Mi jellemzi a nemzedéket alkotó második csoport tagjait? Az, hogy már akkor felkentként szolgálták Jehovát, amikor az első csoport néhány tagja még a földön élt. Tehát ma nem minden felkent tartozik a nemzedékhez, melyről Jézus beszélt. Napjainkban a második csoport tagjai már előrehaladott korúak. De Jézusnak a Máté 24:34-ben mondott szavai alapján biztosak lehetünk benne, hogy a nemzedéknek legalább néhány tagja „semmiképpen nem múlik el” azelőtt, hogy látná a nagy nyomorúság kezdetét. Ez bizonyíték arra, hogy Isten Királyságának a királya rövid időn belül elpusztítja a gonoszokat, és egy igazságos új világot hoz el (2Pét 3:13).

KRISZTUS RÖVIDESEN VÉGSŐ GYŐZELMET ARAT

17. Mire következtethetünk a most megvizsgált bibliai próféciákból?

17 Mire következtethetünk a most megvizsgált bibliai próféciákból? Jézus figyelmeztetett, hogy a pontos napot és órát nem fogjuk tudni (Máté 24:36; 25:13). De ahogy azt Pál írta, „az időszakot” felismerjük. (Olvassátok fel: Róma 13:11.) Mi most ebben az időszakban élünk, az utolsó napokban. Ha figyelmet fordítunk a bibliai próféciákra, és arra, amit Jehova Isten és Jézus Krisztus megvalósít, nem fogunk kételkedni abban, hogy a világrendszer vége közel van.

18. Mi vár azokra, akik nem hajlandók elismerni Isten Királyságát?

18 Azoknak, akik nem hajlandók elfogadni Jézus Krisztusnak, a fehér lovon vágtató, győztes lovasnak a hatalmát, hamarosan be kell ismerniük, hogy tévedtek. Nem látnak majd kiutat, és sokan rettegve így kiáltanak: „ki állhat meg?” (Jel 6:15–17). A Jelenések könyvének 7. fejezete választ ad erre a kérdésre. A felkentek és földi reménységű társaik megállnak majd azon a napon, mert Isten tetszését élvezik. A más juhok nagy sokasága túléli a nagy nyomorúságot (Jel 7:9, 13–15).

19. Mi az, amit nagyon vársz, tudva azt, hogy közel a vég?

19 Ha továbbra is nyomon követjük, hogyan teljesednek a bibliai próféciák, Sátán világa nem fogja elterelni a figyelmünket, és meg fogjuk érteni a világban történő események jelentőségét. Krisztus hamarosan igazságos háborút vív, és végső győzelmet arat a mai istentelen társadalom felett (Jel 19:11, 19–21). Sose feledjük hát el, milyen boldog jövő vár ránk a Biblia ígérete szerint! (Jel 20:1–3, 6; 21:3, 4).