„Nagyok és csodálatosak a cselekedeteid, Jehova Isten . . . örökkévalóság Királya” (JEL 15:3)

1–2. Mit fog megvalósítani Isten Királysága, és miért lehetünk biztosak abban, hogy a Királyság el fog jönni?

JÉZUS KRISZTUS i. sz. 31 tavaszán egy Kapernaumhoz közeli hegyoldalon arra tanította a követőit, hogy foglalják bele az imáikba ezt a kérést: „Jöjjön el a királyságod” (Máté 6:10). Napjainkban sokan kételkednek abban, hogy eljön-e valaha is a Királyság, ám mi, Jehova szolgái biztosak vagyunk benne, hogy Isten válaszolni fog őszinte imáinkra, és elhozza a Királyságot.

2 Jehova a Királysága által egyesíti majd családjának égi és földi tagjait. Ebben semmi sem akadályozhatja meg (Ézs 55:10, 11). Az elmúlt 100 év izgalmas eseményei azt bizonyítják, hogy Jehova napjainkban már királyként uralkodik, és nagy és csodálatos tetteket hajt végre több millió hűséges imádója érdekében (Zak 14:9; Jel 15:3). De vajon miért imádkozunk még mindig a Királysága eljöveteléért? Hogyan érinti az életünket Jehova uralma már most és majd a jövőben?

JEHOVA KIRÁLYA MEGKEZDI AZ URALMÁT

3. a) Mikor és hol lett király Jézus? b) Mi bizonyítja, hogy a Királyság 1914-ben jött létre? (Lásd a lábjegyzetet.)

3 A XIX. század végén a Bibliakutatók kezdték világosabban érteni Dániel egyik próféciáját. 2500 évvel ezelőtt a próféta ezt jegyezte fel: „azoknak a királyoknak a napjaiban az egek Istene felállít egy királyságot, amely soha nem fog elpusztulni”  (Dán 2:44). A Bibliakutatók évtizedeken át hangsúlyozták, hogy 1914 fontos év lesz. Egy író szavai jól kifejezik, milyen derűlátóak voltak akkoriban az emberek: „1914-ben az egész világ szépnek és ígéretesnek látta a jövőt.” Ám még abban az évben kitört az I. világháború, és beteljesedett Dániel próféciájának előbb említett részlete. Ezt követően sokfelé élelmiszerhiánnyal küzdöttek az emberek, földrengések, járványok sújtották a világot, és más bibliai próféciák is teljesedtek. Mindezek elsöprően bizonyították, hogy Jézus Krisztus 1914-ben Isten Királyságának a királya lett. * Amikor Jehova a Fiát a messiási Királyság uralkodójává tette, bizonyos értelemben ő maga is király lett.

4. Mit tett a király a trónra lépését követően, és azután kikre fordította a figyelmét?

4 Trónra lépése után Jézus azonnal hadba szállt Atyja legfőbb Ellenségével, Sátánnal. Angyalaival kiűzte az Ördögöt és démonait az égből. Ez a győzelem az égben nagy örömet szerzett, a földön viszont példátlan csapások sorát indította el. (Olvassátok fel: Jelenések 12:7–9, 12.) Győzelme után a király a földi alattvalóira fordította figyelmét. Megtisztította őket, képzést nyújtott nekik, és szervezeti változtatásokat hajtott végre, hogy megfelelően végezzék Isten munkáját. Nézzük meg, milyen szép példát mutatnak nekünk az engedelmességükkel!

A MESSIÁS MEGTISZTÍTJA HŰSÉGES ALATTVALÓIT

5. Milyen tisztításra került sor a XX. század elején?

5 Miután a Messiás megszüntette az égben Sátánnak és démonainak az ártó befolyását, Jehova utasítására megvizsgálta földi alattvalóit, és ahogy arról Malakiás próféta jövendölt, megtisztította őket (Mal 3:1–3). Ma már tudjuk, hogy ez a tisztítás 1914-ben kezdődött, és 1919 első felében ért véget. * Csakis akkor tartozhatunk Jehova családjához, ha tiszták, vagyis szentek vagyunk (1Pét 1:15, 16). Nem engedhetjük meg, hogy a hamis vallás és a politika beszennyezze az imádatunkat.

6. Miért fontos a szellemi táplálék, és hogyan jut el hozzánk?

6 Miután a messiási Királyság királya megtisztította a szolgáit, kijelölte a hű és értelmes rabszolgát. A rabszolgának az a feladata, hogy rendszeresen egészséges szellemi táplálékkal lássa el Jézus egész nyáját (Máté 24:45–47; Ján 10:16). A felkent testvérek egy kicsiny csoportja 1919 óta felelősséggel végzi a feladatát, rendíthetetlenül gondoskodik a háziszolgákról. A bőséges szellemi táplálék megerősíti a hitünket és azt az elhatározásunkat, hogy az életünk minden területén tiszták maradunk, legyen szó akár az imádatunkról, a tetteinkről, a gondolatainkról vagy bármi másról. Emellett felkészít minket arra, hogy az egész földön hatékonyan végezzük az életmentő prédikálómunkát. Teljes mértékben javadra fordítod a szellemi táplálékot?

A MESSIÁS KÉPZÉST NYÚJT A KÖVETŐINEK

7. Milyen fontos munkát indított el Jézus a földön, és meddig fog tartani?

7 Jézus a földi szolgálata kezdetén kijelentette: „Más városoknak is hirdetnem kell az Isten királyságának jó hírét, mert ezért küldettem el” (Luk 4:43). Három és fél éven át semmi sem volt fontosabb neki ennél a munkánál. A tanítványainak a következő utasítást adta: „Amint  mentek, prédikáljatok, és mondjátok: »Elközeledett az egek királysága«” (Máté 10:7). A feltámadása után megjövendölte, hogy a követői „a föld legtávolabbi részéig” elviszik a Királyságról szóló üzenetet (Csel 1:8). Megígérte, hogy ő maga is támogatni fogja ezt a fontos munkát, amíg csak véget nem ér ez a világ (Máté 28:19, 20).

8. Hogyan ösztönözte a király a követőit a prédikálásra?

8 1919-től kezdve a Királyságról szóló jó hír új tartalommal telt meg (Máté 24:14). A király már uralkodott az égben, és megtisztította földi alattvalóit. Ez a kicsiny csoport pedig készségesen engedelmeskedett a parancsának, hogy hirdesse a Királyság létrejöttét az egész földön (Csel 10:42). Jó példa erre az, amit a Királyság támogatói 1922 szeptemberében tettek. Közel 20 000-en gyűltek össze Cedar Pointban (Ohio, USA), hogy nemzetközi kongresszust tartsanak. Elképzelni sem tudjuk, milyen izgatottak lettek, amikor Rutherford testvér „A Királyság” című előadásában a következőt mondta: „Íme, a Király uralkodik! Ti vagytok az ő nyilvános hirdetői. Ezért hirdessétek, hirdessétek, hirdessétek a Királyt és az ő királyságát!” Az ösztönzés hatására kétezer kongresszusi résztvevő egy egész napot arra szánt, hogy házról házra prédikáljon. Voltak, akik még 70 kilométerre is elmentek. A kongresszus egyik résztvevője ezt mondta: „Sosem felejtem el, milyen izgatottan fogadta a hallgatóság azt a felszólítást, hogy hirdesse a Királyságot!” Nem ő volt az egyetlen, akit ez az előadás így fellelkesített.

9–10. a) Milyen iskolákon kapnak képzést a jó hír hirdetői? b) Miben segít neked a Jehova szervezetétől kapott képzés?

9 1922-ben már több mint 17 000-en hirdették a Királyságról szóló jó hírt, 58 országban. Ám képzésre volt szükségük. Amikor az első században a kijelölt király prédikálni küldte a tanítványait, egyértelmű útmutatást adott nekik, hogy hová menjenek, mit és hogyan mondjanak (Máté 10:5–7; Luk 9:1–6; 10:1–11). Jézus mind a mai napig gondoskodik arról, hogy a követői útmutatást kapjanak, és mindenük meglegyen ahhoz, hogy hatékonyan prédikáljanak (2Tim 3:17). A gyülekezeteket használja fel arra, hogy felkészítse a szolgáit a prédikálásra. Ma már több mint 111 000 gyülekezet van világszerte. Ezek mindegyikében hasznos képzést kapunk, például a teokratikus szolgálati iskolán. Több mint hétmillióan merítünk hasznot ebből az oktatásból. Így képzetten prédikálunk „mindenfajta embernek”, és segítünk nekik, hogy megtanuljanak Isten útján járni. (Olvassátok fel: 1Korintusz 9:20–23.)

 10 A teokratikus szolgálati iskola mellett még más iskoláink is vannak. Ezeken a gyülekezeti vének, az úttörők, az egyedülálló testvérek, a házaspárok, a fiókbizottságok tagjai és feleségeik, az utazófelvigyázók és feleségeik, valamint a misszionáriusok kapnak képzést. * A házaspárok bibliaiskolájának egyik osztálya így fejezte ki értékelését az oktatásért: „Az iskola segített, hogy még jobban ragaszkodjunk Jehovához, és még ügyesebben végezzük a szolgálatot.”

11. Miért nem tudja Sátán leállítani a prédikálómunkát?

11 A széles körű prédikáló- és tanítómunkát Sátán nem nézi jó szemmel. Nyíltan és alattomosan is támadja az üzenet hirdetőit, és megpróbálja leállítani a munkájukat. De hasztalan próbálkozik. Jehova felemelte a Fiát, „sokkal feljebb minden kormányzatnál, hatalomnál, erőnél, felsőbbségnél” (Ef 1:20–22). Ez a hatalmas király megvédi és irányítja a követőit, és nem engedi, hogy bárki is meghiúsítsa az Atyja szándékát. * A jó hír mindenhová eljut, és őszinte szívű emberek milliói válnak Jehova imádóivá. Igazán megtisztelő, hogy részt vehetünk ebben a nagyszabású munkában!

A MESSIÁS SZERVEZETI VÁLTOZTATÁSOKAT HAJT VÉGRE

12. Említs meg néhány szervezeti változást, melyre 1914 óta került sor!

12 Mióta Jézus 1914-ben király lett, fokozatosan szervezeti változtatásokat is végrehajt, hogy az alattvalói teokratikusan, azaz Jehovának tetszően végezzék a munkájukat. (Olvassátok fel: Ézsaiás 60:17.) 1919-ben szolgálatvezetőt neveztek ki minden gyülekezetbe. Az ő feladatuk volt megszervezni a prédikálómunkát. 1927-től a testvérek a házankénti munkát vasárnaponként végezték. A jó hír hirdetői 1931-ben még erőteljesebb ösztönzést kaptak a prédikálómunkára, ugyanis felvették a Jehova Tanúi nevet (Ézs 43:10–12). 1938-tól a gyülekezetek felvigyázásával megbízott testvéreket többé nem demokratikusan választották, hanem akkor kaptak ilyen kinevezést, ha megfeleltek a szentírási követelményeknek. 1972-ben életbe lépett az a változtatás, amely mind a mai napig érvényes, hogy a gyülekezet felvigyázásával nem egyetlen személyt bíznak meg, hanem a vének testületét. Minden felvigyázót és kisegítőszolgát arra buzdítottak, hogy szívlelje meg a következő felszólítást: „terelgessétek az Isten gondjaitokra bízott nyáját” (1Pét 5:2). 1976-ban létrehozták a Vezető Testület hat bizottságát, hogy könnyebb legyen  felügyelni a világméretű prédikálómunkát.

13. Mire indít téged a Királyság eddigi nagyszerű uralma?

13 A Messiás az elmúlt 100 évben valóban sok mindent megvalósított. Megtisztította földi szolgáit, hogy méltók legyenek Jehova nevére. Milliókat tanított meg arra, hogyan járjanak Jehova útján. Irányításával ma már 239 országban és egyéb területi egységen prédikálják a Királyság jó hírét. Egységes néppé szervezte több mint hétmillió hűséges szolgáját. Ők mindannyian készségesen eleget tesznek az Atyja akaratának (Zsolt 110:3). Jehova valóban nagy és csodálatos tetteket vitt véghez a messiási Királysággal. De még ennél is izgalmasabb események állnak előttünk.

MIT VALÓSÍT MÉG MEG A MESSIÁSI KIRÁLYSÁG?

14. a) Mit kérünk valójában, amikor a Királyság eljöveteléért imádkozunk? b) Mi a 2014-es éviszövegünk, és miért?

14 Noha Jehova 1914-ben a Fiát, Jézus Krisztust a messiási Királyság királyává tette, továbbra is helyénvaló imádkoznunk azért, hogy jöjjön el a Királyság (Máté 6:10). A Biblia megjövendölte, mire ad parancsot Jehova Jézusnak: „Menj, győzedelmeskedj ellenségeid között!” (Zsolt 110:2). A Sátán befolyása alatt álló emberi kormányzatok még mindig szembeszegülnek a Királysággal. Így hát, amikor azért imádkozunk, hogy jöjjön el Isten Királysága, valójában azt kérjük, hogy a Messiás és társuralkodói vessenek véget az emberi uralmaknak, és semmisítsék meg a Királyság földi ellenségeit. A Dániel 2:44 próféciája akkor fog teljesedni, amikor Isten Királysága „szétzúzza és megsemmisíti mindazokat a királyságokat”, vagyis az emberi kormányzatokat (Jel 6:1, 2; 13:1–18; 19:11–21). Ennek az ideje már nagyon közel van, ezért 2014-ben, Isten Királysága fennállásának 100. évfordulóján az éviszöveg nem is lehetne más, mint a Máté 6:10-ben megfogalmazott kérés: „Jöjjön el a királyságod.”

A 2014-es éviszövegünk: „Jöjjön el a királyságod” (Máté 6:10)

15–16. a) Milyen csodálatos áldások várnak ránk Krisztus 1000 éves uralma alatt? b) Mit tesz Jézus az 1000 év végén, és milyen szándéka valósul meg ezzel Jehovának?

15 Miután a Messiás elpusztítja Isten ellenségeit, a mélységbe veti Sátánt és démonait 1000 évre (Jel 20:1–3). Amikor majd megszűnik az Ördögnek és démonainak az ártó befolyása, a Királyság kiárasztja Jézus váltságáldozatának áldásait az emberiségre, és helyrehoz minden kárt, amelyet Ádám bűne okozott. A király milliókat fog életre kelteni, és nagyszabású oktatóprogramot indít el, hogy a feltámasztottak megismerjék Jehovát (Jel 20:12, 13). Az egész föld olyan gyönyörű lesz, mint amilyen annak idején az Éden kertje volt. Idővel minden istenfélő ember tökéletessé válik.

16 A messiási Királyság az 1000 év végére az összes célját megvalósítja. Ekkor majd Jézus „átadja a királyságot Istenének és Atyjának”. (Olvassátok fel: 1Korintusz 15:24–28.) Többé nem lesz szükség arra, hogy bárki is közvetítői szerepet töltsön be Jehova és földi gyermekei között. Égi Atyánk angyalfiai és földi gyermekei újra egységes családot fognak alkotni.

17. Mit fogsz tenni a Királyságért?

17 Mindaz, ami a Királyság 100 éves fennállása alatt történt, arról biztosít minket, hogy Jehova kezéből sosem csúszott ki az irányítás, szándéka meg fog valósulni a földön. Maradjunk hát az ő hűséges alattvalói, és szorgalmasan hirdessük, hogy Királyságának a királya már uralkodik az égben! Bízhatunk abban, hogy Jehova hamarosan teljesíti ezt a szívbeli kérésünket: „Jöjjön el a királyságod.”

^ 10. bek. Lásd a „Teokratikus iskolák – Jehova szeretetének bizonyítékai” című cikket Az Őrtorony 2012. szeptember 15-ei számának 13–17. oldalán.

^ 11. bek. Az Őrtorony 1998. december 1-jei száma a 19–22. oldalán megemlít néhány jogi győzelmet.