Figyelmesen olvastad Az Őrtorony legutóbbi számait? Lássuk, tudsz-e válaszolni a kérdésekre.

Mikor „prédikált [Jézus] a börtönben levő szellemeknek”? (1Pét 3:19)

Úgy tűnik, hogy valamivel a feltámadása után hirdette ki a gonosz szellemeknek, hogy jogos büntetés vár rájuk. (6/15, 23. oldal.)

Milyen három gyakori nehézséggel járhat a második házasság?

1. A korábbi házasság beárnyékolja a mostanit. 2. A régi barátok nem ismerik a jelenlegi házastársat. 3. Bizalmatlanság a jelenlegi házastárssal szemben az előző hűtlensége miatt. (7/1, 9–10. oldal.)

Mikor ítéli Jézus juhnak vagy kecskének az embereket? (Máté 25:32)

A hamis vallás pusztulását követően, a nagy nyomorúság idején. (7/15, 6. oldal.)

Mikor fog teljesedni a búzáról és a gyomról szóló példázatnak az a részlete, hogy a törvénytelenség cselekvői sírnak és a fogukat csikorgatják? (Máté 13:36, 41, 42)

A nagy nyomorúság idején, amikor a törvénytelenség cselekvői felismerik, hogy el fognak pusztulni. (7/15, 13. oldal.)

Mikor kezdtek teljesedni Jézus szavai, melyeket a hű és értelmes rabszolgáról mondott? (Máté 24:45–47)

Nem i. sz. 33 pünkösdjén, hanem 1914 után. Jézus 1919-ben nevezte ki a rabszolgát a háziszolgák, vagyis a szellemi táplálékból részesülő összes keresztény fölé. (7/15, 21–23. oldal.)

Mikor nevezi ki Jézus a hű rabszolgát mindene fölé?

A jövőben, a nagy nyomorúság idején, amikor azok, akik a hű rabszolga részét alkotják, elnyerik égi jutalmukat. (7/15, 25. oldal.)

Miért nincsenek néhányan megnevezve a Bibliában? Azért, mert rossz dolgokat tettek, vagy jelentéktelenek voltak?

Nincs okunk ezt feltételezni. A Bibliában olvashatunk jó, illetve rossz emberekről is, akiknek nem lett feljegyezve a nevük (Ruth 4:1–3; Máté 26:18). Ezenkívül a Szentírás mindössze két hűséges angyal nevét közli. (8/1, 10. oldal.)

Isten erején kívül még mi segített annak a 230 Tanúnak, akik túléltek egy hosszú menetelést?

Az, hogy a menetelés során folyamatosan bátorították egymást, noha a sachsenhauseni koncentrációs táborban az éhezés és a betegségek miatt nagyon legyengültek. (8/15, 18. oldal.)

Miért bátorító az a beszámoló, mely arról szól, hogy az izraeliták átkeltek a Jordánon?

Noha a Jordán éppen áradt, Jehova megállította a folyót, hogy a népe átkelhessen a túlpartra. Ez kétségtelenül megerősítette az izraeliták Istenbe vetett bizalmát, és mi is bátorságot meríthetünk a történetből. (9/15, 16. oldal.)

Mit mutat az, hogy a Biblia sokszor ír színekről?

Azt, hogy Isten tisztában van vele, hogy a színek hatással vannak az emberek érzelmeire, és segítenek az emlékezésben. (10/1, 14–15. oldal.)

Hogyan teljesedik napjainkban a Mikeás 5:5-ben olvasható prófécia?

Úgy gondoljuk, hogy az ebben az írásszövegben említett hét pásztor és nyolc herceg a gyülekezetek véneit jelképezi. A vének segítenek felkészülni Isten szolgáinak arra a támadásra, amely a próféciák szerint a jövőben éri őket. (11/15, 20. oldal.)

Miért van szükségünk Istenre?

Mert ő tud megbízható vezetést nyújtani, és válaszokat adni az élet fontos kérdéseire. Azt szeretné, hogy megfelelő körülmények között és boldogan éljünk, és ennek érdekében megvalósítja majd mindazt, amit a Szavában ígért. (12/1, 4–6. oldal.)