Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2013. november

Várjunk türelmesen Jehovára!

Várjunk türelmesen Jehovára!

„Megmentésem Istenére várakozom” (MIK 7:7)

1. Miért érezhetjük úgy, hogy Jehovának már rég cselekednie kellett volna?

MIÓTA 1914-ben létrejött a messiási Királyság, Sátán világának a napjai meg vannak számlálva. Jézus harcra kelt az Ördöggel és démonaival az égben, és levetette őket a föld közelébe. (Olvassátok fel: Jelenések 12:7–9.) Sátán „tudja, hogy rövid ideje van” (Jel 12:12). De mivel ez a rövid idő közel száz éve tart, néhányan úgy érezhetik, hogy túlságosan hosszúra nyúlt. Vajon mi, személy szerint úgy gondoljuk, hogy Jehovának már rég cselekednie kellett volna?

2. Mit vizsgálunk meg ebben a cikkben?

2 Ha türelmetlenek vagyunk, elhamarkodottan cselekedhetünk. Ezért a türelmetlenség veszélyes. Ebből a cikkből megtudhatjuk, hogyan várhatunk türelmesen Jehovára. Vizsgáljuk meg a következő kérdéseket: 1. Mit tanulhatunk Mikeás prófétától a türelemről? 2. Milyen események jelzik majd a vég közeledtét? 3. Hogyan fejezhetjük ki, hogy hálásak vagyunk Jehova türelméért?

MIT TANULHATUNK MIKEÁSTÓL?

3. Mi jellemezte az izraelitákat Mikeás napjaiban?

3 (Olvassátok fel: Mikeás 7:2–6.) Jehova prófétája, Mikeás szemtanúja volt annak, hogy az izraeliták egyre inkább eltávolodnak Jehovától. A gonosz Aház király uralma idején pedig egyenesen katasztrofális állapotban voltak. Mikeás a hűtlen izraelitákat tüskés bokorhoz és szúrós sövényhez hasonlította. Mivel gonoszul bántak az embertársaikkal, olyanok voltak, mint a tüskés vagy szúrós növény, amely megsérti az embert. Még a családi kötelékek sem jelentettek számukra semmit. Mikeás tudta, hogy egymaga semmit sem tehet, ezért kiöntötte a szívét Jehovának. Ezután türelmesen várt, mert  biztos volt benne, hogy Jehova a megfelelő időben cselekedni fog.

4. Milyen nehézségekkel kell szembenéznünk?

4 Mikeáshoz hasonlóan nekünk is önző emberek közt kell élnünk. Sokan „hálátlanok, illojálisak, természetes vonzalom nélküliek” (2Tim 3:2, 3). Felkavaró szembesülni a munkatársaink, iskolatársaink és szomszédaink önző viselkedésével. De néhányunknak még ennél is nagyobb próbával kell szembenéznie. Jézus azt mondta, hogy a követőivel még a saját családtagjaik is ellenségesek lesznek. Hasonlóan fogalmazott, mint a Mikeás 7:6. Ezt mondta arról, milyen hatást vált majd ki az üzenete: „azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és apja között, a leány és anyja között, a fiatal feleség és anyósa között. Az embernek bizony a saját háznépéhez tartozók lesznek ellenségei” (Máté 10:35, 36). A nem hívő rokonok gúnyolódását és ellenségeskedését nagyon nehéz elviselni. Ha te is ilyen próba alatt állsz, ne engedj a családod nyomásának. Maradj hűséges Jehovához, várj rá türelmesen! Ha szüntelen kéred a segítségét, meg fogja adni a kitartáshoz szükséges erőt és bölcsességet.

5–6. Mivel jutalmazta meg Jehova Mikeást, de mit nem élhetett meg?

5 Jehova megjutalmazta Mikeást a türelméért. Megláthatta a gonosz Aház királynak és uralmának a végét. Tanúja lehetett annak, hogy Aház fia, a jó Ezékiás trónra kerül, és visszaállítja a tiszta imádatot. És amikor az asszírok leigázták Izrael északi királyságát, láthatta teljesedni a Szamária elleni ítéletüzenetet, melyet Jehova általa tudatott (Mik 1:6).

6 Ám Mikeás nem élhette meg minden prófécia teljesedését, melyet Jehova leíratott vele. Például ezt írta: „a napok befejező részében . . . szilárdan áll majd Jehova házának hegye a hegyek teteje fölött, és magasabbra emeltetik a domboknál, és népek özönlenek oda. Sok nemzet jön el, és ezt mondják: »Jöjjetek, menjünk fel Jehova hegyére . . .«” (Mik 4:1, 2). Ez a prófécia csak hosszú idővel Mikeás halála után teljesedett. Mikeás mégis eltökélt volt, hogy mindhalálig hűséges marad Jehovához, bárhogy viselkednek is körülötte az emberek. Ezt írta: „minden nép a maga istenének nevében jár, mi pedig Jehovának, a mi Istenünknek nevében járunk időtlen időkig, sőt örökké” (Mik 4:5). Mikeás azért tudott a nehézségek ellenére is türelmesen várni, mert bízott Jehovában, biztos volt abban, hogy minden ígéretét teljesíteni fogja.

7–8. a) Miért bízhatunk Jehovában? b) Mitől fog gyorsabban telni az idő?

7 Mi is ennyire bízunk Jehovában? Jó okunk van rá, hiszen saját szemünkkel láthatjuk Mikeás próféciájának a teljesedését. Most, „a napok befejező részében” milliók özönlenek minden nemzetből, törzsből és nyelvből „Jehova házának [hegyére]”. Noha sokan közülük egymással ellenséges viszonyban álló nemzetekből származnak, „kardjaikat ekevasakká kovácsolják”, és „hadakozást többé nem tanulnak” (Mik 4:3). Milyen óriási megtiszteltetés, hogy Jehova békés népének a tagjai lehetünk!

8 Érthető, hogy vágyunk rá, hogy Jehova minél hamarabb véget vessen ennek a gonosz rendszernek. De ahhoz, hogy türelmesen tudjunk várni Jehovára, az ő szemével kell látnunk a dolgokat. Ő már kitűzte a napot, amikor  megítéli az emberiséget „egy férfi által, akit kinevezett”, azaz Jézus Krisztus által (Csel 17:31). Ám addig is mindenfajta embernek lehetőséget ad, hogy „az igazság pontos ismeretére jusson”, alkalmazza, amit megtanult, és így megmentésben részesüljön. Ne feledjük, életek forognak kockán! (Olvassátok fel: 1Timóteusz 2:3, 4.) Ha szorgalmasan segítünk másoknak megismerni Istent, gyorsabban el fog telni az idő, ami még hátravan Jehova ítéletnapjáig. Hamarosan, sőt hirtelen itt lesz a vég. Milyen jó érzés lesz akkor arra gondolni, hogy lelkesen prédikáltunk a Királyságról.

MILYEN ESEMÉNYEK JELZIK MAJD A VÉG KÖZELEDTÉT?

9–11. Beteljesedett már az 1Tesszalonika 5:3 próféciája? Fejtsd ki!

9 (Olvassátok fel: 1Tesszalonika 5:1–3.) A közeljövőben a nemzetek azt fogják mondani: „Béke és biztonság!” Ébernek és meggondoltnak kell maradnunk, nehogy megtévesszen minket ez a bejelentés (1Tessz 5:6). Ezért most tekintsük át röviden, milyen események készítik elő az utat ehhez a jelentőségteljes bejelentéshez.

10 A nemzetek mindkét világháború után békét akartak. Az első világháború után létrehozták a Népszövetséget abban a reményben, hogy békét teremt a földön, és ugyanezt várták a második világháború után az Egyesült Nemzetek Szervezetétől. A kormányok és a vallások vezetői bíztak benne, hogy ez a két szervezet megvalósítja a békét. Például 1986-ot az ENSZ nemzetközi békeévvé nyilvánította. Ebben az évben sok politikus és vallási vezető gyűlt össze az olaszországi Assisiben a katolikus egyház fejével, hogy imádkozzon a békéért.

11 Azonban sem ez, sem ehhez hasonló, békét és biztonságot hirdető kijelentések nem teljesítették az 1Tesszalonika 5:3-ban feljegyzett próféciát. Miért nem? Mert a versben megjövendölt „hirtelen pusztulás” még nem következett be.

12. Mit tudunk a „béke és biztonság!” bejelentéséről?

 12 Ki fogja bejelenteni a jövőben, hogy „béke és biztonság!”? Milyen szerepük lesz ebben a kereszténység és más vallások fejeinek, valamint a kormányok vezetőinek? A Szentírás erre nem tér ki. Azt viszont tudjuk, hogy bármilyen formában hangzik is el, és bármilyen meggyőzőnek tűnik is, csak üres ígéret lesz. A világ akkor is Sátán uralma alatt áll majd, ugyanolyan romlott lesz akkor is, mint most. Milyen szomorú lenne, ha hinnénk a sátáni propagandának, és feladnánk a keresztényi semlegességünket!

13. Miért tartják vissza az angyalok a pusztítás szeleit?

13 (Olvassátok fel: Jelenések 7:1–4.) Miközben mi várjuk az 1Tesszalonika 5:3-ban feljegyzett prófécia teljesedését, hatalmas angyalok visszatartják a nagy nyomorúság pusztító szeleit. Miért tesznek így? János apostoltól megtudjuk, hogy egy fontos eseményre várnak, arra, hogy befejeződjön „a mi Istenünk [rabszolgáinak]” végső elpecsételése. * Ha ez megtörténik, az angyalok elengedik a pusztítás szeleit. Mi fog történni akkor?

14. Mi mutatja, hogy Nagy Babilon hamarosan elpusztul?

14 Nagy Babilon, a hamis vallás világbirodalma meg fogja kapni méltó büntetését. A népek, tömegek, nemzetek és nyelvek nem tudnak majd segíteni rajta. Már most is látni, hogy közeleg a megsemmisülése (Jel 16:12; 17:15–18; 18:7, 8, 21). Például a médiában egyre többször éri bírálat a vallást és a vallási vezetőket, ami mutatja, hogy gyengül Nagy Babilon támogatottsága. Ennek ellenére a vezetői nem érzik magukat veszélyben. De milyen rosszul gondolják! Miután elhangzik a bejelentés, hogy „béke és biztonság!”, Sátán világának politikai elemei hirtelen a hamis vallás ellen fordulnak, és elpusztítják. Örökre meg fog semmisülni. Kétségkívül megéri türelmesen várni ezekre a nagy horderejű eseményekre (Jel 18:8, 10).

HOGYAN FEJEZHETJÜK KI A HÁLÁNKAT ISTEN TÜRELMÉÉRT?

15. Miért vár Jehova türelmesen?

15 Noha az emberek gyalázatot szórnak Jehova nevére, ő türelmesen kivárja a megfelelő időt, hogy cselekedjen. Nem szeretné, hogy akár egyetlen tiszta szívű ember is elpusztuljon (2Pét 3:9, 10). Mi is így érzünk? Mielőtt elérkezik Jehova napja, a következő módokon fejezhetjük ki a hálánkat a türelméért.

16–17. a) Miért fontos, hogy szívből akarjunk segíteni a tétleneknek? b) Miért sürgető, hogy a tétlenek visszatérjenek Jehovához?

16 Segítsünk a tétleneknek! Jézus azt mondta, hogy az égben nagyon örülnek, ha egy elveszett juh megkerül (Máté 18:14; Luk 15:3–7). Jehova őszintén törődik azokkal, akik bizonyították, hogy szeretik őt, annak ellenére is, hogy jelenleg nem tevékenyek. Amikor segítünk az ilyen személyeknek visszatérni a gyülekezethez, boldoggá tesszük Jehovát és az angyalokat.

17 Jelenleg nem tartozol Isten tevékeny szolgái közé? Talán azért távolodtál el Jehova szervezetétől, mert megbántott valaki a gyülekezetben. Mivel valószínűleg már eltelt némi idő azóta, tedd fel magadnak a következő kérdéseket: „Jobb és boldogabb most az életem? Jehova bántott meg, vagy egy  gyarló ember? Ártott-e nekem valaha is Jehova Isten?” Jehova mindig jó hozzánk. Még ha most nem élünk is összhangban a neki tett ígéretünkkel, megengedi, hogy élvezzük mindazt a jót, amiről gondoskodik (Jak 1:16, 17). Jehova napja nemsokára eljön. Most van itt az ideje, hogy visszatérjünk szerető égi Atyánkhoz és a gyülekezethez. Ezekben az utolsó napokban sehol máshol nem találhatunk biztos védelmet nyújtó menedékre (5Móz 33:27; Héb 10:24, 25).

Tegyünk meg mindent, hogy segítsünk a tétleneknek visszatérni Jehovához! (Lásd a 16–17. bekezdést.)

18. Miért támogassuk azokat, akik vezetnek bennünket?

18 Hűségesen támogassuk azokat, akik vezetnek bennünket! Szerető pásztorunk, Jehova vezet és védelmez minket. A fiát nevezte ki a nyája főpásztorául (1Pét 5:4). A több mint 100 000 gyülekezetben szolgáló vének egyénenként foglalkoznak Isten juhaival (Csel 20:28). Úgy fejezhetjük ki a hálánkat mindazért, amit Jehova és Jézus értünk tesz, ha hűségesen támogatjuk azokat, akik a vezetésünkkel vannak megbízva.

19. Hogyan zárhatjuk szorosabbra a sorainkat?

19 Húzódjunk közel egymáshoz! Mit jelent ez? Ha támadás ér egy jól képzett hadsereget, a katonák szorosabbra zárják a soraikat. Olyan közel mennek egymáshoz, hogy áthatolhatatlan védelmi vonalat képeznek. Sátán most fokozottan támadja Isten népét. Ezért ne egymás ellen harcoljunk, hanem húzódjunk közel egymáshoz, nézzük el egymás gyengeségeit, és bízzunk Jehova vezetésében!

Húzódjunk közel egymáshoz, hogy védekezni tudjunk Sátán és démonai támadása ellen! (Lásd a 19. bekezdést.)

20. Mit kell most tennünk?

20 Maradjunk hát közel Jehovához, és várjunk rá türelmesen, míg be nem jelentik, hogy „béke és biztonság!”, és míg be nem fejeződik a választottak végső elpecsételése! Ezt követően a négy angyal elengedi a pusztítás szeleit, és Nagy Babilon megsemmisül. Miközben várjuk, hogy megtörténjenek ezek a jelentőségteljes események, kövessük azoknak az útmutatását, akik azt a megbízatást kapták Jehova szervezetében, hogy vezessenek bennünket. Húzódjunk közel egymáshoz, hogy védekezni tudjunk az Ördög és démonai támadása ellen! Fogadjuk meg a zsoltáríró szavait: „Legyetek bátrak és erős szívűek mindnyájan, akik várjátok Jehovát!” (Zsolt 31:24).

^ 13. bek. Az Őrtorony 2007. január 1-jei számának 30–31. oldalán olvashatsz arról, mi a különbség a felkentek kezdeti és végső elpecsételése között.