Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2013. szeptember

Hogyan hozhatsz bölcs döntéseket?

Hogyan hozhatsz bölcs döntéseket?

„Bízzál Jehovában teljes szívedből, és a magad értelmére ne támaszkodj” (PÉLD 3:5)

1–2. Szeretsz döntéseket hozni? Hogyan gondolsz vissza némelyik döntésedre?

NAP MINT NAP számtalan döntést kell hoznunk. Te szeretsz dönteni? Vannak, akik mindenről maguk akarnak határozni, azt vallják, hogy ehhez joguk van, sőt még a gondolatát is elvetik annak, hogy valaki más döntsön helyettük. Mások viszont megijednek, ha fontos kérdésekben kell döntésre jutniuk. Könyvekhez, tanácsadókhoz fordulnak, és még a pénztárcájukat sem kímélik, ha úgy érzik, hogy tanácsra van szükségük.

2 A legtöbben valahol a két csoport között vagyunk. Tisztában vagyunk vele, hogy bizonyos kérdések nem a mi hatáskörünkbe tartoznak, ám azt is tudjuk, hogy az életünk legtöbb területén magunk hozhatunk döntéseket (Gal 6:5). Ennek ellenére valószínűleg egyikünk sem tagadja, hogy nem mindig sikerül bölcsen döntenünk.

3. Milyen segítséget kapunk ahhoz, hogy jó döntéseket hozzunk, de miért nem mindig könnyű eldönteni, mit tegyünk?

3 Hálásak lehetünk Jehovának, hogy az élet legtöbb fontos területére egyértelmű útmutatást ad. Tudjuk, hogy őt is, és minket is boldoggá tesz, ha az irányítását figyelembe véve hozunk döntéseket. De Isten Szava nem minden helyzetre ad konkrét útmutatást. Mit tegyünk ilyenkor? Például a Biblia kijelenti, hogy nem szabad lopni (Ef 4:28). De vajon mi számít lopásnak? Az ellopott tárgy értéke, az indíték vagy valami más határozza meg, hogy lopásról van-e szó? Mit tegyünk, ha valamiről nincsen egyértelmű útmutatás? Mi segít ilyenkor?

MIT JELENT A „JÓZAN GONDOLKODÁS”?

4. Általában mire ösztönöznek minket, ha döntés előtt állunk?

4 Ha megemlítjük egy keresztény társunknak, hogy fontos döntés előtt állunk, valószínűleg arra fog  biztatni, hogy legyünk józanok, megfontoltak. Ez mindenképp jó tanács. A Biblia így figyelmeztet bennünket, hogy ne legyünk elhamarkodottak: „aki . . . hirtelenkedik, szükségre jut” (Péld 21:5). De mit is jelent józanul gondolkodni? Egyszerűen azt, hogy alaposan átgondoljuk a helyzetet, és igyekszünk ésszerűek, körültekintőek lenni? Noha ez mind fontos ahhoz, hogy jó döntést hozzunk, a „józan gondolkodás” ettől többet foglal magában (Róma 12:3; 1Pét 4:7).

5. Miért nehéz az embereknek bölcs döntéseket hozniuk?

5 El kell ismernünk, hogy mindannyiunk gondolkodásában vannak hiányosságok. Miért? Mert születésünktől fogva bűnösök vagyunk, és ezért sem a testünk, sem az elménk nem tökéletes (Zsolt 51:5; Róma 3:23). Ráadásul sokunknak a múltban Sátán „megvakította” az elméjét, nem ismertük Jehovát és igazságos alapelveit (2Kor 4:4; Tit 3:3). Ezért még ha jól átgondoljuk is a döntésünket, nagyot tévedhetünk, ha pusztán arra hagyatkozunk, amit jónak, ésszerűnek tartunk (Péld 14:12).

6. Mire van szükség ahhoz, hogy józanul gondolkodjunk?

6 Noha mi gyarlók vagyunk, égi Atyánk, Jehova minden tekintetben tökéletes (5Móz 32:4). Hálásak vagyunk Jehovának, hogy segít átformálni a gondolkodásunkat, és megtanít józanul gondolkodni. (Olvassátok fel: 2Timóteusz 1:7.) Keresztényekként szeretnénk ésszerűek lenni, ezért fontos uralnunk a gondolatainkat és az érzéseinket, és úgy gondolkodnunk, éreznünk és cselekednünk, ahogy Jehova.

7–8. Mondj példát arra, hogyan lehet a nehézségek ellenére is bölcsen dönteni!

7 Figyeljünk meg egy életből vett példát! Vannak olyan bevándorlók, akiknél az a szokás, hogy újszülött gyermeküket hazaviszik a rokonokhoz. Ezt azért teszik, hogy nyugodtan tudjanak dolgozni, és pénzt keresni. * Egy asszony, aki nem a hazájában él, tanulmányozni kezdte a Bibliát, és a tanultak hatására változtatásokat tett. Időközben született egy édes kisfia. A barátai és a rokonai azt akarták, hogy vigye haza a nagyszülőkhöz a kisbabát. Ám az anyuka megértette a Bibliából, hogy Isten a szülőkre bízta a gyermekük nevelését (Zsolt 127:3; Ef 6:4). Hogyan döntsön? Tegye azt, amit a közösségében a legtöbben ésszerűnek tartanak, vagy fogadja meg a Biblia tanácsát, ami esetleg anyagi áldozattal jár, vagy azzal, hogy mások megvetik? Te mit tettél volna az ő helyében?

8 A fiatal anyukát megviselte ez a feszült helyzet, ezért kiöntötte a szívét Jehovának, és útmutatásért imádkozott. Beszélt a helyzetéről a tanítójával, és más testvérekkel is a gyülekezetből, és ez segített neki megérteni, hogyan gondolkodik Jehova erről a kérdésről. Azon is elgondolkodott, milyen érzelmi sebeket ejthet a kicsiken, ha elválasztják őket a szüleiktől. Miután megvizsgálta, mit mond Isten Szava erről a témáról, arra jutott, hogy nem helyes hazavinni a kisbabát a nagyszülőkhöz. A férje látta, hogyan fog össze érdekükben a gyülekezet, és hogy milyen egészséges, jó kedélyű a kisfiú. A történtek arra indították, hogy ő is elkezdje tanulmányozni a Bibliát, és részt vegyen az összejöveteleken a feleségével.

9–10. Hogyan gondolkodhatunk józanul?

9 Ez csak egy példa, de jól mutatja, hogy a józan gondolkodás többet jelent,  mint azt tenni, amit mi vagy mások ésszerűnek és jónak tartanak. Az elménk és a szívünk olyan, mint egy óra, ami pontatlanul jár. Súlyos következményei lehetnek annak, ha a saját bölcsességünkre hagyatkozunk, és az érzéseink vezetnek (Jer 17:9). Isten megbízható alapelveihez kell igazítanunk a gondolkodásunkat és az érzéseinket. (Olvassátok fel: Ézsaiás 55:8, 9.)

10 Nem véletlenül tanácsolja ezt nekünk a Biblia: „Bízzál Jehovában teljes szívedből, és a magad értelmére ne támaszkodj. Minden utadban vedd figyelembe őt, és akkor ő fogja egyengetni ösvényeidet” (Péld 3:5, 6). A vers arra figyelmeztet, hogy „a magad értelmére ne támaszkodj”, majd úgy folytatódik, hogy „vedd figyelembe [Jehovát]”. Jehova bölcsessége páratlan. Ezért ha döntést kell hoznunk, lapozzuk fel a Bibliát, hogy megtudjuk, mi Isten nézőpontja, majd ez alapján hozzuk meg a döntésünket. Tehát a „józan gondolkodás” azt jelenti, hogy elsajátítjuk Jehova gondolkodását.

FEJLESZD AZ ÉRZÉKELŐKÉPESSÉGEDET!

11. Mire van szükségünk, hogy bölcs döntéseket hozzunk?

11 Nem könnyű megtanulni, hogyan juthatunk bölcs döntésekre, és az is erőfeszítést kíván meg, hogy megvalósítsuk az elhatározásunkat. Ez különösen nehéz lehet azoknak, akik nemrég keresztelkedtek meg, illetve mostanában ismerték meg az igazságot. Igaz, a Biblia szerint ők még csak kisgyermekek, mégis képesek előrehaladni. Gondoljunk csak arra, hogyan tanulnak meg a picik járni! Eleinte apró léptekkel haladnak, és újra meg újra próbálkoznak. Hasonlóan tanulnak meg bölcs döntéseket hozni Jehova kisgyermekei is. Figyeljük meg, hogy Pál apostol azt írta az érett emberekről, hogy „használat folytán edzett érzékelőképességük van a helyes és a helytelen közötti különbségtételre”. A „használat folytán” és az „edzett” kifejezések arra utalnak, hogy valaki ismételt erőfeszítéseket tesz. Ez az, amire az újaknak is szükségük van. (Olvassátok fel: Héberek 5:13, 14.)

Ha a mindennapi élet során helyesen döntünk, azzal fejlesztjük az érzékelőképességünket (Lásd a 11. bekezdést.)

12. Hogyan tanulhatunk meg bölcsen dönteni? Mondj példát!

 12 Ahogy korábban már volt róla szó, számtalan, kisebb-nagyobb döntést kell hoznunk nap mint nap. Egy tanulmány szerint a döntéseinknek közel a felét megszokásból hozzuk, nem pedig alapos átgondolás után. Például minden reggel el kell döntenünk, milyen ruhát vegyünk fel. Ezt talán nem tartjuk jelentős kérdésnek, és nem gondolkodunk sokat rajta, különösen, ha sietünk. Azt azonban fontos mérlegelnünk, hogy az öltözetünk méltó-e Jehova szolgáihoz (2Kor 6:3, 4). Mit veszünk figyelembe, amikor ruhát vásárolunk? Pusztán azt, hogy divatos-e az a ruhadarab, melyet szeretnénk megvenni? Vagy gondolunk arra is, hogy szerény-e, illetve hogy meg tudjuk-e fizetni? Ha helyesen döntünk a kevésbé jelentős kérdésekben, azzal fejlesztjük az érzékelőképességünket, és így a fontosabb kérdésekben is bölcsen tudunk majd dönteni (Luk 16:10; 1Kor 10:31).

TARTS KI A MELLETT, AMI HELYES!

13. Mi kell ahhoz, hogy megvalósítsuk a döntéseinket?

13 Alighanem mindannyian egyetértünk abban, hogy helyesen dönteni még csak félsiker. A döntéseinket meg is kell valósítanunk, ami nem mindig könnyű. Sokan például azért nem tudnak leszokni a dohányzásról, mert nincs meg hozzá a kellő motivációjuk, nem elég erős az elhatározásuk. Egyesek szerint az akaraterő olyan, mint az izom. Minél többet dolgoztatjuk az izmainkat, annál erősebbek lesznek, ám ha csak néha-néha használjuk őket, elgyengülnek. Mi segíthet, hogy erős legyen az elhatározásunk, és megvalósítsuk a döntéseinket? Az, ha Jehovához fordulunk segítségért. (Olvassátok fel: Filippi 2:13.)

14. Honnan kapott erőt Pál, hogy azt tegye, ami helyes?

14 Pál tapasztalatból tudta, milyen nehéz azt tenni, ami helyes. Így szomorkodott: „az akarat megvan bennem, de hogy véghezvigyem, ami jó, nincs meg.” Pál tudta, mit szeretne, vagy mit kellene tennie, de nem mindig volt ereje úgy is cselekedni. Őszintén elismerte: „Gyönyörködöm én az Isten törvényében a szerint az ember szerint, ami belsőleg vagyok, de látok egy másik törvényt a tagjaimban, amely hadakozik az elmém törvénye ellen, és a bűn tagjaimban levő törvényének foglyaként vezet.” A helyzete azonban nem volt reménytelen. Ezt mondta: „Hála az Istennek Jézus Krisztus, a mi Urunk által!” (Róma 7:18, 22–25). Egy másik levelében pedig ezt írta: „Mindenre megvan az erőm annak köszönhetően, aki erőt ad nekem” (Fil 4:13).

15. Miért határozzuk el, hogy kitartunk a mellett, ami helyes?

15 Tehát ha szeretnénk elnyerni Isten tetszését, határozottan ki kell tartanunk a mellett, ami helyes. Emlékezzünk rá, mit mondott Illés a Kármel-hegyen a Baál-imádóknak és a hűtlen izraelitáknak: „Meddig sántikáltok még kétfelé? Ha Jehova az igaz Isten, kövessétek őt, de ha Baál, akkor őt kövessétek!” (1Kir 18:21). Noha az izraeliták tudták, hogy egyedül Jehovát szabad imádniuk, határozatlanul kétfelé sántikáltak. Velük szemben Józsué jó példát mutatott. Évekkel korábban így szólt izraelita társaihoz: „Ha . . . rossznak tűnik a szemetekben, hogy Jehovát szolgáljátok, akkor válasszátok meg magatoknak ma, kit szolgáltok . . . De én és az én háznépem Jehovát fogjuk  szolgálni” (Józs 24:15). Mi lett az eredménye Józsué elszántságának? Ő is, és azok is, akik követték a példáját, bemehettek „a tejjel és mézzel folyó” Ígéret földjére (Józs 5:6).

JEHOVA MEGÁLDJA, HA BÖLCSEN DÖNTÜNK

16–17. Milyen áldások származnak abból, ha a döntéseinket Isten akaratával összhangban hozzuk meg?

16 Nézzünk ismét egy életből vett példát! Egy újonnan megkeresztelt testvér és a felesége három gyermeket nevelnek. Egy nap a testvér egyik munkatársa azt javasolta, hogy ő és a testvér menjenek át egy másik céghez dolgozni. Ennél a cégnél magasabb lenne a fizetésük, és többféle juttatásban részesülnének. A testvér átgondolta az ajánlatot, és imában Jehova vezetését kérte. Igaz, a jelenlegi munkahelyén nem keres sokat, de azért választotta ezt a munkát, mert hétvégén nem kell dolgoznia, és így részt tud venni az összejöveteleken és a szolgálatban a családjával. Ám ha elfogadja az ajánlatot, jó darabig nem lesznek szabadok a hétvégéi. Te hogyan döntöttél volna a helyében?

17 Miután a testvér végiggondolta, milyen hatással lenne az új munka a Jehovával ápolt kapcsolatára, visszautasította az ajánlatot. Szerinted megbánta a döntését? Egyáltalán nem. Úgy érezte, egy jól fizető állásnál sokkal többet ér, hogy ő és a családja jó kapcsolatban legyen Jehovával. A feleségével leírhatatlanul boldogok voltak, amikor a nagyobbik lányuk, aki tízéves, elmondta nekik, mennyire szereti őket, a testvéreket és Jehovát, és hogy szeretne Jehova szolgája lenni és megkeresztelkedni. Milyen jó, hogy az édesapja első helyre tette Jehova szolgálatát!

Dönts bölcsen, és találj örömet Isten népe körében! (Lásd a 18. bekezdést.)

18. Miért fontos mindennap bölcsen döntenünk?

18 Jézus Krisztus évtizedek óta vezeti Jehova szolgáit Sátán rideg világában, ahogy annak idején Mózes az izraelitákat a pusztában. Hamarosan véget fog vetni ennek a gonosz világnak, és bevezeti követőit a megígért, igazságos új világba, ahogy hajdanán Józsué bevezette az izraelitákat az Ígéret földjére (2Pét 3:13). Mivel ez a nap már nagyon közel van, nem lenne bölcs, ha visszatérnénk régi szokásainkhoz, elveinkhez, céljainkhoz, és úgy gondolkodnánk, mint korábban. Törekedjünk inkább arra, hogy egyre tisztábban értsük, milyennek szeretne látni bennünket Isten! (Róma 12:2; 2Kor 13:5). Bárcsak azt mutatnák a döntéseink, hogy méltók vagyunk Istenünk örök áldásaira! (Olvassátok fel: Héberek 10:38, 39.)

^ 7. bek. Más oka is van annak, hogy hazaviszik a gyerekeket. A nagyszülők így dicsekedhetnek a barátoknak és a rokonoknak az unokákkal.