Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Milyen emberek vagyunk?

Milyen emberek vagyunk?

„Ügyeljetek arra, milyen embereknek is kell lennetek a szent viselkedés és az Isten iránti odaadás tetteiben” (2PÉT 3:11)

1–2. Hogyan nyerhetjük el Isten tetszését?

AZ EMBEREKNEK általában számít, mit gondolnak róluk mások. De nekünk, keresztényeknek még fontosabb, hogy Jehova milyen véleménnyel van rólunk, hiszen ő a leghatalmasabb személy a világegyetemben, és ő „az élet forrása” (Zsolt 36:9).

2 Péter apostol szerint, ha szeretnénk elnyerni Jehova tetszését, „a szent viselkedés és az Isten iránti odaadás [tettei]” kell hogy jellemezzenek minket. (Olvassátok fel: 2Péter 3:11.) A viselkedésünknek szentnek, vagyis tisztának kell lennie. Ez azt jelenti, hogy tiszták vagyunk erkölcsileg, tiszták a gondolataink, és tiszta az Istennek bemutatott imádatunk. Emellett az Isten iránti odaadás, vagyis az Isten iránt érzett mélységes tisztelet és ragaszkodás határozza meg a tetteinket. Tehát Jehovának nemcsak a viselkedésünk, hanem a belsőnk is számít. Mivel ő „a szívek vizsgálója”, tudja, hogy szent-e a viselkedésünk, és teljes szívvel ragaszkodunk-e hozzá (1Krón 29:17).

3. Milyen kérdésekre kell választ keresnünk?

3 Sátán, az Ördög nem szeretné, hogy Isten kedvében járjunk, sőt, mindent megtesz, hogy tönkretegye a vele ápolt kapcsolatunkat. Minden további nélkül hazugsághoz és megtévesztéshez folyamodik, hogy eltávolítson minket Istentől (Ján 8:44; 2Kor 11:13–15). Ezért bölcsen tesszük, ha választ keresünk a következő kérdésekre: Hogyan vezeti félre Sátán az embereket? Mit tehetünk, hogy megőrizzük a Jehovával ápolt kapcsolatunkat?

HOGYAN VEZETI FÉLRE SÁTÁN AZ EMBEREKET?

4. Mit vesz célba Sátán, és miért éppen azt?

4 Jakab tanítvány ezt írja: „mindenki úgy van próbára téve, hogy a saját kívánsága vonzza és  csábítja. Mikor aztán a kívánság megfogant, bűnt szül, a bűn pedig, mikor teljességre jut, halált hoz világra” (Jak 1:14, 15). Sátán úgy próbálja meggyengíteni az Isten iránti szeretetünket, hogy célba veszi a szívünket, mert itt születnek a vágyaink.

5–6. a) Hogyan veszi célba Sátán a szívünket? b) Milyen csapdákat állít Sátán, és hogyan alkalmazza őket?

5 Hogyan veszi célba Sátán a szívünket? A Biblia kijelenti: „az egész világ a gonosz hatalmában van” (1Ján 5:19). Sátán „a világban levő dolgokat” használja fegyverül. (Olvassátok fel: 1János 2:15, 16.) Az elmúlt évezredek során mesterien építette fel a világát. Felkészültnek kell lennünk, hogy megóvjuk magunkat alattomos támadásaitól, hiszen az ő világában élünk (Ján 17:15).

6 Sátánnak az a célja, hogy rossz vágyakat ébresszen bennünk. János apostol megemlít hármat a csapdái közül: 1. „a test kívánsága”, 2. „a szem kívánsága” és 3. „az életben birtokolt javak látványos fitogtatása”. Ezeket próbálta bevetni Jézus ellen a pusztában. Mivel bőven van tapasztalata az alkalmazásukban, hatékonyan, személyre szabva használja őket. Mielőtt megvizsgáljuk, hogyan kerülhetjük el a csapdáit, nézzük meg, hogyan ért velük célt Éva esetében, és hogyan vallott kudarcot, amikor Isten Fiát kísértette meg.

„A TEST KÍVÁNSÁGA”

Éva bukását „a test kívánsága” okozta (Lásd a 7. bekezdést.)

7. Hogyan kísértette meg Sátán Évát a test kívánságával?

7 Az embereknek táplálékra van szükségük, hogy életben maradjanak. Jehova úgy alkotta meg a földet, hogy bőven teremjen élelmet. Sátán felhasználhatja az élelem utáni természetes vágyunkat, hogy olyasmire vegyen rá, ami ellenkezik Isten akaratával. Nézzük meg, hogyan alkalmazta ezt a módszert Éva esetében! (Olvassátok fel: 1Mózes 3:1–6.) Azt mondta Évának, hogy nem fog meghalni, ha eszik „a jó és rossz tudásának a [fájáról]”, sőt, attól a naptól fogva olyan lesz, mint Isten (1Móz 2:9). Ezzel burkoltan azt állította, hogy Évának nem kell engedelmeskednie Istennek, ez nem feltétele annak, hogy életben maradjon. Milyen arcátlan hazugság! Ez a kecsegtető ajánlat választás elé állította Évát: vagy elhessegeti a gondolatot, vagy pedig eltöpreng rajta, és ennek az lesz a következménye, hogy egyre jobban kívánja a gyümölcsöt. Noha a kert összes többi fájáról ehetett, azon morfondírozott, amit Sátán a kert közepén lévő fáról mondott, majd „szakított a gyümölcséből, és evett belőle”. Sátán így elérte, hogy Éva olyasmire vágyjon, amit a Teremtő megtiltott.

Jézus nem hagyta magát megtéveszteni (Lásd a 8. bekezdést.)

8. Hogyan próbálta Sátán csapdába ejteni Jézust a test kívánságával, de miért nem sikerült neki?

 8 Sátán ugyanezzel a módszerrel kísértette meg Jézust a pusztában. Miután Jézus 40 nap és 40 éjen át böjtölt, Sátán megpróbálta kihasználni, hogy megéhezett. Ezt mondta neki: „Ha Isten fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, hogy váljanak kenyérré” (Máté 4:1–3). Jézusnak két lehetősége volt: vagy felhasználja természetfölötti erejét, hogy csillapítsa az éhségét, vagy nem. Jézus tudta, hogy helytelen lenne önző célokra használni ezt az erőt. Noha éhes volt, fontosabb volt számára, hogy jó kapcsolatban maradjon Jehovával, mint hogy csillapítsa az éhségét. Így válaszolt Sátánnak: „Meg van írva: »Ne csak kenyérrel éljen az ember, hanem minden kijelentéssel, amely Jehova szájából származik«” (Máté 4:4).

„A SZEM KÍVÁNSÁGA”

9. a) Mire utal „a szem kívánsága” kifejezés? b) Hogyan alkalmazta ezt a csapdát Sátán Évánál?

9 János szerint „a szem kívánsága” is csapda lehet. Ez a kifejezés arra utal, hogy valaminek már pusztán a látványa is elég ahhoz, hogy megkívánjuk. Ezt próbálta kihasználni Sátán, amikor így szólt Évához: „amely napon esztek arról, megnyílik szemetek”. Minél tovább nézte Éva a tiltott gyümölcsöt, annál jobban kívánta, és annál vonzóbbnak látta a fát.

10. Hogyan akarta Sátán lépre csalni Jézust, de mit tett Jézus?

10 Hogyan próbálkozott Sátán Jézusnál? Ezt olvassuk: „megmutatta neki a lakott föld összes királyságát egy szempillantás alatt; és ezt mondta neki az Ördög: »Neked adom mindezt a hatalmat és ezek dicsőségét . . .«” (Luk 4:5, 6). Jézus nem látta szó szerint a föld összes királyságát, Sátán csak azok dicsőségét jelenítette meg neki egy látomásban. Sátán valószínűleg úgy gondolta, hogy ezzel lépre tudja csalni Jézust. Minden szégyenérzet nélkül ezt ajánlotta neki: „Ha . . . imádatot mutatsz be előttem, mind a tiéd lesz” (Luk 4:7). Jézus semmiképp sem akart olyan ember lenni, amilyenné Sátán akarta formálni. Habozás nélkül így válaszolt: „Meg van írva: »Jehovát, a te Istenedet imádd, és egyedül neki végezz szent szolgálatot«” (Luk 4:8).

„AZ ÉLETBEN BIRTOKOLT JAVAK LÁTVÁNYOS FITOGTATÁSA”

11. Hogyan szedte rá Sátán Évát?

11 János a világban levő dolgok közé sorolta „az életben birtokolt javak látványos [fitogtatását]”. Amikor még  csak Ádám és Éva élt a földön, nem volt ki előtt kérkedniük. De idővel büszkék lettek. Amikor Sátán megkísértette Évát, arra célzott, hogy Isten megfosztja őt valami nagyszerűtől. Azt mondta neki, hogy ha eszik a jó és rossz tudásának a fájáról, még azon a napon olyan lesz, mint Isten, tudni fogja, mi a jó, és mi a rossz (1Móz 2:17; 3:5). Ezzel arra utalt, hogy Évának nem kell alárendelnie magát Jehovának. A büszkeségnek nyilvánvalóan szerepe volt abban, hogy Éva elhitte ezt a hazugságot. Evett a tiltott gyümölcsből, és azt gondolta, hogy nem fog meghalni. Milyen nagyot tévedett!

12. Milyen további módon kísértette meg Sátán Jézust, de mit tett Jézus?

12 Évával ellentétben Jézus nagyszerű példája volt az alázatnak. Sátán egy másik módon is megkísértette, de ő ellenállt neki. Jézus még a gondolatát is elvetette annak, hogy valamiféle látványos tettel próbára tegye Istent, mert ez büszkeségre vallott volna. Határozottan és egyértelműen válaszolt Sátánnak: „Megmondatott: »Ne tedd próbára Jehovát, a te Istenedet.«” (Olvassátok fel: Lukács 4:9–12.)

HOGYAN ŐRIZHETJÜK MEG A JEHOVÁVAL ÁPOLT KAPCSOLATUNKAT?

13–14. Hogyan próbál ma tőrbe csalni minket Sátán?

13 Sátán ugyanúgy próbál tőrbe csalni minket, mint Évát és Jézust. Az uralma alatt álló világ, melyben teljesen elfogadott az erkölcstelenség és a mértéktelen evés, ivás, felkorbácsolja a test kívánságát. Ha nem vigyázunk, a pornográf anyagokkal, melyek különösképpen az internetet árasztják el, könnyen rabul ejtheti a szemünket. Az anyagiassággal, a hatalom és hírnév iránti vággyal pedig azokat veszi célba, akik büszkék, és hajlanak arra, hogy kérkedjenek azzal, amijük van.

Milyen bibliai alapelvekre gondolj ezekben a helyzetekben? (Lásd a 13–14. bekezdést.)

14 „A világban levő dolgokat” a horgász csalijához hasonlíthatjuk. A csali kívánatos a halnak, de mikor ráharap, fennakad a horgon. Sátán olyasmikkel próbálja elérni, hogy az emberek megszegjék Isten törvényét, amiket teljesen természetesnek, mindennapinak tartanak. Ám ezekkel az alattomos taktikákkal a vágyainkra próbál hatni, és a szívünket akarja megrontani. El akarja hitetni velünk, hogy Isten akaratának a cselekvése nem olyan fontos, mint az,  hogy gondoskodjunk a szükségleteinkről, és kényelmessé tegyük az életünket. Vajon minket is rá tud szedni?

15. Hogyan követhetjük Jézus példáját?

15 Sátánnak sikerült rászednie Évát, de Jézust nem tudta csapdába ejteni. Jézus minden esetben az Írásokból idézett. Válaszát mindig úgy kezdte, hogy „meg van írva” vagy „megmondatott”. Ha szorgalmasan tanulmányozzuk a Bibliát, kellő ismeretre teszünk szert, így amikor kísértésekkel nézünk szembe, eszünkbe fognak jutni olyan bibliaversek, melyek segítenek helyesen dönteni (Zsolt 1:1, 2). Ha felidézzük Isten hűséges szolgáinak a példáját, arra fogunk ösztönzést érezni, hogy a nyomdokukban járjunk (Róma 15:4). A Jehova iránti őszinte tiszteletünk, vagyis az, hogy szeretjük azt, amit ő szeret, és gyűlöljük azt, amit ő gyűlöl, meg fog minket óvni Sátán csapdáitól (Zsolt 97:10).

16–17. Milyen hatással vannak ránk a gondolataink?

16 Pál apostol kifejti, hogy a gondolkodásunknak szerepe van abban, milyen emberek vagyunk, és arra buzdít, hogy Isten gondolkodásmódja legyen ránk hatással, ne a világé (Róma 12:1, 2). Ezekkel a szavakkal hangsúlyozza, mennyire fontos uralni a gondolatainkat: „okoskodásokat rontunk le, és minden magaslatot, amelyet az Isten ismerete ellen emeltek, és minden gondolatot foglyul ejtünk, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak” (2Kor 10:5). Mivel a gondolataink nagymértékben befolyásolják, milyen emberek vagyunk, mindig építő dolgokkal foglalkozzunk (Fil 4:8).

17 Ha az elménket helytelen gondolatokkal töltjük meg, és helytelen vágyakat dédelgetünk, nem lehetünk szentek. Jehova azt várja tőlünk, hogy „tiszta szívből” szeressük (1Tim 1:5). Ám a szívünk csalárd, így talán észre sem vesszük, hogy a világban levő dolgok hatással vannak ránk (Jer 17:9). Ezért fogadjuk meg a tanácsot: „Állandóan tegyétek magatokat próbára, vajon a hitben vagytok-e, állandóan próbáljátok meg, mik vagytok ti magatok” (2Kor 13:5). Tehát az alapján, amit a Bibliából megtudunk, vizsgáljuk meg, milyenek vagyunk valójában.

18–19. Miért tegyünk meg mindent azért, hogy Jehova jó véleménnyel legyen rólunk?

18 Az is segíthet ellenállnunk a világban levő dolgok csábításának, ha észben tartjuk János ihletett szavait: „a világ elmúlóban van, s ugyanígy a kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké” (1Ján 2:17). Noha Sátán világa látszólag jól működik, és maradandónak tűnik, egy nap véget fog érni. Ha ezt mindig szem előtt tartjuk, nem fogunk belesétálni az Ördög csapdáiba.

19 Péter apostol arra buzdít, hogy miközben igyekszünk Jehovának tetszően élni, ne feledkezzünk meg Jehova napjáról. „Ez által a nap által az egek tűzben égve felbomlanak, és az elemek izzó forróságban lévén megolvadnak” (2Pét 3:12). Ez a nap már nagyon közel van, és Jehova el fogja pusztítani Sátán világának minden részét. De addig is Sátán fel fogja használni „a világban levő dolgokat”, hogy megkísértsen minket, ahogy azt tette Éva és Jézus esetében is. Ne legyünk olyanok, mint Éva, aki mindent alárendelt a vágyainak. Ha a példáját követnénk, Sátánt tennénk az istenünkké. Legyünk inkább olyanok, mint Jézus, és álljunk ellen a kísértéseknek, akármilyen vonzónak tűnnek is. Határozzuk el, hogy olyan emberek leszünk, amilyennek Jehova szeretne látni minket!