Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2013. augusztus

Elizeus látta a tüzes szekereket – Te is látod őket?

Elizeus látta a tüzes szekereket – Te is látod őket?

Szíria királya el akarja fogni Isten prófétáját, Elizeust. Amikor megtudja, hogy Dótánban van, még éjjel odaküldi a seregeit. Hajnalra a dombon elhelyezkedő, fallal körülvett várost lovak, harci szekerek és egy egész hadsereg veszi körül (2Kir 6:13, 14).

Amikor Elizeus szolgája reggel felébred, és kimegy a házból, meglátja az ellenséges katonákat. „Jaj, uram! Mit tegyünk?” – kérdezi ijedten. „Ne félj, mert többen vannak mivelünk, mint ővelük” – mondja neki Elizeus, majd így imádkozik: „Ó, Jehova, nyisd meg, kérlek, a szemét, hogy lásson!” A beszámoló így folytatódik: „Jehova azonnal megnyitotta a szolga szemét, úgyhogy látott; és íme, a hegyvidék tele volt tüzes lovakkal és harci szekerekkel Elizeus körül” (2Kir 6:15–17). Mit tanulhatunk ebből a történetből, és Elizeus életének más eseményeiből?

Elizeus nem ijedt meg a szír katonák hadától, mivel bízott Jehovában, és látta angyalainak a seregét. Napjainkban Jehova nem tesz csodákat, azt viszont láthatjuk, hogy védelmezi a népét mint egészet. Bizonyos értelemben minket is tüzes lovak és szekerek vesznek körül. Ha látjuk őket a lelki szemeinkkel, és bízunk Istenben, akkor biztonságban fogjuk érezni magunkat, és ő megáld bennünket (Zsolt 4:8). Vizsgáljunk meg néhány további részletet Elizeus életéből, és lássuk, mit tanulhatunk belőlük!

ELIZEUS ILLÉS SZOLGÁJA LESZ

Elizeus éppen szántott, amikor odament hozzá Illés, és ráterítette a prófétai ruháját. Elizeus tudta, hogy ez mit jelent. Így hát vendégül látta a barátait, elbúcsúzott a szüleitől, és elhagyta az otthonát, hogy Illést szolgálja (1Kir 19:16, 19–21). Elizeus kész volt bármit megtenni, amit Isten kért tőle. Jehova ezért sokféle feladatot bízott rá, és végül kijelölte Illés próféta utódjának.

Elizeus úgy hat évig volt Illés szolgája, ez idő alatt ő öntött vizet Illés kezére (2Kir 3:11). Akkoriban az emberek kézzel ettek, villa, kés vagy más  evőeszköz nélkül. Étkezés után úgy mostak kezet, hogy a szolgájuk vizet öntött a kezükre. Tehát Elizeusnak egyszerű, jelentéktelen feladatokat is el kellett végeznie. Ám ő megtiszteltetésnek tartotta, hogy Illést szolgálhatja.

Elizeushoz hasonlóan sokan napjainkban is a teljes idejű szolgálat valamelyik ágában tevékenykednek. Mi ösztönzi őket erre? A Jehovába vetett hitük, és az a vágyuk, hogy a legjobbat adják neki. Néhányan elhagyják az otthonukat, hogy például a Bételben vagy építkezéseken dolgozzanak. Lehet, hogy olyan munkát végeznek, amit az emberek egyszerűnek, jelentéktelennek tartanak. Ám nem lenne helyes, ha mi lenéznénk a munkájukat, mert Jehova nagyra értékeli, amit tesznek (Héb 6:10).

ELIZEUS ÉRTÉKESNEK TARTOTTA A MEGBÍZATÁSÁT

Mielőtt Isten „[felvitte] Illést egy szélviharban az egekbe”, Gilgálból Bételbe küldte. Illés arra kérte Elizeust, hogy ne kísérje el, ám Elizeus ezt mondta: „nem hagylak el!” Miután továbbmentek Bételből, Illés kétszer is megismételte Elizeusnak, hogy ne tartson vele, de hiába (2Kir 2:1–6). Elizeus ugyanúgy ragaszkodott Illéshez, mint Ruth Naomihoz (Ruth 1:8, 16, 17). Miért? Nyilván azért, mert nagyra értékelte az Istentől kapott feladatát, azt, hogy Illést szolgálhatja.

Elizeus nagyon szép példa nekünk. Bármilyen feladatot látunk is el Isten szervezetében, ha a megbízatásunkra úgy tekintünk, mintha Jehovától kaptuk volna, akkor nagyra fogjuk értékelni. Nincs nagyobb megtiszteltetés annál, mint hogy Jehovát szolgálhatjuk (Zsolt 65:4; 84:10).

ELIZEUS KÉRÉSE

Miközben továbbhaladtak, Illés így szólt Elizeushoz: „Kérj valamit, mit tegyek érted, mielőtt elvitetem tőled.” Elizeus ezt mondta: „Azt kérem, hogy kétszeres rész legyen rajtam szellemedből.” Csakúgy, mint jóval korábban Salamon, Elizeus is olyasmit kért, ami segít neki, hogy még jobban tudja végezni Jehova szolgálatát (1Kir 3:5, 9; 2Kir 2:9). Valójában mit is szeretett volna Elizeus? A Törvény szerint az elsőszülött fiúnak két rész járt az örökségből (5Móz 21:15–17). Elizeus tehát azt kérte, hogy ő legyen Illés próféta utódja. Ezenkívül szerette volna ő is olyan bátran, buzgón védelmezni Jehova imádatát, mint Illés (1Kir 19:13, 14).

Mit válaszolt Illés a szolgájának? „Nehezet kértél – mondta neki. – Ha látsz majd engem, amint elvitetem tőled, akkor meglesz az neked, de ha nem látsz, akkor nem lesz meg” (2Kir 2:10). Illés szavai egyrészt azt jelentik, hogy csak Isten döntheti el, hogy Elizeus megkapja-e, amit kért, másrészt pedig azt, hogy Elizeus kérése csak akkor teljesül, ha Illéssel marad, bármi történjen is.

MIT LÁTOTT ELIZEUS?

Mit gondolt Isten Elizeus kéréséről? A beszámoló ezt írja: „És történt, hogy amint mentek, és beszélgettek menet közben, íme, egy tüzes harci szekér és tüzes lovak! Ezek elválasztották kettejüket egymástól, Illés pedig felment a szélviharban az egekbe. Elizeus mindezt látta”. * Jehova így adta tudtára a válaszát Elizeusnak. Elizeus látta, hogy Illést elviszik, kétszeres részt kapott Illés szelleméből, és a próféta utódja lett (2Kir 2:11–14).

Elizeus felvette az Illésről leesett prófétai ruhát, és magára terítette. A ruha Isten prófétájaként azonosította. Később kettéválasztotta a Jordán vizét, ami szintén azt bizonyította, hogy ő Illés utódja.

Elizeusnak minden bizonnyal feledhetetlen élmény volt látni, hogy Illés „felment a szélviharban”. A tüzes lovak és a harci szekér nem mindennapi látvány lehetett. Amit látott, az azt bizonyította, hogy Jehova teljesítette a kérését. Ma nem látunk tüzes szekereket és lovakat válaszként az imáinkra. Azt viszont egyértelműen láthatjuk, hogy mérhetetlen hatalmú Istenünket semmi sem akadályozza meg abban, hogy megvalósítsa a szándékát. Amikor pedig meggyőződünk róla,  hogy Jehova megáldja szervezetének a földi részét, az olyan, mintha a mozgásban lévő égi szekerét látnánk (Ez 10:9–13).

Elizeus számtalanszor meggyőződhetett arról, milyen óriási hatalma van Jehovának. Isten szent szellemével 16 csodát tett, kétszer annyit, mint Illés. * Amikor a szírek körbezárták Dótánt, ahogy azt a bevezetőben említettük, Elizeus ismét látta a tüzes lovakat és a harci szekereket.

ELIZEUS BÍZOTT JEHOVÁBAN

Elizeus nem ijedt meg, amikor Dótánt körbevette az ellenség. Miért? Mert szilárdan hitt Jehovában. Nekünk is ilyen erős hitre van szükségünk. Ezért imádkozzunk Isten szent szelleméért, hogy meg tudjuk teremni a gyümölcsét, melynek egyik vonása a hit (Luk 11:13; Gal 5:22, 23).

A Dótánnál történtek még inkább megerősítették Elizeust abban, hogy bízhat Jehovában és láthatatlan seregeinek védelmező erejében. A próféta felismerte, hogy Isten angyalai körbevették a várost és az ellenséget. Isten vaksággal sújtotta a szíreket, így Elizeus és a szolgája megmenekült (2Kir 6:17–23). Csakúgy, mint máskor, Elizeus ebben a válságos helyzetben is bizonyította, milyen szilárd a Jehovába vetett hite és bizalma.

Elizeushoz hasonlóan mi is bízzunk Jehova Istenben (Péld 3:5, 6). Ha így teszünk, akkor „Isten kegyes lesz hozzánk, és megáld bennünket” (Zsolt 67:1). Igaz, Jehova ma nem veszi körül szó szerinti tüzes szekerekkel és lovakkal a népét, ám védelmezi, és a jövőben is ezt fogja tenni a „nagy nyomorúság” idején (Máté 24:21; Jel 7:9, 14). Sose feledjük hát, hogy „Isten a mi menedékünk” (Zsolt 62:8).

^ 16. bek. Illés nem az égbe ment fel, ahol Jehova és az angyalok lakhelye van. Lásd Az Őrtorony 1997. szeptember 15-ei számának a 15. oldalát.

^ 19. bek. Lásd Az Őrtorony 2005. augusztus 1-jei számának 10. oldalát.