Az izraeliták végeztek ki bűnözőket oszlopra feszítéssel?

Az ókorban sok nemzetben szokás volt oszlopra vagy cölöpre feszítéssel kivégezni bizonyos bűnözőket. A rómaiak ilyen kivégzőeszközre kötözték vagy szegezték a bűnözőket, akik talán még napokig életben maradtak, amíg a szervezetük fel nem adta a küzdelmet a fájdalommal, szomjúsággal, éhezéssel és a környezeti hatásokkal szemben. A rómaiak a legalávalóbb bűnözőket végezték ki oszlopra feszítéssel, ez a fajta kivégzés nagy szégyennek számított.

És Izraelben mi volt a szokás? Az izraeliták végeztek ki bűnözőket oszlopra feszítéssel? A mózesi törvény a következőt írta elő: „Ha valaki olyan bűnt követ el, hogy halálbüntetést érdemel, és megölik, te pedig oszlopra akasztod, ne maradjon holtteste egész éjjel az oszlopon, hanem temesd el őt még aznap” (5Móz 21:22, 23). Ebből nyilvánvaló, hogy abban az időszakban, melyet a Héber Iratok felölel, ha valaki halált érdemelt, először megölték, és csak azután akasztották oszlopra vagy fára.

Ezzel kapcsolatban a 3Mózes 20:2 ezt írja: „Ha Izrael fiai közül vagy a jövevények közül valaki, aki jövevényként lakik Izraelben, Moloknak ad utódaiból, halállal lakoljon. A föld népe kövezze halálra.” Azoknak, akikben „szellemidézés szelleme vagy jövendőmondó szellem” volt, szintén halállal kellett lakolniuk. Hogyan kellett őket kivégezni? „Halálra [kellett] őket kövezni” (3Móz 20:27).

Az 5Mózes 22:23, 24-ben ezt olvashatjuk: „Ha szűz lány jár jegyben egy férfival, és megtalálja valaki a városban, és vele hál, vigyétek ki mindkettőjüket annak a városnak a kapujába, és kövezzétek meg őket, hogy meghaljanak. A lányt, mert nem sikoltozott a városban, és a férfit, amiért meggyalázta embertársának a feleségét. Így gyomláld ki magad közül, ami gonosz.” Tehát abban az időszakban, melyet a Héber Iratok felölel, az izraeliták között a súlyos bűntettekért járó kivégzés elsődleges módja az volt, hogy megkövezték a bűnöst. *

Nyilvánvaló, hogy abban az időszakban, melyet a Héber Iratok felölel, ha valaki halált érdemelt, először megölték, és csak azután akasztották oszlopra vagy fára

Az 5Mózes 21:23 kijelenti, hogy „átkozott Isten előtt a felakasztott ember”. Az, hogy az Isten előtt átkozott, alávaló ember holttestét oszlopra vagy fára akasztva közszemlére tették, bizonyára elrettentő példa volt minden izraelita számára.

^ 6. bek. Sok tudós egyetért abban, hogy a Törvény idején a bűnözőket már azelőtt kivégezték, hogy a testüket oszlopra feszítették. Viszont van bizonyíték arra, hogy az első századra már néhány esetben előfordult, hogy a zsidók élve feszítettek oszlopra bűnözőket.