Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Buzgó vagy a jó cselekvésében?

Buzgó vagy a jó cselekvésében?

„Krisztus . . . önmagát adta értünk, hogy . . . megtisztítson magának egy népet, amely az ő tulajdon népe, s amely jó cselekedetekben buzgó” (TIT 2:13, 14)

1–2. Milyen páratlan megtiszteltetésben van része Jehova Tanúinak? Te hogyan érzel ez iránt?

SOKAN nagy megtiszteltetésnek veszik, ha egy figyelemre méltó eredményükért kitüntetik őket. Például egyesek Nobel-díjat kaptak azért, mert buzgón arra törekedtek, hogy kibékítsenek ellenséges vagy elidegenedett feleket. De mennyivel nagyobb megtiszteltetés az, hogy Isten nagyköveteiként vagy küldötteiként segíthetünk az embereknek békés kapcsolatba kerülni a Teremtőjükkel!

2 Jehova Tanúiként ebben a páratlan megtiszteltetésben van részünk. Isten és Krisztus parancsára így kérleljük az embereket: „Engedjétek magatokat megbékéltetni az Istennel” (2Kor 5:20). Jehova felhasznál bennünket, hogy hozzá vonzzuk az embereket. Több mint 235 országban és területen milliók tudtak ennek köszönhetően jó kapcsolatba kerülni Istennel, és így örök élet lehet a reménységük (Tit 2:11). Szívből jövő buzgalommal meghívunk mindenkit, hogy ha akarja, „vegye az élet vizét ingyen” (Jel 22:17). Mivel becsben tartjuk ezt az értékes megbízatásunkat, és szorgalmasan ellátjuk azt, méltán hívhatnak bennünket olyan népnek, „amely jó cselekedetekben buzgó” (Tit 2:14). Most vizsgáljuk meg, hogyan tudjuk az embereket Jehovához vonzani a jó cselekedetek iránti buzgalmunkkal. Ennek egyik módja a prédikálótevékenységünk.

UTÁNOZD JEHOVA ÉS JÉZUS BUZGALMÁT

3. Miről biztosít minket „a seregek Jehovájának buzgalma”?

3 Azzal kapcsolatban, amit Isten Fiának az uralma meg fog valósítani, az Ézsaiás 9:7 ezt írja: „A seregek Jehovájának buzgalma cselekszi ezt.” Ezek a szavak megmutatják, hogy égi Atyánkat igenis érdekli az emberiség megmentése, és tesz is ezért. Mivel Jehova is buzgó, nekünk is teljes szívvel, lelkesen és buzgón kell végeznünk a jó hír hirdetését. Jehova buzgalmát tükrözzük vissza, ha égünk a vágytól, hogy segítsünk az embereknek megismerni Istent. Biztosan te is elhatároztad,  hogy Isten munkatársaként a körülményeidhez mérten a lehető legteljesebb mértékben kiveszed a részed a jó hír hirdetéséből (1Kor 3:9).

4. Hogyan mutatott példát Jézus abban, hogy buzgón kitartott a szolgálatban?

4 Vizsgáljuk meg Jézus buzgalmát is. Tökéletes példát mutatott azzal, hogy buzgón kitartott a szolgálatban. A heves ellenállás dacára megőrizte a buzgalmát a prédikálómunkában egészen a földi élete végéig (Ján 18:36, 37). Amint közeledett áldozati halálának időpontja, egyre nagyobb erőfeszítést tett, hogy segítsen másoknak megismerni Jehovát.

5. Mit tett Jézus a fügefáról szóló szemléltetésével összhangban?

5 Például i. sz. 32 őszén Jézus elmondott egy szemléltetést egy emberről, akinek a szőlőjében volt egy fügefa, mely három éve nem hozott gyümölcsöt, ezért a férfi ki akarta vágatni. A vincellér még kért egy kis időt, hátha termővé tudja tenni. (Olvassátok fel: Lukács 13:6–9.) Jézus prédikálómunkája ekkor még kevés gyümölcsöt hozott, hiszen csak kevesen voltak a tanítványai. Ahogy azt a vincellérről szóló szemléltetés is mutatja, Jézus a hátralévő kevés időt – mintegy 6 hónapot – arra használta fel, hogy fokozza a prédikálótevékenységét Júdeában és Pereában. Néhány nappal a halála előtt sírt amiatt, hogy a legtöbben nem fogadták el az üzenetét (Máté 13:15; Luk 19:41).

6. Miért fokozzuk a prédikálótevékenységünket?

6 Tekintettel arra, hogy milyen közel van ennek a világnak a vége, létfontosságú, hogy fokozzuk a prédikálótevékenységünket. (Olvassátok fel: Dániel 2:41–45.) Igazán nagyszerű kiváltság, hogy Jehova Tanúi lehetünk! Ahhoz az egyedüli néphez tartozunk, amely azt a reményt nyújtja, hogy van valódi megoldás az emberiség problémáira. Egy újságíró nemrégiben megválaszolhatatlannak nevezte a következő kérdést: „Miért történnek rossz dolgok a jó emberekkel?” Keresztényként felelősségünk és kiváltságunk megosztani a Bibliában leírtakat mindazokkal, akik hajlandók meghallgatni, hogy mi Isten válasza az ilyen jellegű kérdésekre. Minden okunk megvan rá, hogy izzunk a szellemtől, miközben végezzük az Istentől kapott feladatunkat (Róma 12:11). Ha buzgón hirdetjük a jó hírt, Isten megáldja a munkánkat, és segíthetünk másoknak, hogy megismerjék és megszeressék Jehovát.

AZ ÖNFELÁLDOZÓ SZELLEM TISZTELETET SZEREZ JEHOVÁNAK

7–8. Hogyan szerez tiszteletet az önfeláldozó szellem Jehovának?

7 Ahogy azt Pál apostol életéből is láthatjuk, a szolgálatunk során előfordulhatnak „álmatlan éjszakák” és „étlenségek” (2Kor 6:5). Ezek a szavak jól érzékeltetik, hogy mit jelent az önfeláldozás. Talán eszünkbe juttatják az úttörőket, akik első helyre teszik életükben a szolgálatot, miközben gondoskodnak magukról anyagilag. Vagy gondolj az odaadó misszionáriusokra, akik „[kiöntetnek], mint egy italfelajánlás”, hogy külföldön szolgáljanak másokat (Fil 2:17). Aztán ott vannak a keményen dolgozó vének, akik étkezéseket hagynak ki, és előfordul, hogy nem alszanak, csakhogy gondoskodni tudjanak Jehova nyájáról. Az idős vagy a beteg személyek pedig mindent megtesznek azért, hogy ott legyenek az összejöveteleken, és kivegyék a részüket a szolgálatból. A szívünk hálával telik meg, amikor Isten ezen önfeláldozó szolgáira gondolunk. Az ilyen tettek nagy hatással vannak arra, ahogyan mások a szolgálatunkra tekintenek.

8 Egy olvasó, aki nem Jehova Tanúja, ezt írta levélben a Boston Target című napilapnak (Lincolnshire, Anglia): „Az emberek elvesztik a vallásokba vetett hitüket . . . Mivel töltik az egyházi szolgák az idejüket egész nap? Biztosan nem azzal, hogy  elmenjenek az emberekhez, mint ahogyan Krisztus tette . . . Jehova Tanúi tűnnek az egyetlen olyan vallásnak, amelyik törődik az emberekkel; ők azok, akik elmennek az emberekhez, és akiket őszintén foglalkoztat az igazság hirdetése.” Napjaink világára jellemző, hogy az emberek csak a saját vágyaik kielégítésével törődnek, így a mi önfeláldozó szellemünk nagy tiszteletet szerez Jehova Istennek (Róma 12:1).

Már az is nagy tanúskodás, ha csak látnak a szolgálatban

9. Mi indíthat arra, hogy buzgók maradjunk a jó cselekvésében?

9 Mit tegyünk, ha csökken a buzgalmunk a szolgálatban? Hasznos lehet, ha elgondolkodunk azon, hogy Jehova mit valósít meg a prédikálómunka által. (Olvassátok fel: Róma 10:13–15.) A megmentés attól függ, hogy az emberek hittel hívják-e segítségül Jehova nevét, de ezt nem tudják megtenni, ha nem prédikálunk nekik. Ennek felismerése arra indít majd bennünket, hogy buzgók maradjunk a jó cselekvésében, és szorgalmasan hirdessük a Királyság jó hírét.

A JÓ VISELKEDÉS ISTENHEZ VONZZA AZ EMBEREKET

A becsületességed és a kemény munkád nem marad észrevétlen

10. Hogyan vonzza a jó viselkedés Jehovához az embereket?

10 A buzgalom elengedhetetlen, de nem csak ez kell ahhoz, hogy Istenhez vonzzuk az embereket. Jó keresztényi viselkedésre is szükség van. Pál kiemelte, mennyire fontos ez: „Semmiképpen nem adunk okot a botránkozásra, hogy ne emelhessenek kifogást a szolgálatunk ellen” (2Kor 6:3). Az erkölcsileg tiszta beszéd és a helyes viselkedés ékesíti Isten tanítását, és vonzóvá teszi Jehova imádatát másoknak (Tit 2:10). Gyakran hallunk olyan esetekről, hogy az őszinte emberek kedvezően fogadják a jó hírt, amikor megfigyelik a keresztényhez méltó viselkedésünket.

11. Miért vizsgáljuk meg imával kísérve azt, hogy milyen hatással van a viselkedésünk másokra?

11 Tudjuk, hogy a tetteink jóra ösztönözhetik az embereket, de ennek az ellenkezője is igaz. Ezért akár otthon vagyunk,  akár a munkahelyünkön vagy az iskolában, nem szeretnénk senkinek okot adni arra, hogy kifogásolja a szolgálatunkat vagy a viselkedésünket. Ha készakarva gyakorlunk bűnt, annak végzetes következményei lehetnek számunkra (Héb 10:26, 27). Mindez indítson arra bennünket, hogy imával kísérve átgondoljuk, milyen a viselkedésünk, és milyen hatással van az másokra. Ahogy ennek a világnak az erkölcsi normái egyre hanyatlanak, az őszinte emberek egyre jobban látni fogják a különbséget „aközött, aki szolgálja Istent, és aközött, aki nem szolgálja őt” (Mal 3:18). A jó keresztényi viselkedésünk valóban fontos ahhoz, hogy az emberek meg tudjanak békélni Istennel.

12–14. Hogyan fognak mások az igazsághoz viszonyulni, ha látják, hogy kitartunk a hitpróbákban? Mondj példát!

12 Pál azt írta a korintusziaknak, hogy nyomorúságokban, nehézségekben, verésekben és bebörtönzésekben is része volt. (Olvassátok fel: 2Korintusz 6:4, 5.) Ha kitartunk az ellenségeskedések közepette, az arra indíthat másokat, hogy elfogadják az igazságot. Például néhány évvel ezelőtt Angola egyik részén megpróbálták leállítani Jehova Tanúi tevékenységét. Két Tanút és harminc érdeklődő személyt, akik részt szoktak venni az összejöveteleinken, összetereltek, majd a nőket és a gyermekeket sem kímélve véresre verték őket korbáccsal. Meg akarták félemlíteni a helyi embereket, hogy senki se hallgassa meg Jehova Tanúit, ezért végignézették velük a verést. Ám a nyilvános verést követően a közösség sok tagja bibliatanulmányozást kért. A prédikálómunka folytatódott, és sokan elfogadták az igazságot, a testvérek pedig rengeteg áldásban részesültek.

13 Ez a példa rámutat, hogy milyen jó eredménye lehet annak, ha szilárdan kiállunk a Biblia alapelvei mellett. Gondoljunk arra is, hogy milyen sokan lehettek azok, akik megbékéltek Istennel annak köszönhetően, hogy Péter és a többi apostol bátran kiállt a hite mellett (Csel 5:17–29). Az iskolatársaink, a munkatársaink és a családtagjaink talán kedvezően fognak reagálni, ha látják, hogy kiállunk azért, ami helyes.

14 Nincs olyan időszak, amikor éppen ne üldöznék néhány testvérünket. Például Örményországban mintegy 40 testvérünk van börtönben a semlegessége miatt, és a következő hónapokban valószínűleg még sokakat be fognak börtönözni. Eritreában Jehova 55 szolgája van börtönben, akik közül néhányan 60 évesek is elmúltak. Dél-Koreában körülbelül 700 Tanú van börtönben a hite miatt, és már 60 éve börtönöznek be itt testvéreket. Imádkozzunk azért, hogy az üldözött testvéreink hűsége dicsőséget szerezzen Istennek, és segítsen az igazságszerető embereknek az igaz imádat mellett állást foglalni (Zsolt 76:8–10).

15. Mondj példát arra, hogyan vonzhatja a becsületességünk az igazsághoz az embereket.

15 A becsületességünk szintén az igazsághoz vonzhatja az embereket. (Olvassátok fel: 2Korintusz 6:4, 7.) Nézzünk egy példát: Egy testvérnő éppen be akarta dobni a pénzt a jegyautomatába a buszon, amikor az egyik ismerőse azt mondta neki, hogy felesleges erre a rövid útra jegyet vennie. A testvérnő elmagyarázta neki, hogy miért helyénvaló akkor is fizetni, ha csak egy megállót utazik valaki. Az ismerőse ezután leszállt. Ekkor a buszvezető odafordult a testvérnőhöz, és megkérdezte, hogy Jehova Tanúja-e. „Igen – válaszolta a testvérnő. – Miért kérdi?” A buszvezető erre ezt felelte: „Hallottam a beszélgetésüket, és tudom, hogy Jehova Tanúi azon kevesek között vannak, akik mindig vesznek jegyet, és mindenben becsületesek.” Néhány hónappal később az egyik összejövetelen egy férfi ment oda a testvérnőhöz, és ezt mondta: „Megismer engem? Én vagyok az a buszvezető, akivel a jegyvásárlásról beszélgetett. Miután láttam a becsületességét,  úgy döntöttem, hogy tanulmányozni fogom a Bibliát Jehova Tanúival.” Ha az emberek látják, hogy becsületesek vagyunk, Isten olyan szolgáinak fognak tartani minket, akikben meg lehet bízni.

MINDIG SZEREZZÜNK TISZTELETET ISTENNEK A JÓ TULAJDONSÁGAINKKAL

16. Miért érinti meg az emberek szívét a hosszútűrés, a szeretet és a kedvesség? Mondj példát arra, mit tesz néhány vallási vezető.

16 Azzal is Jehovához vonzhatjuk az embereket, ha olyan tulajdonságokat mutatunk ki, mint amilyen a hosszútűrés, a szeretet és a kedvesség. Néhányan, akik megfigyelik a viselkedésünket, talán szeretnének majd többet megtudni Jehováról, a szándékáról és az ő népéről. Az igaz keresztények hozzáállása és viselkedése éles ellentétben áll azokéval, akiknek az imádata gyakran nem több mint színlelés. Néhány vallási vezető úgy gazdagodott meg, hogy becsapta a hívőket. Arra használták fel az adomány nagy részét, hogy fényűző otthonuk és luxusautójuk legyen, egyikük még egy légkondicionált kutyaólat is vett. Valójában sokan, akik állítólag Krisztus követői, nem engedelmeskednek a következő parancsának: „ingyen adjátok” (Máté 10:8). Ehelyett a hűtlen izraelita papokhoz hasonlóan „csak fizetségért oktatnak”, a legtöbb tanításuk pedig Írás-ellenes (Mik 3:11). Az ilyen képmutató viselkedés senkinek sem segít megbékélni Istennel.

17–18. a) Hogyan szerez tiszteletet Jehovának, ha visszatükrözzük az ő tulajdonságait? b) Mi indít téged arra, hogy továbbra is kitarts a jó cselekvésében?

17 Az igaz keresztény tanítások és a mások iránti jó tettek megérintik az emberek szívét. Például egy úttörő házról házra tanúskodott, és az egyik ajtónál egy idős özvegy azonnal elutasította. Az idős asszony elmondta, hogy épp a létrán állt a konyhában, és megpróbált kicserélni egy villanykörtét, amikor a testvér csöngetett. A testvér megjegyezte, hogy nem biztonságos, ha egyedül próbálkozik ilyesmivel. Így ő cserélte ki az izzót, majd továbbment. Amikor az asszony fia értesült a történtekről, annyira nagy hatással volt rá, amit a testvér tett, hogy elhatározta, megkeresi, hogy megköszönje neki a segítséget. Végül a férfival bibliatanulmányozás kezdődött.

18 Miért határoztál úgy, hogy állhatatosan kitartasz a jó cselekvésében? Talán azért, mert tisztában vagy azzal, hogy ha buzgó vagy a szolgálatban és Isten akaratával összhangban cselekszel, akkor tiszteletet szerzel Jehovának, és talán másoknak is segíthetsz, hogy megmentést nyerjenek. (Olvassátok fel: 1Korintusz 10:31–33.) Ezenkívül azért vagyunk buzgók a prédikálásban, és azért igyekszünk jól viselkedni, mert ki akarjuk mutatni, hogy mennyire szeretjük Istent és az embertársainkat (Máté 22:37–39). Ha buzgók vagyunk a jó cselekvésében, akkor már most örömteliek és megelégedettek leszünk. Továbbá nagyon várjuk már azt az időt, amikor az egész emberiség buzgó lesz az igaz imádatban, és dicsőíteni fogja a Teremtőnket, Jehovát.