Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2013. április

Soha ne fáradjunk bele a jó cselekvésébe!

Soha ne fáradjunk bele a jó cselekvésébe!

„Ne hagyjunk fel annak cselekvésével, ami jó” (GAL 6:9)

1–2. Miért jó, ha elgondolkodunk azon, amit Jehovának a világmindenségre kiterjedő szervezetéről tudunk?

MENNYIRE felemelő érzés tudni, hogy mi is részét alkotjuk egy hatalmas, világmindenségre kiterjedő szervezetnek. Az Ezékiel könyvének 1. fejezetében, illetve a Dániel könyvének 7. fejezetében feljegyzett látomások élénken mutatják be azt, ahogyan Jehova megvalósítja a szándékát. Jehova Jézusra bízta a szervezete földi részét, mely Jézus irányításával prédikálja a jó hírt, ellátja szellemi táplálékkal azokat, akik a prédikálómunkát végzik, és segít másoknak, hogy Jehova imádóivá váljanak. Ez biztosan megerősíti a Jehova szervezetébe vetett bizalmunkat (Máté 24:45).

2 Vajon mi személy szerint lépést tartunk ezzel a nagyszerű szervezettel? Az évek folyamán nőtt vagy lanyhult a lelkesedésünk az igazság iránt? Ha elgondolkodunk ezeken a kérdéseken, talán rájövünk, hogy kezdünk fáradni, vagy esetleg már veszítettünk a buzgóságunkból. Ez bármelyikünkkel előfordulhat. Az első században Pál apostolnak arra kellett buzdítania a keresztény hittársait, hogy gondolkodjanak el azon, milyen buzgó volt Jézus. Azt írta, hogy ez segíteni fog nekik, hogy ne fáradjanak meg, és ne lankadjanak el lelkükben (Héb 12:3). Hasonlóképpen, az előző cikk alapos megvizsgálása – amely azt tárgyalta, hogy mit valósít meg Jehova szervezete – biztosan sokat segített nekünk abban, hogy megőrizzük a lelkesedésünket, és továbbra is kitartsunk.

3. Mire van szükségünk ahhoz, hogy ne fáradjunk ki, és mit fogunk megvizsgálni ebben a cikkben?

3 Pál azonban arra is utalt, hogy többre van szükség ahhoz, hogy ne fáradjunk ki. Ezt írta: „ne hagyjunk fel annak cselekvésével, ami jó” (Gal 6:9). Vagyis tettekre is szükség van. Vizsgáljunk meg most öt területet. Ha megfogadjuk az ezekkel kapcsolatos tanácsokat, az segít, hogy rendíthetetlenek legyünk, és lépést tartsunk Jehova szervezetével. Azt is el tudjuk majd dönteni, hogy jobban oda kell-e figyelni nekünk vagy a családunknak valamelyik területre.

 NE HANYAGOLJUK EL AZ ÖSSZEJÖVETELEKET!

4. Miért mondhatjuk, hogy az összejövetelek elválaszthatatlan részei az igaz imádatnak?

4 Az összejövetelek mindig is nagyon fontosak voltak Jehova szolgáinak. Az emberi szem számára láthatatlan birodalomban a szellemteremtmények rendszeres időközönként megjelennek Jehova színe előtt (1Kir 22:19; Jób 1:6; 2:1; Dán 7:10). Az ókorban az izraelitáknak egybe kellett gyűlniük, „hogy figyeljenek és tanuljanak” (5Móz 31:10–12). Az első századi zsidók a zsinagógákban gyűltek össze rendszeresen, ahol felolvastak az Írásokból (Luk 4:16; Csel 15:21). Az egybegyűlés a keresztény gyülekezet létrejötte után is fontos volt, és napjainkban is nagy szerepe van az imádatunkban. Az igaz keresztények figyelnek „egymásra a szeretetre és jó cselekedetekre való ösztönzés végett”. Szükség van arra, hogy bátorítsuk „egymást, éspedig annál inkább, minél inkább közeledni [látjuk] azt a napot”, azaz Jehova napját (Héb 10:24, 25).

5. Hogyan buzdíthatjuk egymást az összejöveteleken?

5 Az egyik kiemelkedő módja annak, ahogyan buzdíthatjuk egymást az, hogy közreműködünk az összejöveteleken. Egyebek mellett úgy tehetünk tanúbizonyságot a hitünkről, hogy választ adunk a kiadványokban feltett kérdésekre, kifejtjük, hogyan lehet alkalmazni egy-egy írásszöveget, vagy elmondunk egy rövid tapasztalatot, hogy miért bölcs követni a bibliai alapelveket (Zsolt 22:22; 40:9). Akárhány éve járjunk is az összejövetelekre, mindig buzdító hallani mind a fiatal, mind az idős testvéreink szívből jövő hozzászólásait.

6. Egyebek mellett miben segítenek nekünk az összejövetelek?

6 Milyen más okai vannak még annak, hogy Isten fontosnak tartja, hogy rendszeresen összegyűljünk? Az összejövetelek és a kongresszusok segítenek, hogy bátran tudjunk prédikálni, és ne keseredjünk el, ha ellenségeskedést vagy közönyt tapasztalunk (Csel 4:23, 31). A Biblián alapuló előadások és más programrészek megerősítik a hitünket (Csel 15:32; Róma 1:11, 12). Az összejöveteleken kapott oktatásnak és kölcsönös bátorításnak köszönhetően valódi boldogságot érzünk, és megvigasztalódunk a veszedelem napjain (Zsolt 94:12, 13). Azoknak az oktatóprogramoknak az elkészítését, melyeken Jehova népe a világon mindenütt részt vesz, a Vezető Testület Tanítói Bizottsága felügyeli. Mennyire hálásak lehetünk, amiért minden héten ilyen kiváló tanításban részesülünk az összejöveteleken!

7–8. a) Mi az összejövetelek elsődleges célja? b) Neked hogyan válnak a javadra az összejövetelek?

7 De nemcsak azért járunk az összejövetelekre, hogy mi hasznot merítsünk belőlük. Az összejövetelek elsődleges célja az, hogy Jehovát imádjuk. (Olvassátok fel: Zsoltárok 95:6.) Milyen nagyszerű kiváltság, hogy dicsérhetjük csodálatos Istenünket! (Kol 3:16). Jehova méltó rá, hogy rendszeresen imádatot mutassunk be neki azáltal, hogy részt veszünk és közreműködünk az összejöveteleken (Jel 4:11). Nem csoda hát, hogy a Szentírás arra buzdít minket, hogy ne hagyjunk fel „egybegyűlésünkkel, mint szokásuk némelyeknek” (Héb 10:25).

8 Vajon mi is úgy érezzük, hogy az összejövetelek segítenek kitartani mindaddig, amíg Jehova el nem pusztítja ezt a gonosz világrendszert? Ha igen, akkor a fontosabb dolgok közé fognak tartozni az életünkben ezek a szellemi programok, és elsőbbséget fogunk biztosítani nekik még akkor is, ha elfoglaltak vagyunk (Fil 1:10). Bizonyára csak nagyon indokolt esetben fogjuk elmulasztani azokat az alkalmakat, amikor egybegyűlhetünk a testvéreinkkel Jehova imádatára.

 KUTASSUK FEL A TISZTA SZÍVŰEKET!

9. Miből látható, hogy fontos a prédikálómunka?

9 Az is segít lépést tartanunk Jehova szervezetével, ha teljes mértékben kivesszük a részünket a prédikálómunkából. Ezt a munkát Jézus kezdte el, amikor a földön járt (Máté 28:19, 20). A Királyság-prédikáló és tanítványképző munka azóta is az egyik legfontosabb feladata Jehova egész szervezetének. Sok, napjainkban megtörtént eset mutatja, hogy angyalok támogatják a munkánkat, és elvezetnek azokhoz, „akik helyesen [viszonyulnak] az örök élethez” (Csel 13:48; Jel 14:6, 7). Jehova szervezetének a földi része pedig megszervezi és támogatja ezt a mindennél előbbre való munkát. Vajon a mi életünkben is ilyen fontos a prédikálás?

10. a) Mondd el, mit tesz egy testvér azért, hogy megőrizze az igazság iránti lelkesedését. b) Neked hogyan segít a szolgálat, hogy ne fáradj ki?

10 Ha buzgók vagyunk a szolgálatban, az segít, hogy megőrizzük a lelkesedésünket az igazság iránt. Figyeljük meg, hogy mit mondott Mitchel, aki már régóta vénként és általános úttörőként szolgál: „Úgy szeretek az embereknek az igazságról beszélni! Ha Az Őrtoronynak vagy az Ébredjetek!-nek egy-egy új cikkére gondolok, csak ámulok, hogy mennyi bölcsesség, éleslátás van bennük, és milyen kiegyensúlyozottságot tükröznek. Utána rögtön arra vágyok, hogy elmenjek a szolgálatba, és lássam, hogyan reagálnak az emberek, hogyan tudom felcsigázni az érdeklődésüket. A szolgálat segít, hogy kiegyensúlyozott  maradjak. Nem engedem, hogy bármi is elrabolja azt az időt, melyet a szolgálatra szánok.” Ha buzgók vagyunk a szent szolgálatban, az nekünk is segíteni tud, hogy rendíthetetlenek maradjunk ezekben az utolsó napokban. (Olvassátok fel: 1Korintusz 15:58.)

FORDÍTSUK JAVUNKRA A SZELLEMI TÁPLÁLÉKOT!

11. Miért kell teljes mértékben a javunkra fordítanunk a Jehovától jövő szellemi táplálékot?

11 Annak érdekében, hogy erősek maradjunk szellemileg, Jehova bőségesen gondoskodik szellemi táplálékról a kiadványok által. Talán már veled is előfordult, hogy egy kiadvány elolvasása után erre gondoltál: „Pont erre volt szükségem! Mintha nekem írták volna!” Ez nem véletlen, hisz Jehova a kiadványok által oktat és vezet bennünket. Ezt mondja: „Éleslátást adok neked, és oktatlak az útra, melyen járnod kell” (Zsolt 32:8). Teljes mértékben a javunkra fordítjuk a szellemi táplálékot, és elmélkedünk azon, amit olvasunk? Ha így teszünk, akkor biztosan gyümölcsöt fogunk teremni, és nem gyengülünk meg szellemileg ezekben a próbateljes utolsó napokban. (Olvassátok fel: Zsoltárok 1:1–3; 35:28; 119:97.)

12. Mi segíthet, hogy ne vegyük magától értetődőnek a bőséges szellemi táplálékot?

12 Hasznos lehet, ha megvizsgáljuk, hogy milyen munka folyik a háttérben annak érdekében, hogy rendszeresen megkaphassuk az egészséges szellemi táplálékot. A Vezető Testület Írói Bizottságának a felügyelete alatt folyik a nyomtatott kiadványoknak és a honlapunkra felkerülő anyagoknak az elkészítése, melyhez elengedhetetlen kutatást végezni, megírni a cikkeket, ellenőrizni a szöveg helyességét, illusztrációkat készíteni, és lefordítani az elkészült anyagokat. A nyomtatást végző fiókhivatalokból pedig elszállítják a kiadványokat még a legtávolabbi gyülekezetekbe is. Miért van szükség erre a sok munkára? Azért, hogy Jehova népe jól táplált legyen szellemileg (Ézs 65:13). Fordítsuk hát teljes mértékben a javunkra a szellemi táplálékot, melyről Jehova szervezete gondoskodik (Zsolt 119:27).

TÁMOGASSUK A SZERVEZETET!

13–14. Kik támogatják Jehova szervezetét az égben, és hogyan utánozhatjuk a példájukat?

13 János apostol egy látomásban látta Jézust, amint egy fehér lovon ül, és győzelmet arat azok fölött, akik fellázadnak Jehova ellen (Jel 19:11–15). Biztosan hiterősítő tudni, hogy Jézus mellett ott vannak a hűséges angyalok és azok a győztes felkentek is, akik már megkapták az égi jutalmukat (Jel 2:26, 27). Milyen kiváló példát mutatnak ők azzal, hogy támogatják Jehova szervezetét!

14 Hozzájuk hasonlóan a nagy sokaság mindenben támogatja Krisztus azon felkent testvéreit, akik még a földön élnek, és vezetést nyújtanak a szervezetben. (Olvassátok fel: Zakariás 8:23.) Mi személy szerint hogyan támogathatjuk Jehova szervezetét? Például úgy, hogy alávetjük magunkat azoknak, akik vállalják köztünk a vezetést (Héb 13:7, 17). Ezt már a saját gyülekezetünkben megtehetjük. Az, ahogyan a vénekről beszélünk, tiszteletet ébreszt másokban irántuk és a munkájuk iránt? Buzdítjuk a gyermekeinket, hogy tiszteljék ezeket a hűséges férfiakat, és fogadják meg a Szentíráson alapuló tanácsaikat? Szoktunk arról beszélgetni a családunkban, hogy hogyan támogathatnánk anyagilag a világméretű prédikálómunkát? (Péld 3:9; 1Kor 16:2; 2Kor 8:12). Segítünk a Királyság-terem takarításában és karbantartásában? Ha Jehova azt látja, hogy ilyen módokon támogatjuk a szervezetét, akkor kiárasztja ránk a szent szellemét. A szelleme által pedig segíteni tud nekünk, hogy ne fáradjunk ki ezekben az utolsó napokban (Ézs 40:29–31).

 ÉLJÜNK ÖSSZHANGBAN AZ ÜZENETÜNKKEL!

15. Miért kell folyamatosan küzdenünk azért, hogy összhangban éljünk Jehova nagyszerű szándékával?

15 Végezetül, ahhoz, hogy kitartsunk, és lépést tartsunk Jehova szervezetével, összhangban kell élnünk az üzenetünkkel, vagyis meg kell bizonyosodnunk „arról, hogy mi elfogadható az Úr előtt” (Ef 5:10, 11). A gyarlóságaink, valamint Sátán és a gonosz világa miatt folyamatosan küzdenünk kell az ártó befolyások ellen. Némely drága testvérünk és testvérnőnk nap mint nap keményen harcol azért, hogy megőrizze a Jehovával ápolt jó kapcsolatát. Jehova szemében ezért nagyon értékesek. Tehát soha ne adjuk fel a küzdelmet, mert ha összhangban élünk Jehova szándékával, akkor boldogok leszünk, és biztosak lehetünk benne, hogy az imádatunk nem hiábavaló (1Kor 9:24–27).

Szorgalmasan segítsünk másoknak megérteni, hogy ők is tagjai lehetnek Jehova hatalmas szervezetének

16–17. a) Mit tegyünk, ha súlyos bűnt követtünk el? b) Mit tanulhatunk Anne példájából?

16 De mit tegyünk, ha súlyos bűnt követtünk el? Kérjünk segítséget, amilyen gyorsan csak lehet. Ha eltitkoljuk a bűnt, az csak ront a helyzeten. Ne felejtsük el, hogy mi történt Dáviddal. Mivel nem vallotta meg a bűneit, egész álló nap sóhajtozott, és úgy érezte, elsorvadtak a csontjai (Zsolt 32:3). Ha valaki eltitkolja a bűneit, kifárad érzelmileg és szellemileg, „aki viszont megvallja és elhagyja azokat, irgalomra lel” (Péld 28:13).

17 Figyeljük meg például Anne * esetét. A tizenéves kora vége felé általános úttörőként szolgált, ám idővel kettős életet kezdett élni. Ez nagyon rossz hatással volt rá, a lelkiismerete állandóan vádolta. „Boldogtalan és szomorú voltam” – mondja. Mi történt később Anne-nel? Egyik nap az összejövetelen a Jakab 5:14, 15-ről volt szó. Anne felismerte, hogy segítségre van szüksége, ezért odament a vénekhez. Visszaemlékezve erre az időszakra, így folytatja: „Ezek a versek olyanok, mint egy recept, melyet Jehova azért írt fel, hogy meggyógyítson minket szellemileg. A gyógyszert nem könnyű lenyelni, de végül is az fog segíteni. Én megfogadtam az ezekben a bibliaversekben található tanácsot, és tényleg segített.” Azóta eltelt néhány év, és Anne újra tiszta lelkiismerettel és buzgón szolgálja Jehovát.

18. Mit határozzunk el?

18 Milyen csodálatos, hogy Jehova páratlan szervezetéhez tartozhatunk most, ezekben az utolsó napokban! Határozzuk el, hogy soha nem vesszük magától értetődőnek mindazt, amit ettől a szervezettől kapunk. A családunkkal együtt tegyünk erőfeszítést, hogy rendszeresen részt tudjunk venni az összejöveteleken, szorgalmasan keressük a tiszta szívűeket a területünkön, és tartsuk nagy becsben a rendszeresen kapott szellemi táplálékot. Támogassuk azokat, akik vállalják közöttünk a vezetést, és éljünk összhangban az üzenetünkkel. Ha így teszünk, lépést tudunk tartani Jehova szervezetével, és soha nem fáradunk bele a jó cselekvésébe.

^ 17. bek. A nevet megváltoztattuk.