Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2013. április

Fordítsd teljesen javadra a Biblia olvasását

Fordítsd teljesen javadra a Biblia olvasását

„Gyönyörködöm én az Isten törvényében” (RÓMA 7:22)

1–3. Hogyan válik javunkra, ha olvassuk a Bibliát, és alkalmazzuk a tanításait?

„MINDEN reggel megköszönöm Jehovának, hogy segít megértenem a Bibliát” – mondja egy idős testvérnő, aki már több mint negyvenszer elolvasta a teljes Bibliát, és még ma is ragaszkodik ehhez a jó szokásához. Egy fiatal testvérnőnek a bibliaolvasás segített abban, hogy Jehova valóságossá váljon számára. Így közelebb került égi Atyjához. Ezt írta: „Sosem voltam még ilyen boldog!”

2 Péter apostol arra buzdított mindenkit, hogy fejlesszen ki „vágyakozást a szó hamisítatlan teje után” (1Pét 2:2). Akik kielégítik ezt a vágyakozásukat a Biblia tanulmányozása által, és alkalmazzák a Biblia tanításait, azoknak tiszta a lelkiismeretük, és van életcéljuk. Tartós barátságokat alakítanak ki azokkal, akik szintén szeretik és szolgálják az igaz Istent. Ezek nyomós okok arra, hogy gyönyörködjünk Isten törvényében (Róma 7:22). De ennél még több hasznunk származhat a Biblia olvasásából. Említsünk meg néhányat.

3 Minél többet tanulsz Jehováról és a Fiáról, annál jobban fogod szeretni őket és az embertársaidat is. Ha pontos ismeretet szerzel a Szentírásból, az segíteni fog tisztán látnod, hogy Isten hamarosan hogyan menti meg az engedelmes embereket ettől a haldokló rendszertől. A szolgálatban egy nagyszerű üzenetet oszthatsz meg az emberekkel. Jehova meg fog áldani téged, miközben megosztod másokkal, amit Isten Szavának olvasása közben tanultál.

OLVASS ÉS ELMÉLKEDJ

4. Mit jelent „halk hangon” olvasni a Bibliát?

4 Jehova nem akarja, hogy a szolgái csupán sietve végigolvassák a Szavát. Az ókorban élt Józsuénak ezt mondta: „Ne távozzon el szádtól a törvénynek e könyve, olvasd azt halk hangon éjjel és nappal” (Józs 1:8; Zsolt 1:2). Vajon ez azt jelenti, hogy minden egyes szót,  amit a Mózes első könyvétől a Jelenésekig olvasunk, suttogva ki kell mondanunk? Nem. Azt jelenti, hogy elég lassan kell olvasnunk ahhoz, hogy elmélkedni tudjunk az olvasottakon. Ha „halk hangon” olvasod a Bibliát, azokra a részekre tudsz koncentrálni, melyek különösen hasznosak és buzdítóak számodra abban a pillanatban. Ha ilyen részeket, verseket vagy beszámolókat találsz, olvasd lassan, talán úgy, hogy olvasás közben csendesen kimondod a szavakat. Lehet, hogy egy szentírási gondolat éppen így lesz rád a legnagyobb hatással. Miért fontos ez? Mert csak akkor fogsz erős ösztönzést érezni arra, hogy alkalmazd az életedben Isten tanácsait, ha igazán megérted őket.

5–7. Hogyan segít Isten Szavának halk hangon való olvasása, hogy a) erkölcsileg tiszta maradj; b) türelemmel és kedvesen bánj másokkal; c) bízz Jehovában még a nehéz helyzetekben is?

5 Főleg akkor hasznos halk hangon olvasni, ha számodra kevésbé ismert vagy nehezen érthető bibliai könyveket olvasol. Szemléltetésül képzeljünk el három jelenetet. Az elsőben egy fiatal testvér a személyes bibliaolvasása során Hóseás próféciáját olvassa. A 4. fejezetnél megáll, miután halk hangon elolvassa a 11–13. verseket. (Olvassátok fel: Hóseás 4:11–13.) Miért? Ezek a versek felkeltik a figyelmét, mivel az iskolában folyamatosan küzdenie kell, hogy ellen tudjon állni az erkölcstelen csábításoknak. Eltűnődik a verseken, és ezt gondolja magában: „Jehova látja a rossz tetteinket, még ha egyedül vagyunk is. Nem akarom megbántani őt.” A testvér elhatározza, hogy erkölcsileg tiszta marad Isten előtt.

6 A második jelenetben egy testvérnő Jóel könyvét olvassa, a 2. fejezet 13. versét. (Olvassátok fel: Jóel 2:13.) Amint halk hangon olvassa ezt a verset, elgondolkodik azon, hogy utánoznia kell Jehovát, aki „könyörületes és irgalmas . . . lassú a haragra, és bővelkedik szerető-kedvességben”. Elhatározza, hogy kerülni fogja a gúnyos és ingerült hangnemet, mivel néha így beszél a férjével és másokkal is.

7 A harmadik jelenetben képzeljünk el egy keresztény apát, aki elveszítette a munkáját, és aggódik a felesége és a gyermekei jóléte miatt. Halk hangon azt olvassa a Náhum 1:7-ben, hogy Jehova „ismeri azokat, akik menedéket keresnek nála”, és megvédi őket, mint egy „erődítmény a nyomorúság napján”. Ez a gondolat megvigasztalja őt. Érzi, hogy Jehova szeretettel törődik velük, és már nem aggódik túlságosan. Ezután elolvassa a 15. verset halk hangon. (Olvassátok fel: Náhum 1:15.) Testvérünk megérti, hogy ha nehéz helyzetekben prédikálja a jó hírt, azzal kifejezi, hogy valóban Jehova az erődítménye. Bár kitartóan keres új munkahelyet, most arra is indíttatást érez, hogy a hétköznapokon is több időt töltsön a szolgálatban.

8. Röviden említs meg egy szellemi drágakövet, melyre a bibliaolvasásod során bukkantál.

8 Az előzőekben említett hasznos gondolatok olyan bibliai könyvekben találhatók, melyeket néhányan nehezen érthetőnek tartanak. Ha azzal a vággyal vizsgálod Hóseás, Jóel és Náhum könyvét, hogy tanulj belőlük, akkor kedvet kapsz hozzá, hogy ugyanezzel a módszerrel folytasd ezeknek a könyveknek az olvasását. Képzeld csak el, milyen sok bölcsességre és vigasztaló gondolatra lelhetsz ezekben a prófétai könyvekben! És mi a helyzet a Biblia többi részével? Isten Szava olyan, mint egy valódi kincsesbánya. Aknázd ki jól! Miközben elolvasod a teljes Bibliát, legyen az a célod, hogy megtaláld Jehova vezetésének és a tőle jövő megerősítésnek az értékes drágaköveit.

TEGYÉL MEG MINDENT, HOGY MEGÉRTSD, AMIT OLVASOL

9. Hogyan érthetjük meg jobban Isten akaratát?

9 Noha fontos naponta olvasni valamennyit a Bibliából, az is lényeges, hogy  megértsük, és éleslátást nyerjünk belőle. Éppen ezért vedd jó hasznát a Jehova szervezete által kiadott kiadványoknak, amikor kutatást végzel az olvasott személyekkel, helyekkel és eseményekkel kapcsolatban. Vagy ha azt szeretnéd tudni, hogy egy bizonyos bibliai tanítást hogyan tudnál alkalmazni az életedben, megkérdezhetnél egy vént a gyülekezetből, vagy egy másik érett testvért vagy testvérnőt. Egy első századi keresztény, Apollós mindent megtett azért, hogy jobban megértse az Írásokat. A példájából látni fogjuk, miért fontos nekünk is erre törekedni.

10–11. a) Milyen segítséget kapott Apollós, hogy a jó hír hatékonyabb szolgája legyen? b) Mit tanulhatunk Apollós példájából? (Lásd a „Naprakészen tanítasz?” című kiemelt részt.)

10 A zsidó keresztény, Apollós „igen jártas volt az Írásokban”, és „izzott a szellemtől”. A Cselekedetek könyve ezt írja róla: „kezdte pontosan szólni és tanítani a Jézusra vonatkozó dolgokat, de csak János keresztségét ismerte”. A tudta nélkül olyasmit tanított a keresztelkedésről, mely már nem volt érvényben. Miután egy keresztény házaspár, Akvila és Priszcilla hallotta őt tanítani Efézusban, „még pontosabban kifejtették neki az Isten útját” (Csel 18:24–26). Milyen haszna származott ebből Apollósnak?

11 Efézus után Apollós Akhájában prédikált. „Amikor odaért, nagy segítségére volt azoknak, akik hívőkké lettek, az Isten ki nem érdemelt kedvessége által; mert erőteljesen és alapossággal bizonyította nyilvánosan, hogy a zsidóknak nincs igazuk, kimutatva az Írások által, hogy Jézus a Krisztus” (Csel 18:27, 28). Ekkor Apollós már pontosan el tudta magyarázni, mit jelent a keresztelkedés. Most, hogy jobban megértette az Írásokat, „nagy segítségére volt” az újaknak, hogy előrehaladjanak az igaz imádatban. Mit tanulhatunk  tőle? Nekünk is keményen kell fáradoznunk, hogy megértsük, amit a Bibliában olvasunk. De ha mi is tanácsot kapunk egy tapasztalt hívőtársunktól arra, hogyan taníthatnánk hatékonyabban, akkor alázatosan és hálásan fogadjuk el a tanácsát. Ha így teszünk, a szent szolgálatunk minősége javulni fog.

SEGÍTS MÁSOKNAK A TANULTAKKAL

12–13. Szemléltesd, hogyan segíthet az Írások tapintatos használata a bibliatanulmányozóknak előrehaladni.

12 Priszcillához, Akvilához és Apollóshoz hasonlóan mi is áldásnak bizonyulhatunk mások számára. Milyen érzés, amikor azt látod, hogy a buzdításod hatására egy érdeklődőnek sikerült legyőznie egy akadályt, és szellemileg előre tud haladni? Vagy ha vén vagy, hogyan érzel, ha egy hittársad megköszöni a szentírási tanácsodat, aminek segítségével át tudott vészelni egy nehéz időszakot? Semmi kétség, hogy örömet és megelégedettséget ad, ha Isten Szavával segíteni tudunk másoknak jobbá tenni az életüket. * Nézzük, hogyan érhetjük el ezt a célt.

13 Illés napjaiban sok izraelita nem foglalt állást sem az igaz, sem a hamis imádat mellett. A tanács, amit Illés nekik adott, segíthet egy határozatlan bibliatanulmányozónak, aki nemigen halad előre szellemileg. (Olvassátok fel: 1Királyok 18:21.) Nézzünk egy másik helyzetet. Ha egy érdeklődő fél a barátai vagy a családja reagálásától, az Ézsaiás 51:12, 13-at felhasználva, megerősítheted az elhatározását, hogy Jehovát imádja. (Olvassátok fel!)

14. Mi segít, hogy eszedbe jussanak a bibliaversek, amikor segíteni akarsz valakinek?

14 A Biblia tele van olyan versekkel, melyek buzdíthatják, helyreigazíthatják és megerősíthetik az olvasóit. Felmerülhet azonban benned a kérdés: „Hogyan találhatom meg azokat a verseket, melyekre éppen szükségem van?” Naponta olvasd a Bibliát, és elmélkedj Isten gondolatain. Így olyan bibliaversekkel tudod megtölteni az elmédet, melyekre Jehova szelleme emlékeztetni tud, ha szükséged van rá (Márk 13:11; olvassátok fel: János 14:26). *

15. Mi segít még jobban megérteni Isten Szavát?

15 Salamon királyhoz hasonlóan kérjünk bölcsességet Jehovától, hogy el tudjuk látni a teokratikus kötelezettségeinket (2Krón 1:7–10). Kövessük a prófétákat, akik „szorgalmasan tudakozódtak és gondosan kutattak” Isten Szavában, hogy pontos ismeretre tegyenek szert Jehováról és az akaratáról (1Pét 1:10–12). Pál apostol azt tanácsolta Timóteusznak, hogy „a hitnek” és a „jó tanításnak szavaival” táplálkozzon (1Tim 4:6). Ha így teszünk, a lehető legjobb helyzetben leszünk ahhoz, hogy szellemi segítséget nyújtsunk másoknak, ugyanakkor a saját hitünket is megerősíthetjük.

BIZTOS VÉDELEM, MELYET ISTEN SZAVA NYÚJT

16. a) Hogyan vált a bereaiak hasznára, hogy naponta gondosan vizsgálták az Írásokat? b) Miért olyan fontos naponta olvasnunk a Bibliát?

16 A makedón városban, Bereában a zsidóknak szokásuk volt naponta gondosan vizsgálni az Írásokat. Amikor Pál prédikált nekik, összehasonlították a hallottakat a szentírási ismereteikkel. Mi lett az eredménye? Sokan meggyőződtek róla, hogy az igazságot tanítja nekik, és „hívőkké lettek” (Csel 17:10–12). Ebből láthatjuk, hogy a Biblia naponkénti olvasása megerősíti  a hitünket Jehovában. Az ilyen hit „a remélt dolgok biztosítékon alapuló várása”, mely létfontosságú, ha szeretnénk bejutni Isten új világába (Héb 11:1).

17–18. a) Hogyan óvja meg az erős hit és a szeretet egy keresztény jelképes szívét? b) Hogyan véd meg minket a remény?

17 Pál alapos okkal írta: „Ami pedig minket illet, akik a nappaléi vagyunk, maradjunk meggondoltak, és viseljük a hit és a szeretet mellvértjét, és sisak gyanánt a megmentés reménységét” (1Tessz 5:8). Egy katonának mellvértet kellett viselnie, hogy megvédje a szívét az ellenségtől. Ehhez hasonlóan a keresztények jelképes szívét is meg kell védeni a bűn hatalmától. Hogyan válik egy keresztény javára az Isten ígéreteibe vetett erős hit és az iránta, valamint az embertársai iránt érzett szeretet? Ezzel a legkiválóbb minőségű szellemi mellvértet vesszük magunkra, így valószínűleg semmi olyat nem fogunk tenni, ami miatt elveszítenénk Isten tetszését.

18 Pál megemlítette a sisakot is, „a megmentés reménységét”. A bibliai időkben, ha egy katona nem védte a fejét, akkor könnyen elveszíthette az életét egy harcban. Ám egy jó sisakkal elkerülhette a súlyos sérüléseket. A Biblia tanulmányozása során megerősödik a reménységünk abban, hogy Jehova képes megmenteni minket. Így ellen tudunk állni a hitehagyottaknak és az üres beszédüknek, mely olyan, mint az üszök (2Tim 2:16–19). A reménységünk abban is megerősít, hogy nemet mondjunk azoknak, akik helytelen viselkedésre akarnak rávenni minket.

KULCS A TÚLÉLÉSHEZ

19–20. Miért értékeljük nagyra Isten Szavát, és hogyan mutathatjuk ki a hálánkat érte? (Lásd a „Jehova mindig azt adja, amire szükségem van” című kiemelt részt.)

19 Minél inkább közeledik a vég, annál jobban Jehova Szavára kell támaszkodnunk. A tanácsai segítenek felhagynunk a rossz szokásainkkal, és kordában tartanunk a bűnös hajlamainkat. Bátorítása és vigasztalása segít kiállnunk a próbákat, melyekkel Sátán és a világa miatt kell szembenéznünk. Jehova vezetésről gondoskodik a Szavában, mely által meg tudunk maradni az élethez vezető úton.

20 Ne feledd, Isten akarata az, hogy „mindenfajta ember” megmentésben részesüljön. Közéjük tartoznak Jehova szolgái is, csakúgy, mint azok, akiknek a prédikáló- és tanítómunkánkkal segítünk. Azonban mindenkinek, aki megmentést szeretne nyerni, pontos ismeretet kell szereznie az igazságról (1Tim 2:4). Ahhoz, hogy túlélhessük az utolsó napokat, ugyanolyan fontos olvasnunk a Bibliát, mint alkalmaznunk ihletett útmutatásait. A naponkénti bibliaolvasásunk valóban feltárja, mennyire nagyra becsüljük ezt a csodálatos ajándékot, Isten Szavát (Ján 17:17).

^ 12. bek. Persze nem szabad arra használni a Bibliát, hogy nyomást gyakoroljunk valakire, vagy elítéljük őt. Türelmesen és kedvesen kell bánnunk a bibliatanulmányozóinkkal, éppen úgy, ahogyan Jehova is velünk (Zsolt 103:8).

^ 14. bek. Mit tehetsz, ha nem emlékszel a bibliavers helyére, csak a kulcsszavakra? Ha kikeresed ezeket a szavakat a Biblia végén a szójegyzékben, vagy a Watchtower Libraryben, akkor valószínűleg megtalálod a keresett írásszöveget.