Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2013. április

Bizonyosodjatok meg „a fontosabb dolgokról”!

Bizonyosodjatok meg „a fontosabb dolgokról”!

„[Bizonyosodjatok meg] a fontosabb dolgokról” (FIL 1:10)

1–2. Mely jövendölés keltette fel Jézus tanítványainak az érdeklődését, és miért?

PÉTER, Jakab, János és András végre egyedül vannak Jézussal. Egy ideje már azon gondolkodnak, amit az Uruk korábban a templom pusztulásáról mondott (Márk 13:1–4), ezért most ezt kérdezik tőle: „Mondd meg nekünk, mikor lesznek ezek, és mi lesz a jele a jelenlétednek és a világrendszer befejezésének?” (Máté 24:1–3). Jézus a válaszában olyan eseményekről és állapotokról beszél, melyek nem csupán az emberek életére fognak kihatni, hanem Sátán gonosz rendszerének az utolsó napjait is jelezni fogják. Az egyik esemény igencsak felkelti a tanítványok érdeklődését. Az Uruk megemlíti, hogy lesznek például háborúk, élelmiszerhiányok, és megnövekedik a törvénytelenség. De azután arról is jövendöl, hogy az utolsó napokban nemcsak elkeserítő események és állapotok lesznek, hanem olyasmi is fog történni, ami derűlátásra ad okot: „a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég” (Máté 24:7–14).

2 A tanítványok korábban már örömmel prédikálták a Királyság jó hírét Krisztus oldalán (Luk 8:1; 9:1, 2), és talán még most is a fülükbe csengenek a szavai: „Az aratnivaló bizony sok, de a munkás kevés. Kérve kérjétek hát az aratás Urát, hogy küldjön ki munkásokat az aratásába” (Luk 10:2). De hogyan fognak prédikálni „az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek”? Kik lesznek az aratómunkások? Ha most, mialatt ott ülnek Jézussal a hegyen, a jövőbe pillanthatnának, biztosan lenyűgözné őket, hogyan teljesednek a Máté 24:14-ben olvasható szavak.

3. Hogyan teljesedik ma a Lukács 21:34, és milyen kérdéseket tegyünk fel magunknak?

3 Jézus próféciája napjainkban teljesedik. Ma már milliók prédikálják az egész földön a Királyság jó  hírét (Ézs 60:22). Ám Jézus arra is rávilágított, hogy néhány személynek nehéz lesz a fontosabb dolgokra összpontosítani ezekben az utolsó napokban. Talán elterelődik a figyelmük, és elnehezedik a szívük. (Olvassátok fel: Lukács 21:34.) Látjuk, amint ezek a szavak is teljesednek, hiszen vannak Isten szolgái között olyanok, akik nem teszik első helyre a fontosabb dolgokat. Ez látható a döntéseikből, melyeket a munkahellyel, a felsőoktatással, az anyagi javak megszerzésével kapcsolatban hoznak, illetve azzal kapcsolatban, hogy mennyi időt szánnak a sportolásra és a szórakozásra. Mások talán a mindennapok gondjai és aggodalmai miatt fáradnak el. Kérdezzük meg magunktól: „Mi a helyzet velem? Mit mutatnak a döntéseim, mi élvez elsőbbséget az életemben?”

4. a) Mit kért Pál az imájában a Filippiben élő keresztényekkel kapcsolatban, és miért? b) Mit vizsgálunk meg ebben és a következő cikkben, és ez miben fog segíteni nekünk?

4 Az első században élt keresztényeknek erőfeszítést kellett tenniük, hogy elsőbbséget biztosítsanak a szellemi tevékenységeknek az életükben. Pál apostol ezért úgy érezte, szükséges azért imádkoznia, hogy a Filippiben élők „[megbizonyosodjanak] a fontosabb dolgokról”. (Olvassátok fel: Filippi 1:9–11.) Az apostolhoz hasonlóan akkoriban a legtöbben „bátorságot [mutattak] aziránt, hogy félelem nélkül [szólják] az Isten szavát” (Fil 1:12–14). Ma ugyanígy a többségünk bátran prédikálja Isten Szavát. Ám ha áttekintjük, mit valósít meg Jehova szervezete, az még inkább segíthet nekünk abban, hogy a szemünk előtt tartsuk a legfontosabb munkát, a prédikálómunkát. Ebben a cikkben megvizsgáljuk, mi mindent tesz Jehova azért, hogy teljesedjenek a Máté 24:14 szavai, illetve hogy mit tart szem előtt a szervezete, és ez hogyan ösztönözhet minket és a családunkat. A következő cikkben pedig arról lesz szó, hogy mi segíthet kitartanunk, és lépést tartanunk Jehova szervezetével.

JEHOVA SZERVEZETÉNEK AZ ÉGI RÉSZE

5–6. a) Miért adott látomást Jehova a szervezete égi részéről? b) Mit látott Ezékiel látomásban?

5 Jehova úgy döntött, hogy nem mindent írat le a Szavában. Például nem közölt részleteket az agy és a világegyetem működéséről, jóllehet egy ilyen leírás biztosan ámulatba ejtő lenne. De közölte velünk mindazt, amire szükségünk van a szándéka megértéséhez, illetve ahhoz, hogy azzal összhangban tudjunk élni (2Tim 3:16, 17). Mennyire izgalmas hát, hogy a Biblia lapjain keresztül bepillanthatunk Jehova szervezetének a láthatatlan részébe! Lebilincselő, amikor Jehova szervezetének az égi részéről olvasunk Ézsaiás, Ezékiel és Dániel könyvében, valamint a János által írt Jelenések könyvében (Ézs 6:1–4; Ez 1:4–14, 22–24; Dán 7:9–14; Jel 4:1–11). Olyan, mintha Jehova elhúzná a függönyt, hogy bepillanthassunk az égbe. Vajon miért közli velünk ezeket a részleteket?

6 Jehova szeretné, ha sosem felejtkeznénk el arról, hogy mi is részét alkotjuk a világmindenségre kiterjedő szervezetének. A szándéka megvalósulása érdekében sok minden zajlik a háttérben, ami láthatatlan az emberi szem számára. Például látomásban Ezékiel egy hatalmas égi szekeret látott, mely Jehova szervezetének a láthatatlan részét jelképezi. Ez a szekér nagyon gyorsan tudott haladni és irányt váltani (Ez 1:15–21). Óriási távolságokat tett meg, valahányszor fordultak egyet a kerekei. Ezékiel a szekér irányítóját is láthatta a látomásban. Ezt írta: „láttam valamit, ami az arany-ezüst ötvözet izzó fényére emlékeztetett, mintha  valami tűzféléhez hasonló lett volna körös-körül . . . Olyannak látszott, mint Jehova dicsősége” (Ez 1:25–28). Mennyire lenyűgözhette ez a látomás Ezékielt! Látta, hogy Jehova teljes mértékben irányítása alatt tartja a szervezetét, és a szent szellemével tartja mozgásban. Milyen áhítatot keltően mutatja be ez Jehova szervezetének az égi részét, mely mozgásban van!

7. Miért tölthet el bennünket bizalommal az, amit Dániel látott?

7 Dániel is sok olyasmit látott, ami bizalommal tölt el bennünket. Láthatta Jehovát, az Öregkorút, amint a trónján ül. Ez a trón lángoló tűz volt, és kerekei voltak (Dán 7:9). Jehova szervezete tehát mozgásban van, vagyis folyamatosan azon tevékenykedik, hogy megvalósuljon Isten szándéka. Isten azt akarta, hogy ezt Dániel is lássa. A próféta ezenkívül látott „egy emberfiához hasonló” valakit, Jézust, akire Jehova a szervezete földi részét bízta. Krisztus tökéletes uralma nem csupán pár évig tart, ez „időtlen időkig tartó uralom, amely nem múlik el, és királysága nem semmisül meg” (Dán 7:13, 14). Mindez biztosan arra indít minket, hogy bízzunk Jehovában, és figyelemmel kísérjük, mit valósít meg. Isten „uralkodói hatalmat, méltóságot és királyságot” adott a Fiának, Jézusnak, aki minden próbában hűnek bizonyult. Jehova bízik a Fiában, ezért mi is bízhatunk Jézusban, és abban, ahogyan vezetést nyújt.

8. Milyen hatással voltak Jehova látomásai Ezékielre és Ézsaiásra, és mire indítson mindez bennünket?

8 Mire indítson bennünket az, amit Jehova szervezetének a láthatatlan részéről  megtudunk? Nem kétséges, hogy Ezékielhez hasonlóan minket is ámulatba ejt és alázatra int az, amit Jehova véghezvisz (Ez 1:28). Ha elmélkedünk a szervezetéről, az tettekre sarkallhat minket, ahogyan Ézsaiást is. Amikor Ézsaiásnak lehetősége nyílt arra, hogy elmondja, mi mindent visz véghez Jehova, ő nyomban ajánlkozott a feladatra. (Olvassátok fel: Ézsaiás 6:5, 8.) Teljesen biztos volt benne, hogy Jehova támogatásával sikeresen leküzd bármilyen akadályt. Minden bizonnyal minket is ámulatba ejt és tettekre sarkall az, amit megtudunk Jehova szervezetének a láthatatlan részéről. Mennyire ösztönzőleg hat ránk, ha elmélkedünk erről a szervezetről, mely állandóan mozgásban van, és teljes mértékben arra összpontosít, hogy megvalósuljon Jehova szándéka!

JEHOVA SZERVEZETÉNEK A FÖLDI RÉSZE

9–10. Miért van szükség arra, hogy Jehova szervezetének legyen egy látható része is?

9 Jehova a Fia által lerakta az alapjait a szervezete földi részének, mely együttműködik szervezetének a láthatatlan részével. Miért van szükség egy látható részre is ahhoz, hogy a Máté 24:14-ben olvasható munka el legyen végezve? Lássuk ennek három okát.

10 Először is, Jézus kijelentette, hogy a tanítványai „a föld legtávolabbi részéig” fognak prédikálni (Csel 1:8). Másodszor, szükség van szellemi táplálékra, és arra, hogy gondját viseljék azoknak, akik részt vesznek a prédikálómunkában (Ján 21:15–17). Harmadszor, meg kell szervezni azt, hogy akik a jó hírt prédikálják, összegyűlhessenek Jehova imádatára, és képzést kaphassanak a prédikálómunka végzésére (Héb 10:24, 25). Lehetetlen, hogy ezek a célok maguktól megvalósuljanak. Krisztus követői csak akkor sikeresek, ha a munkájuk jól szervezett.

11. Hogyan mutathatjuk ki, hogy támogatjuk Jehova szervezetét?

11 Hogyan mutathatjuk ki, hogy támogatjuk Jehova szervezetét? Ennek egyik elsődleges módja az, hogy mindig bízunk azokban, akik Jehova és Jézus megbízásából vezetést nyújtanak a prédikálómunkában. Ma a világban sok olyan tevékenység, esemény van, mely elterelheti azok figyelmét, akik vállalják köztünk a vezetést. Mégis mire összpontosít folyamatosan Jehova szervezetének a látható része?

ÖSSZPONTOSÍTSUNK A FONTOSABB DOLGOKRA!

12–13. Hogyan látják el a feladataikat a keresztény vének, és téged miért buzdít a munkájuk?

12 Világszerte tapasztalt keresztény vének szolgálnak felvigyázókként, és lendületet adnak a Királyság-prédikáló munkának. Amikor döntéseket hoznak, Isten Szavára támaszkodnak irányításért, lábuk lámpásává és ösvényük világosságává téve azt. Emellett buzgón imádkoznak Jehova vezetéséért (Zsolt 119:105; Máté 7:7, 8).

13 Az első századi vénekhez hasonlóan a mai keresztény vének is, akik megszervezik a prédikálómunkát, „a szó szolgálatának” szentelik magukat (Csel 6:4). Nagy örömmel figyelik, ahogyan a jó hír hirdetése előrehalad azon a területen, ahol szolgálnak, illetve az egész világon (Csel 21:19, 20). Ezek a felvigyázók, ahelyett hogy számtalan szabályt állítanának fel, a Szentírást és Isten szent szellemének a vezetését követik, miközben olyan elrendezéseket léptetnek életbe, melyek szükségesek a jó hír terjesztéséhez. (Olvassátok fel: Cselekedetek 15:28.) Ezáltal ezek a felelős testvérek nagyszerű példát mutatnak a gyülekezetük minden tagjának (Ef 4:11, 12).

14–15. a) Mi minden segíti a világszerte folyó prédikálómunkát? b) Milyen érzésekkel tölt el, hogy támogathatod a Királyság-prédikáló munkát?

 14 A háttérben folyamatosan szorgos munka folyik, hogy elkészüljön a szellemi táplálék, mely alapját képezi a kiadványaink, az összejöveteleink és a kongresszusaink anyagának. Több ezer önkéntes fáradhatatlanul fordítja a kiadványainkat mintegy 600 nyelvre, hogy a lehető legtöbben tanulhassanak „Isten nagyszerű dolgairól” az anyanyelvükön (Csel 2:7–11). Fiatal testvérek és testvérnők vesznek részt a kiadványaink előállításában, nagy sebességű nyomdai és könyvkötészeti berendezéseket üzemeltetve. Majd az elkészült kiadványok eljutnak a gyülekezetekbe, még a föld legtávolabbi zugába is.

15 Sok minden segít abban, hogy figyelemelterelődés nélkül tudjuk végezni a prédikálómunkát a gyülekezetünk területén. Például több ezren segédkeznek önként Királyság-termek és kongresszusi termek építésénél, segítenek azoknak, akiket természeti katasztrófa sújt, vagy akik sürgős orvosi ellátásra szorulnak, továbbá kongresszusokat és különféle bibliai oktatóprogramokat szerveznek, csak hogy néhányat említsünk a háttérben folyó sok-sok feladat közül. Mi a céljuk ezeknek a munkáknak? Hozzájárulnak ahhoz, hogy nagyobb mértékben terjeszthessük a jó hírt, nagyobb szellemi jólétben lehessünk, és még több ember válhasson Jehova imádójává. Teljes bizonysággal kijelenthetjük, hogy Jehova szervezetének a földi része a fontosabb dolgokra összpontosít.

KÖVESSÜK A PÉLDÁT, MELYET JEHOVA SZERVEZETE MUTAT!

16. Miről lehetne kutatni a személyes tanulmányozás, illetve a családi imádat során?

16 Szoktunk-e időt szakítani arra, hogy elmélkedjünk azon, mi mindent valósít meg Jehova szervezete? Vannak, akik a családi imádatuk, illetve a személyes tanulmányozásuk során kutatást végeznek ebben a témakörben, majd elmélkednek azon, amit megtudtak. Például milyen izgalmas lenne áttanulmányozni azokat a látomásokat, melyeket Ézsaiás, Ezékiel, Dániel és János kapott! A Jehova Tanúi – Isten Királyságának hirdetői című könyv és más kiadványok, köztük a DVD-k – ha elérhetők a te nyelveden – nagyon érdekes betekintést nyújthatnak a szervezet működésébe.

17–18. a) Hogyan vált a javadra a most megvizsgált cikk? b) Milyen kérdéseket tegyünk fel magunknak?

17 Javunkra válik, ha elmélkedünk azon, hogy mit valósít meg Jehova a szervezete által. Nagyszerű szervezetével együtt bárcsak mi is a fontosabb dolgokat tartanánk mindig szem előtt! Ha így teszünk, ugyanaz lesz az elhatározásunk, mint Pálnak, aki ezt írta: „Ezért van az, hogy – mivel ez a szolgálatunk van az irántunk tanúsított irgalmasság szerint – nem adjuk fel” (2Kor 4:1). Erre is buzdította a munkatársait: „ne hagyjunk fel annak cselekvésével, ami jó, mert a megfelelő időszakban aratunk, ha ki nem fáradunk” (Gal 6:9).

18 Vannak-e még olyan területek, amelyeken javíthatunk akár egyénenként, akár mint család, hogy valóban a fontosabb dolgok élvezzenek elsőbbséget a mindennapjainkban? Tudnánk-e egyszerűsíteni az életünkön, vagy kiiktatni a figyelemelterelő dolgokat, hogy még inkább a legfontosabb tevékenységre, a prédikálómunkára tudjunk összpontosítani? A következő cikkben megvizsgálunk öt területet, melyek segíteni fognak abban, hogy lépést tartsunk Jehova szervezetével.