Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2013. március

Mit teszel most, hogy megismerted Istent?

Mit teszel most, hogy megismerted Istent?

„Megismertétek Istent” (GAL 4:9)

1. Miért követnek a pilóták egy ellenőrzőlistát minden egyes felszállás előtt?

AZOKNAK a pilótáknak, akik az egyik legmegbízhatóbb repülőgéptípust vezetik, a felszállás előtt egy több mint 30 pontból álló lista alapján kell ellenőrizniük a gépet. Ha nem követik gondosan az ellenőrzőlistát minden egyes repülés előtt, nagyobb valószínűséggel történhet tragikus baleset. Tudod, hogy különösen kiket kell arra emlékeztetni, hogy minden egyes alkalommal gondosan ellenőrizzék a lista alapján a gépet? A nagyon tapasztalt pilótákat! A rutinos pilóták ugyanis könnyen elbizakodottá válhatnak, és elmulasztják minden részletre kiterjedően elvégezni a felszállás előtti ellenőrzést.

2. Mit ellenőrizzenek rendszeresen a keresztények?

2 A biztonságra törekvő pilótákhoz hasonlóan te is használhatsz egy ellenőrzőlistát ahhoz, hogy megbizonyosodj arról, hogy a hited nem fog meginogni akkor, amikor a leginkább szükséged lenne rá. Akár nemrég keresztelkedtél meg, akár sok éve szolgálod Istent, elengedhetetlen, hogy rendszeresen ellenőrizd, hogy milyen erős a hited és a Jehova Isten iránti odaadásod. Ha valaki elmulasztja ezt a fajta rendszeres és gondos vizsgálatot, az a szellemi bukásához vezethet. A Biblia erre figyelmeztet bennünket: „aki úgy gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen” (1Kor 10:12).

3. Mit kellett tenniük a Galáciában élő keresztényeknek?

3 A Galáciában élő keresztényeknek meg kellett vizsgálniuk a hitük erősségét, és értékelniük kellett a szellemi szabadságukat. Jézus az áldozata alapján lehetővé tette azoknak, akik hisznek benne, hogy a legkülönlegesebb módon megismerjék Istent: Isten fiaivá válhassanak! (Gal 4:9). Ahhoz, hogy a galáciaiak megőrizhessék ezt a legértékesebb kapcsolatot, el kellett vetniük a judaisták tanításait, akik ragaszkodtak a mózesi törvény betartásához. A gyülekezetekben levő körülmetéletlen nem zsidók valójában soha nem is voltak a Törvény hatálya alatt. A zsidóknak és a nem zsidóknak egyaránt előre  kellett haladniuk szellemileg. Ez magában foglalta annak felismerését, hogy az igazságossá nyilvánításuk nem a mózesi törvény betartásától függ.

ISTEN MEGISMERÉSÉNEK KEZDETI LÉPÉSEI

4–5. Milyen tanácsot adott Pál a galáciaiaknak, és hogyan vonatkozik ez ránk is?

4 Pál apostol galáciaiaknak adott tanácsa azzal a céllal lett feljegyezve, hogy az igaz keresztények – bármelyik korban éljenek is – sose fordítsanak hátat az értékes bibliai igazságnak, és ne térjenek vissza a hátrahagyott dolgokhoz. Az apostol Jehova ihletése alatt nemcsak a Galáciában élő keresztényeket akarta arra buzdítani, hogy legyenek állhatatosak, hanem Jehova összes imádóját.

5 Mindannyian jól tesszük, ha felidézzük, hogy hogyan szabadultunk ki a szellemi rabságból, és lettünk Jehova Tanúi. Gondolkodj el a következő két kérdésen: Fel tudod idézni, hogy milyen lépéseket tettél, hogy alkalmassá válj a keresztelkedésre? Emlékszel, hogy hogyan ismerted meg Istent, és hogyan alakult ki szoros baráti kapcsolat köztetek, valamint hogy mennyire örültél az így nyert valódi szellemi szabadságnak?

6. Milyen ellenőrzőlistát fogunk megvizsgálni?

6 Mindannyian alapvetően kilenc lépést tettünk meg. Ezek a lépések, mint egy szellemi ellenőrzőlista pontjai,  „A keresztelkedéshez vezető lépések és segítség a további szellemi növekedéshez” című kiemelt részben vannak felsorolva. Ha rendszeresen emlékeztetjük magunkat erre a kilenc lépésre, az megerősít bennünket, hogy ne térjünk vissza a világ dolgaihoz. Ahogyan a tapasztalt és ugyanakkor óvatos pilóták akkor tudnak továbbra is biztonságosan repülni, ha felszállás előtt áttekintik az ellenőrzőlistájukat, úgy nekünk is az segít hűségesen kitartanunk a szolgálatban, ha áttekintjük a szellemi ellenőrzőlistánkat.

ISTEN BARÁTAI TOVÁBBRA IS NÖVEKEDNEK SZELLEMILEG

7. Milyen mintát kell követnünk, és miért?

7 Az ellenőrzőlista emlékezteti a pilótát arra, hogy van egy szokásos munkamenet, melyet minden egyes repülés előtt gondosan követnie kell. Jó, ha mi is rendszeresen önvizsgálatot tartunk, ellenőrizzük, hogy a keresztelkedésünk óta milyen szellemi szokásaink vannak. Pál ezt írta Timóteusznak: „Továbbra is tartsd meg az egészséges szavak mintáját, melyeket tőlem hallottál, a Krisztus Jézusba vetett hittel és az iránta érzett szeretettel” (2Tim 1:13). „Az egészséges szavak” Isten Szavában találhatók (1Tim 6:3). Ahogyan egy festőművész vázlata nagyvonalakban ábrázolja a képet, úgy „az igazság mintája” is körvonalazza, hogy mit vár el tőlünk Jehova, és így segít megértenünk és követnünk azt. Ezért most vizsgáljuk meg a keresztelkedésünkhöz vezető lépéseket, hogy lássuk, milyen szorosan követjük „az igazság mintáját”.

8–9. a) Mire van szükség az ismeretünkkel és a hitünkkel kapcsolatban? b) Szemléltesd, miért fontos keresztényekként folyamatosan növekednünk szellemileg.

8 Az ellenőrzőlistánkon szereplő első pont szerint ismeretet kell szereznünk. Ezután tudjuk kifejleszteni a hitet. És folyamatosan növekednünk kell mindkét területen (2Tessz 1:3). A növekedés fokozatos változások sorát jelenti. Arra utal, hogy valami gyarapodik, nagyobb lesz. Ezért a keresztelkedésünk után tovább kell erősítenünk a szellemiségünket, hogy a növekedésünk ne álljon meg.

A fák folyamatosan növekszenek. A keresztényeknek is így kell tenniük szellemileg

9 A szellemi növekedésünket egy fa növekedéséhez hasonlíthatjuk. Egy fa hatalmasra nőhet, különösen, ha a gyökérzete mélyre nyúlik és kiterjedt. Például némelyik fenséges libanoni cédrus elérheti egy 12 szintes épület magasságát, erős gyökérzete igen mélyre hatolhat, és a törzsének kerülete akár 12 méter is lehet (Ének 5:15). Miután a kezdeti gyors növekedés véget ér,  a fa továbbra is növekszik, de nem annyira látványosan. A törzse évről évre szélesedik, a gyökerei pedig egyre mélyebbre hatolnak és egyre inkább kiterjednek, így a fa egyre szilárdabb lesz. Ugyanez mondható el egy keresztény szellemi növekedéséről is. Amikor valaki elkezdi tanulmányozni a Bibliát, gyorsan növekedhet szellemileg, majd megkeresztelkedik. A gyülekezet tagjai örömmel látják az előrehaladását. Lehet, hogy alkalmassá válik az úttörőszolgálatra, vagy más kiváltságokat kap. Az ezt követő években a szellemi növekedése talán már nem olyan látványos. Ennek ellenére továbbra is növekednie kell a hitben és az ismeretben, „míg el nem [jut] . . . a felnőtt férfi szintjére, a termetnek arra a mértékére, amely a Krisztus teljessége szerint való” (Ef 4:13). Tehát jelképesen egy kis hajtásból erős, terebélyes fává, vagyis érett kereszténnyé fejlődik.

10. Miért fontos, hogy még az érett keresztények is növekedjenek szellemileg?

10 De a növekedésünk nem állhat meg. Bővítenünk kell az ismeretünket, és erősítenünk kell a hitünket. Így egyre inkább meggyökerezünk Isten Szavának talajában (Péld 12:3). A gyülekezetben sok testvér és testvérnő tesz így. Például egy testvér, aki több mint 30 éve vén, megjegyezte, hogy még mindig növekszik szellemileg. Ezt mondja: „Rengeteget nőtt a Biblia iránti értékelésem. Újabb és újabb lehetőségeket találok arra, ahogyan a bibliai alapelveket és törvényeket különféle helyzetekben alkalmazhatom. A szolgálat iránti értékelésem is folyamatosan növekszik.”

FŰZD SZOROSABBRA AZ ISTENNEL ÁPOLT BARÁTSÁGOD

11. Hogyan tudjuk idővel egyre jobban megismerni Jehovát?

11 A szellemi növekedésünkhöz az is hozzátartozik, hogy egyre közelebb kerülünk Jehovához mint Barátunkhoz és Atyánkhoz. Ő azt akarja, hogy úgy érezzük, elfogad minket. Azt akarja, hogy tudjuk, hogy szeret bennünket, és hogy biztonságban vagyunk, éppen úgy, ahogyan egy gyermek érzi, hogy szeretik, és hogy biztonságban van, amikor a törődő szülője magához öleli. Vagy ahhoz hasonlíthatnánk ezt az érzést, mint amikor egy hűséges, igaz barát társaságában vagyunk. Természetesen ez a meghitt kapcsolat Jehovával nem egyik napról a másikra alakul ki. Időre van szükség ahhoz, hogy megismerjük és megszeressük őt. Ezért ahhoz, hogy egyre jobban megismerd Jehovát mint személyt, el kell határoznod, hogy naponta időt szánsz a Szavának olvasására. Továbbá olvasd el Az Őrtorony és az Ébredjetek! minden számát, valamint a többi bibliai kiadványunkat is.

12. Mit kell tennünk ahhoz, hogy szoros maradjon a Jehovával ápolt barátságunk?

 12 Isten barátai az őszinte imáknak és a jó társaságnak köszönhetően is növekednek szellemileg. (Olvassátok fel: Malakiás 3:16.) Jehova „füle a könyörgésük felé fordul” (1Pét 3:12). Egy szerető szülőhöz hasonlóan odafigyel, amikor imában segítségért könyörgünk hozzá. Ezért legyünk „állhatatosak az imában” (Róma 12:12). Isten segítsége nélkül nem tudunk „felnőtt”, érett keresztények maradni. Ez a gonosz világ túl nagy nyomást gyakorol ránk ahhoz, hogy a saját erőnkből ellen tudjunk állni neki, és le tudjuk küzdeni. Ha nem maradunk állhatatosak az imában, megfosztjuk magunkat attól az erőtől, melyet Isten kész és képes is folyamatosan megadni nekünk. Te elégedett vagy az imáid minőségével, vagy szükségesnek érzed, hogy fejlődj ezen a területen? (Jer 16:19).

13. Miért létfontosságú a szellemi növekedésünkhöz, hogy együtt legyünk a hittársainkkal?

13 Jehova örömét leli mindazokban, „akik menedéket keresnek nála”. Ezért még azután is, hogy megismertük Istent, szeretnénk rendszeresen együtt lenni az összejövetelen azokkal, akik ismerik őt (Náh 1:7). Mivel a világban annyi minden elcsüggeszthet minket, bölcsen tesszük, ha a testvéreink buzdító társaságában vagyunk. Milyen áldásokkal jár ez? A gyülekezetben olyan személyekkel találkozhatsz, akik „szeretetre és jó cselekedetekre” ösztönöznek téged (Héb 10:24, 25). A kölcsönös szeretethez, melyről Pál a hébereknek írt, szükség van egy gyülekezetre, egy testvéri közösségre, melynek tagjai hasonló gondolkodásúak. Időt kell töltenünk más keresztényekkel ahhoz, hogy ilyenfajta szeretetet tudjunk kimutatni. Az ellenőrzőlistádon rendszeresen legyen kipipálva az összejövetelen való részvétel és közreműködés.

14. Miért mondhatjuk, hogy a megbánás és a megtérés egy állandó folyamat?

14 Ahhoz, hogy keresztények lehessünk, előbb megbánást kellett tanúsítanunk, és meg kellett térnünk, vagyis fel kellett hagynunk a bűn gyakorlásával. Azonban ez egy állandó folyamat. Mivel gyarló emberek vagyunk, még mindig bennünk lappang a bűn, mint egy összetekeredett kígyó, mely támadásra kész (Róma 3:9, 10; 6:12–14). Legyünk éberek, ne kicsinyeljük le a hibáinkat. Jehova türelmes hozzánk, miközben komolyan igyekszünk ellenállni a gyengeségeinknek, és megtenni a szükséges változtatásokat (Fil 2:12; 2Pét 3:9). Ebben sokat segít nekünk, ha odafigyelünk, hogy mire fordítjuk az időnket és az energiánkat, és kerüljük az önző törekvéseket. Egy testvérnő ezt írja: „Bár az igazságban nevelkedtem, másképp tekintettem Jehovára, mint a legtöbben. Nagyon félelmetes volt számomra, és úgy éreztem, hogy én biztosan sosem leszek képes megfelelni neki.” Idővel a testvérnő hibákat követett el, és szellemileg „bukdácsolt”. Így folytatja: „Ez nem azért volt, mert nem szerettem Jehovát, hanem mert nem ismertem őt igazán. De sok buzgó ima után kezdtem jó útra térni.” Hozzáteszi: „Úgy éreztem, hogy Jehova kézen fogva vezet, mint szülő a gyermekét, és segít egyik akadály után a másikon túljutnom, mindig nagyon kedvesen, megmutatva, hogy mit kell tennem.”

15. Mit figyel meg Jézus és az Atyja?

15 Miután Péter és a többi apostol csoda útján kiszabadult a börtönből, Isten angyala ezt mondta nekik: „továbbra is szóljátok a népnek [a jó hírt]” (Csel 5:19–21). Igen, az ellenőrzőlistánk egy további pontja az, hogy hetente részt veszünk a szántóföldi szolgálatban. Jézus és az Atyja figyelemmel kíséri, hogy milyen erős a hitünk, és hogy mit teszünk a szolgálatban (Jel 2:19). A vén, akit korábban már idéztünk, rámutat: „Az életünk a szántóföldi szolgálat köré épül.”

16. Miért jó, ha elgondolkodunk a Jehovának tett önátadásunkon?

16 Gondolkodj el az önátadásodon. A Jehovával ápolt személyes kapcsolatunk a legértékesebb az életünkben. Ő ismeri azokat, akik hozzá tartoznak. (Olvassátok fel:  Ézsaiás 44:5.) Imával kísérve vizsgáld meg, hogy milyen a vele ápolt kapcsolatod, és hogy mennyire szoros. Továbbá tartsd észben a keresztelkedésed fontos dátumát. Ez is emlékeztetni fog arra, hogy a keresztelkedésed a legfontosabb döntésed jelképezi, melyet valaha hoztál.

MARADJ KÖZEL JEHOVÁHOZ AZÁLTAL, HOGY KITARTASZ

17. Miért van szükség kitartásra ahhoz, hogy közel maradjunk Jehovához?

17 Pál a galáciaiaknak írt levelében kiemelte, hogy mennyire szükséges a kitartás (Gal 6:9). Ez napjainkban is létfontosságú a keresztényeknek. Próbákkal fogsz szembenézni, de Jehova segíteni fog neked. Folyamatosan imádkozz szent szellemért. Megkönnyebbülést érzel majd, amikor Jehova a bánatod örömmel váltja fel, az aggodalmad pedig békével (Máté 7:7–11). Gondolkodj el ezen: Ha Jehova gondoskodik a madarakról, mennyivel inkább gondoskodik rólad, hiszen te szereted őt, és átadtad magad neki! (Máté 10:29–31). Bármilyen nyomás nehezedjen is rád, sose hátrálj meg, sose add fel! Milyen csodálatos áldásokban van részünk annak köszönhetően, hogy Jehova barátai vagyunk!

18. Mit akarsz tenni most, hogy megismerted Istent?

18 Mit tegyél, ha nemrég ismerted meg Jehovát, és keresztelkedtél meg? Ismerd meg még jobban őt, és növekedj szellemileg, hogy éretté válj. És mit tegyél, ha már évekkel ezelőtt megkeresztelkedtél? Neked is gyarapítanod és mélyítened kell az ismereted Jehováról. Sose váljunk elbizakodottá, azt gondolva, hogy már elég jól ismerjük Istent, és hogy nem kell fejlődnünk a vele ápolt kapcsolatunkban. Ehelyett időről időre nézzük át a szellemi ellenőrzőlistánkat, hogy meggyőződjünk róla, hogy egyre szorosabbá válik a kapcsolatunk szerető Atyánkkal, Barátunkkal és Istenünkkel, Jehovával. (Olvassátok fel: 2Korintusz 13:5, 6.)