FÉRFIAK és nők világszerte évtizedek óta értékeléssel olvassák és hasznukra fordítják Az Őrtorony folyóiratban megjelenő, Biblián alapuló gondolatokat. 2011 júliusában pedig megjelent a tanulmányozásra szánt kiadás egyszerűsített változatának első száma angolul. Ez a folyóirat így magyarázta ezt: „Ennek az új kiadásnak egy év lesz a próbaideje, és ha hasznosnak bizonyul, folytatni fogjuk a kiadását.”

Most örömmel jelentjük be, hogy úgy határoztunk, hogy továbbra is megjelentetjük majd ezt a kiadást. Mi több, idővel francia, portugál és spanyol nyelven is készül majd egyszerűsített kiadás.

MIÉRT ÉRTÉKELIK?

A Csendes-óceán déli térségében többen is a következőkről számoltak be, miután megkapták az egyszerűsített kiadást: „A testvérek most már teljesen megértik Az Őrtorony folyóiratot.” Egy másik levélben ez állt: „Azt az időt, amit korábban azzal töltöttem, hogy kikeressem a szavakat, és utánanézzek a kifejezések magyarázatának, most arra fordítom, hogy megértsem a nem idézett írásszövegeket, és azt, hogy hogyan kapcsolódnak az anyaghoz.”

„Azt az időt, amit korábban azzal töltöttem, hogy kikeressem a szavakat, és utánanézzek a kifejezések magyarázatának, most arra fordítom, hogy megértsem a nem idézett írásszövegeket, és azt, hogy hogyan kapcsolódnak az anyaghoz”

Egy testvérnő, aki főiskolát végzett az Egyesült Államokban, ezt mondja: „18 éven át a felsőoktatásra jellemző, nehezen érthető nyelvezetet használtam. Megszoktam, hogy a szükségesnél bonyolultabban beszéljek és gondolkodjak. Rájöttem, hogy jelentősen változtatnom kell a gondolkodásomon és a beszédemen.” Most mint hatékony evangéliumhirdető, ezt írja: „Nagyon sokat segített nekem az egyszerűsített Őrtorony. A nyelvezete nagyszerű például  szolgál arra, hogy hogyan lehet egyszerűen kifejezni a dolgokat.”

Egy Angliában élő testvérnő, aki 1972-ben keresztelkedett meg, a következőt írta az egyszerűsített Őrtoronyról: „Amikor elolvastam a legelső számot, úgy éreztem, mintha Jehova leülne mellém, átkarolná a vállamat, és együtt olvasnánk. Olyan volt, mint amikor egy apa esti mesét olvas a gyerekének.”

Egy testvérnő, aki az egyesült államokbeli Bételben szolgál, és több mint 40 éve keresztelkedett meg, azt mondta, hogy az egyszerűsített kiadásnak köszönhetően jobban megértett bizonyos dolgokat. Például a 2011. szeptember 15-i számban a „Néhány kifejezés magyarázata” című kiemelt rész a következőképpen magyarázta el a Héberek 12:1-ben szereplő „tanúknak . . . fellege” kifejezést: „Olyan sokan voltak, hogy meg sem lehetett számolni őket.” Ezt mondta: „Így világossá vált számomra a vers értelme.” A heti összejövetelekkel kapcsolatban pedig hozzátette: „Még ha egy gyermek közvetlenül az egyszerűsített kiadásból válaszol is, nem ugyanazokat a szavakat mondja, mint ami Az Őrtorony normál kiadásában szerepel, melyet a legtöbben használnak. Ezért a gyermekek válasza az újdonság erejével hat a hallgatóságra.”

Egy testvérnő, aki szintén a Bételben szolgál, ezt írta: „Alig várom, hogy halljam a gyülekezetben lévő kisgyermekek hozzászólását. Az egyszerűsített Őrtorony segít nekik, hogy meggyőződéssel fejezzék ki magukat. A hozzászólásaik nagyon buzdítóak nekem.”

 Egy testvérnő, aki 1984-ben keresztelkedett meg, a következőképpen fejezte ki az értékelését az egyszerűsített kiadás iránt: „Úgy érzem, hogy pont nekem íródott. Nagyon könnyű megértenem, amit olvasok. Most már kellő önbizalmam van ahhoz, hogy hozzászóljak az Őrtorony-tanulmányozáson.”

A SZÜLŐK IS NAGYRA BECSÜLIK

Egy hétéves kisfiú édesanyja megjegyezte: „Korábban sok időt vett igénybe, és kimerítő volt, hogy több mondatot is el kellett magyaráznom neki, amikor az Őrtorony-tanulmányozásra készültünk.” Hogyan segített az egyszerűsített kiadás? Ezt írja: „Csak ámulok azon, hogy ő is részt tud venni a bekezdések olvasásában, és valóban megérti a jelentésüket. Mivel a szavak nem bonyolultak, és a mondatok rövidebbek, bátrabb lett. Már egy ideje a segítségem nélkül készül fel az összejövetelen való hozzászólásaira, és az egész tanulmányozás alatt a folyóiratra figyel.”

„Csak ámulok azon, hogy ő is részt tud venni a bekezdések olvasásában, és valóban megérti a jelentésüket”

Egy kilencéves lány édesanyja ezt írta: „Korábban segítenünk kellett neki, hogy hozzá tudjon szólni. Most már önállóan készül fel rájuk. Ritkán van szükség arra, hogy elmagyarázzunk vagy egyszerűbben fogalmazzunk meg neki valamit. Mivel nem haladja meg az értelmi képességeit, most már ő is úgy érzi, hogy valóban része az Őrtorony-tanulmányozásnak.”

MI A GYERMEKEK VÉLEMÉNYE?

Sok gyerek úgy érzi, hogy az egyszerűsített Őrtorony kifejezetten neki készült. A tizenkét éves Rebecca ezt kérte: „Kérlek titeket, folytassátok ennek az új kiadásnak a nyomtatását!” Majd hozzátette: „Nagyon szeretem a »Néhány kifejezés magyarázata« című részt. Nagyon egyszerű a gyerekeknek.”

A hétéves Nicolette hasonlóan érez: „Korábban nehezen érthető volt nekem Az Őrtorony. Most már többször tudok hozzászólni a saját szavaimmal.” A kilencéves Emma ezt írta: „Nagyon sokat segít nekem és a hatéves öcsémnek. Sokkal több mindent megértünk. Köszönjük!”

Egyértelmű, hogy sokan hasznot merítenek Az Őrtoronynak ebből a kiadásából, mely könnyen érthető szavakat és egyszerű mondatokat használ. Nagy szükség van rá, és továbbra is megjelenik majd a normál kiadással együtt, mely 1879 óta értékes segítség.