Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2012. november

A fölöslegük ellensúlyozza a hiányt

A fölöslegük ellensúlyozza a hiányt

PÉTER, Jakab és János, „akik oszlopnak látszottak”, i. sz. 49-ben egy feladattal bízták meg Pál apostolt és a szolgatársát, Barnabást. Elméjükben kellett tartaniuk az elszegényedett keresztényeket, miközben prédikáltak a nemzeteknek (Gal 2:9, 10). Hogyan látták el ezt a feladatot?

Pál leveleiből kiderül, hogy mennyire odafigyelt erre a területre. Például a Korintuszban élő keresztényeknek ezt írta: „Ami . . . a szentek számára való gyűjtést illeti, ti is úgy tegyetek, ahogy utasításokat adtam Galácia gyülekezeteinek. Minden hét első napján mindegyikőtök tegyen el valamit tartalékba a maga házánál, ahogy módjában áll, hogy ne akkor legyenek gyűjtések, amikor megérkezem. Mikor pedig odaérkezem, bárkiket helyeseltek is levelek által, azokat küldöm el, hogy elvigyék kedves ajándékotokat Jeruzsálembe” (1Kor 16:1–3).

Pál a korintusziaknak írt második ihletett levelében újra megfogalmazta a gyűjtés célját. Ezt írta: „kiegyenlítve, most a ti fölöslegetek ellensúlyozza az ő hiányukat” (2Kor 8:12–15).

A gyűjtés a végéhez közeledett, amikor Pál i. sz. 56 táján írt a Rómában élő keresztényeknek. Ezt mondta: „Jeruzsálembe készülök, hogy szolgáljak a szenteknek. Mert kedvükre volt a makedóniaiaknak és az akhájaiaknak, hogy hozzájárulás által megosszák javaikat a jeruzsálemi szentek szegényeivel” (Róma 15:25, 26). Röviddel ezután Pál teljesítette a feladatát, mivel amikor visszatért Jeruzsálembe, és ott letartóztatták, ezt mondta Félix római kormányzónak: „megérkeztem, hogy irgalmas adományokat hozzak nemzetemnek, és felajánlásokat” (Csel 24:17).

Az első századi keresztények által tanúsított szellemet jól mutatja, amit Pál a makedónoknak mondott. Kijelentette, hogy „folyton könyörögtek nekünk sok kérleléssel a kedves adakozás kiváltságáért”. Az apostol arra buzdította a korintusziakat, hogy kövessék ezt a példát. Ezt mondta: „Mindenki úgy cselekedjen, ahogy eltökélte szívében, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert a vidám adakozót szereti az Isten.” Mi indította arra a gyülekezeteket, hogy ilyen nagylelkűek legyenek? Nem csupán az volt a vágyuk, hogy „a szentek szükségét [töltsék be] bőségesen, hanem az Isten iránti hála kinyilvánításában is gazdaggá [legyenek]” (2Kor 8:4; 9:7, 12). Jó, ha mi is hasonló okokból vagyunk nagylelkűek. Jehova Isten kétségtelenül megáldja az ilyen kiváló és önzetlen szellemet, és az ő áldása valóban gazdaggá tesz (Péld 10:22).

HOGYAN LEHET ADOMÁNYOKKAL HOZZÁJÁRULNI A VILÁGMÉRETŰ MUNKÁHOZ?

Akárcsak Pál apostol idejében, napjainkban is sokan félretesznek, vagyis arra szánnak egy bizonyos összeget, hogy a „Világméretű munka” felirattal ellátott adományládába helyezzék a gyülekezetben (1Kor 16:2). A gyülekezetek minden hónapban továbbítják az adományokat Jehova Tanúi azon fiókhivatalába, mely az országukban folyó munkát felügyeli. Az adományokat elküldheted közvetlenül egy olyan jogi személynek is, melyet Jehova Tanúi az országodban használnak. Kérjük, vedd fel a kapcsolatot az országodban folyó munkát felügyelő fiókhivatallal, hogy megtudhasd az elsődleges jogi személy nevét, melyet Jehova Tanúi az országodban használnak. A fiókhivatal címe megtalálható a www.jw.org weboldalon. A következő módokon küldhetsz adományt közvetlenül a fiókhivatalnak.

VÉGLEGES ADOMÁNYOK

  • Készpénz, ékszer vagy egyéb személyi vagyontárgy.

  • További felvilágosításért, kérjük, fordulj az országodban folyó munkát felügyelő fiókhivatalhoz.

FELTÉTELHEZ KÖTÖTT ADOMÁNYELRENDEZÉS

  • Készpénz adományozása azzal a feltétellel, hogy az adományozó szükség esetén visszakérheti azt. A befizetett adományok után semmilyen kamat nem jár. Az adomány nem öröklődik, így a visszakövetelési jogot addig lehet gyakorolni, amíg az adományozó életben van.

  • Mellékelj egy levelet, melyben kijelented, hogy feltételhez kötött adományról van szó.

EGYÉB LEHETŐSÉGEK

Készpénzen és személyi vagyontárgyon kívül más módokon is lehet anyagilag támogatni a világméretű Királyság-prédikáló munkát. Lásd az alábbi felsorolást. Függetlenül attól, hogy milyen módon vagy módokon szeretnél adományt adni, kérjük, előbb vedd fel a kapcsolatot az országodban folyó munkát felügyelő fiókhivatallal, hogy megtudhasd, hogy milyen módokon van erre lehetőség az országodban. Mivel a jogi követelmények és az adótörvények országonként eltérnek, fontos, hogy jogi vagy adótanácsadóhoz fordulj, mielőtt kiválasztanád a legjobb módját annak, hogy adományt adj.

Biztosítás: Életbiztosítási vagy nyugdíj-előtakarékossági kötvény kedvezményezettjeként meg lehet nevezni a Jehova Tanúi által használt egyik jogi személyt.

Bankszámlák: Bankszámlákon levő összegek és letéti jegyek értéke elhalálozás esetén kifizethető a Jehova Tanúi által használt egyik jogi személynek a helyi banki előírásoknak megfelelően.

Részvények és kötvények: Részvények és kötvények adományozhatók a Jehova Tanúi által használt egyik jogi személynek, akár olyan módon, hogy a részvény vagy a kötvény a jogi szervezetnek szánt feltétel nélküli adomány, akár olyan elrendezés alapján, amely szerint a haláleseti kedvezményezett a jogi szervezet.

Ingatlan: Ingatlant is lehet adományozni a Jehova Tanúi által használt egyik jogi személynek, akár olyan módon, hogy ez az adományozó feltétel nélküli ajándéka, akár olyan módon, hogy az adományozóé a holtig tartó haszonélvezeti jog, és az adományozó továbbra is az ingatlanban lakik élete hátralevő részében.

Végrendeletek: Ingatlan és ingó vagyon is hagyható a Jehova Tanúi által használt egyik jogi személyre törvényes végrendelet által.

Rendelkezés a személyi jövedelemadó egy százalékáról: Magyarországon sokaknak lehetőségük van arra, hogy rendelkezzenek a személyi jövedelemadójuk egy százalékáról a támogatni kívánt Magyarországi Jehova Tanúi Egyház javára. Az adóhivatal által biztosított rendelkező nyilatkozatra az egyház technikai számát kell felírni, amely a következő: 0406. A nyilatkozaton – amelyet az adóhatósághoz kell eljuttatni – fel kell tüntetni az adózó nevét és adóazonosító jelét.

Az adó másik egy százalékát a Nemzetközi Bibliakutatók Magyarországi Társaságának lehet felajánlani. Ebben az esetben a felső nyilatkozatra a következő adószámot kell írni: 18 066 933-1-42. Ez a szervezet már évek óta gondoskodik arról, hogy a külföldi nyomdáinkban készült bibliai irodalom eljusson Magyarországra.

Az adományozásnak ezek a fajtái rendszerint némi tervezést kívánnak az adományozó részéről. Sokan tudták támogatni Jehova Tanúi világméretű munkáját azáltal, hogy értekeztek a saját jogi vagy adótanácsadójukkal, és így maximálisra tudták növelni az adókedvezményüket. Akik segítséget szeretnének kapni ahhoz, hogy az adományozás valamilyen formájával támogatni tudják Jehova Tanúi világméretű munkáját, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot az országukban folyó munkát felügyelő fiókhivatallal.