Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2012. november

Bocsássunk meg egymásnak készséggel!

Bocsássunk meg egymásnak készséggel!

„Továbbra is viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak készséggel” (KOL 3:13)

1–2. Miért helyénvaló átgondolnod, hogy mennyire vagy megbocsátó?

A BIBLIA segít megértenünk, hogy Jehova hogyan tekinti a bűnt, és hogyan reagál, amikor bűnt követünk el. Írott Szava a megbocsátásról is sok mindent feltár. Az előző cikkből megtudtuk, hogy Jehova miért bocsátott meg Dávidnak és Manassénak. Szívből sajnálták, amit tettek, és ez arra indította őket, hogy megvallják bűneiket, elvessék gonosz tetteiket, és őszintén megbánják azokat. Ezért Jehova ismét a kegyében részesítette őket.

2 Most vizsgáljuk meg a megbocsátást egy másik szempontból. Vajon hogyan éreztél volna, ha az egyik rokonod ártatlanul meghalt volna Manassé tettei miatt? Meg tudtál volna bocsátani Manassénak? Jó, ha elgondolkodunk ezen, mivel egy törvénytelen, erőszakos és önző világban élünk. Miért kell a keresztényeknek megtanulniuk megbocsátónak lenni? És ha sérelem vagy igazságtalanság ér téged, mi segít, hogy uralkodni tudj az érzéseiden, hogy úgy reagálj, ahogyan Jehova várja tőled, és hogy készségesen meg tudj bocsátani?

MIÉRT KELL MEGBOCSÁTÓNAK LENNÜNK?

3–5. a) Hogyan szemléltette Jézus, hogy szükséges megbocsátónak lenni? b) Mit akart Jézus tanítani a Máté 18:21–35-ben feljegyzett szemléltetéssel?

3 Ahhoz, hogy megőrizzük a békét a családtagjainkkal, a barátainkkal, az embertársainkkal és Jehovával, elengedhetetlen, hogy készek legyünk megbocsátani azoknak, akik megbántanak minket, függetlenül attól, hogy a gyülekezet tagjai-e, vagy sem. A Szentírás rámutat, hogy a keresztények kötelesek készségesen megbocsátani másoknak, bármennyiszer sértik is meg őket. Jézus, hogy érzékeltesse ennek a követelménynek az ésszerűségét, egy szemléltetést mondott egy rabszolgáról, akinek adóssága volt.

 4 A rabszolga egy munkás 60 millió napi bérének megfelelő összeggel tartozott az urának, ő mégis elengedte az adósságát. Ezután a rabszolga kiment, és találkozott egy rabszolgatársával, aki csak 100 napi bérnek megfelelő összeggel tartozott neki. A rabszolgatársa kérlelte, hogy legyen türelmes hozzá, de a rabszolga, akinek nagy adósságot engedtek el, börtönbe vettette őt. Ez feldühítette az urukat. „Neked nem kellett volna irgalmaznod rabszolgatársadnak, ahogy én is irgalmaztam neked?” – kérdezte az úr. „Azzal . . . haragra gerjedve átadta őt a börtönőröknek, míg vissza nem fizeti minden tartozását” (Máté 18:21–34).

Mit akart Jézus tanítani ezzel a szemléltetéssel?

5 Mit akart Jézus tanítani ezzel a szemléltetéssel? Következtetésképpen ezt mondta: „Hasonlóképpen fog bánni az én égi Atyám is veletek, ha ki-ki közületek meg nem bocsát szívéből a testvérének” (Máté 18:35). Egyértelmű, hogy Jézus mire akart rávilágítani. A bűnök, melyeket az életünk során a tökéletlenségünk következtében elkövetünk, azt bizonyítják, hogy egyszerűen képtelenek vagyunk megfelelni Jehova irányadó mértékeinek. Ennek ellenére ő kész megbocsátani nekünk, és fátylat borítani a múltra. Ezért mindenki, aki vágyik Jehova barátságára, köteles megbocsátani embertársai hiányosságait. Jézus ezt így fogalmazta meg a hegyi beszédben: „ha megbocsátjátok az embereknek a vétségeiket, égi Atyátok is megbocsát tinektek; míg ha nem bocsátjátok meg az embereknek a vétségeiket, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétségeiteket” (Máté 6:14, 15).

6. Miért nem mindig könnyű megbocsátani?

6 „Ez mind jól hangzik, de könnyebb mondani, mint megtenni” – merülhet fel benned. Ennek az az oka, hogy gyakran erőteljes érzéseket vált ki belőlünk, ha megsértenek minket. Dühössé válhatunk, úgy érezhetjük, elárultak minket, illetve igazságszolgáltatásra vagy akár bosszúra vágyhatunk. Sőt, némelyek úgy érezhetik, sosem lesznek képesek megbocsátani annak, aki megsértette őket. Ha te is hasonlóan érzel, mit tehetsz, hogy kész legyél megbocsátani másoknak, ahogyan azt Jehova elvárja tőlünk?

 ELEMEZD AZ ÉRZÉSEID

7–8. Mi segíthet megbocsátónak lenned, ha mások barátságtalan viselkedése miatt dühös leszel?

7 A valós vagy vélt sérelmek heves érzéseket válthatnak ki belőlünk. Egy haraggal kapcsolatos tanulmány így számol be arról, hogy mit tett egy fiatal mérgében: „Egyszer . . . dühösen csörtettem el hazulról, és megfogadtam, többé vissza sem megyek. Ragyogó nyári nap volt, és szebbnél szebb ösvényeken kalandoztam el jó messzire, míg utóbb a csöndben, a természetben megnyugodtam, megvigasztalódtam, és néhány óra múlva bűnbánóan, szinte ellágyultan tértem haza.” Amint ez a tapasztalat is mutatja, ha időt hagysz magadnak, hogy lehiggadj, és tárgyilagosabban lásd a helyzetet, az segíthet elkerülnöd, hogy felindultságodban olyat tegyél, amit később megbánnál (Zsolt 4:4; Péld 14:29; Jak 1:19, 20).

8 De mi a helyzet akkor, ha a rossz érzéseid nem múlnak el? Próbáld meghatározni, miért vagy dühös. Tisztességtelenül vagy talán udvariatlanul bántak veled? Vagy úgy érzed, a másik szándékosan próbált megbántani téged? Valóban annyira rosszul bánt veled? Ha elemzed és megérted, hogy miért érzel így, akkor át tudod gondolni, hogy hogyan tudnál a legjobban, a Szentírással összhangban reagálni. (Olvassátok fel: Példabeszédek 15:28; 17:27.) Ez segíthet tárgyilagosabbnak lenned, és készségesen megbocsátanod a másiknak. Ha ezt a megközelítést alkalmazod – még ha ez talán nem is könnyű –, azzal engeded, hogy Isten szava megvizsgálja „a [szíved] gondolatait és szándékait”, és segítsen utánoznod Jehovát a készséges megbocsátásban (Héb 4:12).

VALÓBAN MEG KELL SÉRTŐDNÖD?

9–10. a) Mit válthat ki belőled, ha úgy érzed, megsértettek? b) Hogyan fogsz érezni, ha megtanulod, hogy ne sértődj meg hamar, és legyél kész megbocsátani?

9 Az életben sok olyan helyzet adódhat, amely felingerelhet minket. Tegyük fel például, hogy vezetés közben valaki majdnem neked jön. Hogyan reagálsz erre? Talán olvastál már országúti dühöngésekről, melyekben valaki annyira mérges lett, hogy megtámadta a másik autóvezetőt. Mivel te keresztény vagy, biztosan nem szeretnél így viselkedni.

10 Mennyivel jobb lenne, ha egy percre megállnál, és átgondolnád a helyzetet. Talán részben te is hibás vagy a történtekért, mert valamiképp elterelődött a figyelmed. Vagy lehet, hogy valamilyen műszaki hibája lett a másik autónak. Ebből az elképzelt jelenetből jól látható, hogy kevésbé leszünk mérgesek vagy lesznek más rossz érzéseink, ha próbáljuk megérteni a történtek okát, ha elfogulatlanok vagyunk, és ha készek vagyunk megbocsátani. „Ne sértődj meg hirtelen szellemedben, mert a sértődés az ostobák kebelében nyugszik” – mondja a Prédikátor 7:9. Ne vedd magadra a dolgokat! Sok esetben egyáltalán nincs szó szándékos sértésről, ahogyan azt esetleg gondolnánk. Egyszerűen a tökéletlenség vagy a félreértés az oka annak, hogy valaki megbántott minket. Próbáld meg elfogulatlanul látni a barátságtalan szavakat vagy tetteket, és legyél kész szeretettel megbocsátani. Ha ezt teszed, boldogabb leszel. (Olvassátok fel: 1Péter 4:8.)

TÉRJEN VISSZA RÁD A BÉKÉD

11. Hogyan érezzünk mint Királyság-prédikálók, függetlenül attól, hogy hogyan fogadják az emberek a jó hírt?

11 Hogyan őrizheted meg az önuralmad, ha valaki gorombán viselkedik veled a szántóföldi szolgálat során? Amikor Jézus kiküldött 70 prédikálót, azt mondta nekik, hogy kívánjanak békét minden háznak, ahova bemennek. „Ha van ott a békének barátja, megnyugszik rajta a békétek – mondta Jézus. – De ha nincs, visszatér rátok” (Luk 10:1, 5, 6). Boldogok vagyunk, ha az emberek kedvezően fogadják  a jó hírt, melyről prédikálunk, mivel az a javukra válhat. Időnként azonban egyáltalán nem fogadnak minket békésen. Mit tegyünk ilyen esetben? Jézus azt mondta, hogy őrizzük meg a békét, melyet a háznak kívántunk. Minden ajtótól békével a szívünkben kell eljönnünk, függetlenül attól, hogy az emberek hogyan bántak velünk. Ha kijönnénk a sodrunkból, amikor provokálnak minket, akkor nem tudnánk megőrizni a békénket.

12. Mit kell tennünk Pálnak az Efézus 4:31, 32-ben feljegyzett szavai szerint?

12 Igyekezz minden helyzetben megőrizni a békéd, ne csak a szolgálatban. Természetesen az, hogy készségesen megbocsátasz másoknak, nem jelenti azt, hogy helyesled a rossz viselkedésüket, vagy hogy lekicsinyled az általuk okozott kárt. Viszont azt igenis jelenti, hogy nem neheztelsz többé, és hogy megőrzöd a saját békéd. Vannak, akik mindig a rossz dolgokon időznek, és folyton azon rágódnak, hogy milyen rosszul bántak velük, ám ezáltal hagyják, hogy mások viselkedése tönkretegye a boldogságukat. Ne engedd, hogy hatalmukba kerítsenek az ilyen gondolatok. Ne feledd, ha neheztelést táplálsz magadban, nem lehetsz boldog. Ezért hát legyél megbocsátó! (Olvassátok fel: Efézus 4:31, 32.)

JEHOVÁNAK TETSZŐ MÓDON REAGÁLJ

13. a) Hogyan gyűjt egy keresztény „tüzes szenet” az ellensége fejére? b) Milyen eredménnyel járhat, ha szelíden reagálunk, amikor provokálnak minket?

13 Időnként úgy ítélheted meg, hogy vonzóvá tudod tenni a keresztény irányadó mértékeket annak a személynek, aki megbántott. Pál apostol ezt írta: „»ha ellenséged éhes, adj neki enni; ha szomjas, adj neki inni; mert ha ezt teszed, tüzes szenet gyűjtesz a fejére«. Ne hagyd, hogy legyőzzön a rossz, hanem a rosszat mindig győzd le a jóval” (Róma 12:20, 21). Ha kedvesen és udvariasan viselkedsz, amikor provokálnak, meglágyíthatod még a legellenségesebb embert is, és a jót hozhatod ki belőle. Ha megértő vagy, és együttérzést – sőt könyörületet – mutatsz az iránt, aki megsértett, talán segíteni tudsz neki megismerni a bibliai igazságokat. Bárhogyan fogadjon is valaki, ha szelíden reagálsz, az arra késztetheti, hogy elgondolkodjon a nagyszerű viselkedéseden (1Pét 2:12; 3:16).

14. Miért kell kerülnöd, hogy neheztelést táplálj mások iránt, függetlenül attól, hogy milyen rosszul bántak veled?

14 Egyes esetekben viszont nem lenne helyénvaló kapcsolatot tartanunk bizonyos személyekkel. Közéjük tartoznak azok, akik korábban a gyülekezet tagjai voltak, de bűnt követtek el, nem tanúsítottak megbánást, és ezért ki lettek közösítve. Ha egy ilyen személy fájdalmat okozott neked, rendkívül nehéz lehet megbocsátani neki, még ha megbánja is a tettét, mivel időre van szükség az érzelmi sebek begyógyulásához. Ilyen esetben kitartóan kérheted Jehovát, hogy segítsen készségesen megbocsátanod a megbánást tanúsító személynek. Végtére is, honnan tudod, mi van a másik szívében? Jehova viszont tudja. Ő megvizsgálja a legbensőbb hajlamainkat, és türelmes azokhoz, akik helytelenséget követnek el (Zsolt 7:9; Péld 17:3). Ezért mondja a következőket a Szentírás: „Senkinek se viszonozzátok rosszal a rosszat. Olyasmikre legyen gondotok, amik minden ember szemében jók. Ha lehetséges, amennyire tőletek függ, minden emberrel békében legyetek. Ne álljatok bosszút magatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet a haragnak; mert meg van írva: »Enyém a bosszú; én visszafizetek, ezt mondja Jehova«” (Róma 12:17–19). Helyes lenne-e elítélned másokat? Semmiképpen sem (Máté 7:1, 2). De biztos lehetsz benne, hogy Isten igazságot szolgáltat.

15. Minek a felismerése segít másképp gondolkodnunk azokról, akik megbántottak minket?

 15 Ha úgy érzed, hogy igazságtalanság áldozata lettél, és nehéznek találod, hogy megbocsáss a megbánást tanúsító helytelenül cselekvőnek, fontos felismerned, hogy az is áldozat, aki megbántott téged. Ő is szenved az öröklött tökéletlenség hatásai miatt (Róma 3:23). Jehova könyörületet érez az egész tökéletlen emberiség iránt. Ezért helyesen tesszük, ha imádkozunk azért, aki megsértett minket. Nem valószínű, hogy továbbra is haragot táplálunk az iránt, akiért imádkozunk. Jézus következő szavai pedig világosan rámutatnak, hogy még azokra sem szabad neheztelnünk, akik durván bánnak velünk: „szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket” (Máté 5:44).

16–17. Hogyan reagálj, ha a vének úgy ítélik meg, hogy egy bűnös megbánta a tettét, és miért tegyél így?

16 Jehova akaratának megfelelően a keresztény vének lettek megbízva azzal a felelősségteljes feladattal, hogy foglalkozzanak a helytelenségekkel a gyülekezetben. Ezeknek a testvéreknek nincs teljes körű tisztánlátásuk, mint Istennek, de az a céljuk, hogy a szent szellem vezetésére támaszkodva és az Isten Szavában található irányítással összhangban hozzanak döntést. Ezért miután Jehova segítségét kérték imában, olyan döntést hoznak, mely az ő nézőpontját tükrözi (Máté 18:18).

A készséges megbocsátás keresztényi kötelesség

17 Egy ilyen helyzet a lojalitás próbája. Meg fogsz bocsátani, és továbbra is szeretetet mutatsz azok iránt, akikről úgy ítélték meg, hogy megbánták a bűnüket? (2Kor 2:5–8). Ez talán nem könnyű, különösen akkor nem, ha te vagy a helytelenségének áldozata, vagy az egyik hozzátartozód. Ám ha bízol Jehovában, és abban, ahogyan a gyülekezet által az ügyeket rendezi, bölcsen fogsz cselekedni. Így azt bizonyítod majd, hogy valóban készségesen megbocsátasz (Péld 3:5, 6).

18. Milyen jótékony hatásai vannak, ha kész vagy megbocsátani?

18 Mentális betegségekkel foglalkozó szakemberek is felismerték, hogy milyen jótékony hatásai vannak annak, ha valaki készségesen megbocsát. A megbocsátás megszabadít a visszafojtott indulatoktól és az elcsüggesztő érzésektől, melyek megbetegítenek, valamint hozzájárul az egészségesebb, boldogabb kapcsolatokhoz. Ezzel szemben nagy ára van annak, ha nem vagyunk hajlandóak megbocsátani: gyenge egészség, megromlott kapcsolatok, stressz és rossz kommunikáció. De ami a legeslegfontosabb, ha készségesen megbocsátunk másoknak, jó kapcsolatban lehetünk égi Atyánkkal, Jehovával. (Olvassátok fel: Kolosszé 3:12–14.)