Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2012. október

Bátran nézzünk szembe napjaink megpróbáltatásaival!

Bátran nézzünk szembe napjaink megpróbáltatásaival!

„Isten a mi menedékünk és erőnk, segítség ő, mely könnyen meglelhető a nyomorúság idején” (ZSOLT 46:1)

1–2. Milyen megpróbáltatásokkal néznek szembe sokan, és mit szeretnének tenni Isten szolgái?

VISZONTAGSÁGOS időkben élünk. A földön mindenütt katasztrófák söpörnek végig. Földrengések, cunamik, tűzvészek, árvizek, vulkánkitörések, tornádók, tájfunok és hurrikánok pusztításait kell elszenvednie az emberiségnek. Ezenkívül ott vannak még a családi problémák és a személyes gondok, melyek szintén fájdalmat és félelmet okoznak. Nagyon is igaz, hogy „bajokkal teljes idő jön, és előre nem látható események történnek” mindannyiunkkal (Préd 9:11).

2 Isten szolgái mint csoport sikeresen megállják a helyüket az ilyen lesújtó körülmények között. Ugyanakkor szeretnénk készen állni, hogy meg tudjunk birkózni bármilyen nehézséggel, amely a jövőben sújthat minket, amint közeledik ennek a rendszernek a vége. Hogyan tudunk megbirkózni az ilyen nehézségekkel anélkül, hogy azok elcsüggesztenének bennünket? Mi segíthet abban, hogy bátran nézzünk szembe napjaink megpróbáltatásaival?

TANULJUNK AZOKTÓL, AKIK BÁTRAKNAK BIZONYULTAK!

3. A Róma 15:4 szerint miből meríthetünk vigaszt, ha lesújtó körülményekkel kell szembenéznünk?

3 Bár a nehéz körülmények több embert érintenek, mint valaha, a lesújtó problémák nem újak az emberiségnek. Nézzük meg, mit tanulhatunk Isten néhány olyan szolgájától, aki bátran és sikeresen megküzdött az élet nehézségeivel (Róma 15:4).

4. Milyen nehézségekkel küzdött meg Dávid, és mi segített neki ebben?

4 Vizsgáljuk meg Dávid példáját. Többek között a következőket kellett elszenvednie: egy király haragját, ellenségek támadásait, feleségeinek elrablását,  azt, hogy néhányan a seregéből, a saját családjából és a barátai közül elárulták, valamint érzelmi gyötrelmet (1Sám 18:8, 9; 30:1–5; 2Sám 17:1–3; 24:15, 17; Zsolt 38:4–8). A Dávid életéről szóló bibliai beszámolók világosan feltárják, hogy mekkora fájdalmat okoztak neki ezek a nehézségek. Ám a Jehovába vetett hitét nem tudták meggyengíteni. Ezt mondta teljes hittel: „Jehova az én életem erődje. Kitől rettegnék?” (Zsolt 27:1; olvassátok fel: Zsoltárok 27:5, 10).

5. Mi segített Ábrahámnak és Sárának megküzdeni az élet nehézségeivel?

5 Ábrahám és Sára élete javát sátorban élte le jövevényként egy idegen földön. Az életük nem mindig volt könnyű. Mégis eltökélten küzdöttek meg az olyan nehézségekkel, mint az éhínség és a környező nemzetek ellenségeskedései (1Móz 12:10; 14:14–16). Hogyan voltak erre képesek? Isten Szava azt mondja, hogy Ábrahám „várta a valódi alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten” (Héb 11:8–10). Ábrahám és Sára az előttük levőkre összpontosítottak, és nem engedték, hogy az élet nehézségei elcsüggesszék őket.

6. Hogyan utánozhatjuk Jóbot?

6 Jóbra rendkívüli nyomás nehezedett. Képzeld csak el, hogyan érezhette magát, amikor minden rosszra fordult az életében (Jób 3:3, 11). Ráadásul nem értette teljesen, hogy mindez miért történik vele. Mégsem adta fel. Megőrizte a feddhetetlenségét és az Istenbe vetett hitét. (Olvassátok fel: Jób 27:5.) Milyen kiváló, utánzásra méltó példa nekünk!

7. Milyen dolgokat élt át Pál, miközben Istent szolgálta, és minek a felismeréséből merített bátorságot a szolgálata folytatásához?

7 Most nézzük meg Pál apostol példáját is. Veszélyekben volt a városban, a pusztában és a tengeren. Pál arról is beszél, hogy része volt „éhségben és szomjazásban . . . , hidegben és mezítelenségben”. Azt is megemlíti, hogy „egy éjt és egy napot a mély vizekben” töltött, valószínűleg az egyik hajótörés miatt, melyet átélt (2Kor 11:23–27). Figyeld meg, hogy mindezek ellenére milyen volt a szemléletmódja, miután szembenézett a halállal amiatt, hogy Istent szolgálta: „Ez azért volt, hogy ne önmagunkban legyen a bizodalmunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Ő egy oly nagy dologtól, mint a halál, megszabadított minket, és meg is fog szabadítani” (2Kor 1:8–10). Nem sokan éltek át annyi rosszat, mint Pál. Azonban sokunknak voltak már az övéihez hasonló érzései, ezért vigaszt meríthetünk a bátor példájából.

NE ADJUK FEL A NEHÉZSÉGEK IDEJÉN!

8. Milyen hatással lehetnek ránk napjaink nehézségei? Mondj egy példát!

8 Napjaink világában, mely tele van katasztrófákkal, nehézségekkel és megpróbáltatásokkal, sokan úgy érzik, hogy összecsapnak a fejük fölött a hullámok. Még néhány keresztény is így érez. Lani *, aki örömmel végezte a férjével együtt a teljes idejű szolgálatot Ausztráliában, elmondja, hogy amikor tudatták vele, hogy mellrákja van, villámcsapásként érte a hír, teljesen összetört. Így beszél róla: „A kezelések nagyon legyengítettek, és odalett az önbecsülésem.” Ráadásul neki kellett ápolnia a férjét, aki gerincműtéten esett át. Mit tehetünk, ha mi is ilyen helyzetbe kerülünk?

9–10. a) Mit ne engedjünk meg Sátánnak? b) Milyen szemléletmód segíthet megbirkóznunk a Cselekedetek 14:22-ben említett ténnyel?

9 Jól tesszük, ha nem felejtjük el, hogy Sátánnak az a célja, hogy a megpróbáltatásaink által aláássa a hitünket. De nem szabad engednünk, hogy elvegye az örömünket. A Példabeszédek 24:10 ezt mondja: „Elcsüggedsz a nyomorúság napján? Szűkös lesz az erőd.” Ha elmélkedünk olyan bibliai példákon, mint amilyeneket az előbbiekben megvizsgáltunk, az segíteni fog, hogy összeszedjük a bátorságunkat a nehézségek idején.

 10 Azt is jó észben tartanunk, hogy nem tudjuk megszüntetni az összes problémát. Sőt, számítanunk kell rájuk (2Tim 3:12). A Cselekedetek 14:22 ezt mondja: „Sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten királyságába.” Ahelyett, hogy elcsüggednél, inkább tekintsd lehetőségnek az ilyen alkalmakat arra, hogy kimutasd az abba vetett hitedet, hogy Isten segíteni tud neked.

11. Hogyan kerülhetjük el, hogy elcsüggesszenek bennünket az élet nehézségei?

11 A jó dolgokra összpontosítsuk a figyelmünket. Isten Szava ezt mondja: „A vidám szív megvidámítja az arcot, a szívfájdalom azonban megtöri a szellemet” (Péld 15:13). A kutatóorvosok már régen felismerték, hogy a pozitív gondolkodásnak gyógyító ereje van. Sok beteg, akinek cukortablettát (placebót) adtak, azt tapasztalta, hogy enyhültek a tünetei, csupán azért, mert azt gondolta, hogy használni fog neki a tabletta. Ennek az ellenkezőjét, a nocebohatást is kimutatták. A betegeknek már egyszerűen attól romlott az állapotuk, hogy azt mondták nekik, hogy a gyógyszernek káros hatásai lesznek. Ha állandóan olyan dolgokon időzünk, melyeken nem tudunk változtatni, az elcsüggeszthet. Hálásak lehetünk, hogy Jehova nem „cukortablettát” ad nekünk. Ő valódi segítséget nyújt még a katasztrófák idején is. Buzdítást találhatunk a Szavában, támogatást kaphatunk a testvérektől, és a szent szelleme által erőt nyerhetünk. Ha ezekre összpontosítunk, több lesz az örömünk. Ahelyett, hogy a lesújtó eseményeken időznél, tegyél gyakorlatias lépéseket a problémák megoldása érdekében, és a jó dolgokra összpontosíts az életedben (Péld 17:22).

12–13. a) Mi segít Isten szolgáinak megbirkózni a katasztrófák hatásaival? Mondj egy példát! b) A katasztrófák idején hogyan válik nyilvánvalóvá, hogy mi a legfontosabb számunkra?

12 Az utóbbi időben néhány országot súlyos katasztrófák sújtottak. Figyelemre méltó, hogy sok testvérünk milyen gyorsan talpra állt a katasztrófa után. Ez nem azt jelenti, hogy ez könnyű volt számukra. 2010 elején Chilében egy nagy erejű földrengés és cunami sok testvérünk otthonát és javait pusztította el. Voltak, akik még a munkájukat is elveszítették. Ennek ellenére a testvérek tevékenyek maradtak Jehova szolgálatában. Samuel, akinek az otthona teljesen megsemmisült, ezt mondta: „A feleségemmel még az ilyen szélsőséges körülmények közepette sem hagytunk fel az összejövetelek látogatásával és a prédikálással. Hiszem, hogy ezek a szokások segítettek nekünk, hogy ne legyünk reményvesztettek.” Sok testvérrel együtt ők sem hagyták, hogy a katasztrófa elcsüggessze őket, továbbra is buzgók voltak Jehova szolgálatában.

13 2009 szeptemberében a Fülöp-szigeteki Manilának több mint a 80 százalékát elöntötte a víz a szakadó esőzések miatt. Egy jómódú férfi, akinek sok mindene odaveszett, ezt mondta: „Az áradás eltörölte a gazdagok és a szegények közti különbséget, mivel mindenkinek egyaránt nehézséget és szenvedést okozott.” Ez Jézus bölcs tanácsára emlékeztet minket: „az égben gyűjtsetek magatoknak kincseket, ahol sem moly, sem rozsda nem emészt, és ahol nem törnek be és nem lopnak tolvajok” (Máté 6:20). Gyakran csalódnak azok, akik az életüket az anyagi dolgok köré építik, melyek könnyen semmivé válhatnak. Mennyivel bölcsebb, ha a Jehovával ápolt kapcsolatunk a legfontosabb számunkra, ez ugyanis sosem szenved kárt, bármi történjék is körülöttünk! (Olvassátok fel: Héberek 13:5, 6.)

OKOK, AMIÉRT BÁTRAK LEHETÜNK

14. Milyen okunk van arra, hogy bátrak legyünk?

14 Jézus elismerte, hogy lesznek nehézségek a jelenléte idején, de ezt mondta: „ne rettenjetek meg” (Luk 21:9). Minden  okunk megvan rá, hogy bátrak legyünk, mivel ő is mint Király, és a világegyetem Teremtője is támogat minket. Pál így bátorította Timóteuszt: „az Isten nem gyávaság szellemét adta nekünk, hanem erőét, szeretetét és józan gondolkodásét” (2Tim 1:7).

15. Mondj példákat arra, hogy Isten szolgái hogyan fejezték ki a belé vetett bizalmukat, és mondd el, hogyan lehetünk mi is ilyen bátrak.

15 A következő példákból láthatjuk, hogy Isten szolgái közül néhányan hogyan fejezték ki, hogy teljes bizalommal vannak iránta. Dávid ezt mondta: „Jehova az én erőm és pajzsom. Benne bízik a szívem. Segítséget kaptam, ezért ujjong a szívem” (Zsolt 28:7). Pál is kifejezte rendíthetetlen bizalmát, amikor ezt mondta: „mindezekből teljesen győztesen kerülünk ki az által, aki szeretett minket” (Róma 8:37). Hasonlóképpen Jézus sem hagyott semmi kételyt a hallgatóiban afelől, hogy nagyon szoros a kapcsolata Istennel, amikor a veszély közeledtével ezt mondta: „[nem] vagyok egyedül, mert az Atya velem van” (Ján 16:32). Miről tanúskodnak ezek a kijelentések? A Jehovába vetett megingathatatlan bizalomról. Ha mi is ilyen bizalmat fejlesztünk ki Isten iránt, az megadhatja a bátorságot ahhoz, hogy bármilyen megpróbáltatással szembe tudjunk nézni napjainkban. (Olvassátok fel: Zsoltárok 46:1–3.)

FORDÍTSUK JAVUNKRA ISTEN SEGÍTSÉGÉT, HOGY BÁTRAK MARADHASSUNK!

16. Miért fontos tanulmányoznunk Isten Szavát?

16 A keresztények nem azért bátrak, mert magukban bíznak, hanem mert megismerték Istent, és rá támaszkodnak. Ez Isten írott Szavának, a Bibliának a tanulmányozása által érhető el. Egy testvérnő, aki depresszióban szenved, elmondja, mi segít neki: „Újra és újra elolvasok olyan bibliai részeket, amelyek különösen vigasztalóak számomra.” Megfogadtuk a hű és értelmes rabszolga osztály vezetését, és rendszeresen időt fordítunk a családi imádatra? Isten Szavának a tanulmányozása segít, hogy olyan legyen a szemléletmódunk, mint a zsoltárírónak, aki ezt mondta: „Ó, mennyire szeretem törvényedet! Egész nap azzal foglalkozom” (Zsolt 119:97).

17. a) Mi segíthet abban, hogy továbbra is bátrak legyünk? b) Mondd el, hogyan segített neked egy kiadványunkban megjelent élettörténet.

17 Jehova úgy is segít, hogy bátrak legyünk, hogy a Biblián alapuló kiadványaink által megerősíti a belé vetett bizalmunkat. Sok testvér különösen hasznosnak találja a folyóiratainkban megjelenő élettörténeteket. Egy ázsiai testvérnő, aki bipoláris hangulatzavarban szenved, örömmel olvasta egy olyan korábbi misszionárius testvér élettörténetét, akinek sikerült megküzdenie ezzel a betegséggel. A testvérnő ezt írta: „Segített megértenem a saját nehézségemet, és reményt adott.”

Ha nehézséggel nézel szembe, fordítsd javadra Jehova segítségét

18. Miért imádkozzunk olyan gyakran, amilyen gyakran csak tudunk?

 18 Az ima bármilyen helyzetben segíteni tud. Pál apostol a következőképpen hívta fel a figyelmet arra, hogy mennyire értékes ez a segítség: „Semmi miatt ne aggódjatok, hanem mindenben az ima és a könyörgés által hálaadással együtt tárjátok kéréseiteket az Isten elé; és az Isten békéje, amely felette áll minden gondolkodásnak, meg fogja őrizni szíveteket és gondolkodóképességeteket Krisztus Jézus által” (Fil 4:6, 7). Minden alkalmat megragadunk az imádkozásra, hogy meg tudjunk birkózni a nehéz helyzetekkel? Alex, egy Nagy-Britanniában élő testvér, aki már régóta depresszióban szenved, ezt mondta: „Mentőkötél számomra, hogy Jehovához szólhatok imában, és hallgathatom őt azáltal, hogy olvasom a Szavát.”

19. Hogyan tekintsünk a keresztény összejövetelekre?

19 Az összejöveteleken lévő keresztény társaság egy további létfontosságú segítség. Az egyik zsoltáríró ezt írta: „Sóvárog, sőt eped a lelkem Jehova udvarai után” (Zsolt 84:2). Te is így érzel? Lani, akit már korábban említettünk, elmondja, mennyire fontosnak tartja, hogy részt vegyen minden összejövetelen, és együtt legyen a testvérekkel: „Nem volt kérdés, hogy menjek-e az összejövetelekre. Tudtam, hogy ott kell lennem, ha szeretném, hogy Jehova segítsen megküzdeni a problémáimmal.”

20. Hogyan segít az, ha buzgók vagyunk a prédikálómunkában?

20 Úgy is szert tehetünk bátorságra, hogy buzgón végezzük a Királyság-prédikáló munkát (1Tim 4:16). Egy ausztráliai testvérnő, aki rengeteg nehézségen ment keresztül, ezt mondja: „A prédikálás volt az utolsó dolog, amire vágytam, de egy vén elhívott a szolgálatba. Így hát elmentem vele. Biztosan Jehova segített, mert valahányszor részt vettem a szolgálatban, nagyon boldog voltam” (Péld 16:20). Sokan tapasztalják, hogy amikor segítenek másoknak, hogy hinni tudjanak Jehovában, a saját hitük is megerősödik. Így elterelik a gondolataikat a saját problémáikról, és a fontosabb dolgokra tudnak összpontosítani (Fil 1:10, 11).

21. Miben lehetünk biztosak, amikor nehézségekkel nézünk szembe?

21 Jehova bőségesen gondoskodik segítségről, hogy bátran tudjunk szembenézni napjaink megpróbáltatásaival. Ha mindezt a javunkra fordítjuk, és elmélkedünk Isten szolgáinak bátor példáin, valamint utánozzuk is azokat, akkor biztosak lehetünk abban, hogy sikeresen meg tudunk birkózni a nehézségekkel. Noha sok probléma merülhet még fel, amint ez a rendszer közeledik a végéhez, hasonló érzéseink lehetnek, mint Pálnak, aki ezt mondta: „leterítenek bennünket, de el nem pusztulunk”, „nem adjuk fel” (2Kor 4:9, 16). Jehova segítségével bátran tudunk szembenézni napjaink megpróbáltatásaival. (Olvassátok fel: 2Korintusz 4:17, 18.)

^ 8. bek. Néhány nevet megváltoztattunk.