„Nem vagytok sötétségben, hogy az a nap úgy érjen el benneteket, ahogy tolvajokat érne el” (1TESSZ 5:4)

1. Mi segít, hogy kitartóan tudjunk virrasztani, és meg tudjunk birkózni a próbákkal?

HAMAROSAN világrengető események fognak történni. A bibliai próféciák teljesedése megerősíti ezt a tényt, ezért kitartóan kell virrasztanunk. Mi segít ebben? Pál apostol arra ösztönöz minket, hogy „a láthatatlanokon” tartsuk a szemünket. Igen, elménkben kell tartanunk azt a jutalmat, hogy örökké élhetünk majd, akár az égben, akár a földön. A szövegkörnyezetből kiderül, hogy Pál ezekkel a szavakkal arra akarta buzdítani a hittársait, hogy arra összpontosítsanak, hogy a hűséges életútjuk eredményeként milyen boldog jövő vár rájuk. Ha így tettek, az abban is segített nekik, hogy megbirkózzanak a próbákkal és az üldözéssel (2Kor 4:8, 9, 16–18; 5:7).

2. a) Mit kell tennünk, hogy szilárd maradjon a reménységünk? b) Mit fogunk megvizsgálni ebben és a következő cikkben?

2 Pál intése egy fontos alapelvet tartalmaz: Ahhoz, hogy szilárd maradjon a reménységünk, messzebbre kell tekintenünk a közvetlenül előttünk álló dolgoknál. Azokra a jelentős eseményekre kell összpontosítanunk, melyek még nem láthatók (Héb 11:1; 12:1, 2). Ezért ebben és a következő cikkben meg fogunk vizsgálni tíz jövőbeli eseményt, melyek szoros kapcsolatban vannak az örök életre vonatkozó reménységünkkel.

MI FOG TÖRTÉNNI KÖZVETLENÜL A VÉG ELŐTT?

3. a) Milyen jövőbeli eseményt említ meg az 1Tesszalonika 5:2, 3? b) Mit fognak tenni a politikai vezetők, és kik csatlakozhatnak még hozzájuk?

3 Pál a tesszalonikaiaknak írt levelében megemlíti az egyik jövőbeli eseményt. (Olvassátok fel: 1Tesszalonika 5:2, 3.) Jehova napjára hívja fel a figyelmet.  Ebben a szövegkörnyezetben „Jehova napja” arra az időszakra utal, mely a hamis vallás elpusztításával fog elkezdődni, és Armageddon háborújában éri el a tetőpontját. Ám közvetlenül Jehova napjának kezdete előtt a világ vezetői ezt fogják mondani: „Béke és biztonság!” Ez utalhat egyetlen eseményre, de akár események sorozatára is. A nemzetek talán azt gondolják, hogy közel állnak néhány súlyos probléma megoldásához. Mit mondhatunk a vallási vezetőkről? Ők a világ részét képezik, ezért lehet, hogy csatlakozni fognak a politikai vezetőkhöz (Jel 17:1, 2). A papság ezáltal utánozza majd az ókori Júdában élt hamis prófétákat, akikről Jehova kijelentette: „ezt [mondják]: »Béke van! Béke van!«, holott nincsen béke” (Jer 6:14; 23:16, 17).

4. A legtöbb emberrel ellentétben mi mivel vagyunk tisztában?

4 Nem számít, kik fogják kijelenteni, hogy „Béke és biztonság!”, ez az esemény azt jelzi majd, hogy hamarosan elkezdődik Jehova napja. Pál ezért kijelenthette: „testvérek, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap úgy érjen el benneteket, ahogy tolvajokat érne el, mert ti mindnyájan a világosság fiai . . . vagytok” (1Tessz 5:4, 5). A legtöbb emberrel ellentétben mi tisztában vagyunk azzal, hogy a Szentírás alapján milyen jelentőségük van a jelenlegi eseményeknek. Pontosan hogyan teljesedik majd a „Béke és biztonság!” kijelentésére vonatkozó prófécia? Várnunk és figyelnünk kell, hogy megtudjuk. Ezért határozzuk el, hogy éberek és meggondoltak maradunk! (1Tessz 5:6; Sof 3:8).

EGY KIRÁLYNŐ, AKI TÉVESEN ÍTÉLI MEG A HELYZETÉT

5. a) Hogyan fog elkezdődni a „nagy nyomorúság”? b) Ki az a királynő, aki azt gondolja, hogy semmi rossz nem fog vele történni?

5 Mi fog történni ezután? Pál kijelentette: „Amikor azt mondják: »Béke és biztonság!«, akkor hirtelen pusztulás jön rájuk egy szempillantás alatt”. Ennek a hirtelen pusztulásnak az első lépéseként támadás éri Nagy Babilont, a hamis vallás világbirodalmát, melyet úgy is neveznek, hogy „a szajha” (Jel 17:5, 6, 15). Az összes hamis vallásnak, köztük a kereszténységnek, a megtámadása lesz a „nagy nyomorúság” kezdete (Máté 24:21; 2Tessz 2:8). Sokakat meglepetésként ér majd ez az esemény. Miért? Mert egészen addig a szajha magabiztosan királynőnek képzeli magát, és azt hiszi, hogy „kesergést soha nem [fog] látni”. De hirtelen rádöbben majd, hogy tévesen ítélte meg a helyzetét. Elpusztítása igen gyors lesz, mintha csak „egyetlen napon” történne (Jel 18:7, 8).

6. Ki fogja megsemmisíteni a hamis vallást?

 6 Isten Szava úgy utal a szajha támadójára, mint egy tízszarvú vadállatra. A Jelenések könyvének tanulmányozásából kiderül, hogy ez „a vadállat” az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ). „A tíz szarv” az összes olyan jelenlegi politikai hatalmat szemlélteti, amely támogatja ezt a skarlátszínű vadállatot * (Jel 17:3, 5, 11, 12). Mekkora pusztulást hoz majd ez a támadás? Az ENSZ nemzetei el fogják venni a szajha vagyonát, leleplezik annak valódi jellemét, felfalják őt, és „teljesen elégetik . . . tűzzel”. Véglegesen el lesz pusztítva. (Olvassátok fel: Jelenések 17:16.)

7. Mi fogja kiváltani „a vadállat” által indított támadást?

7 A bibliai prófécia arra is rámutat, hogy mi fogja kiváltani ezt a támadást. Jehova valahogyan a politikai uralkodók szívébe fogja adni, „hogy megvalósítsák gondolatát”, vagyis hogy pusztítsák el a szajhát (Jel 17:17). A háborúra uszító vallások továbbra is megosztottságot idéznek elő a világban, ezért lehet, hogy a nemzetek úgy vélik, hogy a szajha elpusztítása a saját nemzeti érdeküket szolgálja. Amikor az uralkodók támadást indítanak, azt gondolják majd, hogy a saját „egyazon gondolatukat” valósítják meg. Ám valójában Isten eszköze lesznek az összes hamis vallás eltörlésében. Tehát egy váratlan fordulat következtében Sátán rendszerének egyik része meg fogja támadni a rendszerének egy másik részét, és Sátán képtelen lesz ezt megakadályozni (Máté 12:25, 26).

TÁMADÁS ISTEN NÉPE ELLEN

8. Milyen támadást indít majd „Magóg földjének Gógja”?

8 A hamis vallás megsemmisítése után Isten szolgái még mindig „biztonságban lakoznak, és falak nélkül laknak” (Ez 38:11, 14). Mi fog történni ezzel a látszólag védtelen néppel, mely továbbra is Jehovát imádja? Úgy tűnik, hogy „sok nép” átfogó támadást indít majd ellene. Isten Szava úgy írja le ezt az eseményt, mint a „Magóg földjének Gógja” által indított támadást. (Olvassátok fel: Ezékiel 38:2, 15, 16.) Hogyan érezzünk ezzel a támadással kapcsolatban?

9. a) Mi a legfontosabb a keresztényeknek? b) Milyen lépéseket kell tennünk most ahhoz, hogy megerősítsük a hitünket?

9 Nem aggódunk túlzottan amiatt, hogy tudjuk, hogy Isten népét meg fogják támadni. Számunkra fontosabb Jehova nevének a megszentelése és a  szuverenitásának igazolása, mint a saját megmentésünk. Ami azt illeti, Ezékiel könyvében több mint hatvanszor szerepel Jehova kijelentése, melyet a nemzetekhez intézett: „megtudjátok, hogy én vagyok Jehova” (Ez 6:7). Ezért élénk érdeklődéssel várjuk, hogy beteljesedjen Ezékiel próféciájának ez a kiemelkedő része, és közben bízunk benne, hogy „Jehova tudja, mi a módja annak, hogy az Isten iránti odaadásban élő embereket megszabadítsa a próbából” (2Pét 2:9). Addig is szeretnénk minden alkalmat megragadni a hitünk erősítésére, hogy meg tudjuk majd őrizni a Jehova iránti feddhetetlenségünket, bármilyen próbával kell is szembenéznünk. Mit kell tennünk ehhez? Imádkozzunk, tanulmányozzuk Isten Szavát, és elmélkedjünk rajta, valamint osszuk meg másokkal a Királyság üzenetét. Ha így teszünk, szilárd marad az örök életre vonatkozó reménységünk, akárcsak egy erős horgony. Ez a reménység segíteni fog, hogy hűségesen ragaszkodjunk Istenhez (Héb 6:19; Zsolt 25:21).

A NEMZETEKNEK EL KELL MAJD ISMERNIÜK JEHOVA SZUVERENITÁSÁT

10–11. Mi fogja jelezni Armageddon kezdetét, és mi fog történni Armageddonkor?

10 Milyen világrengető eseményt fog elindítani a Jehova szolgái elleni támadás? A népe érdekében Jehova közbelép majd Jézus és az égi seregek által (Jel 19:11–16). Ez lesz „a mindenható Isten nagy napjának” háborúja, vagyis Armageddon (Jel 16:14, 16).

11 Ezzel a háborúval kapcsolatban Jehova ezt mondja Ezékiel által: „Elhívom [Góg ellen] a kardot mindenfelől egész hegyvidékemen – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. – Saját testvére ellen fordul mindenkinek a kardja.” Azokon, akik Sátán oldalán állnak, úrrá lesz a pánik, zűrzavar támad közöttük, és fegyvereiket egymás ellen fordítják, egymás ellen fognak harcolni. Sátán egész rendszerére pusztulás vár. Jehova kijelenti: „tüzet és ként bocsátok [Gógra] és csapataira meg a vele levő sok népre” (Ez 38:21, 22). Mit fog eredményezni Istennek ez a tette?

12. Mit lesznek kénytelenek megtenni a nemzetek?

12 A nemzeteknek fel kell majd ismerniük, hogy Jehova parancsára éri őket megsemmisítő vereség. Akkor majd lehet, hogy Sátán haderői kétségbeesésükben ugyanazt kiáltják, mint az izraelitákat üldöző, ókori egyiptomi támadók a Vörös-tengernél: „Jehova harcol értük” (2Móz 14:25). Igen, a nemzetek kénytelenek lesznek elismerni Jehova szuverenitását. (Olvassátok fel: Ezékiel 38:23.) Mennyire vagyunk közel ahhoz, hogy elinduljon ezeknek az eseményeknek a láncolata?

NEM FOG ÚJABB VILÁGHATALOM FELEMELKEDNI

13. Mit tudunk a Dániel leírásában szereplő szobor ötödik részéről?

13 A Dániel könyvében szereplő egyik prófécia segít megállapítanunk, hogy hol tartunk az idők áramlatában. Dániel egy ember formájú szoborról ír, mely különböző fémekből áll (Dán 2:28, 31–33). Azokat az egymást követő világhatalmakat jelképezi, melyek jelentős hatással voltak Isten népére, akár a múltban, akár jelenleg. Ezek Babilon, a méd–perzsa birodalom, Görögország, Róma és az utolsó, egy napjainkban uralmon lévő világhatalom. Dániel próféciájának a tanulmányozásából kiderül, hogy ezt az utolsó világhatalmat a szobor lábfeje és lábujjai jelképezik. Az első világháború idején Nagy-Britannia és az Egyesült Államok különleges kapcsolatot alakított ki egymással. Igen, a Dániel leírásában szereplő szobor ötödik része az angol–amerikai  világhatalom. A lábfej a szobor utolsó része, mely azt jelzi, hogy nem fog újabb emberi világhatalom megjelenni a színen. Az, hogy a lábfej és a lábujjak vasból és cserépből vannak, az angol–amerikai világhatalom meggyengült állapotát szemlélteti.

14. Melyik világhatalom lesz uralmon, amikor Armageddon kitör?

14 Ugyanez a prófécia feltárja, hogy Isten Királysága, melyet egy nagy kő szemléltet, levált Jehova szuverenitásának a hegyéről 1914-ben. Ez a kő most gyorsan száguld a célja, a szobor lábfeje felé. Armageddonkor a lábfej és a szobor többi része szét lesz zúzva. (Olvassátok fel: Dániel 2:44, 45.) Ezért még akkor is az angol–amerikai világhatalom lesz az uralkodó világhatalom, amikor Armageddon kitör. Mennyire izgalmas lesz, amikor tanúi lehetünk majd annak, hogy ez a prófécia beteljesedik! * De mit tartogat Jehova Sátánnak?

MI TÖRTÉNIK MAJD ISTEN FŐ ELLENSÉGÉVEL?

15. Mi fog történni Sátánnal és a démonaival Armageddon után?

15 Először Sátánnak végig kell néznie a teljes földi szervezete megsemmisülését. Ezután magára Sátánra irányul majd a figyelem. János apostol beszámol róla, hogy mi fog történni ezt követően. (Olvassátok fel: Jelenések 20:1–3.) Jézus Krisztus – az angyal, akinél „a mélység” kulcsa van – megragadja majd Sátánt és a démonait, a mélységbe veti őket, és ezer évig ott tartja (Luk 8:30, 31; 1Ján 3:8). Ezzel kezdődik a kígyó fejének összezúzása * (1Móz 3:15).

16. Mit jelent majd Sátánnak az, hogy a mélységben lesz?

16 Mi „a mélység”, melybe Sátánt és a démonait fogják vetni? A János által használt görög aʹbüsz·szosz szó azt jelenti, hogy ’rendkívüli, mérhetetlen mélység’. Úgy is vissza lehet adni, hogy „felmérhetetlen, határtalan” vagy „végtelen űr”. Ezért ez egy olyan hely, amely mindenki számára elérhetetlen, kivéve Jehovát és az általa kijelölt angyalt, akinél „a mélység” kulcsa van. Ott Sátán a halálhoz hasonló tétlen állapotban lesz, „hogy ne vezesse félre többé a nemzeteket”. Igen, ez az „ordító oroszlán” el lesz hallgattatva! (1Pét 5:8).

EGY BÉKÉS KORSZAKHOZ VEZETŐ ESEMÉNYEK

17–18. a) Milyen eseményeket vizsgáltunk meg eddig, melyek még nem láthatók? b) Ezek után az események után milyen örömteli korszakba lépünk majd?

17 Jelentős, világrengető események állnak előttünk. Kíváncsian várjuk, hogyan lesz kijelentve az, hogy „Béke és biztonság!”. Majd tanúi lehetünk Nagy Babilon megsemmisítésének, a magógi Góg támadásának és Armageddon csatájának. Sátánt és a démonait a mélységbe fogják vetni. Ezek után, amikor minden gonoszság a múlté lesz, egy új korszakba léphetünk, Krisztus millenniumi uralmába, mely alatt „a béke bőségében” gyönyörködhetünk majd (Zsolt 37:10, 11).

18 Az eddig megvizsgáltakon kívül további öt olyan eseményre kell összpontosítanunk, melyek még nem láthatók. Ezeket az eseményeket a következő cikkben fogjuk megvizsgálni.

^ 6. bek. Lásd A Jelenések nagyszerű csúcspontja közel! című könyv 251–258. oldalát.

^ 14. bek. A Dániel 2:44-ben szereplő kifejezés, hogy „megsemmisíti mindazokat a királyságokat”, a szobor részei által jelképezett királyságokra, vagyis világhatalmakra utal. Azonban az egyik párhuzamos bibliai prófécia szerint „az egész lakott föld” királyait felsorakoztatják majd Jehova ellen „a mindenható Isten nagy napjának háborújára” (Jel 16:14; 19:19–21). Ezért nemcsak a szobor által jelképezett királyságok lesznek megsemmisítve Armageddonkor, hanem ennek a világnak az összes többi királysága is.

^ 15. bek. A kígyó feje az ezer év végét követően lesz végleg összezúzva, amikor Sátánt és a démonait „a tűz és kén tavába” vetik (Jel 20:7–10; Máté 25:41).