Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2012. szeptember

Tanuljunk Jehova és Jézus türelméből!

Tanuljunk Jehova és Jézus türelméből!

„Tekintsétek . . . megmentésnek a mi Urunk türelmét” (2PÉT 3:15)

1. Min tűnődik néhány hűséges személy?

EGY hűséges testvérnő, aki hosszú évtizedeken keresztül sok nehézségen át kitartott, alázatosan ezt kérdezte: „Vajon még az én életemben eljön a vég?” Néhányan, akik már régóta szolgálják Jehovát, szintén ezen tűnődnek. Sóvárogva várjuk a napot, amikor Isten mindent újjátesz majd, és megszünteti azokat a problémákat, melyekkel ma szembenézünk (Jel 21:5). Bár bőséges okunk van hinni abban, hogy Sátán rendszerének a vége igen közel van, nehéz lehet türelmesen várni erre a napra.

2. Milyen kérdéseket fogunk megvizsgálni Isten türelmével kapcsolatban?

2 Ám a Biblia rámutat, hogy türelmesnek kell lennünk. Isten múltban élt szolgáihoz hasonlóan mi is akkor fogjuk megkapni, amit Isten ígért, ha erős a hitünk, és türelmesen várjuk azt az időt, amikor beteljesíti az ígéreteit. (Olvassátok fel: Héberek 6:11, 12.) Maga Jehova is türelmes. Bármikor véget vethetett volna a gonoszságnak, de a megfelelő időre vár (Róma 9:20–24). Miért ilyen türelmes? Hogyan mutatott példát Jézus abban, hogy Istent utánozva türelmes volt? Hogyan válik a javunkra, ha mi is így teszünk? Az ezekre a kérdésekre adott válaszok segíthetnek, hogy türelmesebbé váljunk, és megerősödjön a hitünk, még ha úgy tűnhet is, hogy Jehova késik.

MIÉRT TÜRELMES JEHOVA?

3–4. a) Miért tanúsít Jehova türelmet a földdel kapcsolatos szándékának megvalósításában? b) Hogyan reagált Jehova az édeni lázadásra?

3 Jehova jó okkal tanúsít türelmet. Bár mindig is az övé volt a világegyetem feletti korlátlan hatalom, az édeni lázadás olyan kérdéseket vetett fel, melyek mindenkit érintenek a világegyetemben. Jehova türelmes, mivel tudja, hogy időbe telik, hogy tökéletesen meg  legyenek válaszolva ezek a kérdések. Kétségtelenül úgy jár el, hogy az a legjobb érdekeinket szolgálja, hiszen jól ismeri minden égi és földi teremtményének tetteit és gondolkodásmódját (Héb 4:13).

4 Jehovának az volt a szándéka, hogy Ádám és Éva leszármazottai betöltsék a földet. Amikor Sátán becsapta Évát, majd Ádám engedetlenné vált, Isten nem állt el a szándékától. Nem esett kétségbe, nem hozott elhamarkodott döntést, és nem reagált szélsőségesen azáltal, hogy lemondott volna az emberi családról. Ehelyett kigondolta, hogyan tudja megvalósítani az emberekkel és a földdel kapcsolatos szándékát (Ézs 55:11). Önuralmat és türelmet gyakorol, hogy a szándéka megvalósuljon, és a szuverenitása igazolódjon. Sőt, évezredek óta vár, hogy a szándékának egyes részletei a lehető legjobban valósulhassanak meg.

5. Milyen áldásokat eredményez Jehova türelme?

5 Jehova azért is türelmesen vár, hogy minél több embernek lehessen örök élete. Most éppen előkészületeket tesz arra, hogy megmentsen egy nagy sokaságot (Jel 7:9, 14; 14:6). Jehova a prédikálómunka által felajánlja az embereknek, hogy ismerjék meg a Királyságát és az igazságos irányadó mértékeit. A Királyság-üzenet a lehető legjobb hír az emberiségnek. Igen, ez valóban jó hír (Máté 24:14). Mindenki, akit Jehova vonz, egy világméretű gyülekezet részévé válik, melynek tagjai igaz barátok, akik szeretik azt, ami helyes (Ján 6:44–47). Szerető Istenünk segít az ilyen embereknek, hogy elnyerhessék a helyeslését. Továbbá az emberek közül választja ki égi kormányzatának leendő tagjait is. Miután elfoglalják égi megbízatási helyüket, Istennek ezek az odaadó szolgái segítenek majd az engedelmes embereknek, hogy tökéletességre jussanak, és vég nélkül éljenek. Bár Jehova türelmesen vár, nyilvánvaló, hogy közben azon dolgozik, hogy beteljesítse az ígéreteit, a mi javunkra.

6. a) Hogyan tanúsított Jehova türelmet Noé napjaiban? b) Hogyan tanúsít Jehova türelmet a mi napjainkban?

6 Noha vannak, akik szörnyű dolgokat tesznek, hogy ingereljék Jehovát, ő türelmes marad. Ez kiderül abból is, ahogyan Isten a gonoszságra reagált az Özönvíz előtt. Akkoriban a föld megtelt erkölcstelenséggel és erőszakkal, és Jehova „bánkódott a szívében” az emberek romlottsága miatt (1Móz 6:2–8). Nem volt hajlandó a végtelenségig eltűrni ezt a helyzetet, ezért elhatározta, hogy özönvizet hoz az engedetlen emberekre. Jehova – miközben „türelme várt Noé napjaiban” – előkészületeket tett, hogy megmentse Noét és családját (1Pét 3:20). A megfelelő időben tájékoztatta Noét a döntéséről, és megbízta azzal, hogy építsen bárkát (1Móz 6:14–22). Emellett Noé az igazságosság prédikálója volt, és beszélt az embertársainak a közelgő pusztulásról (2Pét 2:5). Jézus azt mondta, hogy a mi napjaink hasonlóak lesznek Noé napjaihoz. Jehova eldöntötte, hogy mikor fog véget vetni ennek a gonosz rendszernek. Ám egyetlen ember sem tudja „azt a napot és azt az órát”, amikor a vég eljön (Máté 24:36). Jelenleg az az Istentől kapott feladatunk, hogy figyelmeztessük az embereket, és mondjuk el nekik, hogy hogyan menekülhetnek meg.

7. Vajon Jehova lassan teljesíti az ígéreteit? Magyarázd meg!

7 Egyértelmű, hogy Jehova türelme nem jelenti azt, hogy egyszerűen csak arra vár, hogy teljen az idő. Nem, sosem szabad a türelmét úgy értelmeznünk, hogy ő figyelmetlen vagy közönyös! De való igaz, nehéz lehet ezt az elménkben tartani, miközben idősödünk vagy szenvedéseket élünk át ebben a gonosz rendszerben. Elcsüggedhetünk, vagy úgy érezhetjük, hogy Isten lassan teljesíti az ígéreteit (Héb 10:36).  Sose felejtsük, hogy jó oka van rá, hogy türelmes legyen, és azt se, hogy közben az időt a lojális szolgái javára használja fel! (2Pét 2:3; 3:9). Figyeljük meg azt is, hogy Jézus hogyan utánozta Jehova türelmét.

HOGYAN MUTATOTT JÉZUS KITŰNŐ PÉLDÁT A TÜRELEMBEN?

8. Milyen körülmények között tanúsított Jézus türelmet?

8 Jézus most is Isten akaratát cselekszi, és már megszámlálhatatlan évezredek óta buzgón teszi ezt. Amikor Sátán fellázadt, Jehova úgy döntött, hogy elküldi majd egyszülött Fiát a földre mint Messiást. Gondolj csak bele, mit jelentett ez Jézusnak: több ezer éven át türelmesen várt a meghatározott ideig. (Olvassátok fel: Galácia 4:4.) De ez idő alatt sem volt tétlen, ehelyett elfoglalta magát azzal a munkával, mellyel megbízta az Atyja. Amikor aztán eljött a földre, tudta, hogy Sátán a halálát okozza majd, amint az meg lett jövendölve (1Móz 3:15; Máté 16:21). Türelmesen alávetette magát Isten akaratának, noha emiatt gyötrelmes fájdalmat kellett átélnie. Nem önmagára összpontosított, vagy arra a kiváltságos helyzetére, hogy ő Isten Fia. Az Isten iránti lojalitás tökéletes példaképe lett, melyet utánoznunk kell (Héb 5:8, 9).

9–10. a) Mit tesz Jézus, miközben türelmesen vár arra, hogy Jehova cselekedjen? b) Hogyan kell tekintenünk Jehova időtervét?

9 Jézus a feltámadása után hatalmat kapott mind az égben, mind a földön (Máté 28:18). Arra használja ezt a hatalmat, hogy megvalósítsa Jehova szándékát az általa meghatározott időterv szerint. Jézus türelmesen várt Isten jobbján, amíg 1914-ben az ellenségeit oda nem helyezték zsámolyul a lábának (Zsolt 110:1, 2; Héb 10:12, 13). Hamarosan véget fog vetni Sátán rendszerének. Addig is Jézus türelmesen együttműködik az emberekkel, és elvezeti őket az élet vizeihez (Jel 7:17).

10 Jézus példája alapján hogyan kell tekintenünk Jehova időtervét? Jézus kétségtelenül égett a vágytól, hogy bármit megtegyen, amit az Atyja kér, mégis kész volt várni az Isten által meghatározott időre. Miközben Sátán gonosz rendszerének a végét várjuk, mindannyiunknak utánoznunk kell Isten türelmét. Várnunk kell Istenre, és sosem szabad annyira elcsüggednünk, hogy felhagyjunk az akaratának cselekvésével. Hogyan tudunk fejlődni abban, hogy ilyenfajta türelmet tanúsítsunk?

HOGYAN TUDOM EGYRE JOBBAN UTÁNOZNI ISTEN TÜRELMÉT?

11. a) Hogyan függ össze a hit és a türelem? b) Miért van alapos okunk arra, hogy erős hitünk legyen?

11 Mielőtt Jézus a földre jött, a próféták és Isten más hűséges szolgái jó példát mutattak abban, hogy hogyan tudnak még gyarló emberek is türelmesen kitartani. Szoros kapcsolat volt a hitük és a türelmük között. (Olvassátok fel: Jakab 5:10, 11.) Ha nem hittek volna igazán abban, amit Jehova mondott nekik, vagyis ha nem lett volna elég hitük, vajon türelmesen vártak volna az ígéreteinek beteljesedésére? Időről időre félelmetes vagy embert próbáló hitpróbákkal kellett megküzdeniük, és közben biztosak voltak abban, hogy Isten végül megteszi, amit ígért (Héb 11:13, 35–40). Nekünk még több okunk van arra, hogy szilárd hitünk legyen, mivel Jézus most a hitünk Tökéletessé tevőjeként szolgál (Héb 12:2). Beteljesítette a próféciákat, és segített jobban megértenünk Isten szándékát.

12. Hogyan erősíthetjük meg a hitünket?

12 Milyen lépéseket tehetünk, hogy megerősítsük a hitünket, és fejlődjünk a türelemben? Kulcsfontosságú, hogy alkalmazzuk Isten tanácsait. Például gondold át, milyen érvek szólnak amellett, hogy a Királyságot tedd az első helyre az életedben. Tudnál még több erőfeszítést tenni,  hogy alkalmazd a Máté 6:33-ban található tanácsot? Lehet, hogy ez azt jelenti, hogy több időt kell a szolgálatban töltened, vagy változtatnod kell az életmódodon bizonyos szempontból. Ne feledkezz meg arról, hogy Jehova hogyan áldotta meg már eddig is az erőfeszítéseidet! Talán segített abban, hogy bibliatanulmányozást tudj kezdeni valakivel, vagy hogy megkapd az Isten békéjét, „amely felette áll minden gondolkodásnak”. (Olvassátok fel: Filippi 4:7.) Ha az áldásokra összpontosítasz, melyekben személy szerint részesültél annak köszönhetően, hogy követted Jehova útmutatását, még értékesebbnek fogod tartani a türelmet (Zsolt 34:8).

13. Hogyan szemléltethetnénk a hit és a türelem fejlődésének folyamatát?

13 Ez a folyamat hasonló a növénytermesztés menetéhez, mely vetésből, növényápolásból és aratásból áll. Minden alkalommal, amikor egy gazdálkodó bőven arat, még jobban megerősödik az elhatározása, hogy a következő évben is vetni fog. Természetesen türelmesen kell várnia az aratásra, ám ez nem tartja vissza attól, hogy vessen, sőt lehet, hogy még nagyobb területet fog bevetni, mint az előző évben. Bízik benne, hogy aratni fog. Ugyanígy ha odafigyelünk Jehova tanácsaira, és követjük azokat, majd tapasztaljuk ennek áldásait, akkor nő a Jehovába vetett bizalmunk. A hitünk is erősödik, és könnyebben tudunk várni az áldásokra, mivel biztosak vagyunk benne, hogy megkapjuk őket. (Olvassátok fel: Jakab 5:7, 8.)

Ha utánzod Isten türelmét, az segít, hogy a Királyságra összpontosíts, és áldásokat arass

14–15. Hogyan tekintsünk az emberek szenvedésére?

14 Egy másik módja annak, ahogyan türelmesebbé válhatunk, ha elgondolkodunk azon, milyen legyen a szemléletmódunk a világról és a saját körülményeinkről. Próbáld úgy látni a dolgokat, ahogyan Jehova. Például gondolj arra, hogy hogyan tekint Jehova az emberek szenvedésére.  Már régóta fáj neki, amikor az embereket szenvedni látja, mégsem kerekedik rajta felül annyira a bánat, hogy ne tudna jót tenni. Elküldte az egyszülött Fiát, „hogy lerontsa az Ördög munkáit”, és helyrehozza mindazt a kárt, melyet Sátán okozott az embereknek (1Ján 3:8). Ki fog derülni, hogy a szenvedés valójában csak ideiglenes, míg Isten megoldása örökké tartó lesz. Hasonlóképpen ne hagyjuk, hogy lesújtson bennünket Sátán uralmának jelenlegi gonoszsága, vagy hogy türelmetlenné váljunk azzal kapcsolatban, hogy mikor lesz vége annak. Ehelyett inkább vessük a hitünket azokba a nem látható dolgokba, melyek örökké tartanak majd. Jehova meghatározta, mikor vet majd véget a gonoszságnak, és pontosan akkor meg is fogja tenni (Ézs 46:13; Náh 1:9).

15 Ennek a világrendszernek a végső napjaiban, ebben a nehéz időszakban, különösen próba alá kerülhet a hitünk. Ahelyett, hogy dühösen reagálnánk, amikor erőszak áldozatává válunk, vagy a szeretteink szenvednek, eltökéltnek kell lennünk abban, hogy Jehovába vetjük a teljes bizalmunkat. Nem vagyunk tökéletesek, ezért nem könnyű így tennünk. De emlékezz rá, mit tett Jézus, ahogyan arról a Máté 26:39 ír. (Olvassátok fel!)

16. Mit kell kerülnünk a hátralévő időben?

16 A kételkedés gátolhat minket abban, hogy utánozni tudjuk Isten türelmét. Mit jelent ez? Ha valaki nem biztos benne, hogy közel a vég, terveket kezdhet szőni arra az esetre, ha mégsem úgy alakulnának a dolgok, ahogy Jehova mondta. Talán így gondolkodik: „Majd meglátjuk, hogy Jehova tényleg valóra váltja-e a szavát.” Lehet, hogy megpróbál hírnévre szert tenni ebben a világban, vagy anyagi biztonságra törekszik ahelyett, hogy Isten Királyságát tenné az első helyre, vagy abban bízik, hogy a felsőoktatás által kényelmes életet biztosíthat magának most. De vajon ez nem a hit hiányát bizonyítaná? Emlékezz rá, hogy Pál arra buzdít minket, hogy legyünk utánzói azoknak a hűséges személyeknek, akik „hit és türelem által” ígéreteket kaptak Jehovától (Héb 6:12). Jehova csak annyi ideig engedi, hogy ez a gonosz rendszer fennálljon, ameddig feltétlenül szükséges a szándéka megvalósulásához (Hab 2:3). Kerülnünk kell, hogy csak rutinszerűen szolgáljuk Jehovát a hátralévő időben. Ehelyett ébernek kell maradnunk, és szorgalmasan prédikálnunk kell a jó hírt, ami már most páratlan megelégedettséget nyújt (Luk 21:36).

MILYEN ÁLDÁSOKAT EREDMÉNYEZ A TÜRELEM?

17–18. a) Mire van lehetőségünk, miközben türelmesen várunk? b) Milyen áldásokban fogunk részesülni, ha türelmet tanúsítunk most?

17 Akár néhány hónapja, akár évtizedek óta szolgáljuk Istent, örökké szolgálni akarjuk őt. A türelem segít kitartanunk, amíg megmentést nem nyerünk, bármennyi idő van is hátra ebből a rendszerből. Jehova most lehetőséget ad arra, hogy bizonyítsuk, hogy teljesen megbízunk a döntéseiben, és ha szükséges, készek vagyunk elszenvedni a rosszat a neve miatt (1Pét 4:13, 14). Isten emellett képez is minket, hogy türelmesek tudjunk lenni, ami szükséges a megmentésünkhöz (1Pét 5:10).

18 Jézusé minden hatalom az égben és a földön, és semmi sem ragadhat ki téged oltalmazó kezéből, ha hűséges maradsz (Ján 10:28, 29). Nem kell félned a jövőtől, sőt a haláltól sem. Azok, akik mindvégig türelmesen kitartanak, megmenekülnek. Ezért mindent meg kell tennünk, hogy a világ ne tudjon megrontani minket, és nehogy rávegyen arra, hogy ne bízzunk Jehovában. Inkább határozzuk el, hogy megerősítjük a hitünket, és bölcsen használjuk fel Isten türelmének az idejét (Máté 24:13; olvassátok fel: 2Péter 3:17, 18).