Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Béke ezer évig, sőt azon túl!

Béke ezer évig, sőt azon túl!

„Az Isten legyen minden mindenkinek” (1KOR 15:28)

1. Milyen izgalmas jövő vár a nagy sokaságra?

KÉPZELD EL, mennyi jót tudna tenni az alattvalóiért ezer év alatt egy hatalmas kormányzat, melynek az élén egy igazságos és könyörületes uralkodó áll! Csodálatos események várnak a megszámlálhatatlan nagy sokaságra, amely túléli a nagy nyomorúságot, mely örökre véget fog vetni a jelenlegi gonosz világrendszernek (Jel 7:9, 14).

2. Mit tapasztalt az emberiség az elmúlt 6000 év alatt?

2 Az emberiség 6000 éves történelme során rendkívül sok fájdalmat és szenvedést okozott az, hogy az emberek a függetlenséget választották, és önmagukat irányították. A Biblia már régen kijelentette, hogy „ember uralkodik emberen a maga kárára” (Préd 8:9). Mit tapasztalunk napjainkban? A háborúkon és felkeléseken kívül olyan lesújtó problémákat, mint a szegénység, a betegség, a környezet pusztítása, a klímaváltozás, és még sorolhatnánk. A kormánytisztviselők arra figyelmeztetnek, hogy ha az emberek nem változtatnak a megszokott életvitelükön, annak tragikus következménye lesz.

3. Mi fog megvalósulni az ezeréves uralom alatt?

3 A Messiás-Királynak, Jézus Krisztusnak, és a 144 000 társuralkodójának uralma alatt Isten Királysága fokozatosan lépéseket fog tenni, hogy teljesen helyrehozza az emberiséget ért összes kárt, és helyreállítsa annak otthonát, a földet. Az ezeréves uralom alatt fokozatosan valóra válik Jehova Isten szívmelengető ígérete: „új egeket és új földet teremtek, és a korábbi dolgok észbe sem jutnak, és fel sem ötlenek senkinek a szívében” (Ézs 65:17). Milyen csodálatos események várnak ránk? Isten prófétai Szavának segítségével pillantsunk bele azokba a nagyszerű dolgokba, melyek még „láthatatlanok” (2Kor 4:18).

 „HÁZAKAT ÉPÍTENEK MAJD” ÉS „SZŐLŐSKERTEKET ÜLTETNEK”

4. Milyen körülmények között élnek sokan napjainkban?

4 Ki ne szeretne egy saját otthont, ahol a családjával együtt biztonságban érezheti magát? Ám napjaink világában súlyos problémát jelent, hogy sokaknak nincs megfelelő lakhelyük. Zsúfolt nagyvárosokba tömörülnek az emberek. Sokaknak összetákolt viskókban kell élniük bódévárosokban és nyomornegyedekben, vagy egy kis lakásban kell szoronganiuk. Az, hogy saját házuk legyen, számukra csupán álom.

5–6. a) Hogyan teljesedik majd az Ézsaiás 65:21 és a Mikeás 4:4? b) Hogyan részesülhetünk ezekben az áldásokban?

5 A Királyság alatt minden lakosnak beteljesül az a vágya, hogy saját otthona legyen, hiszen Ézsaiás ezt jövendölte: „Házakat építenek majd, és bennük laknak, szőlőskerteket ültetnek, és eszik azok gyümölcsét” (Ézs 65:21). De nem csak abban bízhatnak, hogy lesz saját otthonuk. Hiszen ma is vannak, akik a saját otthonukban élnek, sőt néhányan villákban vagy egy hatalmas birtokon. Ugyanakkor állandóan aggódniuk kell, nehogy elveszítsék az otthonukat egy anyagi csőd miatt, vagy nehogy behatoljanak az otthonukba a betörők, vagy még ennél is rosszabb történjen. Mennyivel másabb lesz a helyzet a Királyság-uralom alatt! Mikeás próféta ezt írta: „Mindenki saját szőlője és fügefája alatt ül majd, és senki sem lesz, aki megrettenti őket” (Mik 4:4).

6 Mit tegyünk e csodálatos jövőkép ismeretében? Természetesen mindannyiunknak szüksége van megfelelő otthonra. Azonban ahelyett, hogy most igyekeznénk szert tenni álmaink otthonára – talán súlyos adósságba verve magunkat –, bölcsebben tesszük, ha Jehova ígéretére összpontosítunk. Emlékezz, mit mondott Jézus magáról: „A rókáknak van barlangjuk, és az ég madarainak pihenőhelyük, de az Emberfiának nincs hová lehajtania a fejét” (Luk 9:58). Jézusnak megvolt a képessége és a hatalma ahhoz, hogy bárki másénál jobb házat építsen vagy vegyen. Miért nem tett így? Jézus nyilvánvalóan el akarta kerülni, hogy bármi elvonja a figyelmét, vagy hogy olyan helyzetbe kerüljön, ami meggátolná abban, hogy a Királyságot tudja első helyre tenni. Mi is kövessük a példáját, és őrizzük meg egyszerűnek a szemünket, hogy ne essünk az anyagiasság csapdájába, és mentesüljünk az anyagiak miatti aggodalmaktól (Máté 6:33, 34).

„A FARKAS ÉS A BÁRÁNY EGYÜTT FOG LEGELNI”

7. Jehova eredeti szándéka szerint milyen kapcsolatnak kellene lennie az emberek és az állatok között?

7 A teremtéskor Jehova az embert alkotta meg utoljára, földi teremtésművének koronájaként. Jehova így beszélt az emberekkel kapcsolatos szándékáról mestermunkásának, vagyis az ő elsőszülött Fiának: „Alkossunk embert a mi képmásunkra és hasonlatosságunkra, és uralkodjon a tenger halain, az egek repdeső teremtményein, a háziállatokon, az egész földön, és minden földi csúszó és mászó állaton” (1Móz 1:26). Ezért Ádám és Éva, és így idővel az egész emberiség, arra kapott felhatalmazást, hogy uralkodjon az állatvilág felett.

8. Milyen viselkedés jellemző az állatokra napjainkban?

8 Vajon tényleg lehetséges, hogy az ember minden állat felett uralkodjon, és hogy békében legyen velük? Sok ember nagyon közel kerül a házikedvencéhez, például a kutyájához vagy a macskájához. De mit mondhatunk a vadállatokról? Egy beszámolóban ez áll: „Azok a tudósok, akik vadállatok közelében éltek, és tanulmányozták őket, úgy találták, hogy minden emlősállat érző lény.” Természetesen láthatunk olyan  állatokat is, amelyek ijedten vagy vadul viselkednek, amikor fenyegetve érzik magukat. Vajon ezek az állatok is képesek gyöngéd érzések kimutatására? A beszámoló így folytatja: „Amikor a kicsinyeiket nevelik, előjön az emlősökből a legcsodálatosabb vonásuk: rendkívüli módon tudják kimutatni a gyengéd szeretetüket.”

9. Hogyan változik majd meg az állatok viselkedése?

9 Tehát nem kell meglepődnünk, amikor arról olvasunk a Bibliában, hogy az emberek és az állatok között béke lesz. (Olvassátok fel: Ézsaiás 11:6–9; 65:25.) Miért nem? Gondolj arra, hogy amikor Noé és családja kijött a bárkából az Özönvíz után, Jehova ezt mondta nekik: „Féljen és rettegjen tőletek minden élő teremtmény a földön”. Az emberektől való félelem az állatok életben maradását szolgálja (1Móz 9:2, 3). Vajon Jehova nem tudja ezt a félelmet és rettegést csökkenteni az állatokban, hogy az eredeti szándéka megvalósulhasson? (Hós 2:18). Milyen örömteli idő vár mindazokra, akik akkor fognak élni a földön!

ISTEN „LETÖRÖL MINDEN KÖNNYET”

10. Miért annyira gyakori, hogy az emberek könnyeket hullatnak?

10 Amikor Salamon látta „mind az elnyomást, melyet a nap alatt véghezvisznek”, így kesergett: „íme: az elnyomottak könnyei, s nincs vigasztalójuk” (Préd 4:1). A helyzet ma is hasonló, ha nem rosszabb. Melyikünk ne hullatott volna már könnyeket valami miatt? Igaz, időnként ezek talán örömkönnyek. Általában azonban a könnyeink a szenvedő szív fájdalmát tükrözik.

11. Melyik bibliai beszámoló érinti meg különösképpen a szívedet?

11 Gondolj arra a sok megindító és érzelmekkel teli jelenetre, melyet a Bibliában olvashatunk. Amikor Sára meghalt 127 éves korában, „Ábrahám bement hozzá, hogy gyászolja és sirassa őt” (1Móz 23:1, 2). Amikor Naomi a két megözvegyült menyétől búcsúzkodott, „ők . . . hangosan zokogtak”, és amikor Naomi mondott még néhány dolgot nekik, „hangosan tovább zokogtak” (Ruth 1:9, 14). Amikor Ezékiás király megbetegedett, és biztos volt, hogy meghal, imádkozott Istenhez, és „keserves sírásra fakadt”, ami nyilvánvalóan megérintette Jehovát (2Kir 20:1–5). És kit ne indítana meg az a beszámoló, amely Péter apostolról ír, miután megtagadta Jézust? Amikor Péter meghallotta a kakast kukorékolni, „kiment, és keservesen sírt” (Máté 26:75).

12. Hogyan fog a Királyság valódi enyhülést hozni az emberiségnek?

12 Mivel mindannyiunkat érnek tragikus események – legyenek azok kisebbek vagy nagyobbak –, az emberiségnek égető szüksége van vigaszra és enyhülésre. Pontosan ezt fogja elhozni az ezeréves uralom az alattvalóinak: „[Isten] letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé” (Jel 21:4). Milyen csodálatos, hogy nem lesz többé kesergés, kiáltás és fájdalom! Sőt Isten ígérete azt is magában foglalja, hogy eltörli majd az emberiség utolsó ellenségét, a halált. Hogyan fog ez megvalósulni?

„MINDAZOK, AKIK AZ EMLÉKSÍROKBAN VANNAK . . . KIJÖNNEK”

13. Milyen hatással van a halál az emberiségre Ádám bűnbeesése óta?

13 Azóta, hogy Ádám vétkezett, a halál királyként uralkodik az emberiség felett. A halál a bűnös emberek számára legyőzhetetlen ellenség, az elkerülhetetlen vég, valamint a mérhetetlen fájdalom és bánat forrása (Róma 5:12, 14). Való igaz, „a haláltól való félelem miatt” milliók vannak „rabszolgaságnak . . . alávetve egész életükben” (Héb 2:15).

14. Mi lesz az eredménye annak, hogy a halál meg lesz semmisítve?

 14 A Biblia előremutat arra az időre, amikor „mint utolsó ellenség semmisül meg a halál” (1Kor 15:26). Két csoportot említhetünk meg, akik arra számíthatnak majd, hogy hasznot merítenek ebből. A most élő nagy sokaságnak lehetősége lesz túlélőként bejutni a megígért új világba, a végtelen élet kilátásával. Azoknak a milliárdoknak pedig, akiket már elragadott a halál, a feltámadásban lehet részük. El tudod képzelni azt az örömet és izgatottságot, ami akkor lesz, amikor a nagy sokaság fogadja a feltámadókat? Ízelítőt kaphatunk arról, hogy milyen is lesz ez, ha alaposabban megvizsgálunk a feltámadással kapcsolatban néhány beszámolót a Bibliából. (Olvassátok fel: Márk 5:38–42; Lukács 7:11–17.)

15. Valószínűleg hogyan éreznél, ha látnád, hogy az egyik szeretted életre kelt?

15 Gondold át a következő kifejezéseket: „magukon kívül voltak a nagy elragadtatástól”, és „dicsőíteni kezdték az Istent”. Ha te is ott lettél volna ezeknél az eseteknél, talán ugyanígy éreztél volna. Így hát egészen biztos, hogy határtalan örömet fogunk érezni és szárnyalni fogunk a boldogságtól, amikor majd mi kapjuk vissza az elhunyt szeretteinket a feltámadás által. Jézus ezt mondta: „eljön az óra, amelyben mindazok, akik az emléksírokban vannak, hallani fogják az ő hangját, és kijönnek” (Ján 5:28, 29). Még egyikünk sem látott ilyet, ez biztosan az egyik legnagyszerűbb lesz azok közül a dolgok közül, melyek még „láthatatlanok”.

ISTEN LESZ „MINDEN MINDENKINEK”

16. a) Miért beszéljünk lelkesen a még nem látható áldásokról? b) Mit mondott Pál, hogy buzdítsa a korintuszi keresztényeket?

16 Igen, ragyogó jövő vár azokra, akik hűségesnek bizonyulnak Jehovához ezekben a válságos  időkben! A nagyszerű áldások még nem láthatók, de ha élénken elménkben tartjuk őket, akkor arra tudunk összpontosítani, ami igazán fontos. Továbbá el tudjuk kerülni, hogy a jelenlegi világrendszer, mely mulandó dolgokra csábít, elterelje a figyelmünket (Luk 21:34; 1Tim 6:17–19). Beszéljünk lelkesen a csodálatos reménységünkről a családi imádat alatt, illetve amikor a hívőtársainkkal, a bibliatanulmányozókkal vagy az érdeklődőkkel beszélgetünk. Ez segíteni fog, hogy élénken az elménkben és a szívünkben tartsuk, hogy milyen nagyszerű jövő vár ránk. Pál apostol is épp így buzdította a keresztény társait. Jelképesen szólva elvitte őket egészen Krisztus ezeréves uralmának a végére. Próbáld elképzelni, mit is jelentenek valójában Pálnak az 1Korintusz 15:24, 25, 28-ban található szavai. (Olvassátok fel!)

17–18. a) Milyen értelemben volt Jehova „minden mindenkinek” az emberiség történelmének kezdetén? b) Mit fog tenni Jézus az egység és a harmónia helyreállításáért?

17 Nem is lehetne jobban leírni a nagyszerű csúcspontot, mint a következő szavakkal: „az Isten legyen minden mindenkinek.” Mit is jelent ez a kijelentés? Gondolj vissza arra az időre, amikor az Édenben Ádám és Éva, a tökéletes emberpár, Jehova békés és harmonikus egyetemes családjának tagja volt. Jehova, a világmindenség szuverén ura közvetlen módon uralkodott az egész teremtésműve fölött, mind az angyalok, mind az emberek fölött. A teremtményei személyesen beszélgethettek vele, imádhatták őt, és az áldását élvezhették. Jehova volt „minden mindenkinek”.

Jézus miután teljesítette a megbízatását mint Király, alázatosan átadja a Királyságot az Atyjának

18 Ez a harmonikus kapcsolat megszakadt, amikor az emberek Sátán befolyására fellázadtak Jehova szuverenitása ellen. Ám 1914 óta a messiási Királyság fokozatosan lépéseket tesz, hogy helyreállítsa ezt az egységet és harmóniát (Ef 1:9, 10). Az ezeréves uralom alatt azok a csodálatos dolgok, amelyek most még „láthatatlanok”, valósággá fognak válni. Utána jön „a vég”, vagyis Krisztus millenniumi uralmának a vége. Mi fog történni akkor? Bár Jézusnak adatott „minden hatalom az égben és a földön”, ő mégsem becsvágyó. Nem áll szándékában elbitorolni Jehova helyét. Alázatosan „átadja a királyságot Istenének és Atyjának”. Az egyedülálló helyzetét és hatalmát „az Istennek . . . dicsőségére” fogja használni (Máté 28:18; Fil 2:9–11).

19–20. a) Hogyan lesz lehetősége a Királyság minden alattvalójának bizonyítani, hogy elismeri Jehova szuverenitását? b) Milyen nagyszerű jövő vár ránk?

19 Addigra a Királyság földi alattvalói tökéletességre fognak jutni. Követik majd Jézus példáját, alázatosan és készségesen elismerik Jehova szuverenitását. Azt, hogy tényleg vágynak erre, lehetőségük lesz bizonyítani azáltal, hogy sikeresen kiállják a végső próbát (Jel 20:7–10). Ezután az összes lázadó – akár ember, akár szellemteremtmény – örökre meg lesz semmisítve. Ez tényleg az öröm és az ujjongás ideje lesz! Az egész egyetemes család boldogan fogja dicsérni Jehovát, aki „minden [lesz] mindenkinek”. (Olvassátok fel: Zsoltárok 99:1–3.)

20 Vajon az, hogy a Királyság dicsőséges áldásai közvetlenül előttünk állnak, arra indít, hogy a figyelmedet és az erőfeszítéseidet Isten akaratának cselekvésére összpontosítsd? Mindent megteszel azért, hogy a Sátán világa által kínált hamis remény és jólét ne terelje el a figyelmedet erről? Megerősíted azt az elhatározásodat, hogy támogatod Jehova szuverenitását? Bárcsak a tetteid azt bizonyítanák, hogy arra vágysz, hogy örökké ezt tedd! Így abban a kiváltságban lesz részed, hogy békének és jólétnek örvendhetsz ezer évig, sőt azon túl!