Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Az egekben levők és a földön levők egyesítése

Az egekben levők és a földön levők egyesítése

 Az egekben levők és a földön levők egyesítése

„Ez jótetszése szerint való . . . , hogy . . . ismét egyesít mindent a Krisztusban, az egekben levőket és a földön levőket” (EFÉZUS 1:9, 10)

1. Mi Jehova „jótetszése” az égre és a földre vonatkozóan?

BÉKE AZ EGÉSZ VILÁGEGYETEMBEN! Ez a dicsőséges szándéka Jehovának, a ’béke Istenének’ (Héberek 13:20). Pál apostolt arra ihlette, hogy leírja: az Ő „jótetszése” az, hogy „ismét egyesít mindent a Krisztusban, az egekben levőket és a földön levőket” (Efézus 1:9, 10). De vajon mit foglal magában az „ismét egyesít” kifejezéssel fordított ige ebben a versben? J. B. Lightfoot bibliatudós megállapítja: „A kifejezés magában rejti, hogy teljes összhang lesz a világegyetemben, amely nem tartalmaz majd idegen vagy oda nem illő elemeket, hanem minden része Krisztusban fog összpontosulni és egységre lelni. Nem lesz többé bűn és halál, sem bánat, kudarc és szenvedés.”

’Az egekben levők’

2. Kik ’az egekben levők’, akiket egyesíteni kell?

2 Péter apostol így foglalta össze, milyen csodálatos reménységük van az igaz keresztényeknek: „új egeket és új földet várunk az ő ígérete szerint, és ezekben igazságosság fog lakni” (2Péter 3:13). Az itt megígért ’új egek’ az új kormányzó hatalomra, a messiási Királyságra utalnak. Az efézusiaknak írt levélben Pál által említett ’egekben levőknek’ egyesülniük kell „a Krisztusban”. Ők alkotják az embereknek azt a korlátozott számú csoportját, amely ki lett választva, hogy Krisztussal uralkodjon az égben (1Péter 1:3, 4). Ezt a 144 000 felkent keresztényt ’a földről vették meg’, „az emberek közül vették meg”, hogy társörökösök legyenek Krisztussal az égi Királyságában (Jelenések 5:9, 10; 14:3, 4; 2Korintusz 1:21; Efézus 1:11; 3:6).

3. Miért mondható, hogy a felkentek ’égi helyeken ülnek’ már akkor is, amikor még a földön vannak?

3 A felkent keresztények a szent szellem által születnek újra, hogy Jehova szellemfiai legyenek (János 1:12, 13; 3:5–7). Mivel Jehova örökbe fogadja őket mint ’fiakat’, Jézus testvéreivé válnak (Róma 8:15; Efézus 1:5). Így már akkor is, amikor még itt vannak a földön, elmondhatják magukról, hogy Isten „feltámasztott minket együtt, és leültetett együtt az égi helyeken Krisztus Jézussal egységben” (Efézus 1:3; 2:6). Azért lehetnek ebben a felmagasztalt szellemi állapotban, mert el lettek pecsételve a megígért szent szellemmel, amely előzetes záloga az egekben fenntartott örökségüknek (Efézus 1:13, 14; Kolosszé 1:5). Ők tehát ’az egekben levők’, akiket a Jehova által előre meghatározott teljes számban be kellett gyűjteni.

Az egyesítés megkezdődik

4. Mikor és hogyan kezdődött meg ’az egekben levők’ egyesítése?

4 Jehova ’igazgatásával’, vagyis ügyintézési módjával összhangban ’az egekben levők’ egyesítésének „a meghatározott idők teljességének végén” kellett elkezdődnie (Efézus 1:10). Ez a kiszabott idő i. sz. 33 pünkösdjén érkezett el. Azon a napon szent szellem töltetett ki az apostolokra és a tanítványok egy csoportjára, mind férfiakra, mind nőkre (Cselekedetek 1:13–15; 2:1–4). Ez azt bizonyította,  hogy az új szövetség hatályba lépett, és azt is jelezte, hogy a keresztény gyülekezet, valamint a szellemi Izrael új nemzete, vagyis ’az Isten Izraele’ megszületett (Galácia 6:16; Héberek 9:15; 12:23, 24).

5. Miért teremtett Jehova egy új ’nemzetet’ a testi Izrael felváltására?

5 A testi Izraellel kötött Törvényszövetség nem hozott létre egy ’papokból álló királyságot és szent nemzetet’, amely az égben szolgálhatna örökké (2Mózes 19:5, 6). Jézus ezt mondta a zsidó vallási vezetőknek: „az Isten királyságát elveszik tőletek, és olyan nemzetnek adják, amely megtermi gyümölcseit” (Máté 21:43). Ez a nemzet, a szellemi Izrael, az új szövetségbe felvett felkent keresztényekből áll. Péter apostol ezt írta nekik: „»választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, különleges tulajdonnak szánt nép vagytok, hogy mindenfelé hirdessétek annak kitűnő tulajdonságait«, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságába hívott titeket. Mert egykor nem voltatok nép, most azonban Isten népe vagytok” (1Péter 2:9, 10). A testi Izrael nem volt többé Jehova szövetséges népe (Héberek 8:7–13). Ahogyan Jézus megjövendölte, azt a kiváltságot, hogy a messiási Királyság része legyen, elvették tőle, és a szellemi Izrael 144 000 tagjának adták (Jelenések 7:4–8).

Felvétel a Királyság-szövetségbe

6—7. Milyen különleges szövetséget kötött Jézus a szellemtől született testvéreivel, és mit jelent ez számukra?

6 Azon az estén, amikor Jézus bevezette halálának emlékünnepét, ezt mondta hűséges apostolainak: „ti vagytok azok, akik kitartottatok mellettem próbáimban; és szövetséget kötök veletek, mint ahogy az én Atyám szövetséget kötött velem, egy királyságra, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál a királyságomban, és trónokon üljetek, hogy ítéljétek Izrael tizenkét törzsét” (Lukács 22:28–30). Jézus itt egy különleges szövetségre utalt, amelyet a 144 000 szellemtől született testvérével kötött, akik ’mindhalálig hűek’ maradnak, és ’győzteseknek’ bizonyulnak (Jelenések 2:10; 3:21).

7 Az ehhez a korlátozott számú csoporthoz tartozók lemondanak arról a reményről, hogy a földön éljenek örökké hús-vér emberként. Krisztussal fognak uralkodni az égben, trónokon ülve, hogy ítéljék az emberiséget (Jelenések 20:4, 6). Vizsgáljunk meg most néhány olyan írásszöveget, amelyek csak a felkentekre vonatkoznak, és megmutatják, hogy a ’más juhok’ miért nem vesznek az emlékjegyekből (János 10:16).

8. Mit jeleznek a felkentek azzal, hogy magukhoz veszik a kenyeret? (Lásd a  kiemelt részt a 23. oldalon.)

8 A felkentek osztoznak Krisztus szenvedéseiben, és készek alávetni magukat az övéhez hasonló halálnak. Ennek a csoportnak az egyik tagjaként Pál kijelentette, hogy hajlandó bármilyen áldozatra, hogy ’megnyerje Krisztust, hogy megismerje őt és a feltámadása erejét és a szenvedéseiben való részességet’. Igen, Pál kész volt alávetni magát „az övéhez hasonló halálnak” (Filippi 3:8, 10). Sok felkent keresztény tűrte kitartással a testében „a halált okozó bánásmódot, amelyben Jézus részesült” (2Korintusz 4:10).

9. Milyen testet jelképez az emlékünnepi kenyér?

9 Amikor Jézus bevezette az Úr Vacsoráját, ezt mondta: „ez jelenti a testemet” (Márk 14:22). Ekkor a fizikai testére utalt, amelyet nemsokára ütések nyomai és vérfoltok borítottak. A kovásztalan kenyér megfelelően jelképezte ezt a testet. Miért? Mert a Bibliában a kovász a bűnt és a gonoszságot jelölheti (Máté 16:4, 11, 12; 1Korintusz 5:6–8). Jézus tökéletes volt, emberi teste pedig bűntelen. Ezt a tökéletes testet ajánlotta fel engesztelő áldozatként (Héberek 7:26; 1János 2:2). Ez a tette minden hűséges keresztény javára válik, akár az égi életben reménykedik, akár a földi paradicsomban való örökké tartó életben (János 6:51).

10. Hogyan ’részesednek Krisztus vérében’ azok, akik fogyasztanak az emlékünnepi borból?

 10 A borral kapcsolatban, amelyből a felkent keresztények fogyasztanak az Emlékünnepen, Pál ezt írta: „Az áldás pohara, melyet megáldunk, vajon nem a Krisztus vérében való részesség?” (1Korintusz 10:16). Milyen módon ’részesednek Krisztus vérében’ azok, akik magukhoz veszik a bort? Természetesen nem úgy, hogy részt vennének a váltságáldozatról való gondoskodásban, hiszen ők maguk is megváltásra szorulnak. Krisztus vérének megváltó erejébe vetett hitük alapján a bűneik megbocsáttatnak, ők maguk pedig igazságosnak nyilváníttatnak az égi életre (Róma 5:8, 9; Titusz 3:4–7). Krisztus kiontott vére az, ami által a 144 000 társörököst ’megszentelik’, kiválasztják és megtisztítják a bűntől, hogy ’szent’ legyen (Héberek 10:29; Dániel 7:18, 27; Efézus 2:19). Igen, Krisztus a kiontott vérével ’vett meg embereket az Istennek minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből, és királysággá és papokká tette őket a mi Istenünknek, és királyokként fognak uralkodni a föld felett’ (Jelenések 5:9, 10).

11. Mit jeleznek a felkentek azzal, hogy isznak az emlékünnepi borból?

11 Amikor Jézus bevezette halálának emlékünnepét, odaadta a pohár bort a hűséges apostolainak, és ezt mondta: „Igyatok belőle mindnyájan, mert ez jelenti a véremet, »a szövetség vérét«, amely kiontatik sokakért a bűnök megbocsátása végett” (Máté 26:27, 28). Ahogy a bikák és kecskék vére érvényesítette a Törvényszövetséget Isten és Izrael nemzete között, Jézus vére is érvényessé tette az i. sz. 33 pünkösdjétől hatályba lépő új szövetséget, amelyet Jehova a szellemi Izraellel kötött (2Mózes 24:5–8; Lukács 22:20; Héberek 9:14, 15). Azáltal, hogy isznak a borból, amely „a szövetség vérét” jelképezi, a felkentek jelzik, hogy felvétettek az új szövetségbe, és részesülnek annak áldásaiból.

12. Hogyan keresztelkednek meg Krisztus halálába a felkentek?

12 A felkentek még valami mással kapcsolatban is emlékeztetőt kapnak. Jézus ezt mondta hűséges tanítványainak: „A poharat,  amelyet kiiszom, kiisszátok, és a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek” (Márk 10:38, 39). Pál apostol később beszélt arról, hogy a keresztények ’megkeresztelkednek Krisztus halálába’ (Róma 6:3). A felkentek olyan életet élnek, amely áldozattal végződik. A haláluk abban az értelemben áldozati, hogy lemondanak minden reményről, hogy a földön éljenek örökké. Ezeknek a felkent keresztényeknek a Krisztus halálába történő megkeresztelkedése akkor fejeződik be, amikor — miután hűségben meghaltak — szellemteremtményekként feltámadnak, hogy Krisztussal ’együtt uralkodjanak mint királyok’ az égben (2Timóteusz 2:10–12; Róma 6:5; 1Korintusz 15:42–44, 50).

Fogyasztás az emlékjegyekből

13. Miért nem fogyasztanak az emlékjegyekből a földi reménységűek, de mégis miért vannak jelen az Emlékünnepen?

13 Mivel az Emlékünnepen körbeadott kenyérből és borból való fogyasztás az előbbieket mind magában foglalja, nyilvánvalóan nem lenne helyes, ha a földi reménységűek vennének belőlük. A földi reménységűek felfogják, hogy ők nem felkent tagjai Krisztus testének, és annak az új szövetségnek sem részesei, amelyet Jehova azokkal kötött, akik Jézus Krisztussal fognak uralkodni. Mivel a ’pohár’ az új szövetséget jelképezi, csak azok vesznek az emlékjegyekből, akik az új szövetségben vannak. Akik viszont arra tekintenek előre, hogy a földön fognak emberi tökéletességben örökké élni a Királyság uralma alatt, azok sem Jézus halálába nincsenek megkeresztelkedve, sem olyan elhívást nem kaptak, hogy vele uralkodjanak az égben. Ha vennének az emlékjegyekből, az valami olyasmit jelezne, ami nem igaz rájuk nézve. Ezért ők nem fogyasztanak az emlékjegyekből, noha jelen vannak az Emlékünnepen mint tiszteletteljes megfigyelők. Hálásak mindazért, amit Jehova a Fia által értük tett, beleértve azt is, hogy bűnbocsánatot nyernek Krisztus kiontott vére alapján.

14. Hogyan erősíti meg szellemileg a felkenteket az, hogy fogyasztanak a kenyérből és a borból?

14 Annak a viszonylag kevés kereszténynek a végső elpecsételése, akit arra hívtak el, hogy Krisztussal az égben uralkodjon, már a végéhez közeledik. Áldozattal végződő földi életük befejezéséig a felkentek szellemileg megerősödnek az emlékjegyekből való fogyasztás által. Érzik, hogy Krisztus testének tagjaiként az egység köteléke fűzi őket a testvéreikhez és testvérnőikhez. Az, hogy fogyasztanak az emlékünnepi kenyérből és borból, emlékezteti őket arra a felelősségükre, hogy halálukig hűek maradjanak (2Péter 1:10, 11).

A ’földön levők’ egyesítése

15. Kik gyűlnek a felkent keresztények köré?

15 Az 1930-as évek közepe óta a ’más juhok’ egyre nagyobb létszámban gyűlnek a felkentek köré. Ők nem a ’kicsiny nyájból’ valók, reménységük pedig a földi örök élet (János 10:16; Lukács 12:32; Zakariás 8:23). Ők Krisztus testvéreinek hűséges társai, és értékes támogatást nyújtanak ’a királyság jó hírének’ prédikálásában, amely tanúságul szolgál minden nemzetnek (Máté 24:14; 25:40). Ezáltal Krisztus a ’juhainak’ ítélheti őket, és kegyének „jobbjára” állhatnak, amikor eljön, hogy megítélje a nemzeteket (Máté 25:33–36, 46). A Krisztus vérébe vetett hitük által ők alkotják majd a ’nagy sokaságot’, amely túléli a ’nagy nyomorúságot’ (Jelenések 7:9–14).

16. Kik alkotják majd „a földön levőket”, és hogyan nyílik alkalmuk arra, hogy ’Isten gyermekeivé’ váljanak?

 16 A 144 000 végső elpecsételése megnyitja az utat, hogy a pusztítás ’szelei’ rázúdulhassanak Sátán gonosz földi rendszerére (Jelenések 7:1–4). Krisztus és a hozzá társuló király-papok ezeréves uralma alatt a feltámasztottak egy meghatározatlanul nagy létszámú csoportja fog a nagy sokasághoz csatlakozni (Jelenések 20:12, 13). Nekik lehetőségük lesz, hogy végleg a Messiás-Király, Krisztus Jézus földi alattvalói legyenek. A millenniumi uralom végén mindezeket „a földön levőket” egy végső próbának vetik alá. Azokat, akik hűségesnek bizonyulnak, örökbe fogadják mint Isten földi gyermekeit (Efézus 1:10; Róma 8:21; Jelenések 20:7, 8).

17. Hogyan fog beteljesedni Jehova szándéka?

17 Így a végtelenül bölcs ’igazgatása’, vagyis ügyintézési módja által Jehova be fogja teljesíteni azt a szándékát, hogy „ismét egyesít mindent a Krisztusban, az egekben levőket és a földön levőket”. Minden égi és földi értelmes teremtmény egyesítve lesz az egész világegyetemre kiterjedő békében, és örömmel fogja alávetni magát a nagy Szándékozó, Jehova igazságos szuverenitásának.

18. Hogyan fognak hasznot meríteni az Emlékünnepen való részvételből a felkentek és a társaik?

18 Milyen hiterősítő lesz összejönni 2006. április 12-én a felkentek kis csoportjának és társaiknak, a több millió más juhnak! Meg fognak emlékezni Krisztus halálának emlékünnepéről, ahogy Jézus parancsolta: „ezt cselekedjétek a rólam való megemlékezésül” (Lukács 22:19). Minden jelenlevőnek emlékeznie kell arra, hogy mit tett érte Jehova a drága Fia, Krisztus Jézus által.

Ismétlésül

• Mi Jehova szándéka az égben levőkkel és a földön levőkkel?

• Kik ’az égben levők’, és hogyan lettek egyesítve?

• Kik ’a földön levők’, és milyen reménységük van?

[Tanulmányozási kérdések]

[Kiemelt rész a 23. oldalon]

 ’Krisztus teste’

Pál az 1Korintusz 10:16, 17-ben a ’testről’ különleges értelemben tett említést. Azt magyarázta, hogy a kenyérnek rendkívüli jelentősége van Krisztus szellemmel felkent testvérei számára. Ezt mondta: „A kenyér, melyet megtörünk, vajon nem a Krisztus testében való részesség? Mivelhogy e g y kenyér van, mi, noha sokan vagyunk, e g y test vagyunk, mert mindnyájan abból az e g y kenyérből részesedünk.” Amikor a felkent keresztények fogyasztanak az emlékünnepi kenyérből, azzal kinyilatkoztatják, hogy egység van a felkentek gyülekezetén belül, amely olyan, mint egy test, amelynek a feje Krisztus (Máté 23:10; 1Korintusz 12:12, 13, 18).

[Képek a 23. oldalon]

Miért csak a felkentek fogyasztanak a kenyérből és a borból?

[Kép a 25. oldalon]

Jehova igazgatása által az égben és a földön levő összes teremtmény egyesülni fog