Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Álljatok ellen Sátánnak, és elmenekül tőletek

Álljatok ellen Sátánnak, és elmenekül tőletek

 Álljatok ellen Sátánnak, és elmenekül tőletek

„Rendeljétek . . . alá magatokat az Istennek, de álljatok ellen az Ördögnek, és elmenekül tőletek” (JAKAB 4:7)

1—2. a) Az Ördög mely tulajdonsága tükröződik abban a kijelentésben, amely Ézsaiás könyve 14. fejezetében van feljegyezve? b) Milyen kérdéseket fogunk megbeszélni?

AZ Ördög maga az önteltség. Büszkesége jól tükröződik azokban a szavakban, amelyet Isten prófétája, Ézsaiás jegyzett fel. Több mint egy évszázaddal azelőtt, hogy Babilónia világhatalommá vált, Jehova népe nevében a próféta ezt a nyilatkozatot tette „Babilon királya” ellen: „Te azt mondtad szívedben: »Az egekbe megyek fel. Isten csillagai [a Dávid királyi vonalán uralkodó királyok] fölé emelem trónomat . . . hasonlóvá teszem magam a Legfelségesebbhez«” (Ézsaiás 14:3, 4, 12–15; 4Mózes 24:17). ’Babilon királyának’ büszkesége hasonló volt Sátán szelleméhez, aki „ennek a világrendszernek az istene” (2Korintusz 4:4). De Sátán önteltsége is katasztrófához fog vezetni, pont úgy, ahogy a babiloni uralkodóház is dicstelen véget ért.

2 Amíg azonban az Ördög létezik, talán ilyen kérdések foglalkoztatnak minket: Félnünk kell Sátántól? Miért ösztönöz embereket arra, hogy üldözzék a keresztényeket? Hogyan kerülhetjük el, hogy az Ördög túljárjon az eszünkön?

Félnünk kell az Ördögtől?

3—4. Miért nem félnek az Ördögtől a felkent keresztények és társaik?

3 A felkent keresztényeket nagyon megerősítik Jézus Krisztus következő szavai: „Ne félj azoktól, amiket elszenvedsz majd. Íme! Az Ördög továbbra is börtönbe vet néhányatokat, hogy teljesen próbára legyetek téve, és hogy nyomorúságotok legyen tíz napig. Bizonyulj hűnek mindhalálig, és neked adom az élet koronáját” (Jelenések 2:10). A felkentek és földi reménységű társaik nem félnek az Ördögtől. Ez a félelem nélküli magatartás nem abból ered, hogy természetüknél fogva annyira bátrak lennének. Azért nem félnek, mert tiszteletteljes félelmet tanúsítanak Isten iránt, és ’menedékre lelnek szárnyai árnyékában’ (Zsoltárok 34:9; 36:7).

4 Jézus Krisztus félelmet nem ismerő korai tanítványai a szenvedéseik ellenére is halálukig hűségesek maradtak. Nem rettegtek attól, amit Sátán megtehet, mert tudták, hogy Jehova soha nem hagyja el azokat, akik lojálisak hozzá. Ehhez hasonlóan, a felkent keresztényeknek és önátadott társaiknak az a szilárd elhatározásuk, hogy a napjainkban tapasztalható ádáz üldözés ellenére is megőrzik Isten  iránti feddhetetlenségüket. Mindazonáltal Pál apostol rámutatott, hogy az Ördög képes halált okozni. Vajon emiatt félelmet kellene éreznünk?

5. Mit tanulhatunk a Héberek 2:14, 15-ből?

5 Pál azt mondta, hogy Jézus ’részesedett vérből és testből’, hogy „halála által semmivé tegye azt, akinek megvannak az eszközei, hogy halált okozzon, vagyis az Ördögöt; és hogy felszabadítsa mindazokat, akik a haláltól való félelem miatt rabszolgaságnak voltak alávetve egész életükben” (Héberek 2:14, 15). Mint „akinek megvannak az eszközei, hogy halált okozzon”, Sátán átvette az uralmat Iskariót Júdás felett, majd arra használta fel a zsidó vezetőket és a rómaiakat, hogy kivégezzék Jézust (Lukács 22:3; János 13:26, 27). Áldozati halála által azonban Jézus kiszabadítja a bűnös emberiséget Sátán markának szorításából, és lehetővé teszi számunkra, hogy örök életünk legyen (János 3:16).

6—7. Milyen mértékben vannak meg Sátánnak az eszközei ahhoz, hogy halált okozzon?

6 Milyen mértékben vannak meg az eszközei az Ördögnek, hogy halált okozzon? Sátán a gonoszságon alapuló pályafutásának már a kezdetén előidézte a hazugságaival és a félrevezetéseivel, hogy az emberek meghaljanak. Ez úgy történt, hogy Ádám bűnt követett el, majd a bűnt a halállal együtt továbbadta az emberi családnak (Róma 5:12). Továbbá Sátán földi szolgái üldözik Jehova imádóit, és időnként még a halálukat is okozzák, mint ahogy ezt Jézus Krisztus esetében is tették.

7 De ne gondoljuk, hogy az Ördög bárkit csak úgy megölhet. Isten megvédi azokat, akik hozzá tartoznak, és soha nem fogja megengedni Sátánnak, hogy az összes igaz imádót eltörölje a föld színéről (Róma 14:8). Igaz, Jehova megengedi, hogy népének minden tagját üldözzék, és megengedi, hogy néhányunk meghaljon az Ördög támadásai következtében. Ám a Szentírás a feltámadás csodálatos reménységét nyújtja mindazoknak, akik bekerülnek Isten ’emlékkönyvébe’, és az Ördög egyáltalán semmit nem tud tenni a feltámadás ellen! (Malakiás 3:16; János 5:28, 29; Cselekedetek 24:15).

Miért üldöz minket Sátán?

8. Miért zúdít az Ördög üldözést Isten szolgáira?

8 Ha Isten lojális szolgái vagyunk, van egy alapvető ok, amiért az Ördög üldözést zúdít ránk. A célja az, hogy megalkudjunk a hitünkben. Értékes kapcsolatban vagyunk égi Atyánkkal, és ezt Sátán tönkre akarja tenni. Ennek nem kell meglepnie bennünket. Az Édenben Jehova előre megmondta, hogy ellenségeskedés lesz jelképes ’asszonya’ és a ’kígyó’, valamint kettejük „magva” között (1Mózes 3:14, 15). A Szentírás ’őskígyóként’ azonosítja az Ördögöt, és feltárja, hogy az ideje kevés,  a haragja pedig nagy (Jelenések 12:9, 12). Amint a két ’mag’ közötti ellenségeskedés folytatódik, azok, akik hűségesen szolgálják Jehovát, számíthatnak rá, hogy üldözésben részesülnek (2Timóteusz 3:12). Tisztában vagy azzal, hogy mi a Sátántól jövő üldözés valódi oka?

9—10. Milyen kérdést vetett fel az Ördög, és hogyan függ össze ezzel az emberek viselkedése?

9 Az Ördög felvetette az egyetemes szuverenitás vitakérdését. Ehhez kapcsolódóan kétségbe vonta, hogy az emberek meg tudják őrizni a Teremtőjük iránti feddhetetlenségüket. Sátán üldözést zúdított az egyenességéről ismert emberre, Jóbra. Miért? Hogy megtörje Jób Jehova iránti feddhetetlenségét. Jób felesége és három ’fárasztó vigasztalója’ az Ördög céljait szolgálta ebben az időben. Ahogy arra Jób könyve rámutat, az Ördög kihívást intézett Istenhez, azt állítva, hogy egyetlen ember sem marad hűséges hozzá, ha Sátán próbára teheti. De Jób szilárdan ragaszkodott feddhetetlenségéhez, és így hazugnak bélyegezte Sátánt (Jób 1:8—2:9; 16:2; 27:5; 31:6). Napjainkban az Ördög azért üldözi Jehova Tanúit, hogy megtörje a feddhetetlenségüket, és igaznak bizonyuljon az állítása.

10 Annak ismerete, hogy az Ördög azért zúdít ránk üldözést, mert kétségbeesetten próbálja megtörni az Isten iránti feddhetetlenségünket, tulajdonképpen még segít is nekünk, hogy bátrak és erősek legyünk (5Mózes 31:6). A mi Istenünk az Egyetemes Szuverén, és ő segíteni fog nekünk megőrizni a feddhetetlenségünket. Igyekezzünk hát mindig megörvendeztetni Jehova szívét azáltal, hogy megőrizzük a feddhetetlenségünket, és lehetőséget adunk neki arra, hogy megfeleljen Sátánnak, az Ördögnek, aki gúnyolja őt (Példabeszédek 27:11).

„Szabadíts meg a gonosztól”

11. Mit jelent az a kérés, hogy „ne vigyél minket kísértésbe”?

11 Nem is olyan egyszerű megőriznünk a feddhetetlenségünket, buzgón kell imádkoznunk érte. Különösen hasznosak a mintaima szavai. Jézus többek között ezt mondta: „ne vigyél minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól” (Máté 6:13). Jehova nem csábít minket arra, hogy bűnt kövessünk el (Jakab 1:13). A Szentírás azonban időnként úgy beszél róla, mintha ő tenne vagy idézne elő bizonyos dolgokat, holott ő valójában csak megengedi azokat (Ruth 1:20, 21). Amikor tehát Jézus szavai szerint imádkozunk, azt kérjük, hogy Jehova ne engedjen minket kísértésbe esni. És ő nem is fog, hiszen a Szentírás erről biztosít minket: „hű az Isten, és nem hagy titeket azon felül kísérteni, amit el tudtok viselni, hanem a kísértéssel együtt a kivezető utat is elkészíti, hogy kitartóan tudjátok tűrni” (1Korintusz 10:13).

12. Miért imádkozzuk azt, hogy „szabadíts meg a gonosztól”?

12 Miután Jézus a mintaimában említést tett a kísértésről, találóan hozzátette: „szabadíts meg a gonosztól”. Némelyik bibliafordítás ezt úgy adja vissza, hogy „szabadíts meg minket a gonoszságtól” (King James Version; Revised Standard Version), vagy „óvj meg minket a gonoszságtól” (Contemporary English Version). A „szabadíts meg” kifejezést azonban főleg személyekkel kapcsolatban használták a Szentírásban, és Máté evangéliuma úgy utal az Ördögre, mint ’a Kísértőre’, vagyis egy személyre (Máté 4:3, 11). Ezért tehát fontos, hogy úgy imádkozzunk, hogy megszabadulhassunk a „gonosztól”, vagyis Sátántól, az Ördögtől. Ő az, aki megpróbál belevinni bennünket az Isten elleni bűnbe (1Tesszalonika 3:5). Amikor  azt imádkozzuk, hogy „szabadíts meg a gonosztól”, azt kérjük égi Atyánktól, hogy vezessen és támogasson minket, hogy az Ördög ne tudjon túljárni az eszünkön.

Ne járjon túl az eszünkön az Ördög

13—14. Miért kellett a korintusziaknak változtatniuk azon, ahogy egy olyan férfival bántak a gyülekezetben, aki korábban erkölcstelenséget folytatott?

13 Amikor Pál arra intette a korintuszi keresztényeket, hogy megbocsátók legyenek, ezt írta: „Amit csak megbocsátotok kedvesen valakinek, azt én is. Igen, ami engem illet, bármit bocsátottam is meg kedvesen, ha megbocsátottam valamit kedvesen, az tiértetek volt Krisztus színe előtt; hogy túl ne járjon az eszünkön Sátán, hiszen nem vagyunk tudatlanságban a fondorkodásai felől” (2Korintusz 2:10, 11). Az Ördög sokféleképpen tud túljárni az eszünkön, de vajon miért tette Pál az előbb idézett kijelentést?

14 Pál megfeddte a korintusziakat, mert megengedték, hogy egy erkölcstelen férfi a gyülekezetben maradjon. Ez biztosan nagyon tetszett Sátánnak, mivel a gyülekezetet így szégyen érte, amiért megtűrt egy ’olyan paráznaságot, amilyen még a nemzetek között sincs’. Végül aztán a helytelenül cselekvő ki lett közösítve (1Korintusz 5:1–5, 11–13). A férfi később megbánást tanúsított. Ha a korintusziak nem bocsátottak volna meg a férfinak, és nem fogadták volna vissza, az Ördög egy másik módon járt volna túl az eszükön. Hogyan? Durvák és kíméletlenek lettek volna, mint maga Sátán. Ha a megbánást tanúsító férfit ’elnyelte volna a túl nagy szomorúsága’, és teljesen elhagyta volna Isten imádatát, különösen a véneket terhelte volna ezért bizonyos felelősség az irgalmasság Istene, Jehova előtt (2Korintusz 2:7; Jakab 2:13; 3:1). Természetesen egy igaz keresztény sem akarna kegyetlen, durva vagy kíméletlen lenni, mert így Sátánt utánozná.

Az Istentől való fegyverzet megvéd minket

15. Milyen harcot vívunk, és mitől függ a győzelem?

15 Ahhoz, hogy megszabaduljunk az Ördögtől, szellemi harcot kell vívnunk a gonosz szellemi erőkkel. Ilyen túlerővel szemben csak akkor győzhetünk, ha viseljük „az Istentől való teljes fegyverzetet” (Efézus 6:11–18). Ez a fegyverzet magában foglalja „az igazságosság mellvértjét” (Efézus 6:14). Saul, az ókori Izrael királya nem engedelmeskedett Istennek, és ezért a szent szellem elvétetett tőle (1Sámuel 15:22, 23). De ha mi igazságosságot cselekszünk, és mindig viseljük a teljes szellemi fegyverzetet, rajtunk lesz Isten szent szelleme, és megkapjuk a szükséges védelmet Sátánnal és gonosz angyalaival, vagyis a démonokkal szemben (Példabeszédek 18:10).

16. Hogyan lehetünk folyamatosan védve a gonosz szellemi erőktől?

16 Ahhoz, hogy folyamatosan védve legyünk a gonosz szellemi erőktől, többek között rendszeresen olvasnunk és tanulmányoznunk kell Isten Szavát, felhasználva ehhez „a hű sáfár” által rendelkezésre bocsátott kiadványokat (Lukács 12:42). Ezáltal egészséges szellemi táplálékkal töltjük meg az elménket, ahogy azt Pál is tanácsolta: „testvérek, amik csak igazak, amik csak komoly figyelmet érdemelnek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak szeretetre méltók, amikről csak jót mondanak, ha van valami erény,  és ha van valami dicséretre méltó, továbbra is azokkal foglalkozzatok” (Filippi 4:8).

17. Mi segít, hogy a jó hír hatékony hirdetői legyünk?

17 Jehova lehetővé teszi, hogy a ’lábunk a béke jó hírének felszerelésével legyen felsaruzva’ (Efézus 6:15). Az összejöveteleken való rendszeres részvétel felkészít minket arra, hogy hirdetni tudjuk Isten Királyságának a jó hírét. Micsoda örömünk származik abból, hogy segítünk másoknak megtanulni Isten igazságát és tapasztalni a szellemi szabadságot! (János 8:32). ’A szellem kardja, azaz Isten szava’ nélkülözhetetlen ahhoz, hogy el tudjuk hárítani a hamis tanításokat, és ’le tudjunk rontani erődítéseket’ (Efézus 6:17; 2Korintusz 10:4, 5). Isten írott Szavának, a Bibliának az ügyes használata segít az igazság tanításában, és megvéd minket attól, hogy félrevezessenek az Ördög cselfogásai.

18. Hogyan tudunk „szilárdan állni az Ördög mesterkedéseivel szemben”?

18 Pál így kezdte a szellemi fegyverzetünkről szóló fejtegetését: „továbbra is tegyetek szert erőre az Úrban és erejének hatalmasságában. Öltsétek fel az Istentől való teljes fegyverzetet, hogy képesek legyetek szilárdan állni az Ördög mesterkedéseivel szemben” (Efézus 6:10, 11). A „szilárdan állni” kifejezéssel fordított görög szó arra utal, amikor egy katona tartja a harcállását. Mi is tartjuk a harcállásunkat a szellemi hadviselésben, noha Sátán sokféle fondorlatot bevet, hogy megzavarja az egységünket, megrontsa a tanításainkat, vagy megtörje az Isten iránti feddhetetlenségünket. De az Ördög támadásai eddig még nem jártak sikerrel — és soha nem is fognak! *

Álljatok ellen az Ördögnek, és elmenekül tőletek

19. Mi az egyik módja, hogy ellenálljunk az Ördögnek?

19 Sikeresek lehetünk az Ördög és a vezetése alatt álló gonosz szellemi erők elleni harcunkban. Nincs okunk, hogy a Sátántól való félelmünkben remegjünk, hiszen Jakab tanítvány a következőket írta: „Rendeljétek . . . alá magatokat az Istennek, de álljatok ellen az Ördögnek, és elmenekül tőletek” (Jakab 4:7). Az egyik módja, ahogyan ellenállhatunk Sátánnak és a vele szövetségben levő gonosz szellemteremtményeknek, ha semmi közünk az okkultizmushoz vagy a mágikus gyakorlatokhoz, és azokhoz sem, akik ilyenekben részt vesznek. A Szentírás világosan rámutat, hogy Jehova szolgáinak nem szabad előjelek után kutatniuk, vagy belemélyedniük az asztrológiába, a jóslásba vagy a spiritizmusba. Ha tevékenyek és erősek vagyunk szellemileg, nem kell félnünk attól, hogy valaki megigéz bennünket (4Mózes 23:23; 5Mózes 18:10–12; Ézsaiás 47:12–15; Cselekedetek 19:18–20).

20. Hogyan tudunk ellenállni az Ördögnek?

20 Úgy ’állunk ellen az Ördögnek’, hogy szilárdan szembeszállunk vele, valamint ragaszkodunk a Biblia irányadó mértékeihez és igazságaihoz. A világ összhangban van Sátánnal, hiszen Sátán az istene (2Korintusz 4:4). Ezért mi elvetjük a világra jellemző tulajdonságokat, mint például a büszkeséget, önzést, erkölcstelenséget, erőszakot és anyagiasságot. Tudjuk, hogy az Ördög elmenekült, miután a pusztában megkísértette Jézust, aki a Szentírást használva ellenállt a támadásának (Máté 4:4, 7, 10, 11). Ehhez hasonlóan Sátán vesztesként fog ’menekülni tőlünk’ is, ha teljesen alárendeljük magunkat Jehovának, és imában rá bízzuk magunkat (Efézus 6:18). Mivel Jehova Isten és a szeretett Fia támogat minket, senki nem lesz képes maradandó kárt okozni nekünk — igen, még maga az Ördög sem! (Zsoltárok 91:9–11).

[Lábjegyzet]

^ 18. bek. Az Istentől való szellemi fegyverzetről további felvilágosítás olvasható Az Őrtorony 1992. május 15-ei számának 21—3. oldalán.

Mi a válaszod?

• Félnünk kell Sátántól, az Ördög-től?

• Miért zúdít üldözést Sátán a keresztényekre?

• Miért imádkozunk a „gonosztól” való megszabadulásért?

• Hogyan lehetünk sikeresek a szellemi harcunkban?

[Tanulmányozási kérdések]

[Kép a 26. oldalon]

Krisztus félelmet nem ismerő korai követői egészen a halálukig hűségesnek bizonyultak

[Kép a 27. oldalon]

Az Ördög nem tudja megakadályozni azok feltámadását, akik Jehova emlékezetében vannak

[Kép a 28. oldalon]

Imádkozol azért, hogy megszabadulj a „gonosztól”?

[Kép a 29. oldalon]

Viseled „az Istentől való teljes fegyverzetet”?