Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Az igazságosság keresése megvéd bennünket

Az igazságosság keresése megvéd bennünket

 Az igazságosság keresése megvéd bennünket

„Továbbra is keressétek először . . . [Isten] igazságosságát” (MÁTÉ 6:33)

1—2. Milyen döntést hozott egy fiatal keresztény, és miért?

ÁZSIÁBAN egy fiatal testvérnő titkárnőként dolgozott egy kormányhivatalban. Lelkiismeretes volt, időben érkezett a munkahelyére, és nem töltötte haszontalanságokkal a munkaidejét. De mivel még próbaidőn volt, napirendre került, hogy véglegesítsék-e. Az osztályvezető közölte a fiatal hölggyel, hogy véglegesíti őt, sőt, magasabb beosztásba is helyezi, egy feltétellel: ha hajlandó szexuális kapcsolatot létesíteni vele. A testvérnő ezt határozottan visszautasította, annak ellenére, hogy ez a munkahelye elvesztésével járt.

2 Vajon nem gondolkodott reálisan ez a fiatal keresztény nő? De, gondosan alkalmazta Jézus szavait: „Így tehát továbbra is keressétek először . . . [Isten] igazságosságát” (Máté 6:33). Az igazságos alapelvek követését sokkal fontosabbnak tartotta, mint egy olyan előny megszerzését, amelyhez nemi erkölcstelenséget kellett volna elkövetnie (1Korintusz 6:18).

Az igazságosság fontossága

3. Mi az igazságosság?

3 Az „igazságosság” magában foglalja, hogy valaki erkölcsileg feddhetetlen és becsületes. A Bibliában használt héber és görög szavak a „tisztesség” és az „egyenesség” gondolatát hordozzák. Nem egyenlő az önigazságossággal, amikor valaki a saját mércéje szerint ítéli meg önmagát (Lukács 16:15). Itt inkább a Jehova irányadó mértékei szerinti egyenességről, Isten igazságosságáról van szó (Róma 1:17; 3:21).

4. Miért fontos az igazságosság egy kereszténynek?

4 Miért fontos az igazságosság? Mivel Jehova, az ’igazságos Isten’, akkor szereti a népét, ha az igazságosságot gyakorol (Zsoltárok 4:1; Példabeszédek 2:20–22; Habakuk 1:13). Aki igazságtalanságot cselekszik, nem ápolhat vele szoros kapcsolatot (Példabeszédek 15:8). Ezért sürgette így Pál apostol Timóteuszt: „Menekülj hát a fiatalkorral járó kívánságoktól, törekedj pedig az igazságosságra”, és más nélkülözhetetlen tulajdonságokra (2Timóteusz 2:22). És ezért van az, hogy Pál „az igazságosság mellvértjét” is megemlítette, amikor a szellemi fegyverzet különböző részeiről beszélt (Efézus 6:14).

5. Hogyan tudják tökéletlen teremtmények az igazságosságot keresni?

5 Természetesen egy ember sem igazságos teljes mértékben. Mindenki tökéletlenséget örökölt Ádámtól, mindenki bűnös és igazságtalan már születésétől fogva. Jézus mégis azt mondta, hogy keressük az igazságosságot. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy Jézus váltságul adta értünk tökéletes életét, és ha hitet gyakorolunk ebben az áldozatban, Jehova kész megbocsátani a bűneinket (Máté 20:28; János 3:16; Róma 5:8, 9, 12, 18). Ezen az alapon, amint megtanuljuk Jehova igazságos irányadó mértékeit, és mindent megteszünk, ami csak tőlünk telik, hogy betartsuk azokat — segítségért imádkozva, hogy le tudjuk küzdeni a gyengeségeinket —, Jehova elfogadja az imádatunkat (Zsoltárok 1:6; Róma 7:19–25; Jelenések 7:9, 14). Mennyire vigasztaló ez a tudat!

Igazságosak egy igazságtalan világban

6. Miért volt veszélyes hely a világ a korai keresztények számára?

6 Amikor Jézus tanítványai megkapták azt a megbízatásukat, hogy a tanúi legyenek „a föld legtávolabbi részéig”, nehéz helyzetbe kerültek  (Cselekedetek 1:8). Kijelölt területükről elmondhatták, hogy teljesen „a gonosz [Sátán] hatalmában van” (1János 5:19). A világot megmételyezte az általa terjesztett gonosz szellem, és a keresztények ki voltak téve ennek a fertőző befolyásnak (Efézus 2:2). A világ veszélyes hely volt számukra. Csak akkor tudtak kitartani úgy, hogy közben megőrzik feddhetetlenségüket, ha először Isten igazságosságát keresték. Legtöbbjük kitartott, de néhányuk letért ’az igazságosság ösvényéről’ (Példabeszédek 12:28; 2Timóteusz 4:10).

7. Milyen felelősségek miatt kell a keresztényeknek ellenállniuk a romboló befolyásoknak?

7 Vajon a keresztények ma nagyobb biztonságban vannak a világban? Semmiképpen sem! A világ ma még romlottabb, mint amilyen az első században volt. Ezenkívül Sátán le lett vetve a földre, és gyűlöletes háborút visel a felkent keresztények, az asszony „magvából megmaradtak ellen, akik megtartják az Isten parancsolatait, és akik ragaszkodnak a Jézus melletti tanúskodás munkájához” (Jelenések 12:12, 17). Sátán azokat is támadja, akik támogatják ezt a ’magot’. Ettől függetlenül a keresztények nem rejtőzhetnek el a világ elől. Miközben nem részei, benne kell hogy éljenek (János 17:15, 16). Prédikálniuk is ebben kell, hogy megtalálják a helyes szívállapotú embereket, és megtanítsák nekik, hogyan válhatnak Krisztus tanítványaivá (Máté 24:14; 28:19, 20). Mivel tehát a keresztények nem tudják teljesen elkerülni e világ romboló befolyását, ellen kell hogy álljanak neki. Vizsgáljunk meg most négy olyan módot, ahogyan a világ befolyásolni akar bennünket.

Az erkölcstelenség csapdája

8. Miért kezdték a moábiták isteneit imádni az izraeliták?

8 A 40 éves pusztai vándorlás vége felé sok izraelita letért az igazságosság ösvényéről. Jehova sok szabadító tettének voltak tanúi, és már nem álltak messze attól, hogy bevonuljanak az Ígéret földjére. Ebben a döntő pillanatban azonban a moábiták isteneit kezdték szolgálni. Miért? Mert engedtek ’a test kívánságának’ (1János 2:16). A beszámoló szerint „a nép erkölcstelenkedni kezdett Moáb lányaival” (4Mózes 25:1).

9—10. Milyen mai helyzet teszi létfontosságúvá, hogy mindig tartsuk elménkben a helytelen testi vágyak romboló befolyását?

9 Ez az eset rámutat, hogyan tudják megrontani a helytelen testi vágyak az elővigyázatlanokat. Jól tesszük, ha tanulunk belőle, különösen azért, mert manapság az erkölcstelenséget széles körben elfogadottnak tartják (1Korintusz 10:6, 8). Az Egyesült Államokról készített egyik beszámoló ezt mondja: „Az 1970-es évekig az együttélés törvénytelen volt Amerika összes államában. Ma már teljesen megszokott. Az első házasságoknak több mint a felét megelőzi az együttélés.” Ez, és hasonló laza erkölcsi szokások nem csak egy országra korlátozódnak. Az egész világban megtalálhatók, és sajnos néhány keresztény követte ezt az irányzatot — sőt, el is veszítette jó hírnevét a keresztény gyülekezetben (1Korintusz 5:11).

10 Úgy tűnik továbbá, hogy az erkölcstelenséget támogató propaganda mindenhol jelen  van. A mozifilmek és a tévéműsorok azt sugallják, hogy teljességgel elfogadható, ha két fiatal szexuális kapcsolatot folytat házasság előtt. A homoszexuális kapcsolatokat normálisnak tüntetik fel. Sok műsor egyre nyíltabban mutatja be a szexet. A szexualitást nyíltan ábrázoló képek az interneten is könnyen hozzáférhetőek. Egy újságíró például arról számol be, hogy amikor a hétéves kisfia hazajött az iskolából, izgatottan mesélte neki, hogy az iskolatársa egy olyan internetes oldalt talált, ahol meztelen nőket lehet látni szex közben. Ez az apa ettől teljesen elborzadt, de vajon hány gyermek találkozik ilyen weboldalakkal úgy, hogy nem mondja meg a szüleinek? Továbbá hány szülő tudja, hogy milyen videojátékokkal játszik a gyermeke? Sok népszerű játékban undorító erkölcstelenséget, démonizmust és erőszakot lehet látni.

11. Hogyan védheti meg magát egy család a világ erkölcstelenségétől?

11 Hogyan tud egy család ellenállni az ilyen lealacsonyodott „szórakozásnak”? Úgy, ha először Isten igazságosságát keresi, visszautasítva, hogy bármi erkölcstelenbe keveredjen (2Korintusz 6:14; Efézus 5:3). Azok a szülők, akik helyesen felvigyázzák a gyermekeik tevékenységeit, és beléjük vésik a Jehova és az ő igazságos törvényei iránti szeretetet, meg fogják erősíteni őket a pornográfiával, a pornográf videojátékokkal, az erkölcstelen filmekkel és más igazságtalan kísértésekkel szemben (5Mózes 6:4–9). *

A közösségtől jövő nyomás veszélye

12. Milyen nehézség támadt az első században?

12 Amikor Pál a kis-ázsiai Lisztrában volt, csoda folytán meggyógyított egy férfit. A beszámoló elmondja: „A sokaság . . . látva, hogy mit tett Pál, felemelte a hangját, és likaóniai nyelven ezt mondta: »Az istenek emberekhez váltak hasonlóvá, és lejöttek hozzánk!« Aztán Barnabást Zeusznak, Pált pedig Hermésznek hívták, mivel ő vitte a szót” (Cselekedetek 14:11, 12). Később ugyanez a sokaság meg akarta ölni Pált és Barnabást (Cselekedetek 14:19). Nyilvánvaló, hogy ezeket az embereket a környezetük könnyen tudta befolyásolni. Úgy tűnik, hogy amikor néhányan azon a környéken keresztények lettek, nem hagyták el teljesen babonás beidegződéseiket. A kolosszéi keresztényeknek írt levelében Pál arra figyelmeztetett, hogy ’az angyalok imádata’ helytelen (Kolosszé 2:18).

13. Többek között milyen szokásokat kell kerülnie egy kereszténynek, és honnan tud erőt meríteni ahhoz, hogy így tegyen?

13 Ma az igaz keresztényeknek szintén kerülniük kell azokat a széles körben elfogadott szokásokat, amelyek hamis vallásos elképzeléseken alapulnak, és sértik a keresztény alapelveket. Némelyik országban például sok hagyományos ünnepség, mely a születéshez és a halálhoz kapcsolódik, azon a hazugságon alapul, hogy  van bennünk egy szellem, amely túléli a halált (Prédikátor 9:5, 10). Vannak olyan országok, ahol az a szokás, hogy a fiatal lányokat alávetik a nemi szervük megcsonkításának. * Ez egy kegyetlen és szükségtelen gyakorlat, amely nincs összhangban azzal a szerető törődéssel, amellyel a keresztény szülők tartoznak a gyermekeiknek (5Mózes 6:6, 7; Efézus 6:4). Hogyan tudnak a keresztények ellenállni a közösségtől jövő nyomásnak, és felhagyni az ilyen gyakorlatokkal? Úgy, hogy teljes bizalmukat Jehovába vetik (Zsoltárok 31:6). Az igazságos Isten meg fogja erősíteni azokat, és törődni fog azokkal, akik szívből ezt mondják neki: „Te vagy az én menedékem és erődöm, Istenem, akiben bízom” (Zsoltárok 91:2; Példabeszédek 29:25).

Ne feledkezzünk meg Jehováról!

14. Mire figyelmeztette Jehova az izraelitákat röviddel azelőtt, hogy bevonultak az Ígéret földjére?

14 Röviddel azelőtt, hogy Izrael bevonult az Ígéret földjére, Jehova figyelmeztette őket, hogy ne feledkezzenek meg róla. Ezt mondta: „Vigyázz, meg ne feledkezz Jehováról, a te Istenedről, nem tartva meg parancsolatait, bírói döntéseit és rendeleteit, amelyeket parancsolok ma neked; nehogy miközben eszel, jóllaksz, szép házakat építesz és azokban laksz, csordád és nyájad gyarapodik, ezüstöd és aranyad is gyarapodik, mindened gyarapodik, szíved felfuvalkodjon, és elfeledkezzél Jehováról, a te Istenedről” (5Mózes 8:11–14).

15. Hogyan tudjuk elérni, hogy biztosan ne feledkezzünk meg Jehováról?

15 Történhet valami hasonló napjainkban? Igen, ha rosszul állítjuk fel a fontossági sorrendünket. De ha először Isten igazságosságát keressük, a tiszta imádat lesz a legfontosabb az életünkben. Ahogy Pál buzdított minket, ’meg fogjuk vásárolni magunknak az alkalmas időt’, és a sürgősség érzetével fogjuk végezni a szolgálatunkat (Kolosszé 4:5; 2Timóteusz 4:2). Viszont ha az összejövetelek látogatása és a szántóföldi szolgálat kevésbé fontos számunkra, mint a kikapcsolódás vagy az élvezetek keresése, megfeledkezhetünk Jehováról abban az értelemben, hogy másodlagosnak tekintjük őt az életünkben. Pál azt mondta, hogy az utolsó napokban az emberek „inkább gyönyörszeretők, semmint Istent szeretők” lesznek (2Timóteusz 3:4). Az őszinte keresztények rendszeresen önvizsgálatot tartanak, hogy biztosan ne befolyásolja őket ez a fajta gondolkodás (2Korintusz 13:5).

Őrizkedjünk a függetlenség szellemétől!

16. Milyen helytelen szellemet nyilvánított ki Éva, és némelyek Pál napjaiban?

16 Édenben Sátán sikeresen használta ki Éva függetlenség iránti önző vágyát. Éva maga akarta eldönteni, hogy mi a jó, és mi a rossz (1Mózes 3:1–6). Az első században néhányan a korintuszi gyülekezetben hasonló független szellemet tanúsítottak. Úgy vélték, hogy többet tudnak Pálnál, aki gúnyosan fölöttébb kiváló apostoloknak nevezte őket (2Korintusz 11:3–5; 1Timóteusz 6:3–5).

17. Hogyan kerülhetjük el, hogy kifejlődjön bennünk a függetlenség szelleme?

17 A világban ma sokan „keményfejűek, büszkeségtől felfuvalkodottak”, és néhány keresztényt  befolyása alá vont ez a fajta gondolkodás. Némelyek még az igazság ellenzőivé is váltak (2Timóteusz 3:4; Filippi 3:18). Amikor a tiszta imádatról van szó, létfontosságú, hogy Jehovára tekintsünk irányításért, és együttműködjünk ’a hű és értelmes rabszolgával’, valamint a gyülekezeti vénekkel. Így tudjuk az igazságosságot keresni, és ez megvéd minket attól, hogy kifejlődjön bennünk a függetlenség szelleme (Máté 24:45–47; Zsoltárok 25:9, 10; Ézsaiás 30:21). A felkentek gyülekezete „az igazság oszlopa és támasza”. Jehova azért hozta létre, hogy védelmezzen és vezessen minket (1Timóteusz 3:15). Ha felismerjük létfontosságú szerepét, az segíteni fog, hogy ’semmit se cselekedjünk önhittségből’, miközben alázatosan alárendeljük magunkat Jehova igazságos akaratának (Filippi 2:2–4; Példabeszédek 3:4–6).

Legyünk Jézus utánzói!

18. Milyen módokon kell utánoznunk Jézust?

18 A Biblia ezt a próféciát közli Jézusról: „Szereted az igazságosságot, és gyűlölöd a gonoszságot” (Zsoltárok 45:7; Héberek 1:9). Micsoda nagyszerű, utánzásra méltó magatartás! (1Korintusz 11:1). Jézus nem csupán ismerte Jehova igazságos irányadó mértékeit, hanem szerette is őket. Így, amikor Sátán megkísértette őt a pusztában, ő habozás nélkül, határozottan elutasította, hogy letérjen ’az igazságosság ösvényéről’ (Példabeszédek 8:20; Máté 4:3–11).

19—20. Milyen jó eredményekkel jár az igazságosság keresése?

19 Igaz, a test igazságtalan vágyai erősek lehetnek (Róma 7:19, 20). Mindazonáltal, ha az igazságosságot értékesnek tekintjük, az meg fog erősíteni bennünket a gonoszsággal szemben (Zsoltárok 119:165). Az igazságosság szívből jövő szeretete pajzsként fog oltalmazni, amikor megkörnyékez minket a bűn (Példabeszédek 4:4–6). Emlékezzünk rá, hogy minden alkalom, amikor engedünk a kísértésnek, egy újabb győzelem Sátánnak. Mennyivel jobb, ha ellenállunk neki, és így Jehováé lehet a győzelem! (Példabeszédek 27:11; Jakab 4:7, 8).

20 Mivel az igaz keresztények az igazságosságot keresik, ’telve vannak igazságos gyümölccsel, ami Jézus Krisztus által van, Isten dicsőségére és dicséretére’ (Filippi 1:10, 11). Felöltik „az új egyéniséget, amely Isten akarata szerint teremtetett igazi igazságosságban és lojalitásban” (Efézus 4:24). Jehovához tartoznak, és azért élnek, hogy őt szolgálják, ne magukat kényeztessék (Róma 14:8; 1Péter 4:2). Ez vezeti a gondolataikat és a tetteiket. Micsoda örömet szereznek ezáltal égi Atyjuk szívének! (Példabeszédek 23:24).

[Lábjegyzetek]

^ 11. bek. Azzal kapcsolatban, hogy miként védhetik meg a szülők a családjukat az erkölcstelen befolyásoktól, értékes javaslatok találhatók A családi boldogság titka című könyvben; Jehova Tanúi kiadványa.

^ 13. bek. A női nemi szerv megcsonkítását korábban női körülmetélésnek nevezték.

Meg tudod magyarázni?

• Miért létfontosságú az igazságosságot keresni?

• Hogyan tudja egy tökéletlen keresztény az igazságosságot keresni?

• A világban levő mely néhány dolgot kell kerülnie egy kereszténynek?

• Hogyan véd meg bennünket az igazságosság keresése?

[Tanulmányozási kérdések]

[Kép a 26. oldalon]

A világ veszélyes hely volt Jézus követői számára

[Kép a 27. oldalon]

Azok a gyermekek, akiknek megtanítják, hogy szeressék Jehovát, fel lesznek vértezve, hogy ellen tudjanak állni az erkölcstelenségnek

[Kép a 28. oldalon]

Néhány izraelita megfeledkezett Jehováról, miután az Ígéret földjén jól meggazdagodott

[Kép a 29. oldalon]

Jézushoz hasonlóan a keresztények gyűlölik az igazságtalanságot