Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Erősítsük egymást!

Erősítsük egymást!

 Erősítsük egymást!

„Ők erősítő segítséggé lettek nekem” (KOLOSSZÉ 4:11).

1—2. Miért látogatták meg Pált a barátai a börtönben a veszélyek ellenére?

VESZÉLYES lehet olyan valakivel barátkozni, aki éppen börtönben sínylődik, még ha igazságtalanul került is oda. A börtönőrök talán gyanakodva tartanak szemmel, figyelik minden lépésedet, nehogy elkövess valamit. Emiatt bátorságra van szükség, hogy szoros kapcsolatban maradj a barátoddal, és meglátogasd a börtönben.

2 Pontosan ezt tette Pál apostol néhány barátja úgy 1900 évvel ezelőtt. Nem haboztak  meglátogatni őt, amikor fogoly volt, hogy megadják neki a szükséges vigaszt és bátorítást, és szellemileg erősítsék. Kik voltak ezek a lojális barátok? Mit tanulhatunk a bátorságukból, lojalitásukból és barátságukból? (Példabeszédek 17:17).

’Erősítő segítség’

3—4. a) Pálnak melyik öt barátját ismertük meg, és mivé lettek ők neki? b) Mit jelent az ’erősítő segítség’?

3 Menjünk vissza most körülbelül i. sz. 60-ba. Pál apostol börtönben van Rómában zendülés koholt vádjával (Cselekedetek 24:5; 25:11, 12). Pál megemlít öt keresztényt, akik mellette álltak: Tikikuszt, az Ázsia tartományból való személyes követét, aki ’rabszolgatársa volt az Úrban’; Onézimuszt, a ’hű és szeretett testvért’ Kolosszéból; Arisztárkuszt, a Tesszalonikába való makedón férfit, aki egy időben Pál ’fogolytársa’ volt; Márkot, aki Pál misszionáriustársának, Barnabásnak az unokatestvére és a nevét viselő evangélium írója volt; valamint Jusztuszt, az apostol egyik munkatársát, aki „Isten királyságáért” fáradozott. Pál így beszél erről az öt személyről: „ők erősítő segítséggé lettek nekem” (Kolosszé 4:7–11).

4 Pál érzékletesen fejezte ki, milyen segítséget kapott lojális barátaitól. Az általa használt görög szót (pa·re·go·riʹa) az ’erősítő segítség’ kifejezéssel adták vissza, és ez a szó csak ebben a versben fordul elő a Bibliában. Több jelentése van, és főként orvosi szövegekben használták. * Visszaadható a ’vigasz, csillapítás, enyhítés’ szavakkal. Pálnak ilyen erősítésre volt szüksége, és ez az öt férfi gondoskodott erről.

Miért volt szüksége Pálnak ’erősítő segítségre’?

5. Mire volt szüksége Pálnak apostol létére, és időnként mire van szükségünk mindnyájunknak?

5 Némelyeket talán meglep a gondolat, hogy Pálnak, az apostolnak erősítésre volt szüksége. Mégis így volt. Igaz, erős hite volt, és nagyon sok fizikai bántalmazást túlélt, például ’ütéseket rendkívüli mértékben’, „gyakran [volt] közel a halálhoz”, és más szenvedéseket is kiállt (2Korintusz 11:23–27). De azért csak ember volt, és időnként minden embernek szüksége van vigaszra, és arra, hogy a hite mások segítségével megerősödjön. Ez még Jézusra is érvényes volt. Utolsó éjszakáján egy angyal jelent meg neki a Gecsemáné-kertben, és „erősítette őt” (Lukács 22:43).

6—7. a) Kik okoztak csalódást Pálnak Rómában, és kik bátorították? b) Milyen szolgálatokat tettek Pálnak a keresztény testvérei Rómában, ami által ’erősítő segítségnek’ bizonyultak?

6 Pálnak is szüksége volt az erősítésre. Amikor fogolyként Rómába érkezett, a honfitársai nem fogadták szívélyesen. Azoknak a zsidóknak a többsége nem volt fogékony a Királyság-üzenetre. A Cselekedetek könyvében található beszámolóból megtudjuk, mi történt, miután a zsidók főemberei meglátogatták Pált ott, ahol őrizetben volt: „némelyek hinni kezdtek a mondottaknak, mások pedig nem hittek. Mivel tehát nézetkülönbség volt közöttük, távozni kezdtek” (Cselekedetek 28:17, 24, 25). Mennyire elszomoríthatta Pált, hogy nem értékelik Jehova ki nem érdemelt kedvességét! Az ezzel kapcsolatos heves érzései már abból a levélből is kitűntek, amelyet néhány évvel korábban a római gyülekezetnek írt: „nagy bánat és szüntelen fájdalom van szívemben. Mert azt kívánnám, hogy én magam legyek átkozottként elkülönítve a Krisztustól a testvéreimért [a zsidókért], test szerinti rokonaimért” (Róma 9:2, 3). Azért mégis talált Rómában lojális, igaz társakat, akiknek a bátorsága és szeretete megnyugtatta. Ők voltak az igazi szellemi testvérei.

7 Hogyan bizonyult erősítő segítségnek ez az öt testvér? Nem kerülték Pált, csak mert  fogoly volt. Ellenkezőleg, készséggel és szeretettel felajánlották neki szolgálataikat, és elintéztek olyan dolgokat, amelyeket ő nem tudott volna, mert őrizetben volt. Például továbbították a leveleit és szóbeli utasításait különböző gyülekezeteknek, és buzdító híreket vittek neki a Rómában és másutt élő testvérekről. Bizonyára beszerezték, amire szüksége volt, egyebek között téli ruhát, tekercseket és íróeszközöket (Efézus 6:21, 22; 2Timóteusz 4:11–13). Ez a hasznos segítség erősítette és bátorította a raboskodó apostolt, így ő is „erősítő segítséggé” lehetett másoknak, akár egész gyülekezeteknek is (Róma 1:11, 12).

Hogyan lehetünk ’erősítő segítség’?

8. Mit tanulhatunk abból, hogy Pál alázatosan beismerte, hogy szüksége van ’erősítő segítségre’?

8 Mit tanulhatunk ebből a beszámolóból, mely Pálról és öt munkatársáról szól? Emeljünk ki most egyetlen tanulságot: bátorságra és önfeláldozásra van szükség ahhoz, hogy segítsünk azokon, akik bajban vannak. Továbbá alázatot igényel, hogy belássuk, nekünk is lehet szükségünk segítségre, amikor nehézségeink vannak. Pál nemcsak beismerte, hogy segítségre szorul, de szívesen el is fogadta a támogatást, és megdicsérte azokat, akiktől kapta. Nem érezte ezt a gyengeség jelének, és megalázónak sem. Mi se érezzük annak! Ha azt állítanánk, hogy nekünk soha nincs szükségünk erősítő segítségre, azzal emberfölöttinek tüntetnénk fel magunkat. Ne feledjük, Jézus példája azt mutatja, hogy még egy tökéletes emberrel is előfordulhat néha, hogy segítségért kell kiáltania (Héberek 5:7).

9—10. Milyen jó eredményeket szülhet az, ha valaki elismeri, hogy segítségre szorul, és milyen hatással lehet ez másokra a családban és a gyülekezetben?

9 Jó eredményeket szül az, ha a felelős tisztségeket betöltő testvérek beismerik, hogy vannak korlátaik, és rászorulnak mások támogatására (Jakab 3:2). Ez szorosabbra fűzheti a hatalom gyakorlói és a nekik alárendelt személyek kapcsolatát, továbbá előmozdítja a barátságos és őszinte gondolatcserét. Azok, akik hajlandóak elfogadni a segítséget, alázatosságukkal példát mutatnak másoknak, akik hasonló helyzetben vannak. Azt fejezik ki, hogy a vezető szerepet betöltők is emberek, és nyugodtan lehet hozzájuk fordulni (Prédikátor 7:20).

10 Amikor például a gyermekek gondokkal és kísértésekkel küzdenek, könnyebb elfogadniuk a szüleik segítségét, ha tudják, hogy maguk a szülők is ilyesfajta próbákkal néztek szembe gyermekkorukban (Kolosszé 3:21). Így megnyílhatnak egymás előtt, a szülők hatásosabban rá tudnak mutatni a megoldásra a Bibliából, a gyermekek pedig szívesebben veszik a tanácsot (Efézus 6:4). Ehhez hasonlóan a gyülekezet tagjai is könnyebben elfogadják a vének segítségét, ha rájönnek, hogy a véneknek is vannak gondjaik meg félelmeik, és néha ők is elbizonytalanodnak (Róma 12:3; 1Péter 5:3). Ennek is őszinte beszélgetés lehet az eredménye, a vének tanácsot tudnak adni a Bibliából, és a testvérek hite megerősödik. Ne feledjük, hogy a testvéreinknek most nagyobb szükségük van az erősítésre, mint korábban bármikor (2Timóteusz 3:1).

11. Miért van ma olyan sok embernek szüksége ’erősítő segítségre’?

11 Bárhol élünk, bárkik vagyunk, és bármelyik korcsoporthoz tartozunk, időnként mindannyian élünk át megpróbáltatásokat. Ez velejárója az életnek a mai világban (Jelenések 12:12). A fizikailag és érzelmileg megterhelő körülmények próbára teszik hitünk minőségét. Ilyen helyzetek alakulhatnak ki a munkahelyen, az iskolában, a családon belül vagy a gyülekezetben. Lehetséges, hogy egy súlyos betegség vagy egy múltbeli sérülés okoz stresszt. Milyen megnyugtató, amikor  a házastársunk, egy vén vagy egy barátunk kedvesen buzdít átgondolt szavaival és hasznos tetteivel! Olyan ez, mint a balzsam az égő bőrre. Ha tehát észreveszed, hogy az egyik testvéred ilyen állapotban van, legyél neki erősítő segítséggé. Vagy ha egy különösen nyugtalanító nehézség nyomaszt, kérj segítséget szellemileg képzett testvérektől (Jakab 5:14, 15).

Hogyan segíthet a gyülekezet?

12. Mit tehet a gyülekezet valamennyi tagja, amivel erősíti a testvéreit?

12 A gyülekezetben mindenki tud tenni valamit, amivel erősíti a többieket, még a fiatalok is. Például ha rendszeresen ott vagy az összejöveteleken és a szántóföldi szolgálatban, azzal nagyban hozzájárulsz mások hitének megerősítéséhez (Héberek 10:24, 25). A szent szolgálatban tanúsított állhatatosságod azt bizonyítja, hogy lojális vagy Jehovához, és szellemileg ébren maradsz a nehézségeid ellenére (Efézus 6:18). Ez az állhatatosság erőt önthet másokba (Jakab 2:18).

13. Miért válhatnak némelyek tétlenné, és hogyan lehet segíteni nekik?

13 A mindennapok terhei vagy más nehézségek olykor oda vezethetnek, hogy némelyek lelassulnak vagy tétlenné válnak a szántóföldi szolgálatban (Márk 4:18, 19). Lehet, hogy a tétlenekkel nem találkozunk az összejöveteleken, de azért ők valószínűleg még mindig szeretik Istent. Hogyan lehet erősíteni a hitüket? A vének meglátogathatják őket, hogy kedvesen segítsenek nekik (Cselekedetek 20:35). A gyülekezetből másokat is megkérhetnek, hogy segítsenek. Az ilyen szeretetteljes látogatások megfelelő orvosságul szolgálhatnak, és talpra állíthatják azokat, akiknek meggyöngült a hitük.

14—15. Mit tanácsol Pál mások erősítésével kapcsolatban? Mondd el, hogyan alkalmazta ezt a tanácsot egy gyülekezet!

14 A Biblia arra buzdít minket, hogy ’beszéljünk vigasztalóan a lehangolt lelkekhez, támogassuk a gyöngéket’ (1Tesszalonika 5:14). Ezek a ’lehangolt lelkek’ talán úgy érzik, nem annyira bátrak már, és nem tudják segítség nélkül legyőzni az előttük álló akadályokat. Tudnál nekik segíteni? A „támogassátok a gyöngéket” kifejezést úgy is vissza lehet adni, hogy „tartsatok ki” a gyöngék mellett, vagy „ragaszkodjatok” a gyöngékhez. Jehova becsben tartja és szereti az összes bárányát. Nem gondolja róluk azt, hogy keveset érnek, és nem akarja, hogy bármelyikük elsodródjon. Tudnál segíteni a gyülekezetnek abban, hogy „kitartson” a szellemileg gyöngék mellett, amíg meg nem erősödnek? (Héberek 2:1).

15 Egy vén meglátogatott egy házaspárt, amely hat éve tétlen volt. A vén így ír róluk: „Olyan óriási hatással volt rájuk az egész gyülekezet kedves és szeretetteljes törődése, hogy visszatértek a nyájhoz.” Milyen érzéseket  keltettek ebben a valamikor tétlen testvérnőben a gyülekezet tagjainak a látogatásai? Így mesél erről most: „Azért tudtunk ismét tevékennyé válni, mert a testvérek, akik eljöttek hozzánk, és a testvérnők, akik velük tartottak, soha nem törtek pálcát fölöttünk, és nem bíráltak minket. Ellenkezőleg, megértők voltak, és bibliai gondolatokkal bátorítottak bennünket.”

16. Ki az, aki mindig kész segíteni azoknak, akiknek erősítésre van szükségük?

16 Egy őszinte keresztény örül, ha erősítő segítség lehet másoknak. És amint változnak a körülményeink, lehet, hogy minket fognak erősíteni a testvéreink. De jöhet olyan szükséghelyzet, amikor emberek nem tudnak segíteni. Ám van valaki, akitől mindig kaphatunk erőt, és aki mindig kész segíteni: Jehova Isten (Zsoltárok 27:10).

Jehova az erő elsődleges forrása

17—18. Hogyan erősítette Jehova a Fiát, Jézus Krisztust?

17 Jézus így kiáltott fel a kínoszlopon: „Atyám, kezedre bízom szellemem” (Lukács 23:46). Ezután meghalt. Mindössze néhány órával korábban letartóztatták, és a legjobb barátai félelmükben otthagyták, és elmenekültek (Máté 26:56). Jézus magára maradt, és csak egyetlen Forrásból kaphatott erőt, mégpedig égi Atyjától. Jehovába vetett bizalma azonban nem volt hiábavaló. Atyja úgy jutalmazta meg az iránta való lojalitását, hogy ő maga támogatta lojálisan (Zsoltárok 18:25; Héberek 7:26).

18 Jézus földi szolgálata idején Jehova végig megadta Fiának azt, amire szüksége volt feddhetetlensége megőrzéséhez, az utolsó leheletéig. Például közvetlenül a megkeresztelkedése, vagyis a szolgálata elkezdése után Jézus hallhatta Atyja hangját, amint kifejezte a helyeslését, és megerősítette, hogy szereti őt. Amikor Jézusnak támogatásra volt szüksége, Jehova angyalokat küldött, hogy erősítsék. És amikor Jézus a földi élete végén a legnagyobb próbával nézett szembe, Jehova meghallgatta könyörgéseit. Mindez kétségkívül erősítő segítség volt Jézusnak (Márk 1:11, 13; Lukács 22:43).

19—20. Miért lehetünk biztosak abban, hogy Jehova megerősít minket, amikor szükségünk van rá?

19 Jehova szeretné, ha nekünk is elsősorban ő adna erőt (2Krónikák 16:9). A tevékeny energia és a hatalmas erő igazi forrása erősítő segítséggé lehet nekünk, amikor szükségünk van rá (Ézsaiás 40:26). Háború, szegénység, betegség, halál, a saját tökéletlenségeink — mindez óriási teherként nehezedhet ránk. Amikor az élet megpróbáltatásai olyan nyomasztónak tűnnek, mint egy ’erős ellenség’, Jehova az erőnk és hatalmunk lehet (Zsoltárok 18:17; 2Mózes 15:2). Hatalmas segítséget tud rendelkezésünkre bocsátani a szent szelleme formájában. Jehova a szelleme által „erőt ad a megfáradtnak”, így az képes ’szárnyra kelni, mint a sasok’ (Ézsaiás 40:29, 31).

20 Isten szelleme a leghatalmasabb erő a világegyetemben. Pál kijelentette: „Mindenre megvan az erőm annak köszönhetően, aki erőt ad nekem.” Igen, szerető égi Atyánk ’a szokásosnál nagyobb erőt’ tud adni, hogy minden gyötrő nehézséget kiállhassunk, amíg ’mindent újjá nem tesz’ megígért Paradicsomában, amely már oly közel van (Filippi 4:13; 2Korintusz 4:7; Jelenések 21:4, 5).

[Lábjegyzet]

^ 4. bek. Egy bibliai szótár ezt írja: „A [pa·re·go·riʹa] szó igés alakja olyan orvosságokra utal, amelyek enyhítik az irritációt” (W. E. Vine: Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words).

Emlékszel?

• Hogyan lettek „erősítő segítséggé” Pálnak a testvérek Rómában?

• Hogyan lehetünk „erősítő segítséggé” a gyülekezetben?

• Miért mondhatjuk, hogy Jehova az erőnk elsődleges forrása?

[Tanulmányozási kérdések]

[Kép a 18. oldalon]

A testvérek ’erősítő segítségnek’ bizonyultak Pál számára lojális támogatásuk, bátorításuk és szolgálataik által

[Kép a 21. oldalon]

A vének elöl járnak a nyáj erősítésében