Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Mit tudunk Jézus családjáról?

Mit tudunk Jézus családjáról?

 Mit tudunk Jézus családjáról?

SOK helyen a világon december folyamán gyakorta látni olyan betlehemes jeleneteket, amelyek a csecsemő Jézust ábrázolják, amint anyja, Mária és nevelőapja, József gyöngéden törődik vele. Ezek még olyan személyek érdeklődését is felkeltik, akik saját bevallásuk szerint nem keresztények. Mivel ilyenkor Jézusra terelődik a figyelem, felmerül a kérdés, hogy mit árul el a Szentírás Jézus emberi családjáról.

Jézus családi háttere rendkívül érdekes. Egy Mária nevű szűz hozta őt a világra, így vált az emberi család tagjává. A Biblia elmondja, hogy élete a szent szellem által lett áthelyezve az égből Mária méhébe (Lukács 1:30–35). De mielőtt be lett jelentve Jézus csodának számító fogantatása, Máriát eljegyezte egy József nevű férfi, aki ennélfogva Jézus nevelőapja lett.

Jézus világrajötte után Józsefnek és Máriának még születtek gyermekei, tehát Jézusnak voltak féltestvérei. Ehhez kétség sem fér, tekintettel arra a kérdésre, amelyet Názáret lakói tettek fel később Jézussal kapcsolatban: „Nem az ács fia ez? Az anyját nemde Máriának hívják, és a testvéreit Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak? És a húgai nem mind nálunk vannak-e?” (Máté 1:25; 13:55, 56; Márk 6:3). Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Jézus közvetlen családtagjai közé a szülei, valamint négy fiú- és legalább két lánytestvére tartozott.

Napjainkban azonban akadnak olyanok, akik nem hiszik el, hogy Jézus testvérei József és Mária gyermekei voltak. Miért? Egy katolikus enciklopédia ezt így magyarázza: „Az egyház kezdetek óta azt tanítja, hogy Mária mindig szűz volt. Ez alapján tehát nyilvánvaló, hogy Mária nem szülhetett több gyermeket” (New Catholic Encyclopedia). Ugyanez a forrásmű még azt is kijelenti, hogy a „testvér” és „húg” szavak utalhatnak „olyan személyekre is, akik vallási vagy valamilyen más kötelék által összetartoznak”, illetve vonatkozhatnak rokonokra, például unokatestvérekre.

Valóban ez a helyzet? Néhány katolikus teológus nem ért egyet a hagyományos tantétellel, ezért még ők is támogatják azt a nézetet, hogy Jézusnak voltak vér szerinti testvérei. John P. Meier, az Amerikai Katolikus Bibliatársulat korábbi elnöke ezt írta: „Amikor az Ú[j] Sz[övetség]ben az adelphosz [testvér] szót nem pusztán átvitt vagy képletes értelemben, hanem valamiféle fizikai vagy jogi kapcsolat jelöléseként használják, csakis édes- vagy féltestvért jelent, semmi mást.” * Igen, a Szentírás arra utal, hogy Jézusnak voltak testvérei, akik Józseftől és Máriától születtek.

Az evangéliumok Jézus más rokonairól is említést tesznek, de most összpontosítsunk Jézus közvetlen családtagjaira, és nézzük meg, hogy mit tanulhatunk tőlük.

[Lábjegyzet]

^ 6. bek. J. P. Meier: Jézus testvérei ökumenikus megvilágításban (The Catholic Biblical Quarterly, 1992. január, 21. oldal).