Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

„Íme, ez a mi Istenünk”

„Íme, ez a mi Istenünk”

 „Íme, ez a mi Istenünk”

Az ebben a két tanulmányozási cikkben tárgyalt anyag a Közeledj Jehovához! című könyvön alapul, melyet a 2002/03-ban tartott kerületkongresszusokon adtak ki a világ különböző részein. (Lásd a 20. oldalon található „Melegséggel töltött el” című cikket.)

„Íme, ez a mi Istenünk. Benne reménykedtünk, ő ment meg bennünket. Ez Jehova” (ÉZSAIÁS 25:9NW).

1—2. a) Hogyan nevezte Jehova Ábrahám patriarchát, és milyen kérdés merülhet fel bennünk? b) Hogyan biztosít minket a Biblia arról, hogy lehetséges szoros kapcsolatot ápolni Istennel?

JEHOVA, az ég és a föld Teremtője a ’barátjának’ nevezte Ábrahám patriarchát (Ézsaiás 41:8). Képzeljük csak el! Egy egyszerű ember barátságot ápolhat a világegyetem legfőbb Urával! Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon mi is kerülhetünk-e ennyire közel Istenhez.

2 A Biblia arról biztosít minket, hogy nem lehetetlen szoros kapcsolatot ápolni Istennel. Ábrahámnak azért adatott meg ez a közelség, mert „hitt Jehovában” (Jakab 2:23). Jehova ma is ’meghitt társa a becsületeseknek’ (Példabeszédek 3:32NW). A Jakab 4:8-ban így ösztönöz minket a Biblia: „Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.” Egyértelmű tehát, hogy ha közeledünk hozzá, akkor ő is ugyanígy fog tenni. Igen, közeledni fog hozzánk. De vajon azt jelentik ezek az ihletett szavak, hogy mi, bűnös, tökéletlen emberek tesszük meg az első lépést? Nem, nem erről van szó. Csakis azért lehetünk Jehova meghitt közelségében, mert szerető Istenünk már megtett két fontos lépést (Zsoltárok 25:14).

3. Mely két lépést tette már meg Jehova azért, hogy a barátaivá válhassunk?

3 Először is, Jehova úgy rendezte, hogy Jézus a „lelkét váltságul adja cserébe sokakért” (Máté 20:28). Ez a váltságáldozat teszi lehetővé, hogy közel legyünk Istenhez. A Biblia kijelenti: „Ami minket illet, mi azért szeretünk, mert először ő szeretett minket” (1János 4:19). Igen, mivel „először [Isten] szeretett minket”, ő teremtett alapot arra, hogy a barátaivá váljunk.  Másodszor, Jehova kinyilatkoztatta magát előttünk. Bármilyen barátságról legyen is szó, a kapcsolat azon alapul, hogy igazán megismerjük a másikat, valamint tiszteljük és értékeljük egyéni tulajdonságait. Gondoljuk át, hogy mit jelent ez. Ha Jehova rejtélyes, megismerhetetlen Isten lenne, soha nem tudnánk közel kerülni hozzá. Ő azonban nem rejti el magát, hanem azt akarja, hogy megismerjük (Ézsaiás 45:19). Szavában, a Bibliában számunkra érthető nyelvezeten mutatja be magát. Ez nemcsak azt bizonyítja, hogy szeret bennünket, hanem azt is, hogy szeretné, ha megismernénk és megszeretnénk őt mint égi Atyánkat.

4. Milyen érzéseket kelt bennünk Jehova iránt az, ha jobban megismerjük a tulajdonságait?

4 Láttad már, amint egy kisgyermek rámutat az édesapjára a barátai előtt, majd őszinte örömmel és büszkeséggel ezt mondja: „Ő a papám!” Isten imádóinak minden okuk megvan arra, hogy ugyanígy érezzenek Jehova iránt. A Biblia jövendöl arról az időről, amikor a hűséges emberek így kiáltanak fel: „Íme, ez a mi Istenünk” (Ézsaiás 25:8, 9NW). Minél jobban megértjük Jehova tulajdonságait, annál jobban érezzük majd, hogy az elképzelhető legjobb Atyánk és Barátunk van. Igen, Jehova tulajdonságait megértve sok okunk van arra, hogy közeledjünk hozzá. Vizsgáljuk hát meg, hogy mit mond a Biblia Jehova fő tulajdonságairól: a hatalomról, igazságosságról, bölcsességről és szeretetről. Ebben a cikkben az első három tulajdonságról lesz szó.

„Nagy az ő hatalma”

5. Miért egyedül Jehovát hívják joggal ’a Mindenhatónak’, és mire használja fel félelmetes hatalmát?

5 „Nagy az ő hatalma” — olvassuk Jehováról (Jób 37:22). „Nincs hozzád hasonló, Uram! Nagy vagy és nagy a te neved a te hatalmadért!” — mondja a Jeremiás 10:6. Jehovának korlátlan hatalma van, és ezt egyetlen teremtményről sem mondhatjuk el. Ezért csak Jehovát nevezik ’a Mindenhatónak’ (Jelenések 15:3). Jehova teremtésre, pusztításra, védelmezésre és helyreállításra használja fel félelmetes hatalmát. Ezek közül most vizsgáljunk meg kettőt: a teremtő és a védelmező hatalmát.

6—7. Mekkora ereje van a napnak, és milyen fontos igazságot bizonyít ez?

6 Mit érzel a bőrödön, ha egy ragyogó nyári napon kinn vagy a szabadban? A nap melegét. Valójában pedig Jehova teremtő hatalmának a megnyilvánulását érzed. Mekkora ereje van a napnak? A nap magjában körülbelül 15 millió Celsius-fok a hőmérséklet. Ha ki tudnál szedni a nap magjából egy gombostűfej nagyságú darabot, és idehozhatnád a földre, még 140 kilométerre sem tudnád elviselni azt a hőt, amelyet kibocsátana! A nap másodpercenként annyi energiát bocsát ki, mint amennyi sok százmillió atombomba felrobbanásakor keletkezne. A föld pedig éppen a megfelelő távolságban  kering ettől a lenyűgöző termonukleáris kemencétől. Ha túl közel kerülne hozzá, minden víz elpárologna, ha túl messze, akkor jéggé fagyna. Mindkét véglet lehetetlenné tenné az életet.

7 Bár az életük függ tőle, a legtöbben mégis természetesnek tartják a nap létezését. Ezért nem veszik észre, mit tanít nekünk. A Zsoltárok 74:16 ezt mondja Jehováról: „te formáltad a világosságot és a napot.” Igen, a nap dicsőségére válik Jehovának, annak, „a ki teremtette az eget és földet” (Zsoltárok 146:6). És ez csak egy a megszámlálhatatlanul sok teremtett dolog közül, melyek mind Jehova roppant hatalmáról tanítanak. Minél többet tanulunk Jehova teremtő hatalmáról, annál megalapozottabb lesz az iránta érzett csodálatunk.

8—9. a) Milyen megható kép érzékelteti, hogy Jehova kész megvédeni az imádóit, és törődni velük? b) Hogyan viselt gondot a pásztor a juhaira a bibliai időkben, és mit tanít ez nekünk Nagy Pásztorunkról?

8 Jehova arra is felhasználja óriási hatalmát, hogy megvédje szolgáit, és gondot viseljen rájuk. A Biblia néhány élénk és egyben megható szóképpel festi le, hogy Jehova az ígérete szerint hogyan védi meg az imádóit, és miként törődik velük. Figyeljük meg például az Ézsaiás 40:11-et. Jehova itt egy pásztorhoz hasonlítja magát, a népét pedig juhokhoz. A vers így szól: „Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti.” Magad elé tudod képzelni ezt a jelenetet?

9 Kevés olyan gyámoltalan állat van, mint a házijuh. A bibliai időkben a pásztoroknak bátornak kellett lenniük, hogy megvédjék juhaikat a farkasoktól, medvéktől és oroszlánoktól (1Sámuel 17:34–36; János 10:10–13). De volt olyan idő, amikor a juhok védelme és a velük való törődés gyöngédséget kívánt. Amikor például egy juh az akoltól távol ellett, hogyan vigyázott a pásztor a védtelen, újszülött bárányra? Az „ölében”, vagyis felsőruhája redőjében hordozta, akár napokon át. De hogyan kerül a kisbárány a pásztor ölébe? A bárány talán odamegy a pásztorhoz, sőt még a lábát is finoman megbökdösi. De a pásztornak kell lehajolnia, hogy felvegye az ölébe, ami biztonságot ad a báránynak. Milyen megható kép ez arról, hogy Nagy Pásztorunk mennyire készségesen védelmezi szolgáit, és gondot visel rájuk!

10. Milyen védelemről gondoskodik Jehova ma, és miért különösen fontos ez a fajta védelem?

10 Jehova nem csupán ígéri, hogy megvédelmez minket. A bibliai időkben csodák által bizonyította, hogy képes ’megszabadítani az Isten iránti odaadás embereit a próbából’ (2Péter 2:9). És mi a helyzet ma? Tudjuk, hogy most nem használja a hatalmát arra, hogy minden bajtól megóvjon minket. Azonban gondoskodik valami fontosabbról: védelmet nyújt szellemileg. Szerető Istenünk azáltal véd meg a szellemi károktól, hogy felszerel bennünket mindazzal, amire szükségünk van a próbák elviseléséhez és a vele ápolt értékes kapcsolatunk megóvásához. A Lukács 11:13-ban például ezt a kijelentést olvashatjuk: „Ha . . . ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni a gyermekeiteknek, akkor az égi Atya mennyivel inkább ad szent szellemet azoknak, akik kérik őt!” Ez a hatalmas erő felvértez minket, hogy bármilyen próbával vagy nehézséggel szemben megálljuk a helyünket (2Korintus 4:7). Így Jehova nem csupán néhány röpke évre, hanem örökre szeretné megmenteni az életünket. Mivel ez a reménységünk, tekintsünk úgy minden szenvedést ebben a rendszerben, mint amely „pillanatnyi és könnyű” (2Korintus 4:17). Nem vonzódunk-e egy olyan Istenhez, aki ennyire szeretetteljesen él hatalmával a mi javunkra?

„Jehova szereti az igazságosságot”

11—12. a) Miért vonz minket Jehovához az igazságossága? b) Milyen következtetésre jutott Dávid Jehova igazságosságára nézve, és hogyan nyújthatnak nekünk vigaszt ihletett szavai?

11 Jehova mindig igazságosan és méltányosan jár el, részrehajlás nélkül. Jehova igazságossága nem rideg, kegyetlen és taszító, hanem megnyerő tulajdonság, mely vonz minket hozzá. A Biblia világosan leírja, mennyire kellemes  ez a vonás. Vizsgáljuk meg most Jehova igazságosságának háromféle megnyilvánulását.

12 Először is, Jehova az igazságosságától indíttatva hű és lojális a szolgáihoz. A zsoltáríró Dávid a saját élményei alapján értette meg és kezdte értékelni Jehova igazságosságának ezt a vonását. Milyen következtetésre jutott Dávid a tapasztalataiból kiindulva és Isten eljárásmódjainak a tanulmányozása folytán? „Jehova szereti az igazságosságot, és nem hagyja el lojálisait. Ők időtlen időkig megőriztetnek” — jelentette ki (Zsoltárok 37:28NW). Milyen vigasztaló ígéret! Istenünk soha egy pillanatra sem hagyja el azokat, akik lojálisak hozzá. Ezért számíthatunk a közelségére és arra, hogy szeretettel törődik velünk. Az igazságossága a garancia! (Példabeszédek 2:7, 8).

13. Hogyan tükröződik világosan Jehova Izraelnek adott Törvényéből, hogy neki gondja van a hátrányos helyzetben levőkre?

13 Másodszor, Isten igazságossága kifinomult érzékkel veszi tudomásul a rászorulók szükségleteit. Jehovának gondja van a hátrányos helyzetben levőkre, és ez világosan tükröződik az Izraelnek adott Törvényéből. A Törvény például rendelkezett arról, hogy gondoskodjanak az árvákról és az özvegyekről (5Mózes 24:17–21). Jehova látta, milyen nehézségekkel küzdöttek az ilyen családok, ezért ő maga lett atyai Bírájuk és Védelmezőjük (5Mózes 10:17, 18). Figyelmeztette az izraelitákat, hogy ha becsapják a védtelen nőket és gyermekeket, ő meg fogja hallgatni azok kiáltását. „Felgerjed haragom” — jelentette ki a 2Mózes 22:22–24 szerint. Bár a harag nem uralkodó tulajdonsága Istennek, jogosan háborodik fel a szándékos igazságtalanságon, kivált amikor az áldozatok kiszolgáltatottak (Zsoltárok 103:6).

14. Mi Jehova pártatlanságának az egyik igazán figyelemreméltó bizonyítéka?

14 Harmadszor, az 5Mózes 10:17-ben a Biblia arról biztosít minket, hogy Jehova „nem személyválogató, sem ajándékot el nem fogad”. Sok hatalommal bíró vagy befolyásos embertől eltérően Jehovát nem befolyásolják az anyagiak, sem a látszat. Ő elfogulatlan és nem részrehajló. Vegyük csak Jehova pártatlanságának az egyik igazán figyelemreméltó bizonyítékát. Az a lehetőség, hogy valaki Isten igaz imádójává váljon, és örök életben reménykedjen, nem korlátozódik csupán kiválasztott kevesekre. Ellenkezőleg, a Cselekedetek 10:34, 35 kijelenti, hogy „nem részrehajló az Isten, hanem minden nemzetben elfogadható előtte, aki féli őt, és igazságosságot cselekszik”. Társadalmi helyzettől, bőrszíntől és lakóhelytől függetlenül mindenki előtt nyitva áll ez a lehetőség. Hát nem ez a valódi igazságosság, mégpedig a lehető legnagyszerűbb? Nem vitás, hogy ha jobban megértjük Jehova igazságosságát, vonzódni fogunk hozzá.

’Ó, Isten bölcsességének mélysége!’

15. Mi a bölcsesség, és hogyan nyilvánítja ki Jehova ezt a tulajdonságot?

15 Pál apostol arra érzett indíttatást, hogy a Róma 11:33-ban feljegyzettek szerint kiáltson fel: „Ó, Isten . . . bölcsességének és ismeretének mélysége!” Igen, ahogy Jehova mérhetetlen bölcsességének különböző vonásain elmélkedünk, félelemmel vegyes tiszteletet érzünk. De hogyan határozhatnánk meg ezt a tulajdonságot? A bölcsesség ötvözi az ismeretet, a tisztánlátást meg az értelmet, és kamatoztatja őket a gyakorlatban. Széles körű ismereteire és mélységes értelmére építve, Jehova mindig a lehető legjobb döntéseket hozza, és az elképzelhető legjobb módot választja a kivitelezésükhöz.

16—17. Hogyan tanúskodik Jehova teremtésműve az ő mérhetetlen bölcsességéről? Említs meg egy példát!

16 Milyen konkrét bizonyítékok szólnak Jehova mérhetetlen bölcsessége mellett? A Zsoltárok 104:24 kijelenti: „Mily számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal.” Minél többet tudunk meg Jehova alkotásairól, annál inkább lenyűgöz a bölcsessége. Még a tudósok is sokat tanulnak Jehova teremtésművének a tanulmányozásából. Sőt, a tervezésnek van egy ága, amelyet biomimetikának hívnak. Ennek az a lényege, hogy a természetben előforduló szerkezeteket próbálják utánozni.

 17 Például, biztosan előfordult már, hogy megcsodáltad egy pókháló szépségét. Bizony, ez a tervezés csodája. Gyengének tűnő szálai arányaikban erősebbek az acélnál és szívósabbak egy golyóálló mellény szálainál. Mégis, mennyire erősek? Képzelj el egy pókhálót, amelyet felnagyítanak akkorára, mint amekkora egy halászhajón használt háló. Egy ekkora pókháló olyan erős lenne, hogy meg tudna állítani egy utasszállító repülőgépet menet közben! Igen, Jehova minden dolgot „bölcsen” alkotott meg.

18. Hogyan mutatkozik meg Jehova bölcsessége abban, hogy emberekkel íratta le Szavát, a Bibliát?

18 Jehova bölcsességének a legnagyobb bizonyítéka az ő Szavában, a Bibliában található. A benne foglalt bölcs tanácsok valóban a legjobb életútra tanítanak (Ézsaiás 48:17). Jehova páratlan bölcsessége abban is megmutatkozik, ahogyan megíródott a Biblia. Miért mondhatjuk ezt? Jehova bölcsen úgy döntött, hogy emberekkel íratja le a Szavát. Vajon ugyanolyan vonzereje lenne a Bibliának, ha Jehova angyalokkal jegyeztette volna le ihletett Szavát? Igaz, az angyalok a saját, magasztos nézőpontjukból mutathatták volna be Jehovát, és kifejezhették volna az iránta érzett odaadásukat. De tudnánk-e azonosulni tökéletes szellemteremtmények látásmódjával, akiknek a tudása, tapasztalata és ereje messze felülmúlja a miénket? (Héberek 2:6, 7).

19. Milyen példa mutatja, hogy mivel emberek írták a Bibliát, tele van érzésekkel, és ez adja a varázsát?

19 A Biblia, mivel emberek írták, tele van érzésekkel, és ez adja a varázsát. Írói emberek voltak, a mienkhez hasonló érzelemvilággal. Tökéletlenségüknél fogva olyan próbákat és nyomásokat kellett elviselniük, mint nekünk. Némelykor első személyben a saját érzéseikről és küzdelmeikről írtak (2Korintus 12:7–10). Így olyan szavakat jegyeztek fel, amilyeneket angyalok nem tudtak volna megfogalmazni. Vegyük például Dávidnak az 51. zsoltárban lejegyzett szavait. A zsoltárfelirat szerint Dávid azután írta ezt, miután súlyos bűnt követett el. Kiöntötte szívét, kifejezte mélységes bánatát, és Isten megbocsátásáért esedezett. A 4. és 5. versben ezt olvashatjuk: „Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet; mert ismerem az én bűneimet, és az  én vétkem szüntelen előttem forog.” A 7. vers így folytatja: „Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám.” A 19. vers pedig hozzáteszi: „Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!” Átérzed az író gyötrelmét? Ki tudna ilyen érzéseket szavakba önteni, ha nem egy tökéletlen ember?

20—21. a) Miért mondhatjuk, hogy bár emberek írták a Bibliát, az mégis Jehova bölcsességét tartalmazza? b) Mit fejteget a következő cikk?

20 Jehova azáltal, hogy tökéletlen emberekkel íratta le a Szavát, éppen azt adta, amire szükségünk van: egy olyan feljegyzést, amely „Istentől ihletett”, mégis emberközeli (2Timóteus 3:16). Igen, ezeket az írókat a szent szellem irányította. Így nem a saját bölcsességüket foglalták írásba, hanem Jehováét. Ez a bölcsesség tökéletesen megbízható. Annyival felette áll a mi bölcsességünknek, hogy Isten szeretettel így buzdít minket: „Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat” (Példabeszédek 3:5, 6). Ha megszívleljük ezt a bölcs tanácsot, közelebb kerülünk páratlanul bölcs Istenünkhöz.

21 Jehova összes tulajdonsága közül a szeretet a legmegnyerőbb és legszebb. A következő cikk azt fejtegeti, hogy miként nyilvánítja ki Jehova a szeretetét.

Emlékszel?

Milyen lépéseket tett Jehova, hogy meghitt barátságot ápolhassunk vele?

Mondj néhány példát Jehova teremtő és védelmező hatalmának a megnyilvánulására!

Milyen módokon gyakorolja Jehova az igazságosságát?

Hogyan mutatkozik meg Jehova bölcsessége a teremtésművében és a Bibliában?

[Tanulmányozási kérdések]

[Kép a 10. oldalon]

Jehova gyöngéden törődik juhaival, mint egy pásztor, aki az ölében hordozza a bárányt

[Kép a 13. oldalon]

Jehova bölcsessége megmutatkozik abban, ahogyan a Biblia megíródott