Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Olvasók kérdései

Olvasók kérdései

 Olvasók kérdései

Vajon Sátán, az Ördög tud olvasni a gondolatainkban?

Bár nem lehetünk dogmatikusak, úgy tűnik, hogy sem Sátán, sem pedig a démonai nem tudnak a gondolatainkban olvasni.

Figyeljük meg azokat a kifejező neveket, amelyekkel a Biblia illeti Sátánt. Nevezi őt Sátánnak (Ellenálló), Ördögnek (Rágalmazó), Kígyónak (ami az Ámító szinonimája), Kísértőnek és Hazugnak (Jób 1:6; Máté 4:3; János 8:44; 2Korintus 11:3; Jelenések 12:9). Egyik szemléletes név sem utal arra, hogy Sátán képes a gondolatainkban olvasni.

Jehova Istenről viszont azt olvassuk, hogy „a szívek vizsgálója” (Példabeszédek 17:3; 1Sámuel 16:7; 1Krónika 29:17). A Héberek 4:13 kijelenti, hogy „nincs olyan teremtés, amely nyilvánvaló ne volna [Jehova] tekintete előtt, hanem minden mezítelen és leplezetlen annak szeme előtt, akinek számot kell adnunk”. Nem meglepő, hogy Jehova megadta Fiának, Jézusnak azt a képességet, hogy a szívek vizsgálója legyen. A feltámasztott Jézus ezt mondta: „én vagyok, aki a veséket és a szíveket kutatja, és én megfizetek nektek egyénenként a tetteitek szerint” (Jelenések 2:23).

A Biblia nem beszél arról, hogy Sátán képes az emberi szíveket és elméket kutatni. Ez fontos, hiszen Pál apostol arról biztosít minket, hogy keresztényekként „nem vagyunk tudatlanságban [Sátán] fondorkodásai felől” (2Korintus 2:11). Nem kell tehát félnünk, hogy Sátánnak olyan kivételes képessége lenne, amelynek mi egyáltalán nem vagyunk tudatában.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy Ellenségünk nem képes felismerni a gyengeségeinket és sebezhető pontjainkat. Ő már évszázadok óta figyeli az emberi viselkedést. Nem kell ahhoz olvasnia az elménkben, hogy tudja, milyen a viselkedésünk, milyen szórakozási formát választunk, hallja, hogy miről beszélünk, és még folytathatnánk. Arckifejezésünk és testbeszédünk szintén támpontot adhat neki, hogy mire gondolunk, vagy mit érzünk.

Általában véve elmondható, hogy Sátán ugyanazokat a fortélyokat alkalmazza, amelyek beváltak az Éden-kertben: a hazugságot, csalást és félrevezetést (1Mózes 3:1–5). Bár a keresztényeknek nem kell félniük, hogy Sátán olvasni tud a gondolataikban, de amiatt igenis aggódniuk kell, hogy milyen gondolatokat próbál elültetni az elméjükben. Azt szeretné, ha a keresztények ’megromlanának elméjükben, és meg lennének fosztva az igazságtól’ (1Timóteus 6:5). Nem csoda, hogy Sátán világa csak úgy ontja magából a romboló eszméket, és bőségesen kínál káros szórakozási formákat. Ahhoz, hogy a keresztények ellen tudjanak állni a támadásnak, védeniük kell az elméjüket ’a megmentés sisakjával’ (Efézus 6:17). Ezt úgy teszik meg, hogy bibliai igazságokkal töltik meg az elméjüket, és nem teszik ki magukat szükségtelenül Sátán világa lealacsonyító befolyásának.

Sátán ijesztő ellenség, de nem kell betegesen félnünk sem tőle, sem a démonaitól. A Jakab 4:7 erről biztosít minket: „álljatok ellen az Ördögnek, és elmenekül tőletek.” Ha megfogadjuk ezt a tanácsot, akkor Jézushoz hasonlóan mi is kijelenthetjük, hogy Sátánnak nincs hatalma felettünk (János 14:30).