Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

„Ne féljetek és ne rettegjetek!”

„Ne féljetek és ne rettegjetek!”

 „Ne féljetek és ne rettegjetek!”

„Ne féljetek és ne rettegjetek . . . , mert az Úr veletek lesz” (2KRÓNIKA 20:17).

1. Milyen érzéseket vált ki a terrorizmus az emberekből, és miért érthető a félelmük?

TERRORIZMUS! Az ember már pusztán a szó hallatán szorongani kezd, a bizonytalanság és a tehetetlenség érzése keríti hatalmába. Rettegés, szomorúság és harag kavarog benne. Sokan félnek attól, hogy az előttünk álló években megkeseríti majd az emberek életét mindaz, amire ez a szó utal. Ha belegondolunk, hogy némelyik ország már évtizedek óta küzd a terrorizmus megannyi formája ellen, és csupán igen csekély sikert ért el, nem is alaptalan a félelmük.

2. Mit gondolnak Jehova Tanúi a terrorizmusról, és milyen kérdések vetődnek fel?

2 Mégis van valódi ok a reménykedésre. Jehova Tanúi, akik buzgón prédikálnak a föld 234 országában és más közigazgatási területén, feltűnően derűlátók. Nem félnek attól, hogy a terrorizmus már soha nem szűnik meg. Ellenkezőleg, bíznak abban, hogy vége lesz, méghozzá hamarosan. Ésszerű ez a derűlátás? Ugyan ki tudná megszabadítani a világot ettől a csapástól, és hogyan? Mivel feltehetően mindannyian szembesültünk már az erőszakkal ilyen vagy olyan módon, tanácsos lenne megvizsgálni, hogy mi ad alapot a bizakodásra.

3. Mi mindentől félnek az emberek, és mi lett megjövendölve a mi időnkre?

 3 Az emberek mostanában sok mindentől félnek és rettegnek. Gondoljunk csak arra a rengeteg idősre, aki már nem tud gondoskodni magáról, azokra, akiket gyógyíthatatlan betegségek sorvasztanak el, és az olyan családokra, amelyeknek küzdelmet jelent a megélhetés. Vagy elég, ha csupán az jut eszünkbe, hogy milyen bizonytalan az életünk. Egy baleset vagy katasztrófa bármikor hirtelen véget vethet neki, és vele együtt mindennek, amit szeretünk. Az effajta dolgok által kiváltott félelem és aggodalom, valamint személyes küzdelmeink és csalódásaink miatt ráillik a mi időnkre az, amiről Pál így írt: „tudd meg, hogy az utolsó napokban válságos idők lesznek, amelyekkel nehéz lesz megküzdeni. Mert az emberek önmagukat szeretők lesznek . . . , természetes vonzalom nélküliek, olyanok, akik nem készek semmilyen megegyezésre, rágalmazók, önuralom nélküliek, vadak, a jóságot nem szeretők” (2Timóteus 3:1–3).

4. Milyen ígéretes kilátást tartalmaz a 2Timóteus 3:1–3, amellett hogy sötét képet fest?

4 Igaz, sötét képet fest ez a szövegrész, mégis azt sugallja, hogy van remény. Figyeljük meg, hogy a válságos állapotok Sátán jelenlegi, gonosz rendszerének ’az utolsó napjait’ jellemzik. Ez azt jelenti, hogy közel van a szabadulás, és a gonosz világrendszert nemsokára Isten tökéletes Királyságának az uralma váltja fel, amelyért Jézus imádkozni tanította a követőit (Máté 6:9, 10). A Királyság Isten égi kormányzata, amely Dániel próféta szavai szerint „soha örökké meg nem romol . . . hanem szétzúzza és elrontja mindazokat [az emberi] birodalmakat, maga pedig megáll örökké” (Dániel 2:44).

Keresztényi semlegesség a terrorizmussal szemben

5. Mire kényszerítette a közelmúltban a nemzeteket a terrorizmus veszélye?

5 A terrorizmusnak az évtizedek során emberek ezrei estek áldozatul. A 2001. szeptember 11-i New York-i és washingtoni támadások után az emberekben jobban tudatosult a veszély az egész világon. Mivel a terrorizmus óriási méreteket ölt, és országhatárokon is átível, a föld nemzetei haladéktalanul összefogtak, hogy harcoljanak ellene. Erre példa, hogy a tömegtájékoztató eszközök szerint 2001. december 4-én „ötvenöt európai, észak-amerikai és közép-ázsiai ország külügyminiszterei egyhangúlag elfogadtak egy tervet”, melynek célja az erőfeszítések összehangolása. Egy magas rangú amerikai tisztviselő dicsérőleg szólt a kezdeményezésről, amely „lökést ad” a terrorizmus elleni küzdelemnek. Egy csapásra százmilliók váltak részeseivé annak, amit a The New York Times melléklete „egy történelmi jelentőségű harc kezdetének” nevezett. Hogy mennyire lesznek sikeresek ezek az erőfeszítések, az a jövő titka. A terrorizmus elleni háború utóhatásai azonban sokakban félelmet és nyugtalanságot váltanak ki, de azok, akik Jehovában bíznak, nem félnek.

6. a) Mi az oka annak, hogy némelyek időnként nehezen tudják elfogadni, hogy Jehova Tanúi ragaszkodnak a keresztényi semlegességhez? b) Hogyan mutatott példát Jézus a követőinek a politikai tevékenységeket illetően?

6 Jehova Tanúi közismerten semlegesek politikai kérdésekben. Az emberek békeidőben  általában elfogadják ezt az álláspontot, de amikor rendkívüli helyzet áll elő, már nem ilyen elfogulatlanok. A háború okozta félelem és bizonytalanság gyakran felkorbácsolja a nacionalista érzéseket. Ebből adódóan némelyek nem tudják megérteni, hogy valaki miért nem hajlandó támogatni a népszerű nemzeti törekvéseket. Az igaz keresztények azonban tudják, hogy Jézus parancsának engedelmeskedve ’nem lehetnek része a világnak’ (János 15:19; 17:14–16; 18:36; Jakab 4:4). Ez megköveteli tőlük, hogy politikai és társadalmi kérdésekben megőrizzék a semlegességüket. Jézus jó példát mutatott ebben. Tökéletes bölcsességénél és kiemelkedő képességeinél fogva sokat tehetett volna a közügyekért, ő mégsem keveredett bele a politikába. Szolgálatának kezdetén határozottan visszautasította Sátánt, aki felajánlotta neki a világ összes királysága fölötti uralmat. Később szilárdan ellenállt, amikor politikai állásba akarták helyezni (Máté 4:8–10; János 6:14, 15).

7—8. a) Mit nem jelent Jehova Tanúi politikai semlegessége, és miért mondhatjuk ezt? b) Hogyan zárja ki a Róma 13:1, 2 azt, hogy részt vegyünk kormányzatok elleni, erőszakos megmozdulásokban?

7 Jehova Tanúi semleges álláspontját nem szabad félreértelmezni, mintha támogatnák az erőszakot, vagy szemet hunynának fölötte. Ez ugyanis ellentétben állna azzal az állításukkal, hogy ők ’a szeretet és béke Istenének’ a szolgái (2Korintus 13:11). Megtanulták, hogy mit érez Jehova az erőszakkal kapcsolatban. „Az ÚR megvizsgálja az igazat és a bűnöst, szívből gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti” — jelentette ki a zsoltáríró (Zsoltárok 11:5, Újfordítású revideált Biblia). Azzal is tisztában vannak, hogy Jézus ezt mondta Péter apostolnak: „Tedd vissza kardodat a helyére, mert mindazok, akik kardot fognak, kard által vesznek el” (Máté 26:52).

8 A történelem egyértelmű tanúsága szerint az álkeresztények gyakran fogtak „kardot”, Jehova Tanúi viszont nem tettek ilyet. Ők minden ilyen tevékenységtől tartózkodnak, és hűségesen megtartják a Róma 13:1, 2-ben feljegyzett parancsot, mely így szól: „Minden lélek rendelje alá magát a felsőbb hatalmaknak [vagyis a kormányzatoknak], mert nincs hatalom, csak Istentől; a létező hatalmak Isten által állnak fenn a maguk viszonylagos állásában. Aki tehát ellenszegül a hatalomnak, az Isten elrendezésével szállt szembe; akik szembeszálltak azzal, ítéletet fognak magukra vonni.”

9. Mely két módon küzdenek Jehova Tanúi a terrorizmus ellen?

9 Mivel azonban a terrorizmus annyira súlyos gond, nem kellene Jehova Tanúinak tenniük valamit az ellene vívott küzdelemben? De igen, és ők tesznek is. Először is, ők maguk nem vesznek részt semmilyen terrorcselekményben. Másodszor, keresztényi alapelveket tanítanak az embereknek, és aki betartja ezeket, az tartózkodik az erőszak minden formájától. * Tavaly a Tanúk 1 202 381 302 órát töltöttek azzal, hogy segítettek az embereknek megismerni ezt a keresztényi életutat. Nem ment kárba ez az idő, hiszen a Tanúk munkájának eredményeként 265 469-en keresztelkedtek meg Jehova Tanúiként, és ezzel a nyilvánosság előtt is megvallották, hogy határozottan elutasítják az erőszakot.

10. Milyen esélye van annak, hogy el lesz törölve az erőszak a mai világból?

10 Jehova Tanúi felismerik, hogy ők egymagukban soha nem fogják tudni megszabadítani a világot a gonoszságtól. Ezért vetik teljes bizalmukat abba, aki képes erre, tehát Jehova Istenbe (Zsoltárok 83:19). Az őszinte próbálkozások ellenére az emberek nem tudnak véget vetni az erőszaknak. Az ihletett bibliaíró előre figyelmeztet a mi időnkre, ’az utolsó napokra’, és ezt mondja: „A gonosz emberek és a szélhámosok . . . egyre messzebbre mennek  majd a rosszaságban — félrevezetnek másokat, és maguk is félrevezettetnek” (2Timóteus 3:1, 13). Ebből a szempontból nézve az embereknek igen csekély esélyük van arra, hogy megnyerjék a gonoszság elleni küzdelmet. Afelől azonban nyugodtak lehetünk, hogy Jehova teljesen és végleg eltörli az erőszakot (Zsoltárok 37:1, 2, 9–11; Példabeszédek 24:19, 20; Ézsaiás 60:18).

Nem félünk a küszöbönálló támadástól

11. Mit tett már Jehova az erőszak megszüntetéséért?

11 Mivel a béke Istene gyűlöli az erőszakot, könnyű megérteni, miért tett lépéseket, hogy elpusztítsa annak forrását, Sátánt, az Ördögöt. Azt már el is érte, hogy Sátán megalázó vereséget szenvedjen Mihály arkangyaltól, aki nem más, mint Isten újonnan beiktatott Királya, Krisztus Jézus. A Biblia így számol be erről az eseményről: „háború tört ki az égben: Mihály és angyalai harcra keltek a sárkány ellen, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem diadalmaskodott, és többé már helyet sem találtak számukra az égben. Levetették hát a nagy sárkányt, az őskígyót, akit Ördögnek és Sátánnak neveznek, aki az egész lakott földet félrevezeti; levetették őt a földre, és az angyalait is levetették vele együtt” (Jelenések 12:7–9).

12—13. a) Mi a jelentősége az 1914-es évnek? b) Mit jövendöl Ezékiel próféciája azokról, akik támogatják Isten Királyságát?

12 A bibliai időszámítás és a világesemények egybehangzóan az 1914-es évre mutatnak, hogy akkor folyt az égben ez a háború. Azóta a világ állapota folyamatosan romlik. A Jelenések 12:12 rávilágít ennek okára: „Ezért örvendjetek, ti egek, és ti, akik azokban lakoztok! Jaj a földnek és a tengernek, mert lejött hozzátok az Ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy rövid ideje van.”

13 Az Ördög érthető okokból elsősorban Isten felkent imádóira és azok ’más juhokhoz’ tartozó társaira haragszik (János 10:16; Jelenések 12:17). Ez az ellentét hamarosan teljesen kiéleződik, amikor az Ördög elkeseredett támadást intéz mindazok ellen, akik Isten felállított Királyságát támogatják, és abba vetik bizalmukat. Ezt az átfogó támadást Ezékiel könyvének a 38. fejezete a Mágóg földjéről való Góg támadásának nevezi.

14. Milyen védelemben részesültek Jehova Tanúi a múltban, és vajon mindig élvezni fogják ezt a fajta védelmet?

14 Amióta Sátánt kivetették az égből, Isten népét már többször is megvédték politikai szervezetek. Erről ír jelképesen a Jelenések 12:15, 16. A Biblia arra enged következtetni, hogy Sátán végső támadásakor viszont senki ember nem fogja megvédeni a Jehovában bízókat. Vajon akkor félniük vagy rettegniük kell a keresztényeknek? Egyáltalán nem!

15—16. a) Miért adnak okot a bizakodásra a mai keresztényeknek azok a megnyugtató szavak, amelyeket Jehova a népéhez intézett Josafát napjaiban? b) Mivel mutatott példát Josafát és a nép Isten mai szolgáinak?

15 Az, hogy Isten a népe mellé fog állni, éppolyan biztos, mint hogy támogatta előképi nemzetét Josafát király napjaiban. Ezt olvashatjuk: „Figyeljetek, egész Júda és Jeruzsálem lakói, és Josafát király! Ezt mondja nektek  Jehova: »Ne féljetek és ne rettegjetek e nagy tömegtől, mert a csata nem a tiétek, hanem Istené . . . Nem kell nektek ezúttal harcolnotok. Foglaljátok el helyeteket, álljatok nyugton, és lássátok meg, hogyan ment meg titeket Jehova. Ó, Júda és Jeruzsálem, ne féljetek és ne rettegjetek! Holnap vonuljatok ki ellenük, és Jehova veletek lesz!«” (2Krónika 20:15–17NW).

16 Júda népét biztosították arról, hogy nem kell majd harcolnia. Ehhez hasonlóan akkor, amikor a mágógbeli Góg rátámad Isten népére, e nép tagjai nem fognak majd fegyvert a maguk védelmére, hanem ’nyugton állnak, és meglátják, hogyan menti meg őket Jehova’. Ez persze nem azt jelenti, hogy teljesen tétlenek lesznek, éppen úgy, ahogy Isten népe Josafát idejében sem volt az. A beszámoló így folytatódik: „Josafát erre mélyen meghajolt, arccal a földig. Egész Júda, és Jeruzsálem lakosai is leborultak Jehova színe előtt, hogy hódoljanak Jehova előtt. [Josafát] tanácskozott is a néppel, énekeseket állított fel Jehovának, és olyanokat, akik dicséretet zengnek szent díszben. Ezek a fegyveresek előtt vonultak, és ezt mondták: »Dicsérjétek Jehovát, mert időtlen időkig tart az ő szerető-kedvessége!«” (2Krónika 20:18–21NW). Igen, a nép még az ellenség támadása alatt is tevékenyen dicsérte Jehovát. Ez követendő példa Jehova Tanúinak, amikor majd Góg támadást indít ellenük.

17—18. a) Milyen bátor magatartással várják ma Jehova Tanúi Góg támadását? b) Milyen emlékeztetőt kaptak nemrégiben a keresztény fiatalok?

17 Jehova Tanúi addig is — sőt, még Góg támadásának kezdete után is — támogatni fogják Isten Királyságát. Az erő és a védelem állandó forrása számukra az, hogy kapcsolatban vannak a világon levő több mint 94 600 gyülekezet valamelyikével (Ézsaiás 26:20). Most van itt az igazán alkalmas idő arra, hogy bátran dicsérjék Jehovát! Bár számítanak rá, hogy Góg bármelyik pillanatban elindíthatja támadását, nem hátrálnak meg félelmükben. Sőt, inkább arra éreznek ösztönzést, hogy olyan fokozottan mutassanak be dicséretáldozatot, amennyire csak az ésszerűség határain belül képesek (Zsoltárok 146:2).

18 Ilyen bátor magatartást tanúsít a világon több ezer fiatal, aki elkezdte a teljes idejű szolgálatot. A 2002-es kerületkongresszusokon közreadták a Fiatalok, milyen életutat válasszatok?  című traktátust, mely kiemeli, hogy milyen kiváló döntést hoz az, aki ezt az életutat választja. A keresztények — fiatalok és idősek egyaránt — hálásak az ilyen időszerű emlékeztetőkért (Zsoltárok 119:14, 24, 99, 119, 129, 146).

19—20. a) Miért nem kell a keresztényeknek félniük, sem rettegniük? b) Miben segít nekünk a következő tanulmányozási cikk?

19 A világ állapota ellenére a keresztényeknek nem kell félniük, sem rettegniük. Tudják, hogy Jehova Királysága hamarosan végleg megszünteti az erőszak minden formáját. Azt is vigasztalónak találják, hogy a feltámadás által visszatérhet majd az életbe sok-sok olyan ember, aki erőszakos cselekmény áldozata lett. Egyesek akkor kapnak először lehetőséget arra, hogy tanuljanak Jehováról, mások pedig folytathatják neki végzett odaadó szolgálatukat (Cselekedetek 24:15).

20 Igaz keresztények lévén tudatában vagyunk, hogy fontos megőriznünk keresztényi semlegességünket, és eltökélt szándékunk, hogy meg is őrizzük. Szeretnénk ragaszkodni ahhoz a ragyogó kilátásunkhoz, hogy képesek leszünk ’nyugton állni, és meglátni, hogyan szabadít meg Jehova’. A következő cikk megerősíti majd a hitünket, azáltal hogy felhívja a figyelmünket a mai eseményekre, amelyek fokozatosan egyre mélyebb betekintést engednek a bibliai próféciák beteljesedésébe.

[Lábjegyzet]

^ 9. bek. Az Ébredjetek! 1999. december 8-ai számának a 18. oldalán, a 2003. január 8-ai szám 18. oldalán, valamint Az Őrtorony 1996. január 1-jei számának az 5. oldalán és az 1998. augusztus 1-jei szám 5. oldalán olyanokról olvashatunk, akik felhagytak erőszakos életmódjukkal, hogy Tanúkká váljanak.

Meg tudod magyarázni?

• Miért olyan borúlátó ma sok ember?

• Miért tekintenek bizakodóan a jövőbe Jehova Tanúi?

• Mi az, amit Jehova már megtett minden erőszak okozójával?

• Miért nem kell félnünk Góg támadásától?

[Tanulmányozási kérdések]

[Kép a 13. oldalon]

Jézus jó példát mutatott a keresztényi semlegesség kérdésében

[Képek a 16. oldalon]

Több ezer fiatal Tanú kezdte el örömmel a teljes idejű szolgálatot

[Kép forrásának jelzése a 12. oldalon]

UN PHOTO 186226/M. Grafman