Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

„Közeledni fog hozzátok”

„Közeledni fog hozzátok”

 „Közeledni fog hozzátok”

„[Isten] nincs messze egyikünktől sem” (CSELEKEDETEK 17:27).

1—2. a) Milyen kérdés merülhet fel bennünk a Teremtőről, amikor felnézünk a csillagos égre? b) Hogyan biztosít minket a Biblia arról, hogy az emberek korántsem jelentéktelenek Jehova szemében?

VOLT már olyan, hogy felnéztél a csillagos égre egy felhőtlen éjszakán, és csak ámultál? Már az is csodálatot kelt az emberben, hogy milyen rengeteg csillag van, és milyen hatalmas a világűr. Óriási világegyetemünkben a föld csak egy parányi pont. Vajon ez azt jelenti, hogy a Teremtő, aki „a Legfelségesebb az egész föld felett”, túl magasztos ahhoz, hogy törődjön az emberekkel, vagy esetleg elérhetetlen messzeségben van ahhoz, hogy az emberek megismerjék? (Zsoltárok 83:18, NW [83:19]).

2 A Biblia arról biztosít minket, hogy az emberek korántsem jelentéktelenek Jehova szemében. Sőt, Isten Szava arra buzdít, hogy keressük Jehovát, hiszen „nincs messze egyikünktől sem” (Cselekedetek 17:27; 1Krónika 28:9). Ha lépéseket teszünk, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, ő viszonozni fogja az igyekezetünket. Hogyan? A 2003-as éviszöveg szavai biztatóan csengenek: „közeledni fog hozzátok” (Jakab 4:8). Vegyünk szemügyre most néhány csodálatos áldást, melyet Jehova azokra áraszt, akik közel vannak hozzá.

Személyes ajándék Jehovától

3. Milyen ajándékot ad Jehova azoknak, akik közelednek hozzá?

3 Elsőként megemlíthetjük, hogy Jehova egy olyan, értékes ajándékot adott szolgáinak, melyet kizárólag a népének tart fenn. Ennek a rendszernek az összes hatalma, gazdagsága és műveltsége sem tud ilyen ajándékkal szolgálni. Személyes ajándék ez, melyet Jehova csak azoknak ad, akik közel vannak hozzá. Mi lehet az? Isten Szava megadja a választ: „ha . . . az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt: akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Mert az Úr ád bölcseséget” (Példabeszédek 2:3–6). Gondolj bele! Tökéletlen emberek meglelhetik „az Istennek ismeretét”! Ezt az ajándékot — az Isten Szavában  található ismeretet — „kincsekhez” hasonlítja az író. Vajon miért?

4—5. Miért hasonlíthatjuk „az Istennek ismeretét” „kincsekhez”? Szemléltesd!

4 Egyrészt azért, mert Isten ismerete nagyon értékes. Az egyik legbecsesebb áldás, ami vele jár, az örök élet kilátása (János 17:3). De ez az ismeret már most is gazdagabbá teszi az életünket. Például Isten Szava gondos tanulmányozásának eredményeként megtudtuk a választ egyebek közt a következő fontos kérdésekre: Mi Isten neve? (Zsoltárok 83:19). Mi az igazság a halottak állapotáról? (Prédikátor 9:7, 12). Mi Isten szándéka a földdel és az emberiséggel? (Ézsaiás 45:18). Azt is felismertük, hogy a legjobb életút a Biblia bölcs tanácsainak alkalmazása (Ézsaiás 30:20, 21; 48:17, 18). Ez a megbízható vezetés segít felülkerekednünk az aggodalmainkon, és úgy élnünk, hogy igazi boldogságot és megelégedést érezzünk. Ami pedig a legfontosabb, Isten Szavának tanulmányozása által megismerhettük Jehova bámulatos tulajdonságait, és közel kerülhettünk hozzá. Lehet-e bármi értékesebb, mint a Jehovával ápolt szoros kapcsolat, mely „az Istennek ismeretén” alapul?

5 Van egy másik oka is annak, amiért az Isten ismeretét „kincsekhez” hasonlíthatjuk. Mint sok kincs, ez is viszonylag ritkaságszámba megy. Földünk hatmilliárd lakosa közül hozzávetőleg hatmillió Jehovát imádó személy találta meg „az Istennek ismeretét” — úgy is fogalmazhatunk, hogy körülbelül ezer emberből egy. Annak szemléltetésére, hogy milyen ritka kiváltság az Isten Szavában található igazság ismerete, vizsgáljunk meg csupán egyetlen bibliai kérdést: Mi történik az emberekkel a halálukkor? A Szentírásból megtanultuk, hogy a lélek meghal, és a halottak öntudatlanok (Ezékiel 18:4). A világ legtöbb vallása azonban elfogadja azt a téves elképzelést, hogy valami, ami az emberben van, tovább él a halál után. Ez a tanítás szerves része a kereszténység egyházainak, és elterjedt a buddhizmusban, a dzsainizmusban, a hinduizmusban, az iszlámban, a judaizmusban, a sintó és a szikh vallásban, valamint a taoizmusban is. Ha jól meggondoljuk, emberek milliárdjai vannak félrevezetve ezzel az egy hamis tanítással.

6—7. a) Kizárólag kik lelhetik meg „az Istennek ismeretét”? b) Milyen példa mutatja, hogy Jehova olyan igazságokba nyújt nekünk betekintést, amelyek sok ’bölcs és művelt’ ember figyelmét elkerülik?

6 Miért nem találta meg több ember „az Istennek ismeretét”? Azért, mert Isten segítsége nélkül nem érthetjük meg teljesen az ő Szavát. Ne felejtsük el, hogy ez az ismeret ajándék. Jehova csak azoknak adja meg, akik hajlandóak őszintén és alázatosan kutatni a Szavát. Ezek az emberek talán nem ’bölcsek a hústest szerint’ (1Korintus 1:26). Sőt, sokukat esetleg „iskolázatlannak és átlagosnak” tartják a világ mércéjével mérve (Cselekedetek 4:13). Ám ez nem számít. Jehova azért jutalmaz meg minket „az Istennek ismeretével”, mert jó tulajdonságokat lát a szívünkben.

7 Vizsgáljunk meg egy példát! A kereszténységen belül számos tudós írt terjedelmes magyarázatokat a Bibliáról. Ezek a kézikönyvek általában történelmi háttér-információt tartalmaznak, megmagyarázzák héber és görög szavak jelentését, és egyéb tudnivalókat közölnek. Vajon nagy tudású szerzőik igazán megtalálták „az Istennek ismeretét”? Tisztán látják-e a Biblia témáját, ami nem más, mint Jehova szuverenitásának igazolása az ő égi Királysága által? Tudják-e, hogy Jehova Isten nem egy háromság része? Mi viszont pontosan megértjük az ilyen kérdéseket. Miért? Mert Jehova olyan szellemi igazságokba nyújt nekünk betekintést, amelyek sok ’bölcs és művelt’ ember figyelmét elkerülik (Máté 11:25). Mennyire megáldja Jehova azokat, akik közel vannak hozzá!

„Megőrzi az Úr mindazokat, a kik őt szeretik”

8—9. a) Hogyan beszélt Dávid egy másik áldásról, melyet azok élvezhetnek, akik közel vannak Jehovához? b) Miért van szükségük isteni védelemre az igaz keresztényeknek?

8 Azok, akik közel vannak Jehovához, egy másik áldást is élvezhetnek: az ő védelmét. Dávid, a zsoltáríró, akinek bőven kijutott a bajokból,  így írt: „Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, a ki hűséggel hívja őt. Beteljesíti az őt félőknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket. Megőrzi az Úr mindazokat, a kik őt szeretik” (Zsoltárok 145:18–20). Igen, Jehova közel van azokhoz, akik szeretik őt, éppen ezért gyorsan tud cselekedni, ha segítségért kiáltanak.

9 Miért van szükségünk isteni védelemre? Nem elég, hogy ezekben a „válságos időkben” élünk, „amelyekkel nehéz . . . megküzdeni”, igaz keresztényekként még Jehova fő Ellenségének, Sátánnak, az Ördögnek is a különleges célpontjai vagyunk (2Timóteus 3:1). Ennek a ravasz ellenségnek feltett szándéka, hogy „felfaljon” minket (1Péter 5:8). Sátán üldözéssel, nyomásokkal és kísértésekkel próbálja megnehezíteni az életünket. Közben pedig figyeli, hogy milyen elmebeli vagy szívbeli hajlamot tudna kihasználni. Az a cél lebeg a szeme előtt, hogy meggyengítse a hitünket, és szellemileg tönkretegyen bennünket (Jelenések 12:12, 17). Mivel ilyen hatalmas ellenség ellen kell küzdenünk, nagyon megnyugtató az a tudat, hogy „megőrzi az Úr mindazokat, a kik őt szeretik”.

10. a) Hogyan védi meg Jehova a népét? b) Melyik a legfontosabb védelem, és miért?

10 De hogyan védi meg Jehova a népét? Attól még, hogy a védelméről biztosított minket, nem számíthatunk arra, hogy ebben a rendszerben gondtalanul fogunk élni; és az ígérete azt sem jelenti, hogy köteles lenne csodákat tenni értünk. Mindazonáltal Jehova fizikai védelmet nyújt népének mint egésznek. Soha nem engedné meg az Ördögnek, hogy eltörölje a föld színéről az ő igaz imádóit (2Péter 2:9). Ami a legfontosabb, Jehova szellemileg védelmez minket. Megad mindent, amire szükségünk van, hogy kitartsunk a próbákban, és megóvhassuk a vele ápolt kapcsolatunkat. Hosszú távon a szellemi védelem a legfontosabb védelem. Miért mondhatjuk ezt? Azért, mert amíg kapcsolatot ápolunk Jehovával, semmi sem okozhat tartósan kárt nekünk, még a halál sem (Máté 10:28).

11. Mi mindenről gondoskodik Jehova, hogy szellemileg megvédje a népét?

11 Jehova sok mindenről gondoskodik, hogy szellemileg megvédje azokat, akik közel vannak hozzá. Szava, a Biblia által bölcsességet ad nekünk ahhoz, hogy megbirkózhassunk a különböző próbákkal (Jakab 1:2–5). A Szentírás gyakorlatias tanácsainak alkalmazása már önmagában is védelem. Jehova ezenkívül „szent szellemet” ad „azoknak, akik kérik őt” (Lukács 11:13). Ez a szellem a világegyetem leghatalmasabb ereje, ennélfogva képessé tud tenni minket, hogy bármilyen próbát vagy kísértést sikerüljön legyőznünk. Krisztus által Jehova ’ajándékokat ad emberek formájában’ (Efézus 4:8). Ezek a szellemileg képesített férfiak igyekeznek Jehova mélységes könyörületét visszatükrözni, amikor hívőtársaiknak segítenek (Jakab 5:14, 15).

12—13. a) Milyen módokon lát el minket Jehova szellemi eledellel a kellő időben? b) Milyen érzést kelt benned az, amit Jehova a szellemi jólétünkért tesz?

12 Jehova még valamivel ellát minket, hogy megóvjon: szellemi eledelt ad a kellő időben (Máté 24:45). A kiadványok — például  Az Őrtorony és az Ébredjetek! folyóirat —, az összejövetelek és kongresszusok által Jehova éppen a megfelelő időben adja meg azt, amire szükségünk van. Fel tudsz idézni egy alkalmat, amikor valami olyasmit hallottál egy keresztény összejövetelen vagy egy kongresszuson, ami a szívedhez szólt, és megerősített vagy megvigasztalt? Előfordult már, hogy az itt említett folyóiratok valamelyik cikkét olvasva úgy érezted, hogy az éppen neked szól?

13 Sátán egyik leghatásosabb fegyvere az elcsüggesztés, és ezzel bizony ránk is hatással lehet. Az Ördög jól tudja, hogy a hosszan tartó lehangoltság elveheti az erőnket, és sebezhetővé tehet minket (Példabeszédek 24:10). Mivel ki akarja használni a rossz érzéseinket, segítségre van szükségünk. Az Őrtorony és az Ébredjetek! időnként közöl olyan cikkeket, melyek segítenek megküzdenünk a csüggedtséggel. Az egyik ilyen cikkről egy testvérnő ezt írta: „Szinte nincs olyan nap, amikor ne olvasnám el újra a cikket, mégis mindig sírnom kell rajta. Az ágyamnál tartom, hogy kéznél legyen, amikor szomorú vagyok. Az ilyen cikkeknek köszönhetően úgy érzem, mintha Jehova átölelne védelmező karjával.” * Ugye, hálásak vagyunk Jehovának, amiért időszerű szellemi eledellel lát el bennünket? Ne feledjük, hogy amit a szellemi jólétünkért tesz, az mind azt bizonyítja, hogy közel van hozzánk, és védelmez minket.

Az „Ima Meghallgatója” elé járulhatunk

14—15. a) Mivel áldja meg Jehova azokat, akik közel vannak hozzá? b) Miért nevezhetjük rendkívüli kiváltságnak azt, hogy szabadon Jehova elé járulhatunk imában?

14 Megfigyelted már, hogy az emberek, amikor hatalomhoz jutnak, gyakran nem engedik közel magukhoz az alárendeltjeiket? De mit mondhatunk Jehova Istenről? Talán túl messze van tőlünk ahhoz, hogy érdekeljék őt az egyszerű emberek szavai? Ellenkezőleg! Az ima ajándéka újabb áldás, melyet Jehova azokra áraszt, akik közel vannak hozzá. Valóban rendkívüli kiváltság, hogy szabadon az „Ima Meghallgatója” elé járulhatunk (Zsoltárok 65:2NW [65:3]). Miért nevezhetjük annak?

15 Szemléltessük a helyzetet egy példával! Egy nagy cég igazgatójának sok-sok tennivalója van. Ő dönti el, hogy mit akar személyesen elintézni, és hogy mely ügyeket bíz rá másokra. Ehhez hasonlóan a világegyetem Szuverén Uralkodója is eldöntheti, hogy mivel foglalkozik ő maga, és mit bíz rá másokra. Gondoljuk át, mennyi mindent bízott Jehova a szeretett Fiára, Jézusra. „Hatalmat adott neki arra, hogy ítéletet tartson” (János 5:27). „Alávettettek neki angyalok” (1Péter 3:22). Jehova hatalmas szent szelleme Jézus rendelkezésére áll, hogy azáltal vezesse tanítványait a földön (János 15:26; 16:7). Jézus ezért elmondhatta: „Nekem adatott minden hatalom az égben és a földön” (Máté 28:18). De ami az imáinkat  illeti, Jehova úgy döntött, hogy azokat a saját hatáskörébe helyezi. Ezért szólít fel minket a Biblia, hogy kizárólag Jehovához imádkozzunk, Jézus nevében (Zsoltárok 69:14; János 14:6, 13).

16. Miért vehetjük biztosra, hogy Jehova meghallgatja az imáinkat?

16 Valóban meghallgatja Jehova az imáinkat? Ha nem érdekelné, amit mondani akarunk, akkor nem buzdítana arra, hogy legyünk „állhatatosak az imában”, vagy arra, hogy vessük rá a terheinket és az aggodalmainkat (Róma 12:12; Zsoltárok 55:23; 1Péter 5:7). A bibliai időkben Jehova hűséges szolgái teljesen bíztak abban, hogy Jehova meghallgatja az imákat (1János 5:14). Dávid, a zsoltáríró ezért kijelentette: Jehova „meghallja az én szómat” (Zsoltárok 55:18). Mi is teljesen biztosra vehetjük, hogy Jehova közel van hozzánk, és kész meghallani minden gondolatunkat és aggodalmunkat.

Jehova megjutalmazza a szolgáit

17—18. a) Milyen érzéseket kelt Jehovában értelmes teremtményeinek a hűséges szolgálata? b) Magyarázd el, hogyan világít rá a Példabeszédek 19:17, hogy Jehova felfigyel irgalmas cselekedeteinkre!

17 Jehova pozícióját egyáltalán nem befolyásolja az, hogy az emberek mit tesznek, vagy mit nem hajlandók megtenni. Ő akkor is az egyetemes Szuverén marad. De Jehova olyan Isten, akiben van értékelés. Igen, értékeli, sőt nagyra becsüli értelmes teremtményei hűséges szolgálatát (Zsoltárok 147:11). Ezzel egy újabb áldáshoz jutottunk el, amelyet azok élvezhetnek, akik közel vannak Jehovához: ő megjutalmazza a szolgáit (Héberek 11:6).

18 A Biblia egyértelműen kijelenti, hogy Jehova értékeli azt, amit az imádói tesznek. Például ezt olvashatjuk: „Kölcsön ád az Úrnak, a ki kegyelmes a szegényhez; és az ő jótéteményét megfizeti néki” (Példabeszédek 19:17). A Mózesi Törvényből kiderül, hogy Jehova irgalmasan figyelembe veszi a szegények körülményeit (3Mózes 14:21; 19:15). Mit érez Jehova,  amikor őt utánozva mi is irgalmasan bánunk a szegényekkel? Amikor adunk nekik valamit, és nem várunk érte semmit, Jehova ezt úgy tekinti, mintha neki adtunk volna kölcsön. Azt ígéri, hogy visszafizeti a kölcsönt, méghozzá az ő helyeslésével és áldásokkal együtt (Példabeszédek 10:22; Máté 6:3, 4; Lukács 14:12–14). Igen, Jehovát meghatja, amikor könyörülettel bánunk egy rászoruló hívőtársunkkal. Mennyire hálásak vagyunk, mert tudjuk, hogy égi Atyánk felfigyel irgalmas cselekedeteinkre! (Máté 5:7).

19. a) Miért lehetünk biztosak abban, hogy Jehova nagyra értékeli azt, amit a prédikáló- és tanítványképző munkában teszünk? b) Hogyan jutalmaz meg minket Jehova azokért a szolgálatainkért, melyekkel a Királyságát támogatjuk?

19 Jehova különösen nagyra értékeli azt, amit a Királyságáért teszünk. Jehovához közeledve teljesen természetes, hogy arra szeretnénk felhasználni az időnket, erőnket és anyagi javainkat, hogy a lehető legteljesebb mértékben kivegyük a részünket a Királyság-prédikáló és tanítványképző munkából (Máté 28:19, 20). Néha talán úgy érezzük, hogy keveset teszünk. Tökéletlen szívünk még abban is elbizonytalaníthat, hogy egyáltalán meg van-e elégedve Jehova a munkánkkal (1János 3:19, 20). Jehova azonban minden olyan ajándékot nagyra becsül, amelyet szívből, szeretettel adunk, ha mégoly szerény is az ajándékunk (Márk 12:41–44). A Biblia arról biztosít minket, hogy „nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzen a munkátokról és a szeretetről, amelyet neve iránt tanúsítottatok” (Héberek 6:10). Jehova még a legkisebb szolgálatra is emlékszik, és jutalmat ad érte, ha a Királyságát támogattuk vele. A jelenlegi gazdag szellemi áldásokon túl előretekinthetünk az eljövendő új világban ránk váró örömökre. Jehova akkor nagylelkűen megnyitja majd a kezét, és az összes igazságos kívánságát kielégíti mindenkinek, aki közel van hozzá (Zsoltárok 145:16; 2Péter 3:13).

20. Hogyan tarthatjuk észben a 2003-as éviszövegünk szavait az év folyamán, és mi lesz ennek az eredménye?

20 2003-ban újra meg újra kérdezzük meg magunktól, hogy folyton dolgozunk-e azon, hogy közeledjünk égi Atyánkhoz. Ha igen, akkor semmi kétségünk sem lehet afelől, hogy ő úgy fogadja majd a közeledésünket, ahogy megígérte, hiszen „Isten . . . nem hazudhat” (Titusz 1:2). Ha közeledünk hozzá, ő közeledni fog hozzánk (Jakab 4:8). Mi lesz ennek az eredménye? Gazdag áldásokban lehet részünk már most, és az a kilátásunk, hogy egy örökkévalóságon át mindig egyre közelebb kerülhetünk Jehovához.

[Lábjegyzet]

^ 13. bek. A testvérnő a „Jehova nagyobb a mi szívünknél” című cikk kapcsán írt, mely Az Őrtorony 2000. május 1-jei számának a 28—31. oldalán jelent meg.

Emlékszel?

• Milyen ajándékot ad Jehova azoknak, akik közelednek hozzá?

• Mi mindenről gondoskodik Jehova, hogy szellemileg megvédje a népét?

• Miért nevezhetjük rendkívüli kiváltságnak azt, hogy szabadon Jehova elé járulhatunk imában?

• Hogyan világít rá a Biblia, hogy Jehova nagyra értékeli értelmes teremtményei hűséges szolgálatát?

[Tanulmányozási kérdések]

[Kép a 15. oldalon]

Jehova áldása az, hogy betekinthetünk a szellemi igazságokba

[Képek a 16., 17. oldalon]

Jehova szellemi védelemről gondoskodik

[Kép a 18. oldalon]

Jehova közel van hozzánk, és kész meghallgatni minden imánkat