Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Az Új világ fordítás — Világszerte több millióan értékelik

Az Új világ fordítás — Világszerte több millióan értékelik

 Teljességben és szilárd meggyőződéssel álljatok

Az Új világ fordítás — Világszerte több millióan értékelik

TIZENKÉT évig, 3 hónapig és 11 napig tartott ez a fáradságos munka, de 1960. március 13-ára elkészült egy új bibliafordításnak az utolsó része is. Ezt a fordítást New World Translation of the Holy Scripturesnek (A Szentírás új világ fordítása) nevezték el. *

Egy évre rá Jehova Tanúi kiadták ezt a fordítást egy kötetben. Ebből az 1961-es kiadásból egymillió példányt nyomtattak. Az Új világ fordításból mára már több mint százmillió példányt állítottak elő, s ezzel az egyik legelterjedtebb Biblia lett. De mi késztette a Tanúkat, hogy elkészítsék ezt a fordítást?

Miért kellett új bibliafordítás?

Ahhoz, hogy megértsék és hirdessék a Szentírás üzenetét, Jehova Tanúi éveken át sokféle bibliafordítást használtak. Bár voltak jó oldalaik ezeknek a bibliafordításoknak, gyakran mégis vallásos hagyományok és a kereszténység hitvallásai itatták át őket (Máté 15:6). Jehova Tanúi éppen ezért felismerték, hogy szükség van egy olyan bibliafordításra, amelyik hűen adja vissza azt, ami az eredeti ihletett írásokban van benne.

Ennek a megvalósítása felé 1946 októberében tették meg az első lépést, amikor Nathan H. Knorr, Jehova Tanúi Vezető Testületének a tagja javaslatot tett egy új bibliafordítás elkészítésére. 1947. december 2-án létrehozták az Új Világ Bibliafordító Bizottságot, hogy készítsen egy olyan fordítást, mely hűen adja vissza az eredeti szöveget, s tartalmazza az újonnan feltárt bibliai kéziratokból merített legújabb tudományos felfedezéseket, s olyan nyelven íródik, amelyet könnyen megérthetnek napjainkban az olvasók.

Az első kötet kiadásakor — ez A Keresztény Görög Iratok új világ fordítása volt —, 1950-ben nyilvánvalóvá vált, hogy a fordítók elérték céljukat. Olyan bibliaversek, amelyek korábban homályosak voltak, megdöbbentően érthetővé váltak. Figyeljük meg például a Máté 5:3-ban található zavarba ejtő szöveget: „Boldogok a lelki szegények” (Károli-fordítás). Ezt így fordították: „Boldogok, akik tudatában vannak szellemi szükségletüknek.” Egy másik példa: a Károli-fordítás a Máté 24:3-ban ’eljövetelt’ ír ’jelenlét’ helyett, az 1Timóteus 3:16-ban pedig „a kegyességnek eme titkáról” beszél „az Isten iránti odaadás szent titka” helyett. Az Új világ fordítás bizony új távlatokat nyitott a megértés előtt.

Sok tudósra nagy hatással volt. Egy brit bibliatudós, Alexander Thomson például megjegyezte, hogy az Új világ fordítás kitűnik abban, hogy pontosan adja vissza a  görög igeidőket. Szemléltetésül: Az Efézus 5:25-ben azt olvashatjuk: „Férjek, továbbra is szeressétek feleségeteket”, és nem csak azt, hogy „ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket” (Károli-fordítás). „Nincs más fordítás, amely visszaadná ezt a finom árnyalatot, ilyen teljességgel és gyakorisággal” — mondta Thomson az Új világ fordításról.

Egy másik kiemelkedő jellegzetessége az Új világ fordításnak az, hogy használja Isten személynevét, a Jehova nevet mind a Héber, mind pedig a Görög Iratokban. Mivel Isten héber neve közel 7000-szer van benne csak az úgynevezett Ószövetségben, nyilvánvaló, hogy Teremtőnk azt szeretné, ha imádói használnák a nevét, és mint személyt ismernék meg őt (2Mózes 34:6, 7). Az Új világ fordítás emberek millióinak segített már így tenni.

Új világ fordítás több nyelven is

Amióta megjelent az Új világ fordítás angol nyelven, Jehova Tanúi világszerte sóvárogva vágytak arra, hogy megjelenjen az ő nyelvükön is, és jó okkal. Némelyik országban nehéz volt beszerezni bibliafordításokat a helyi nyelveken, ugyanis a bibliatársulatok képviselői, akik ezeket a fordításokat kiosztották, nem vették szívesen, hogy az ő bibliakészletük Jehova Tanúi kezébe kerül. Ráadásul ezek a helyi Bibliák sokszor alapvető tanításokat hallgattak el. Tipikus példa erre egy dél-európai nyelven készült fordítás, mely eltitkol egy Isten nevére vonatkozó fontos hivatkozást, megmásítva Jézus szavait, ugyanis nem azt írja: „szenteltessék meg a neved”, hanem hogy „tiszteljenek téged az emberek” (Máté 6:9).

A fordítók már 1961-ben elkezdték az Új világ fordítás angol szövegét más nyelvekre fordítani. Mindössze két évvel később hat más nyelven is elkészült A Keresztény Görög Iratok új világ fordítása. Ekkor már világszerte minden 4 Tanúból 3 tudta olvasni ezt a Bibliát a saját nyelvén. De mivel Jehova Tanúi több millió ember kezébe szerették volna eljuttatni ezt a Bibliát, sok munka volt még hátra.

Ez a cél 1989-ben került közelebb a megvalósulásához, amikor Jehova Tanúi főhivatalában létrehoztak egy fordítószolgálatot. Ez az osztály kifejlesztett egy fordítási módszert, mely a bibliai szótanulmányt összekapcsolta a számítógépes technikával. Ennek a rendszernek a használata lehetővé tette, hogy néhány más nyelvre egy év alatt lefordítsák a Keresztény Görög Iratokat, a Héber Iratokat pedig két év alatt, ami időben csak a töredéke az általános bibliafordítási munkáknak. Amióta kidolgozták ezt a módszert, angol nyelvről 29 további nyelvre fordították le az Új világ fordítást, és adták ki olyan nyelveken, amelyeken összesen több mint kétmilliárd ember beszél. Még 12 másik nyelven folyamatban van ez a munka. Mostanra az angol Új világ fordítást részben vagy egészben 41 nyelvre fordították le.

Már több mint 50 év telt el azóta, hogy közreadták angol nyelven az Új világ fordítás első részét 1950. augusztus 3-án, Jehova Tanúinak a Teokrácia növekedése kongresszusán New Yorkban. Nathan H. Knorr ezen a kongresszuson így buzdította a résztvevőket: „Vigyétek magatokkal ezt a fordítást. Olvassátok végig, élvezni fogjátok. Tanulmányozzátok át, mert segítségetekre  lesz Isten Szavának jobb megértésében. Adjátok kezébe másoknak is.” Mi is arra buzdítunk, hogy olvasd a Bibliát naponta, mert üzenete segíthet abban, hogy ’teljességben és szilárd meggyőződéssel állhass az Isten teljes akaratában’ (Kolosszé 4:12).

[Lábjegyzet]

^ 3. bek. Magyarul csak a Keresztény Görög Iratok jelent meg.

[Grafikon/képek a 8., 9. oldalon]

(A teljes beszerkesztett szöveget lásd a kiadványban.)

Az Új világ fordítás megjelenése

Az Új világ fordítás, mely először angol nyelven jelent meg, ma már részben vagy egészben 41 további nyelven kapható.

Keresztény Görög Iratok Teljes Biblia

1950 1

1960—1969 6 5

1970—1979 4 2

1980—1989 2 2

1990—mostanáig 29 19