Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Előre a végső győzelemre!

Előre a végső győzelemre!

 Előre a végső győzelemre!

„Íme, egy fehér ló; és a rajta ülőnél íj volt, és koronát adtak neki, és kivonult győztesen, és hogy teljessé tegye győzelmét” (JELENÉSEK 6:2).

1. Milyen jövőbeli eseményeket látott János látomásban?

JÁNOS apostol isteni ihletésre mintegy 1800 évvel előre betekinthetett a jövőbe, és leírhatta Krisztusnak mint Királynak a trónra emelését. Jánosnak hinnie kellett abban, hogy amit a látomásban látott, be fog következni. Ma már egyértelmű bizonyítékunk van arra, hogy ez a megjövendölt trónra kerülés 1914-ben megtörtént. Hitszemünkkel látjuk, amint Jézus Krisztus ’kivonul győztesen, hogy teljessé tegye győzelmét’.

2. Hogyan reagált az Ördög a Királyság megszületésére, és mit bizonyít ez?

2 A Királyság megszületése után Sátánt kivetették az égből, ami miatt ő még hevesebben és még  nagyobb haraggal harcol, de ezzel semmi esetre sem nőttek az esélyei a győzelemre (Jelenések 12:7–12). Haragja miatt a világhelyzet egyre válságosabbá válik. Úgy tűnik, az emberi társadalom kezd darabokra hullani. Jehova Tanúi ebben egyértelmű bizonyítékot látnak arra, hogy Királyuk előretör, „hogy teljessé tegye győzelmét”.

Alakul az új világ társadalma

3—4. a) Milyen szervezeti változások történtek a keresztény gyülekezetben a Királyság megszületése óta, és miért volt szükség ezekre? b) Ézsaiás jövendölésének megfelelően milyen eredményt szültek ezek a változások?

3 Miután megszületett a Királyság, ideje volt az újjászervezett keresztény gyülekezetet — amely immár több Királyság-felelősséggel volt felruházva — jobban összhangba hozni az első századi keresztény gyülekezet adta mintával. Ezért Az Őrtorony 1938. június 1-jei és 15-ei angol számai (magyarban: 1938. október 15-ei szám) megvizsgálták a keresztény szervezet helyes működését. Később az 1971. december 15-ei angol szám (magyarban: 1972/1 szám) világosabban azonosította az újabb kori Vezető Testületet „A Vezető Testület más, mint a törvényes testület” című cikkben. 1972-ben vének testületeit nevezték ki, hogy segítsék és irányítsák a helyi gyülekezeteket.

4 A megfelelő felvigyázás helyreállítása nagyon megszilárdította a keresztény gyülekezetet. Az is hozzájárult ehhez, hogy a Vezető Testület gondoskodott a vének oktatásáról a feladataik ellátását illetően, beleértve a bírói ügyek terén nyújtott képzést is. Az Ézsaiás 60:17 megjövendölte az Isten földi szervezetét érintő fokozatos fejlődést és annak kedvező  hatásait: „Réz helyett aranyat hozok, vas helyett ezüstöt hozok, és a fák helyett rezet, és a kövek helyett vasat, és teszem fejedelmeiddé a békességet, és előljáróiddá az igazságot.” Ezek a jó irányú változások Isten áldását tükrözték, és bizonyították, hogy Isten helyesli azokat, aki nyíltan és buzgón támogatják a Királyságát.

5. a) Hogyan reagált Sátán arra, hogy Jehova megáldotta a népét? b) A Filippi 1:7-tel összhangban mit tesz Jehova népe Sátán haragját tapasztalva?

5 Sátán előtt nem maradt észrevétlen, hogy Jehova milyen szeretetteljes figyelemben és vezetésben részesíti népét a Királyság megszületése után. Vizsgáljuk meg a következő példákat! A keresztények e kicsiny csoportja 1931-ben nyilvánosan kijelentette, hogy ők nem csupán Bibliakutatók. Az Ézsaiás 43:10-zel összhangban ők Jehova Tanúi! Akár véletlen egybeesés volt, akár nem, mindenesetre az Ördög példa nélküli üldözési hullámot indított el az egész földön. Még az általában vallási toleranciájukról ismert országokban is — például az Egyesült Államokban, Kanadában és Németországban — újra meg újra arra kényszerültek a Tanúk, hogy jogi csatákat vívjanak imádatuk szabadságának megőrzéséért. Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága 1988-ig 71 olyan ügyet tárgyalt, amely érintette Jehova Tanúit. Ezek kétharmadában a Tanúk javára döntöttek. Ma a világ különböző részein még mindig folynak jogi csaták, úgyhogy az első századi helyzethez hasonlóan most is van lehetőség „a jó hír védelmezésére és törvényes megerősítésére” (Filippi 1:7).

6. Megakadályozta-e a betiltás és a korlátozások Jehova népét abban, hogy előrehaladjon? Szemléltesd!

6 Az 1930-as években, a II. világháborút megelőző időszakban a diktatórikus kormányzatok betiltották, illetve korlátozták Jehova Tanúi munkáját Németországban, Spanyolországban és Japánban, hogy csak három helyet említsünk. Ám 2000-ben csupán ezekben az országokban csaknem 500 000 tevékeny hirdetője volt Isten Királyságának. Ez majdnem tízszerese annak, ahány Tanú 1936-ban az egész világon volt! Nyilvánvaló, hogy a betiltás és a korlátozások nem akadályozhatják meg Jehova népét abban, hogy előrehaladjon győztes Vezetője, Jézus Krisztus irányításával.

7. Milyen kiemelkedő eseményre került sor 1958-ban, és milyen gyökeres változás ment végbe azóta?

7 Milyen nagyszerűen megmutatkozott ez az előrehaladás, amikor Jehova Tanúi 1958-ban New Yorkban megtartották legnagyobb kongresszusukat, az „Isteni akarat” nemzetközi kongresszust, melyen a jelenlevők csúcslétszáma 253 922 volt. 1970-re a munkájukat a három előbb említett országban újra szabadon végezhették, kivéve az akkori Kelet-Németországban. De a Tanúk munkája még mindig be volt tiltva az óriási Szovjetunióban és a vele szövetségben álló, Varsói Szerződésbe tömörült nemzetekben. Ma ezekben a volt kommunista nemzetekben jóval több mint félmillió tevékeny Tanú él.

8. Mit eredményezett az, hogy Jehova megáldotta a népét, és mit mondott erről Az Őrtorony 1950-ben?

8 Jehova növekedéssel áldotta meg a Tanúit, mert folyton ’a királyságot és Isten igazságosságát keresték először’ (Máté 6:33). Ézsaiás próféciája már szó szerint beteljesedett: „A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Én az Úr, idején, hamar megteszem ezt” (Ézsaiás 60:22). És még nincs vége a növekedésnek. Egyedül az elmúlt évtizedben több mint 1 750 000-rel nőtt a Királyság-uralom tevékeny támogatóinak a száma. Ők önként vállalták, hogy csatlakoznak ahhoz a csoporthoz, melyről Az Őrtorony egyik 1950-ben megjelent angol száma megjegyezte: „Isten most készíti elő az új világ társadalmát . . . Ez a mag túléli Armageddont . . . , az »új földön« elsőként tűnik fel a színen . . . , teokratikusan lesz megszervezve, és ismeri már  a szervezeti eljárásokat.” A cikk így fejeződött be: „Haladjunk hát előre folyamatosan, mind együtt az új világ társadalmaként!”

9. Hogyan bizonyult hasznosnak az, amit Jehova Tanúi az évek során megtanultak?

9 Időközben az új világ egyre növekvő társadalma olyan szakértelemre tett szert, amely ma is felbecsülhetetlen értékű, és talán az lesz az Armageddont követő helyreállítási munka során is. A Tanúk például megtanultak nagy kongresszusokat szervezni, gyors segélyt nyújtani, és gyors módszerekkel építkezni. Ezért sokan csodálattal és tisztelettel tekintenek Jehova Tanúira.

Változtatunk a rólunk kialakult rossz véleményen

10—11. Szemléltesd, hogyan sikerült változtatni a Jehova Tanúiról kialakult rossz véleményen!

10 Ellenben vannak olyan emberek, akik azzal vádolják Jehova Tanúit, hogy nem tartanak lépést az emberi társadalommal. Ezt főleg a Tanúk Biblián alapuló állásfoglalása miatt mondják, például a vértranszfúzió, a semlegesség, a dohányzás és az erkölcs kérdésében. A közvélemény mégis egyre inkább kezdi elismerni, hogy a Tanúk nézeteit érdemes fontolóra venni. Lengyelországban például egy doktornő felhívta Jehova Tanúi hivatalát, és elmondta, hogy munkatársaival a kórházban több órán át vitatkoztak a vértranszfúzió témájáról. A vitát egy cikk robbantotta ki, amely aznap jelent meg a lengyel Dziennik Zachodni című napilapban. A doktornő elismerte: „Én a magam részéről sajnálom, hogy túl sok vért használunk az orvoslásban. Ez a helyzet tarthatatlan, és örülök, hogy valaki szóba hozta a kérdést. Szeretnék többet tudni erről a területről.”

11 Egy tavalyi konferencián egyesült államokbeli, európai, izraeli és kanadai egészségügyi szakemberek megtárgyaltak egy anyagot, amely azért készült, hogy segítsen az  orvosoknak a betegeik vér nélküli kezelésében. Ezen a svájci értekezleten rámutattak, hogy az elterjedt nézettel ellentétben a valóság az, hogy a vértranszfúzióval kezelt betegek halálozási aránya magasabb, mint azoké a betegeké, akik nem kaptak vért. A Tanú-betegek általában hamarabb elhagyhatták a kórházat, mint azok, akiknek a kezelésénél vért is felhasználtak. A rövidebb kórházi tartózkodás pedig általában lecsökkentette a kezelés költségeit.

12. Mondj egy példát arra, hogy milyen dicsérő szavakkal nyilatkoztak fontos személyiségek Jehova Tanúi politikailag semleges álláspontjáról!

12 Sokan kedvezően nyilatkoznak Jehova Tanúinak a II. világháború előtt és alatt tanúsított semleges álláspontjáról is. Abban az időben a Tanúk a nácik támadásának a középpontjában álltak. Sok pozitív megjegyzés született a Jehova Tanúi által készített Jehova Tanúi szilárdan állnak a náci támadással szemben című videofilm kapcsán, amelyet 1996. november 6-án mutattak be egy témához illő helyszínen, a ravensbrücki koncentrációs táborban, Németországban. Egy hasonló bemutató megnyitóján, melyre a hírhedt bergen-belseni koncentrációs táborban került sor 1998. április 18-án, dr. Wolfgang Scheel, az Alsó-szászországi Politikai Oktatási Központ igazgatója elismerte: „A történelem egyik kínos ténye, hogy Jehova Tanúi sokkal határozottabban utasították el a nemzetiszocializmust, mint a keresztény egyházak . . . Attól függetlenül, hogy milyen érzéseket keltenek bennünk Jehova Tanúi tanításai és vallási buzgalmuk, a náci rezsim idején tanúsított kitartásuk tiszteletet parancsol.”

13—14. a) Milyen józan megjegyzés hangzott el váratlan forrásból a korai keresztények mellett? b) Mondj példákat arra, hogy mostanában valaki Isten népére nézve kedvezően nyilatkozott!

13 Amikor fontos személyiségek vagy bírósági döntések síkraszállnak Jehova Tanúi mellett valamilyen vitás ügyben, akkor talán gyengülnek az előítéletek, és a közvélemény kedvezőbben kezdi megítélni a Tanúkat. Ez gyakran utat nyit előttük, hogy olyanokkal beszélgessenek, akik korábban soha nem voltak hajlandók odafigyelni rájuk. Az ilyen véleményeket ezért szívesen veszik, és igazán értékelik. Arra emlékeztet mindez, ami az első században történt Jeruzsálemben. Amikor a szanhedrin, a zsidó legfelsőbb bíróság meg akarta ölni a keresztényeket buzgó prédikálásuk miatt, Gamáliel, „az egész nép által becsült törvénytanító” figyelmeztette a gyűlést: „Izraeli férfiak, ügyeljetek magatokra, mit szándékoztok tenni ezekkel az emberekkel . . . ne zaklassátok ezeket az embereket, hanem hagyjátok őket békén (mert ha emberektől van ez az elgondolás vagy ez a munka, meg fog bukni, de ha Istentől van, nem lesztek képesek megbuktatni őket); különben még esetleg olyanoknak találtattok, akik a valóságban Isten ellen harcolnak” (Cselekedetek 5:33–39).

14 Gamálielhez hasonlóan mostanában befolyásos emberek szólaltak fel Jehova Tanúi vallásszabadsága mellett. Például a Nemzetközi Vallásszabadság Akadémia volt elnöke így érvelt: „Egy vallástól nem lehet csupán azon az alapon megtagadni a vallási jogait, hogy a hitnézeteit a társadalom elfogadhatatlannak vagy nem megszokottnak tartja.” Egy professzor pedig, aki a lipcsei egyetem vallástudományi karán dolgozik, találó kérdést tett fel azzal kapcsolatban, hogy a német kormány bizottságot állított fel az úgynevezett szekták tanulmányozására: „Miért csak a kisegyházakat kell megvizsgálni, és a két nagy egyházat [a római katolikus és az evangélikus egyházat] miért nem?” Nem kell messzire mennünk a válaszért, ugyanis egy korábbi német tisztviselő szavai feleletet adnak: „Semmi kétség, hogy a kulisszák mögött a vallásos fanatikusok irányították a kormánybizottság politikai állásfoglalását.”

 Kitől várunk enyhülést?

15—16. a) Miért csak korlátozott mértékben volt eredményes Gamáliel kezdeményezése? b) Milyen értelemben mondhatjuk, hogy három másik befolyásos személy nem tehetett sokat Jézus érdekében?

15 Gamáliel gondolatai csupán azt a tényt hangsúlyozzák, hogy egy olyan munka, amelyet Isten támogat, semmiképpen sem vallhat kudarcot. A korai keresztények kétségtelenül felbátorodtak Gamálielnek a szanhedrinhez intézett szavaitól, ugyanakkor nem felejtették el, hogy Jézusnak is igaza volt, amikor azt mondta, hogy a követőit üldözni fogják. Gamáliel kezdeményezése miatt a vallási vezetők feladták ugyan terveiket, hogy megöljék az apostolokat, de ez nem szüntette meg teljesen az üldözést, hiszen ezt olvashatjuk: „Azok pedig hallgattak rá, és hívatták az apostolokat, megverették őket, aztán megparancsolták nekik, hogy ne beszéljenek többé Jézus nevében, és elengedték őket” (Cselekedetek 5:40).

16 Amikor Jézus pere folyt, Poncius Pilátus nem talált hibát Jézusban, ezért megpróbálta szabadon engedni őt. De nem sikerült neki (János 18:38, 39; 19:4, 6, 12–16). Nikodémusz és az Arimateából való József, a szanhedrin két tagja Jézus pártján állt, de még ők sem tehettek sokat, hogy megakadályozzák a bíróságot abban, hogy pert indítson Jézus ellen (Lukács 23:50–52; János 7:45–52; 19:38–40). Az emberek, akik — ilyen vagy olyan okokból — Jehova népének védelmére kelnek, még a legjobb esetben is csak korlátozott mértékű enyhülést tudnak elérni. A világ ezután is gyűlölni fogja Krisztus igaz követőit, mint ahogy magát Krisztust is gyűlölte. Tökéletes segítség csak Jehovától származhat (Cselekedetek 2:24).

17. Mit mértek fel reálisan Jehova Tanúi? Ennek ellenére miért nem gyengül az elhatározásuk, hogy folytatni fogják a jó hír prédikálását?

17 Jehova Tanúi reálisan felmérték, hogy további üldözésre számíthatnak. Az ellenségeskedés csak akkor szűnik meg, amikor Sátán rendszere végleges vereséget szenved majd. Az üldözés azonban — noha nem kellemes — nem tartja vissza a Tanúkat attól, hogy teljesítsék a Királyság prédikálására vonatkozó megbízatásukat. Miért is tartaná vissza, amikor Isten támogatja őket? Bátor Vezetőjük, Jézus Krisztus követendő példája lebeg a szemük előtt (Cselekedetek 5:17–21, 27–32).

18. Milyen próba vár még Jehova népére, de hitük szerint mi lesz a végkimenetel?

18 Az igaz vallásnak, amióta csak létezik, kemény ellenségeskedéssel kell szembenéznie. Hamarosan átfogó támadást indít ellene Góg, aki nem más, mint Sátán abban a lealacsonyított helyzetében, amelybe az égből való kivetésével került. Az igaz vallás azonban fenn fog maradni (Ezékiel 38:14–16). Sátán irányítása alatt „az egész lakott föld királyai . . . harcra kelnek a Bárány ellen, de a Bárány legyőzi őket, mivel uraknak Ura és királyoknak Királya ő” (Jelenések 16:14; 17:14). Igen, Királyunk előretör a végső győzelemre, és nemsokára ’teljessé teszi győzelmét’. Micsoda kiváltság vele együtt haladni, tudva azt, hogy hamarosan senki sem fog ellentmondani Jehova imádóinak, amikor kijelentik: „az Isten mellettünk van” (Róma 8:31; Filippi 1:27, 28).

Meg tudod magyarázni?

• Mit tett Jehova a keresztény gyülekezet megerősítéséért a Királyság megszületése óta?

• Mivel próbálta Sátán megakadályozni Krisztust abban, hogy teljessé tegye győzelmét, és milyen eredménnyel?

• Milyen kiegyensúlyozott nézetünk legyen a nem Tanúk jóindulatú kezdeményezéseiről?

• Mit fog tenni Sátán nemsokára, és mi lesz a végkimenetel?

[Tanulmányozási kérdések]

[Kép a 18. oldalon]

A kongresszusok Jehova népének előrehaladását bizonyítják

[Képek a 20. oldalon]

A Tanúk II. világháborúban tanúsított semlegessége még ma is dicséretet szerez Jehovának