Közel tudsz kerülni egy láthatatlan Istenhez?

„Hogyan fejleszthetek ki közeli kapcsolatot olyan valakivel, akit nem láthatok?” — kérdezhetnéd. Ez jogos kérdésnek tűnhet. De vedd figyelembe:

MENNYIRE fontos a látás a szeretetteljes és maradandó kapcsolatok kiépítéséhez? A láthatatlan tényezők nemde ugyanolyan fontosak, ha nem fontosabbak? Minden bizonnyal! Ez az oka annak, amiért néhány ember rendszeres levelezés által közeli kapcsolatot fejleszt ki másokkal; leveleikből őszintén kiderül, mit szeretnek és mit nem, mik a céljaik, alapelveik, milyen a humorérzékük, milyen egyéb jellemvonásaik vannak, illetve milyen az érdeklődési körük.

A vak emberek is be tudják bizonyítani, hogy a látás nem döntő fontosságú egy másik személlyel való szoros kapcsolat kiépítéséhez. Figyeld meg Tamás és Gabriella, egy vak házaspár példáját. * Tamás a vakok iskolájában találkozott Gabriellával, aki felnőtt tanulótársa volt. Csodálta Gabriella tulajdonságait, különösen a beszédében és viselkedésében megnyilvánuló őszinteségét, valamint a munkához való kitűnő hozzáállását. Gabriella pedig vonzódott Tamáshoz, mert az ő szavaival élve „mindazokat a tulajdonságokat felmutatta, amelyekről a neveltetésem alapján hittem, hogy fontosak”. Udvarlás kezdődött, és három év múlva összeházasodtak.

„Amikor együtt vagytok — mondja Tamás —, egy másik személlyel való kapcsolat kiépítésénél igazából nem számít a vakság. Lehet, hogy nem látjátok egymást, de az érzéseket észre lehet venni.” Most, 57 évvel később még mindig mélyen szeretik egymást. Elmagyarázzák, hogy csodálatos kapcsolatuknak legalább négy titka van: 1. észrevenni a másik személy tulajdonságait, 2. gondolkodni azokról és vonzódni ezekhez a tulajdonságokhoz, 3. fenntartani a jó kommunikációt és 4. együtt tevékenykedni.

Ez a négy pont alapvető fontosságú bármely jó kapcsolatban, legyen az barátok, házasfelek, vagy ami még fontosabb, az emberek és az Isten közötti kapcsolat. A következő cikkben látni fogjuk, hogy ezeknek a pontoknak az alkalmazása hogyan segíthet nekünk szoros kapcsolatot kiépíteni Istennel, még ha nem láthatjuk is őt. *

[Lábjegyzetek]

^ 4. bek. A neveket megváltoztattuk.

^ 6. bek. Az emberek közötti kapcsolattól eltérően az Istennel ápolt kapcsolat az ő létezésébe vetett hiten alapul (Héberek 11:6). Azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet Istenbe vetett, erős hitet kiépíteni, kérjük, olvasd el a Van-e Teremtő, aki törődik veled? című könyvet, mely alaposan tárgyalja ezt a témát; Jehova Tanúi kiadványa.