Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Közel van a ’helyreállítás ideje’!

Közel van a ’helyreállítás ideje’!

 Közel van a ’helyreállítás ideje’!

Nem sokkal Jézus mennybemenetele előtt néhány hűséges tanítványa megkérdezte tőle: „Uram, ebben az időben állítod helyre Izraelnek a királyságot?” Jézus válasza azt sejtette, hogy bizonyos időnek el kell telnie, mielőtt eljön a Királyság. Ez idő alatt a követőinek nagy munkát kellett elvégezniük. Jézus tanúinak kellett lenniük „mind Jeruzsálemben, mind egész Júdeában, és Szamáriában, és a föld legtávolabbi részéig” (Cselekedetek 1:6–8).

EZT a megbízatást nem lehetett néhány nap, hét vagy hónap alatt teljesíteni. A tanítványok ennek ellenére minden tétovázás nélkül elkezdtek prédikálni. De ez nem jelenti azt, hogy csökkent volna a helyreállítás iránti érdeklődésük. Péter apostol erről beszélt egy Jeruzsálemben összegyűlt hatalmas tömegnek, amikor ezt mondta: „Tanúsítsatok . . . megbánást, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a bűneitek, hogy felüdülés időszakai jöjjenek Jehova személyétől, és hogy elküldje a nektek kinevezett Krisztust, Jézust, akit bizony az égnek kell befogadnia minden olyan dolog helyreállításának idejéig, amelyről az Isten a régi időkben élt szent prófétáinak szája által beszélt” (Cselekedetek 3:19–21).

A ’helyreállítás ideje’ a Jehovától jövő „felüdülés időszakait” kell hogy megnyissa. A megjövendölt helyreállítás két szakaszban valósul meg. Először felüdítő szellemi helyreállítás megy végbe, amely már most folyamatban van. Másodszor pedig, a szellemi helyreállítás után fizikai paradicsom létrehozására kerül sor a földön.

Elkezdődik a helyreállítás ideje

Ahogyan Péter apostol rámutatott a jeruzsálemi tömeg előtt, az ég ’befogadta Jézust’. Ez volt a helyzet 1914-ig, amikor is Jézus magához vette királyi hatalmát, és uralkodni kezdett mint Isten kinevezett Királya. Péter jövendölése szerint Jehova ekkor ’elküldte’ a Fiát abban az értelemben, hogy megengedte Jézusnak, hogy betöltse központi szerepét az Ő szándékaiban. A Biblia jelképes nyelvezettel így írja le ezt az eseményt: „És [Isten égi szervezete] fiút szült, fiúgyermeket [Istennek a Jézus Krisztus kezében levő Királyságát], aki vasvesszővel fogja terelni az összes nemzetet” (Jelenések 12:5).

A nemzeteknek azonban nem volt szándékukban, hogy alávessék magukat Krisztus uralmának. Sőt, hevesen támadták Krisztus lojális, földi alattvalóit, akik ma Jehova Tanúiként ismeretesek. Elődeikhez, az apostolokhoz hasonlóan a Tanúk habozás nélkül elkezdték végezni „a Jézus mellett való tanúságtétel munkáját” (Jelenések 12:17). Ezeknek az őszinte keresztényeknek a munkája ellen több országban is fellángolt az ellenségeskedés. 1918-ban a Watch Tower Society brooklyni főhivatala személyzetének felelős tagjait koholt vádak alapján bíróság elé állították, és  igazságtalanul mindegyiküket hosszú börtönbüntetésre ítélték. Egy ideig úgy tűnt, hogy kudarcba fullad „a föld legtávolabbi részéig” kiterjedő, modern kori tanúskodómunka (Jelenések 11:7–10).

A főhivatal személyzetének bebörtönzött tagjait azonban 1919-ben kiengedték, később pedig felmentették őket az összes hamis vád alól. Ők nem vesztegették az időt, azonnal folytatták a szellemi helyreállítási munkát. Azóta Jehova népe soha nem látott szellemi jólétnek örvend.

Kiterjedt kampány indult, hogy minden nemzetből való embereket megtanítsanak arra, hogy megtartsák, amiket Krisztus parancsolt a követőinek (Máté 28:20). Milyen felüdítő volt látni, hogy némelyek, akiknek korábban vadállatias tulajdonságaik voltak, megváltoztatták a szemléletmódjukat! Levetkőzték a régi egyéniséget, amely olyan vonásokat szül, mint például a „harag”, „becsmérlő beszéd” és „ocsmány beszéd”, majd felöltötték az új egyéniséget, „amely pontos ismeret által újjátétetik [Isten] képmása szerint, aki teremtette”. Szellemi értelemben már most teljesednek Ézsaiás próféta szavai: „lakozik a farkas [az, akinek korábban a farkaséihoz hasonló tulajdonságai voltak] a báránynyal [azzal, aki szelíd lelkületű], és a párducz a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán-kölyök és a kövér barom együtt lesznek” (Kolosszé 3:8–10; Ézsaiás 11:6, 9).

Közel van a további helyreállítás!

Az a helyreállítás, amely szellemi paradicsomot eredményezett napjainkban, még nem minden. Gyorsan közeledik az az idő, amikor bolygónk fizikai értelemben is paradicsommá válik. Amikor Jehova az őseinket, Ádámot és Évát az Éden-kertbe helyezte, a földnek az a kis része paradicsom volt (1Mózes 1:29–31). Ezért mondhatjuk, hogy a Paradicsom helyre lesz állítva. De mielőtt ez megvalósul, a földet meg kell szabadítani az Istent gyalázó hamis vallástól. Erről e világ politikai elemei gondoskodnak majd (Jelenések 17:15–18). Azután a politikai és kereskedelmi elemek a támogatóikkal együtt el lesznek pusztítva. Végül pedig Isten utolsó ellenségei, Sátán, az Ördög és a démonai ezer évre, a helyreállítási munka idejére el lesznek zárva. Abban az időben „örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul mint őszike” (Ézsaiás 35:1). A földön sehol semmi sem zavarja majd meg a rendet (Ézsaiás 14:7). Még a sok millió halott is életre kel a földön. Mindenki érezni fogja a helyreállítás előnyeit, amelyet a váltságáldozat tesz lehetővé (Jelenések 20:12–15; 22:1, 2). A földön senki sem lesz vak, siket vagy nyomorék. „Nem mondja a lakos: beteg vagyok!” (Ézsaiás 33:24). Nem sokkal Krisztus ezeréves uralmának a vége után az Ördög és démonai egy kis időre szabadon lesznek engedve, és meglátják, hogy milyen mértékben teljesedett már Istennek a földre vonatkozó szándéka. Végül aztán örökre megsemmisülnek (Jelenések 20:1–3).

Amikor a föld eljut az ezeréves helyreállítás végére, „minden lélek” dicsérni fogja Jehovát — egy örökkévalóságon át dicsérik majd őt (Zsoltárok 150:6). Te is köztük leszel? Ott lehetsz.