Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 39. TANULMÁNYOZÁSI CIKK

„Láttam egy nagy sokaságot”

„Láttam egy nagy sokaságot”

„Láttam egy nagy sokaságot, melyet senki nem volt képes megszámolni. . . A trón előtt és a bárány előtt álltak” (JEL 7:9)

60. ÉNEK Az életükről van szó

ÁTTEKINTÉS *

1. Milyen helyzetben volt János apostol az i. sz. első század végén?

JÁNOS apostol igen nehéz helyzetben volt az i. sz. első század végén. Idős emberként száműzetésben élt Pátmosz szigetén, és valószínűleg már csak ő maradt meg az apostolok közül (Jel 1:9). Tudta, hogy hitehagyott személyek félrevezetik a gyülekezetek tagjait, és megosztottságot idéznek elő. Úgy tűnhetett, hogy a kereszténység pislákoló lángja nemsokára kialszik (Júd 4; Jel 2:15, 20; 3:1, 17).

János apostol látott „egy nagy sokaságot”. Fehér köntösbe voltak öltözve, és a kezükben pálmaágak voltak (Lásd a 2. bekezdését.)

2. A Jelenések 7:9–14 szerint milyen látomást kapott János? (Lásd a képet a címlapon.)

2 János ebben a borús helyzetben egy izgalmas prófétai látomást kapott. A látomásban négy angyal azt a parancsot hallja, hogy tartsák vissza a nagy nyomorúság pusztító szeleit, amíg el nem pecsételik végleg Isten rabszolgáit (Jel 7:1–3). Ez a csoport 144 000 főből áll, akik Jézussal uralkodnak majd az égben (Luk 12:32; Jel 7:4). Ezután János egy másik csoportot is megemlít, amely annyira hatalmas, hogy a következő leírást adja róla: „láttam egy nagy sokaságot, melyet senki nem volt képes megszámolni, minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből. A trón előtt és a bárány előtt álltak”. (Olvassátok fel: Jelenések 7:9–14.) Képzelhetjük, mennyire felvillanyozta Jánost, amikor megtudta, hogy a jövőben egy hatalmas embertömeg vesz majd részt az igaz imádatban!

3. a) Miért hiterősítő János látomása? b) Mit taglal ez a cikk?

3 Ez a látomás minden bizonnyal megerősítette János hitét. Akkor hát mennyivel inkább bátoríthat minket, akik látjuk a beteljesedését! Átélhetjük, ahogy sok millió ember válik Jehova imádójává, azzal a reménnyel, hogy túléli a nagy nyomorúságot, és örökké élhet a földön.  Ebből a cikkből megtudjuk, hogyan tárta fel Jehova a népének a nagy sokaság kilétét több mint nyolc évtizeddel ezelőtt. Ezenkívül a nagy sokaság két jellemzőjéről is szó lesz: 1. a méretéről és 2. a sokszínűségéről. Ez a cikk biztosan meg fogja erősíteni a hitét mindenkinek, aki ehhez a csoporthoz tartozik.

HOL ÉL MAJD A NAGY SOKASÁG?

4. Melyik bibliai tanítást nem értik a kereszténység egyházai, és miben különböztek tőlük a Bibliakutatók?

4 A kereszténység általánosságban nem tanítja azt a szentírási igazságot, hogy egyszer majd az engedelmes emberek örökké élhetnek a földön (2Kor 4:3, 4). Ma a legtöbb keresztény egyház azt vallja, hogy a halála után minden jó ember a mennybe megy. Ám egészen más volt a helyzet a Bibliakutatók kicsiny csoportjával, amely 1879-től kezdve kiadta az Őrtorony folyóiratot. Ők megértették, hogy Isten helyre fogja állítani a földi paradicsomot, és hogy több millió engedelmes ember élhet majd itt a földön, nem pedig az égben. Azonban időbe telt, mire tisztán látták, hogy kik lesznek ezek az engedelmes emberek (Máté 6:10).

5. Miben hittek a Bibliakutatók a 144 000-rel kapcsolatban?

5 A Bibliakutatók természetesen azt is megértették a Szentírásból, hogy lesznek, „akiket a földről [vesznek] meg”, hogy Jézussal uralkodjanak az égben (Jel 14:3). Ez a csoport 144 000 buzgó, önátadott keresztényből áll majd, akik hűségesen szolgálták Istent a földi életük során. És mit mondhatunk a nagy sokaságról?

6. Miben hittek a Bibliakutatók a nagy sokasággal kapcsolatban?

6 János látomásában ez a csoport „a trón előtt és a bárány előtt” állt (Jel 7:9). A Bibliakutatók ebből arra következtettek, hogy a nagy sokaság is az égbe jut majd, akárcsak a 144 000. De ha ez így van, akkor miben különbözik a két csoport? A Bibliakutatók úgy vélték, hogy a nagy sokaság bizonyára olyan keresztényekből áll majd, akik nem voltak teljesen hűségesek Istenhez a földi életük alatt. Bár erkölcsösen éltek, néhányan talán a kereszténység egyházaiban maradtak. A Bibliakutatók úgy érveltek, hogy az ilyen személyek valamennyire buzgók voltak ugyan, de nem eléggé ahhoz, hogy Jézussal uralkodhassanak. Mivel a nagy sokaság tagjai nem elég odaadóan szerették Istent, nekik az lesz a jutalmuk, hogy ott lehetnek az égben a trón előtt, de nem ülhetnek trónokon.

7. a) Mit hittek a Bibliakutatók, kik élnek majd a földön az ezer év alatt? b) Mi volt a nézetük a régi idők hűséges férfiaival kapcsolatban?

7 De akkor kik élnek majd a földön? A Bibliakutatók úgy hitték, hogy miután a 144 000 és a nagy sokaság az égbe kerül, több millió ember a földön kap lehetőséget arra, hogy élvezze az életet Krisztus ezeréves uralma alatt. Nem úgy képzelték el, hogy ezek a milliók már Krisztus uralmának kezdete előtt is Jehovát szolgálják. Ehelyett azt gondolták, hogy ezt a csoportot majd a millennium alatt oktatják Jehova követelményeire. Aki aláveti magát Jehova elvárásainak, az idővel örök életet kap a földön, aki viszont fellázad, az el lesz pusztítva. A Bibliakutatók abban is hittek, hogy az ezer év végén néhányan talán égi életet kapnak majd jutalmul azok közül, akik a millennium alatt fejedelmek lesznek, beleértve a feltámadt „kiemelkedő  ókori személyiségeket”, vagyis olyan hűséges férfiakat is, akik Krisztus előtt haltak meg (Zsolt 45:16).

8. A Bibliakutatók elképzelése szerint mely három csoport kapott szerepet Isten szándékában?

8 Tehát a Bibliakutatók úgy érezték, hogy három csoport van: 1. a 144 000, amelynek a tagjai Jézussal uralkodnak majd az égben; 2. a nagy sokaság, amelyet kevésbé buzgó keresztények alkotnak, és ők a trón és a bárány előtt állnak majd az égben; valamint 3. sok millió ember, akiket Jehova elvárásaira oktatnak majd a földön Krisztus ezeréves uralma alatt. * Ám Jehova az általa jónak látott időben minden addiginál nagyobb világosságot árasztott erre a tanításra (Péld 4:18).

MÉG VILÁGOSABBAN RAGYOG AZ IGAZSÁG FÉNYE

Az 1935-ös kongresszuson rengeteg olyan személy keresztelkedett meg, aki földi reménységet táplált magában (Lásd a 9. bekezdést.)

9. a) Milyen értelemben állhat a nagy sokaság „a trón előtt és a bárány előtt”? b) Miért logikus a Jelenések 7:9-nek ez a magyarázata?

9 1935-ben Jehova Tanúi pontosan megértették a János látomásában szereplő nagy sokaság kilétét. Felismerték, hogy a nagy sokaságnak nem kell szó szerint az égben lennie ahhoz, hogy „a trón előtt és a bárány előtt” álljon. Ezt inkább jelképesen kell érteni. Noha a nagy sokaság tagjai a földön élnek, „a trón előtt” állhatnak abban az értelemben, hogy elismerik Jehova hatalmát, és alávetik magukat a mindenre kiterjedő uralmának (Ézs 66:1). És azáltal állhatnak „a bárány előtt”, hogy hisznek Jézus váltságáldozatában. Ehhez hasonló az, hogy a Máté 25:31, 32 szerint „az összes nemzetet” – a gonosz embereket is – Jézus dicsőséges trónja elé gyűjtik. Egyértelmű, hogy ezek a nemzetek a földön vannak, és nem az égben. Ez a kiigazított tanítás nagyon logikus. Megmagyarázza, hogy miért nem beszél a Biblia arról, hogy a nagy sokaság felkerül az égbe. Csakis egy csoport kapott ígéretet égi örök életre: a 144 000, akik „királyokként fognak uralkodni a föld felett” Jézussal (Jel 5:10).

10. Miért szükséges, hogy a nagy sokaság még a millennium előtt megismerje Jehova elvárásait?

10 Tehát Jehova Tanúi 1935 óta pontosan értik, hogy a János látomásában szereplő nagy sokaság hűséges keresztényekből áll, akiknek földi örök életre van kilátásuk. Ahhoz, hogy ez a csoport túlélje a nagy nyomorúságot, már azelőtt oktatni kell őket Jehova elvárásaira, hogy elkezdődik a millennium. Erős hitre lesz szükségük ahhoz, hogy „sikerüljön [megmenekülniük] mindattól, aminek meg kell történnie” Krisztus ezeréves uralma előtt (Luk 21:34–36).

11. Miért gondolta úgy néhány Bibliakutató, hogy egyesek talán égi életet kapnak a millennium végén?

11 És mit mondhatunk arról az elképzelésről, hogy a földön élő, kiemelkedően hűséges személyek közül néhányan szintén égi életet kapnak az ezer év végén? Ez a felvetés igen régen, még az Őrtorony 1913. február 15-ei számában jelent meg. Egyesek így érvelhettek: „Miért kapnának csupán földi jutalmat a régen élt hűségesek, ha még olyan keresztények is az égbe jutnak, akik nem voltak annyira buzgók?” Persze ez a gondolatmenet arra a két téves feltételezésre épült, hogy 1. a nagy sokaság az égbe jut, és 2. kevésbé buzgó keresztényekből áll majd.

12–13. Mivel vannak tisztában a felkentek és a nagy sokaság?

 12 Azonban ahogy láttuk, 1935 óta Jehova Tanúi világosan értik, hogy Armageddon túlélői megegyeznek a János látomásában szereplő nagy sokaság tagjaival. Ők „kijönnek a nagy nyomorúságból” itt a földön, és „szüntelenül ezt [kiáltják] hangosan: »A megmentést a mi Istenünknek köszönhetjük, aki a trónon ül, és a báránynak!«” (Jel 7:10, 14). Továbbá a Szentírás azt is feltárja, hogy akik égi életre támadnak fel, azok „valami jobbat” kapnak, mint a régi időkben élt hűségesek (Héb 11:40). Ennek a pontosabb megértésnek a hatására a testvérek lelkesen elkezdték meghívni az embereket, hogy legyenek Jehova szolgái azzal a kilátással, hogy örökké élhetnek a földön.

13 A nagy sokaság szívből örül a reménységének. Tudják, hogy Jehova határozza meg, hogy a hűséges imádói az égben vagy a földön szolgálják őt. És a felkentekkel együtt azzal is tisztában vannak, hogy a jutalmukat csakis Jehova ki nem érdemelt kedvességének köszönhetik, amely Jézus Krisztus váltságáldozatában nyilvánul meg (Róma 3:24).

A SOKASÁG VALÓBAN NAGY

14. Miért voltak 1935 után sokan kíváncsiak arra, hogy miként teljesedik majd a nagy sokaságról szóló prófécia?

14 Miután a Tanúk nézete ki lett igazítva 1935-ben, sokan nehezen tudták elképzelni, hogy hogyan válhatnak nagy tömeggé azok, akik földi reménységűek. Például Ronald Parkin 12 éves volt, amikor pontosítva lett a nagy sokaság kiléte. Így emlékszik vissza: „Akkoriban az egész világon mintegy 56 000 hírnök tevékenykedett, és sokuk, talán a legtöbbjük, felkent volt. Szóval a nagy sokaság nem is tűnt olyan nagynak.”

15. Hogyan nőtt egyre jobban a nagy sokaság?

15 Azonban az elkövetkező évtizedekben a föld számos pontjára misszionáriusokat küldtek, és a Tanúk száma tovább növekedett. Aztán 1968-ban elkezdődött egy új bibliatanulmányozási program, amelyhez Az igazság, mely örök élethez vezet című könyvet használták. Ez a könyv egyszerűen magyarázta el a Biblia tanításait, így minden addiginál több szelíd ember jött az igazsághoz. Négy éven belül több mint félmillió új tanítvány keresztelkedett meg. További milliók csatlakoztak Isten népéhez azután, hogy a katolikus egyház veszített  a befolyásából Latin-Amerikában és más helyeken, illetve hogy feloldották a tevékenységünk betiltását Kelet-Európában és Afrika bizonyos részein (Ézs 60:22). Az elmúlt években Jehova szervezete számos hatékony eszközről gondoskodott, hogy az emberek megismerhessék, mit tanít a Biblia. Kétség sem fér hozzá, hogy Jehova valóban egy nagy sokaságot gyűjt egybe, amely mára több mint nyolcmillió főt számlál.

EGY SOKSZÍNŰ SOKASÁG

16. Honnan gyűjtik egybe a nagy sokaságot?

16 Amikor János leírta a látomását, megjegyezte, hogy a nagy sokaság „minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből” származik. Korábban Zakariás próféta is valami hasonlóról jövendölt. Ezt írta: „Azokban a napokban mindenféle nyelvet beszélő nemzetekből tíz ember ragadja meg, igen, megragadja egy zsidó férfi ruháját, és ezt mondja: »Veletek szeretnénk menni, mert hallottuk, hogy Isten veletek van!«” (Zak 8:23).

17. Milyen munka zajlik azért, hogy mindenféle nyelvű embert elérjünk?

17 Jehova Tanúi felismerték, hogy ahhoz, hogy sokféle nyelvű embert lehessen egybegyűjteni, a jó hírt sokféle nyelven  kell hirdetni. Több mint 130 éve fordítunk bibliatanulmányozási anyagokat, és elmondhatjuk, hogy ma a történelem legnagyobb fordítómunkáját végezzük, ami több száz nyelvre történő fordítást jelent. Egyértelmű, hogy Jehova egy modern kori csodát visz véghez azzal, hogy egy nagy sokaságot gyűjt össze mindenféle nemzetből. Az egyre több nyelven elérhető szellemi tápláléknak köszönhetően ez a sokszínű sokaság egységes az imádatban. Továbbá a tagjait mindenhol a buzgó prédikálásukról és a testvéri szeretetükről ismerik. Milyen hiterősítő ez! (Máté 24:14; Ján 13:35).

MIT JELENT NEKÜNK EZ A LÁTOMÁS?

18. a) Az Ézsaiás 46:10, 11 alapján miért nem lepődünk meg azon, hogy Jehova beteljesíti a nagy sokaságra vonatkozó próféciát? b) Miért nem érzik magukat mellőzve a földi reménységű keresztények?

18 Jócskán van okunk arra, hogy izgatottan figyeljük a nagy sokaságról szóló prófécia beteljesedését. Nem meglepő, hogy Jehova ennyire különleges módon teljesíti be ezt a jövendölést. (Olvassátok fel: Ézsaiás 46:10, 11.) A nagy sokaság igazán hálás a Jehovától kapott reménységéért. Nem érzik úgy, hogy kimaradnak valamiből azért, mert ők nem lettek felkenve Isten szent szellemével, hogy Jézussal szolgáljanak az égben. A Szentírásban számos hithű férfiról és nőről olvashatunk, akiken működött a szent szellem, mégsem tartoznak a 144 000 közé. Ilyen volt például Keresztelő János vagy Dávid (Máté 11:11; Csel 2:34). Ők és sokan mások a paradicsomi földre lesznek feltámasztva. A nagy sokasággal együtt lehetőségük lesz kifejezni a hűségüket Jehova iránt, és állást foglalni az uralma mellett.

19. Hogyan mutat rá a nagy sokaságról szóló prófécia teljesedése, hogy milyen sürgető időben élünk?

19 A történelem folyamán még soha nem volt arra példa, hogy Isten mindenféle nemzetből egyesítsen több millió embert. Akár égi, akár földi reménységünk van, azon kell fáradoznunk, hogy a lehető legtöbb ember csatlakozzon a más juhokból álló nagy sokasághoz (Ján 10:16). Jehova akaratából nemsokára elkezdődik a megjövendölt nagy nyomorúság, hogy pusztulást hozzon a kormányzatokra és vallásokra, amelyek nyomorba döntik az emberiséget. Milyen óriási kiváltság vár a nagy sokaságra, hiszen egy örök életen át szolgálhatják Jehovát a földön! (Jel 7:14).

139. ÉNEK Lásd önmagad az új földön!

^ 5. bek. Ez a cikk Jánosnak a nagy sokaság begyűjtéséről szóló prófétai látomását elemzi. Kétségtelenül hiterősítő lesz mindenkinek, aki ehhez a csoporthoz tartozik.

^ 8. bek. Lásd a Jehova Tanúi – Isten Királyságának hirdetői című könyv 159–163. oldalát.