Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 42. TANULMÁNYOZÁSI CIKK

Te mivé válsz majd Jehova kezében?

Te mivé válsz majd Jehova kezében?

„Isten az, aki megerősít titeket. . . Megadja nektek a vágyat is, és az erőt is, hogy tenni tudjatok” (FLP 2:13)

104. ÉNEK Isten ajándéka a szent szellem

ÁTTEKINTÉS *

1. Mit tud Jehova megtenni annak érdekében, hogy megvalósuljon a szándéka?

JEHOVA bármivé képes válni, ami ahhoz szükséges, hogy véghez vigye a szándékát. Például volt már tanító, vigasztaló és evangéliumhirdető is, hogy csak néhány szerepét említsük (Ézs 48:17; 2Kor 7:6; Gal 3:8). De gyakran embereket használ fel a céljaihoz (Máté 24:14; 28:19, 20; 2Kor 1:3, 4). Jehova bármelyikünknek meg tudja adni a kellő bölcsességet és erőt, hogy azzá váljunk, amivé szükséges az akarata megvalósításához. Ez szorosan hozzátartozik ahhoz a jelentéshez, amelyet több tudós is társít a Jehova névhez.

2. a) Miért bizonytalanok néhányan abban, hogy Jehova felhasználja-e őket? b) Miről lesz szó a cikkben?

2 Mindannyian szeretnénk hasznosak lenni Jehova számára, de néhányan kételkednek benne, hogy Jehova felhasználja-e őket. Miért? Mert úgy érzik, hogy korlátozzák őket a körülményeik, a képességeik vagy az életkoruk. Mások talán elégedettek azzal, ahogyan szolgálnak, és azt gondolják, nem kell több erőfeszítést tenniük. Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogyan tud Jehova bármelyikünket felkészíteni, hogy teljesítsük a szándékát. Utána megnézzük bibliai szereplők példáját, férfiakét és nőkét, akiknek Jehova vágyat és erőt is adott a cselekvéshez. Végül pedig arról lesz szó, hogy hogyan engedhetjük, hogy Jehova felhasználjon minket.

 JEHOVA MEGADJA, AMIRE SZÜKSÉGÜNK VAN

3. Filippi 2:13 gondolatára alapozva, hogyan adhatja meg Jehova a vágyat, hogy cselekedjünk?

3 (Olvassátok fel: Filippi 2:13.) * Jehova képes megadni nekünk a vágyat, hogy cselekedjünk. Hogyan teszi ezt? Talán hallunk róla, hogy egy testvérünk támogatásra szorul, a gyülekezetben el kell látni egy feladatot, vagy egy vén felolvas egy levelet a fiókhivataltól, amelyben a segítségünket kérik. Ilyenkor lehet, hogy elgondolkodunk azon, hogy mit tehetnénk. Vagy előfordulhat, hogy megkérnek egy nehéz feladatra, de nem tudjuk, hogy képesek lennénk-e ellátni. Bibliaolvasás közben is eltöprenghetünk azon, hogy hogyan használhatnánk fel egy adott részt mások megsegítésére. Jehova semmire sem fog kényszeríteni minket. De ha azt látja, hogy készek vagyunk átgondolni, hogy mit tehetnénk, akkor meg tudja adni a vágyat, hogy segítsünk.

4. Hogyan adhatja meg nekünk Jehova a szükséges erőt?

4 Jehova az erőt is meg tudja adni ahhoz, hogy jót tegyünk (Ézs 40:29). A szent szellemével fejleszteni tudja a képességeinket (2Móz 35:30–35). A szervezete által pedig megtaníthatja nekünk, hogyan végezzünk el egy bizonyos feladatot. Ha bármikor úgy érzed, hogy nem tudod, hogyan lásd el a szolgálatodat, kérj segítséget. És mindig fordulhatsz nagylelkű égi Atyánkhoz, hogy adjon neked „a szokásosnál nagyobb” erőt (2Kor 4:7; Luk 11:13). A Bibliában sok olyan férfiról és nőről olvashatunk, akiknek Jehova megadta a szükséges vágyat és erőt a cselekvéshez. Miközben megvizsgálunk néhány ilyen történetet, próbáld átgondolni, hogyan tudna Jehova téged is felhasználni.

FÉRFIAK, AKIKET JEHOVA FELHASZNÁLT

5. Mit tanulhatunk abból, hogy Jehova hogyan és mikor használta fel Mózest?

5 Mózes Izrael szabadítójává vált Jehova kezében. De mikor használta fel őt Jehova? Vajon akkor, amikor Mózes alkalmasnak érezte magát a feladatra, miután „oktatták az egyiptomiak minden tudományára”? (Csel 7:22–25). Nem, Jehova csak azután bízta meg Mózest, hogy alázatos, szelíd emberré formálta (Csel 7:30, 34–36). Megadta neki a bátorságot, hogy odaálljon a leghatalmasabb uralkodó elé Egyiptomban (2Móz 9:13–19). Mit tanulhatunk mindebből? Jehova azokat használja fel, akik neki tetsző tulajdonságokat mutatnak ki, és akik az ő erejére támaszkodnak (Flp 4:13).

6. Mit tanulhatunk abból, ahogy Jehova felhasználta Barzillait, hogy segítsen Dávid királynak?

6 Évszázadokkal később Jehova felhasználta Barzillait, hogy gondoskodjon Dávid királyról. Dávid és a vele lévő nép „éhes, fáradt és szomjas” volt, miközben Absolon, Dávid fia elől menekültek. Barzillai és a társai az életüket kockáztatva látták el Dávidot és a többieket. Ez az idős férfi nem gondolkodott úgy, hogy az előrehaladott kora miatt már nem lehet hasznos eszköz Jehovának. Inkább nagylelkűen adott abból, amije volt, hogy segítsen Isten más szolgáinak (2Sám 17:27–29). Mi a tanulság? Nem számít, hány évesek vagyunk, Jehova fel tud használni minket, hogy kielégítsük a rászoruló hittársaink szükségleteit, akár a környezetünkben, akár más országokban (Péld 3:27, 28; 19:17). Még ha nem is közvetlenül  segítünk nekik, hozzájárulhatunk ahhoz, hogy legyen elérhető fedezet a segítségnyújtáshoz akkor és ott, ahol kell (2Kor 8:14, 15; 9:11).

7. Hogyan használta fel Jehova Simeont, és miért lehet bátorító nekünk a története?

7 Jehova megígérte Simeonnak, egy hűséges jeruzsálemi idős férfinak, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja a Messiást. Ez az ígéret biztosan nagyon bátorító volt neki, hiszen már sok éve várta a Messiást. A hite és a kitartása elnyerte a jutalmát. Egyik nap „a szellem hatalma alatt a templomba ment”. Ott meglátta Jézust, és Jehova felhasználta őt arra, hogy közöljön egy próféciát a kisgyermekről, aki később a Krisztus lett (Luk 2:25–35). Igaz, Simeon feltehetően nem láthatta, ahogyan Jézus a földi szolgálatát végzi, de hálás volt azért a kiváltságért, amit kapott. És a java még hátravan! Az új világban ez a hűséges férfi átélheti, hogy Jézus uralma a föld minden nemzetének áldást hoz majd (1Móz 22:18). Mi is hálásak lehetünk minden kiváltságért, amelyet Jehova ad nekünk a szolgálatában.

8. Mire használhat fel minket Jehova, ahogy Barnabást is felhasználta?

8 Az i. sz. első században egy nagylelkű férfi, József készségesen ajánlkozott, hogy Jehova felhasználja őt (Csel 4:36, 37). Az apostolok Barnabásnak hívták, amely név azt jelenti, hogy ’vigasztalás fia’, valószínűleg azért, mert kimagaslóan jól tudott vigasztalni másokat. Például miután Saul keresztény lett, sok testvér nem mert közeledni hozzá amiatt, hogy korábban üldözte a gyülekezeteket. De Barnabás kedvesen Saul segítségére sietett, és ezért Saul biztos nagyon hálás volt neki (Csel 9:21, 26–28). Egy másik alkalommal a jeruzsálemi vének szerettek volna bátorításról gondoskodni a távoli szíriai Antiókiában élő testvéreknek. Vajon kit küldtek el? Barnabást, ami jó döntés volt. A beszámoló szerint Barnabás „bátorítani kezdte mindnyájukat, hogy határozzák el a szívükben, hogy hűségesek maradnak az Úrhoz” (Csel 11:22–24). Ehhez hasonlóan mi is a „vigasztalás fiaivá” válhatunk Jehova kezében. Felhasználhat minket, hogy megvigasztaljuk azokat a hittársainkat, akiknek meghalt egy szeretett hozzátartozójuk. Esetleg arra indíthat minket, hogy meglátogassunk vagy felhívjunk egy beteg vagy lehangolt testvért, és néhány kedves szóval jobb kedvre derítsük. Te is engeded, hogy Jehova ilyen módon felhasználjon téged? (1Tessz 5:14).

9. Mit tanulhatunk abból, ahogyan Jehova segített Vaszilijnek?

9 Jehova segített egy testvérnek, Vaszilijnek ügyes felvigyázóvá válni. Amikor 26 évesen kinevezték vénnek, félt, hogy nem tud majd segíteni a testvéreknek, különösen azoknak, akik súlyos próbákon mennek keresztül. De aztán értékes képzést kapott a tapasztalt vénektől és a királyságszolgálati iskolán. Vaszilij szorgalmasan igyekezett fejlődni, például összeírta a kisebb céljait. Miközben elérte ezeket, fokozatosan sikerült legyőznie a félelmeit. Most ezt mondja: „Ma már sok örömet jelentenek azok a feladatok, amelyektől korábban féltem. Amikor Jehova segít találnom egy olyan verset, amellyel megvigasztalhatok egy testvért vagy testvérnőt, az igazán boldoggá tesz.” Testvérek, ha Vaszilijhez hasonlóan ti is engeditek, hogy Jehova felhasználjon benneteket, akkor képessé tehet titeket  arra, hogy nagyobb felelősséget vállaljatok a gyülekezetben.

NŐK, AKIKET JEHOVA FELHASZNÁLT

10. Mit tett Abigail, és mit tanultál a példájából?

10 Saul király üldözte Dávidot és a hozzá hűséges férfiakat, ezért segítségre szorultak. Dávid emberei kértek egy kis ételt egy gazdag izraelitától, Nábáltól. Úgy érezték, hogy nyugodtan fordulhatnak hozzá, hiszen védelmezték a nyájait a pusztában. De Nábál önző módon nem adott nekik semmit. Dávid dühbe gurult, és elhatározta, hogy minden férfit kiirt Nábál háznépéből (1Sám 25:3–13, 22). Nábálnak azonban volt egy felesége, Abigail, aki nemcsak gyönyörű volt, hanem nagyon értelmes is. Ő nagy bátorsággal elment Dávidhoz, és a lába elé borulva kérlelte őt, hogy ne vonjon vérbűnt magára. Tapintatosan azt javasolta neki, hogy bízza a dolgokat Jehovára. Abigail alázatos szavai és körültekintő viselkedése meghatotta Dávidot. Felismerte, hogy Jehova küldte az asszonyt (1Sám 25:23–28, 32–34). Abigail olyan tulajdonságokra tett szert, amelyek hasznossá tették őt Jehova kezében. Hozzá hasonlóan azokat a testvérnőket, akik tapintatosak és jó ítélőképességűek, Jehova fel tudja használni arra, hogy építsék a családjukat és a gyülekezetüket (Péld 24:3; Tit 2:3–5).

11. Mit tettek Sallum lányai, és kik követik ma a példájukat?

11 Évszázadokkal később Jehova Sallum lányait is felhasználta Jeruzsálem falainak az újjáépítésében (Neh 2:20; 3:12). Bár az apjuk fejedelem volt, készségesen vállalkoztak erre a nehéz és veszélyes feladatra (Neh 4:15–18). Mennyire másak voltak, mint a Tékoából származó előkelők, akik „nem alázkodtak meg, hogy részt vegyenek” a munkában (Neh 3:5). Gondoljunk bele, milyen boldogok lehettek Sallum lányai, hogy az építkezés csupán 52 nap alatt befejeződött! (Neh 6:15). Napjainkban készséges testvérnők boldogan vesznek részt a szent szolgálat egyik különleges ágában, Jehovának szentelt épületek építésében és karbantartásában. Az ilyen munkálatok sikeréhez nélkülözhetetlen ezeknek a testvérnőknek a szaktudása, lelkesedése és hűsége!

12. Hogyan használhat fel minket Jehova úgy, mint Tábitát?

12 Jehova arra indította Tábitát, hogy „nagyon sok jót” tegyen, és bőkezűen adományozzon, különösen az özvegyeknek (Csel 9:36). Mivel kiemelkedően nagylelkű és kedves volt, sokan gyászolták a halálakor. De a bánatuk boldogságba fordult, amikor Péter apostol feltámasztotta Tábitát (Csel 9:39–41). Mit tanulhatunk Tábitától? Akár fiatalok, akár idősek vagyunk, férfiak vagy nők, mindannyian nyújthatunk gyakorlati segítséget a hittársainknak (Héb 13:16).

13. Hogyan használta fel Jehova Ruthot, és mit mondott ez a félénk testvérnő?

13 Egy félénk testvérnő, Ruth szeretett volna misszionárius lenni. Kislányként egyik háztól a másikig szaladt, úgy terjesztette a kiadványokat. „Nagyon tetszett ez a munka” – mesélte. De azt már nehéznek érezte, hogy beszélgessen a házigazdákkal Isten királyságáról. A bátortalansága ellenére 18 évesen általános úttörő lett. 1946-ban részt vett az Őrtorony Gileád Bibliaiskolán, később pedig Hawaiion és Japánban szolgált. Jehova rendkívüli mértékben felhasználta őt, hogy hirdesse a jó hírt azokban az országokban. Közel 80 évnyi szolgálat után  Ruth ezt mondta: „Jehova erősítő segítség volt számomra. Segített nekem, hogy legyőzzem a félénkségemet. Meg vagyok győződve róla, hogy Jehova bárkit felhasználhat, aki bízik benne.”

ENGEDD, HOGY JEHOVA TÉGED IS FELHASZNÁLJON!

14. Kolosszé 1:29 szerint mit kell tennünk, ha szeretnénk, hogy Jehova felhasználjon minket?

14 A történelem folyamán Jehova sokféle módon felhasználta a szolgáit. Te mivé válsz majd a kezében? Ez nagyrészt azon múlik, hogy mennyire vagy kész küzdeni. (Olvassátok fel: Kolosszé 1:29.) Ha szívesen ajánlkozol, Jehova kezében buzgó evangéliumhirdető, hatékony tanító, ügyes vigasztaló, hozzáértő szakmunkás vagy támogató barát válhat belőled, vagy bármi más, amire szükség van az akarata megvalósításához.

15. Ahogyan arra az 1Timóteusz 4:12, 15 is ösztönöz, miben kérjék a fiatal testvérek Jehova segítségét?

15 Mi a tanulság számotokra, fiatal testvérek, akik felnőttkorba léptek? Nagy szükség van lendületes férfiakra, akik kisegítőszolgaként több feladatot vállalnak. Sok gyülekezetben kevesebb kisegítőszolga van, mint vén. Ki tudnátok fejleszteni a vágyat magatokban, hogy többet tegyetek a gyülekezetért? Néhány testvér így gondolkodik: „Boldogan szolgálok egyszerű hírnökként.” Ha te is így érzel, könyörögj Jehovához, hogy segítsen vágynod arra, hogy alkalmas legyél a kisegítőszolgai kinevezésre, és adjon erőt, hogy meg tudd tenni a tőled telhetőt a szolgálatában (Préd 12:1). Szükségünk van a segítségedre! (Olvassátok fel: 1Timóteusz 4:12, 15.)

16. Mit kérjünk Jehovától, és miért?

16 Jehova elő tudja idézni, hogy azzá válj, amivé szükséges az akarata megvalósításához. Ezért kérd őt, hogy adjon vágyat arra, hogy a munkáját végezd, és aztán adja meg a szükséges erőt is. A korodtól függetlenül használd fel az idődet, erődet, képességeidet és javaidat arra, hogy dicsőséget szerezz Jehovának (Préd 9:10). Ne engedd, hogy a félelem vagy az alkalmatlanság érzése miatt akár csak egyetlen lehetőséget is elszalassz, amikor többet tehetnél Jehova szolgálatában! Igazán nagy kiváltság, ha csak egy kicsivel is hozzá tudunk járulni, hogy szerető Atyánk megkapja a neki járó tiszteletet.

127. ÉNEK Milyennek kell lennem?

^ 5. bek. Úgy érzed, nem tudsz annyit tenni Jehova szolgálatában, mint amennyit szeretnél? Azon tűnődsz, hogy vajon még mindig hasznos vagy-e Jehova kezében? Vagy úgy gondolod, nincs szükség rá, hogy többet tegyél a szolgálatában? Ebben a cikkben több módját is látni fogjuk annak, ahogyan Jehova a vágyat és az erőt is meg tudja adni, hogy azzá váljunk, amivé szükséges a szándéka megvalósításához.

^ 3. bek. Pál apostol az első században élt keresztényeknek írta a levelét, de a szavai Jehova minden szolgájára vonatkoznak.